שתף קטע נבחר

אוהבים אקסטרים? כאן יש סיכון

בטח שלא תפותעו לגלות כי גם בשוק ההון יש משקיעים שאוהבים סיכונים. ליקטנו עבורכם את כל המושגים שאתם צריכים לדעת לפני שאתם מחליטים להשתגע עם הכסף שלכם. כל מה שרציתם לדעת על שוק ההון ולא העזתם לשאול. מדריך

מהם נגזרים?

אלו מכשירים פיננסיים שערכם נגזר (קשור) מנכס אחר, הנקרא "נכס הבסיס".

 

מהו "נכס הבסיס"?

הנכס אליו מתייחסת אופציה או חוזה. נכס בסיס יכול להיות כל מדד, מניה או נכס פיננסי אחר.

 

לכל המדריכים

הכירו: כך מתנהל המסחר בבורסה

הכירו: השקעה עם תעודה

הכירו את הנאחזים בקרנות

 

הכירו: כך סוחרים במניות בבורסה

הכירו את מדדי המניות בבורסה

הכירו את עולם אגרות החוב

 

לא רק כסף: מעוניינים בזהב? אולי נפט?

כך החברות יוצאות להנפקות

 

מהי אופציות רכש CALL?

אופציית רכש מעניקה לקונה את הזכות לקנות את נכס הבסיס מכותב האופציה (מוכר האופציה), במחיר מימוש מסויים.

 

מהי אופציות מכר PUT?

אופציית מכר מקנה למחזיק בה את הזכות למכור במחיר המימוש את נכס הבסיס לקונה האופציה.

 

מתי אופציית רכש בתוך הכסף?

אופציית רכש תחשב בתוך הכסף, כאשר מחיר המימוש נמוך מהמחיר הנוכחי של נכס הבסיס.

אוהבים אקסטרים? (צילום: shutterstock) (צילום: shutterstock)
אוהבים אקסטרים?(צילום: shutterstock)

מתי אופציית רכש מחוץ לכסף?

אופציית רכש תחשב מחוץ לכסף, כאשר מחיר המימוש גבוה מהמחיר הנוכחי של נכס הבסיס.

 

מתי אופציית מכר בתוך הכסף?

אופציית מכר תחשב בתוך הכסף, כאשר מחיר המימוש גבוה מהמחיר הנוכחי של נכס הבסיס.

 

מתי אופציית מכר מחוץ לכסף?

אופציית מכר תחשב מחוץ לכסף כאשר מחיר המימוש נמוך מהמחיר הנוכחי של נכס הבסיס.

 

אילו פרמטרים משפיעים על שווי תיאורטי של אופציה?

לכל אופציה יש שווי תיאורטי, שנקבע לפי מודל בלק-שולס. המשתנים שמשפיעים על השוויה הם:

1. מחיר נכס הבסיס.

2. הזמן הנותר לפקיעת האופציה.

3. סטיית התקן של נכס הבסיס.

4. שער הריבית.

5. מחיר המימוש של האופציה.

 

מהי אסטרטגיית קניית אוכף?

אסטרטגיית השקעה בשוק ההון, המאפשרת למשקיע להרוויח כאשר הוא צופה שוק תנודתי מאוד. זאת באמצעות רכישת אופציות מסוג Call ואופציות מסוג Put באותו מחיר מימוש, לאותו תאריך פקיעה.

 

מהי אסטרטגיית מכירת אוכף?

אסטרטגיית השקעה בשוק ההון, המאפשרת למשקיע להרוויח כאשר הוא צופה שוק ללא שינוי. זאת באמצעות כתיבת אופציות מסוג Call ומסוג Put באותו מחיר מימוש, לאותו תאריך פקיעה.

 

מהי אסטרטגיית קניית שוקת?

אסטרטגיית השקעה בשוק ההון, המאפשרת למשקיע להרוויח כאשר הוא צופה שנכס הבסיס יהיה תנודתי מאוד. זאת באמצעות קניית אופציות מסוג Call במחיר מימוש גבוה וקניית אופציות מסוג Put במחיר מימוש נמוך.

 

מהי אסטרטגיית מכירת שוקת?

אסטרטגיית השקעה בשוק ההון, המאפשרת למשקיע להרוויח כאשר הוא צופה שנכס הבסיס יהיה יציב. זאת באמצעות כתיבת אופציות מסוג Call במחיר מימוש גבוה וכתיבת אופציות מסוג Put במחיר מימוש נמוך.

 

מהי אסטרטגיית מכירת פרפר?

