שתף קטע נבחר

הכירו: כך מתנהל המסחר בבורסה

כל מה שלא העזתם לשאול על שוק ההון. איך מתנהל המסחר בבורסה, כיצד נקבעים שערי המניות עם פתיחת המסחר, מהו מסחר רציף ועוד. מדריך למסחר בבורסה

מהי בורסה לניירות ערך?

הבורסה היא חברה פרטית שהוקמה על-ידי חבריה, הבנקים והברוקרים, בשנת 1953, במטרה למסד ולשרת את המסחר בניירות ערך בישראל. הבורסה מפעילה מערכות מסחר ממוחשבות בכל ניירות הערך הנסחרים: מניות, המירים, אג"ח, מק"מ, תעודות סל , תעודות בחסר ואופציות. היא גם אחראית על סליקת המסחר, המתבצעת על-ידי מסלקת הבורסה. הסליקה משלימה את פעולת המסחר: לאחר רכישת המניה, המסלקה מעבירה לחשבון הבנק של הקונה, ובהעברת כסף תמורתה מקונה למוכר.

 

 

לכל המדריכים 

הכירו: השקעה עם תעודה

הכירו את הנאחזים בקרנות

הכירו: כך סוחרים במניות בבורסה

 

הכירו את מדדי המניות בבורסה

הכירו את עולם אגרות החוב

אוהבים אקסטרים? כאן יש סיכון

 

לא רק כסף: מעוניינים בזהב? אולי נפט?

כך החברות יוצאות להנפקות 

 

מהן המטרות העיקריות של הבורסה לניירות ערך?

לאפשר לחברות לגייס כספים הדרושים לפיתוח וצמיחה, לאפשר לציבור להשקיע במניות (ובניירות ערך אחרים) ולסחור בהן, לאפשר לממשלה לבצע את הפרטת החברות הממשלתיות והבנקים, למשוך משקיעים מחוץ לישראל ולהגביר השקיפות של המגזר העסקי.

 

אילו ניירות ערך נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב?

מניות, אגרות חוב ממשלתיות, אגרות חוב קונצרניות, אופציות (Options) על מדד ת"א 25, הדולר, האירו, ומדד מניות הבנקים. וגם: כתבי אופציות (Warrants), אגרות

חוב להמרה, תעודות סל ואופציות כיסוי (Covered warrants).

הבורסה בתל אביב (צילום: משה גלנץ) (צילום: משה גלנץ)
הבורסה בתל אביב(צילום: משה גלנץ)

מהו ספר הפקודות?

מדובר ברשימה של כל הפקודות שהתקבלו, אך טרם הופגשו עם פקודות נגדיות ולכן טרם יצרו עסקה.

 

מהו שלב טרום הפתיחה?

בשלב זה פקודות קנייה ומכירה של ניירות ערך, מוזרמות ממחשבי החברים אל מחשב המסחר בבורסה. עם הגעת פקודה, נבדקת תקינותה והיא נרשמת בספר הפקודות.

החל משעה 09:10 מתפרסמים, לכל נייר ערך בנפרד, השער והמחזור על-פי הפקודות שהגיעו לבורסה. המערכת מחשבת מחדש לכל נייר ערך את השער והמחזור התיאורטי, לאחר כל פקודה חדשה שמתקבלת בבורסה, וכן לאחר כל ביטול או עדכון פקודה. עד לתחילת שלב המסחר הרציף, לא מתבצעת אף עסקה והשער והמחזור המוצגים הם תיאורטיים בלבד ומבוססים על פקודות המכירה והקנייה שהתקבלו.

 

מהו שלב מסחר הפתיחה?

בשלב זה מתבצע - בכל נייר ערך בנפרד - מסחר רב צדדי. בסופו נקבע לכל נייר מחיר (שער הפתיחה). על-פי שער זה מבוצעות עסקאות הנובעות מפקודות שהוגשו בשלב טרום הפתיחה. שלב מסחר זה אורך שניות ספורות.

 

כיצד נקבע שער פתיחה?

המחזור הגדול ביותר של פקודות מכירה והקנייה שהתקבלו באותו השער, בשלב טרום הפתיחה, הוא שקובע את שער הפתיחה. במידה והושג המחזור הגדול ביותר במספר שערים, שער הפתיחה ייקבע לפי הקרוב ביותר לשער הבסיס. במידה והתקבלו פקודות קנייה או מכירה בלבד, שער הפתיחה נקבע כשער הבסיס והמחזור נקבע ל-0.

 

מהו מסחר רציף?

מיד עם קביעת שער הפתיחה לנייר, מתחיל בו מסחר רציף, דו-צדדי וסימולטני. פקודות חדשות זורמות ברצף אל המערכת וניירות ערך עוברים מיד ליד. כאשר פקודה פוגשת פקודה נגדית - מתבצעת עסקה. פקודה שלא יוצרת עסקה, נרשמת וממתינה בספר הפקודות. מיד עם ביצוע עסקה, מודיע מחשב המסחר על ביצועה לעמדת המסחר, שבאמצעותה הוגשה הפקודה לבורסה.

 

מהו שלב טרום הנעילה?

בשלב זה מוזרמות למחשב המסחר בבורסה, פקודות לקנייה ולמכירה של ניירות ערך, אולם לא מתבצעות עסקאות. הפקודות מצטרפות לאלו שהוגשו בשלבי מסחר קודמים אולם טרם בוצעו. במהלך שלב טרום הנעילה, מתפרסמים לכל שער בנפרד השער והמחזור, שהיו נקבעים אילו מסחר הנעילה וחישוב שער הנעילה היו מבוצעים ברגע החישוב. המערכת מחשבת מחדש לכל נייר ערך את השער ואת מחזור מסחר הנעילה התיאורטי, לאחר כל פקודה חדשה שמתקבלת בבורסה וכן לאחר כל ביטול או עדכון פקודה.

 

מהו שלב מסחר הנעילה?

בשלב זה מתבצע, בכל נייר ערך בנפרד, מסחר רב צדדי ובו נקבע לכל נייר שער מסחר הנעילה. במסחר זה מבוצעות עסקאות בשער שנקבע בשלב טרום הנעילה. בסיום התהליך נקבע שער הנעילה של נייר הערך.

 

אילו פקודות ניתן להעביר בשלב טרום פתיחה?

1. פקודת "שער" (LMT) - מוגשת בהגבלת שער, החל משער הבסיס ועד לגבול תנודה של ±35%. פקודת LMT שלא התבצעה בשלב טרום הפתיחה, נרשמת בספר הפקודות וממשיכה לשלב הרצף.

2. פקודת "שער למסחר הפתיחה" (LMO) - מוגשת בהגבלת שער, החל משער הבסיס ועד לגבול תנודה של ±35% ומיועדת לביצוע בשלב הפתיחה בלבד. פקודת LMO שלא התבצעה בשלב טרום הפתיחה מתבטלת.

 

אילו פקודות ניתן להעביר בשלב הרצף?

1. פקודת "שער" (LMT) - מוגשת בהגבלת שער. במידה שהפקודה לא מופגשת מיד עם פקודה נגדית בספר, או שמופגשת רק חלקית, נרשמת הפקודה או חלקה שלא הופגש בספר הפקודות.

2. פקודת "שוק" (MKT) - מוגשת ללא הגבלת שער. מופגשת עם פקודה (או פקודות) מכירה שבספר, החל מהפקודה עם השער הנמוך ביותר שבספר הפקודות.

 

אילו פקודות ניתן להעביר לשלב טרום מסחר הנעילה?

פקודות קנייה ומכירה "שער" (LMT) בלבד, והן מצטרפות לספר, לצד פקודות "שער" (LMT) שעברו משלב המסחר הרציף. עדיפות פקודות "שער" (LMT) שעברו משלב המסחר הרציף לא משתנה בעקבות העברתן לשלב טרום מסחר הנעילה.

 

אילו פקודות ניתן להעביר בשלב הנעילה?

בשלב זה ניתן להגיש לרצף פקודות קנייה ומכירה מסוג "בצע בשער הנעילה" (ATC - At The Closing Price) בלבד. פקודות אלו מוגשות עם ציון שער. בנוסף משתתפות במסחר בשלב זה גם פקודות "שער" (LMT) שעברו משלב הרצף - פקודות קנייה בהגבלת שער שווה או גבוה משער הנעילה שנקבע לנייר הערך, או פקודות מכירה בהגבלת שער שווה או נמוך משער הנעילה.

 

מהי הוראה מותנית?

פקודת קנייה או מכירה של נייר ערך, אשר תישלח לבורסה רק אם יתמלא תנאי שהגדיר משקיע. לדוגמה: משקיע מעוניין למכור נייר ערך רק אם מחירו ירד מתחת לשער מסוים. הוראת מכירה מותנית תמתין במחשבי הבנק לקיום התנאי שהוגדר, ורק כאשר יתקיים התנאי ("טריגר") להפעלת ההוראה, זו תישלח לבורסה. התנאי להפעלת ההוראה נבדק אל מול שער הנייר (שער עסקה אחרונה).

 

רוצים לדעת עוד על הבורסה בזמן אמת? הקליקו כאן לשדרת ההשקעות של לאומי טרייד

 

הבהרה: המידע הכלול במדריך אינו מהווה תחליף לייעוץ האמור להינתן באופן פרטני על-פי צרכי הלקוח.

 

הבהרה: מודגש כי המידע אינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך, כמו כן פרסום זה אינו מהווה המלצה ו/או ייעוץ כלליים ו/או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי.

 

 

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: משה גלנץ
הבורסה בתל אביב
צילום: משה גלנץ
מומלצים