אסטרטגיית השקעה בשוק ההון, המאפשרת למשקיע להרוויח כאשר הוא צופה שנכס הבסיס יהיה תנודתי מאוד. זאת באמצעות קניית שתי אופציות Put שונות בתוך הכסף וכתיבת שתי אופציות Put מחוץ לכסף במרחק שווה משער נכס הבסיס.

 

מהי אסטרטגיית קניית פרפר?

אסטרטגיית השקעה בשוק ההון, המאפשרת למשקיע להרוויח כאשר הוא צופה שנכס הבסיס יהיה יציב, ובו-זמנית מאפשרת הגנה במידה ושוק ההון יהיה תנודתי (לקבע את ההפסד המרבי במידה ויטעה בתחזית). זאת באמצעות כתיבת שתי אופציות Put בעלות מדד מימוש זהה או קרוב לשער נכס הבסיס, וקניית שתי אופציות Put - אחת במחיר מימוש גבוה מנכס הבסיס, השנייה במחיר מימוש נמוך מנכס הבסיס.

 

מהן אופציות כיסוי?

אופציות כיסוי (Covered Warrants) מקנות למשקיעים בהן זכות "לרכוש" (אופציות Call) או "למכור" (אופציות Put) בעתיד את נכס הבסיס, בתאריך ובמחיר מימוש קבועים וידועים מראש.

 

יצויין כי באופציות כיסוי קיים סיכון לאיבוד מלוא סכום ההשקעה. ההשקעה באופציות כיסוי מתאימה למשקיעים מתוחכמים, המבינים היטב את התנהגות נכס הבסיס ומוכנים לקחת בחשבון סיכונים ניכרים הכרוכים בהשקעה מעין זו. השקעה במוצר מאפשרת למשקיע חשיפה נזילה לנכס הבסיס, בעלויות מופחתות. נדגיש כי מוצר זה חשוף לסיכונים הכרוכים בהתנהגות נכס הבסיס ובגוף המנהל.

 

מה משמשות אופציות כיסוי?

אלו משמשות למשקיעים סולידיים, המעוניינים לגדר סיכון של ירידת נכס הבסיס. הן מתאימות גם למשקיעים ספקולטיביים, המעוניינים להמר על כיוונו של נכס הבסיס, זאת תוך ניצול המינוף הקיים באופציה.

 

מהו אורך חיי האופציות על מדד ת"א 25?

בין חודש לשלושה חודשים. בכל חודש נפתחת סדרה חדשה של אופציות לתקופה של שלושה חודשים. לכן, בכל נקודת זמן קיימות שלוש סדרות של אופציות.

 

מהו יום המסחר האחרון למסחר בחוזים על מדד ת"א 25?

יום רביעי שלפני יום שישי האחרון בחודש הפקיעה.

 

מהו תאריך המימוש לאופציות על מדד ת"א 25?

יום שישי האחרון בחודש המימוש.

 

מהו "מדד קובע למימוש" באופציות על מדד ת"א 25?

מחיר המחושב לפי מחירי פתיחה של מניות הנכללות במדד, ביום המסחר האחרון לפני תאריך המימוש.

 

מהי שיטת Mark To Market?

שיטת MTM (ר"ת של Mark To Market) מחשבת את שווי נייר הערך לפי השווי שכרגע הוא נסחר בו בשוק.

 

מהו אורך חיי האופציות על שער הדולר?

בכל חודש נפתחת סדרה חדשה של אופציות לתקופה של שלושה או שישה חודשים: בחודשים ינואר, פברואר, אפריל, מאי, יולי, אוגוסט, אוקטובר ונובמבר נפתחת סדרה חדשה לשלושה חודשים. בחודשים מרס, יוני, ספטמבר ודצמבר נפתחת סדרה חדשה לשישה חודשים. לכן, בכל נקודת זמן קיימות ארבע סדרות של אופציות.

 

מהו יום המסחר האחרון למסחר באופציות על שער הדולר?

יום שלישי שלפני יום רביעי האחרון בחודש המימוש.

 

מהו המחיר הקובע באופציות על שער הדולר?

שער הדולר האחרון שפורסם על-ידי בנק ישראל לפני תאריך המימוש.

 

מהו תאריך המימוש לאופציות על שער הדולר?

יום רביעי האחרון בחודש המימוש.

 

מהו אורך חיי האופציות על שער האירו?

בכל חודש נפתחת סדרה חדשה של אופציות לתקופה של שלושה או שישה חודשים: בחודשים ינואר, פברואר, אפריל, מאי, יולי, אוגוסט, אוקטובר ונובמבר נפתחת סדרה חדשה לשלושה חודשים. בחודשים מרס, יוני, ספטמבר ודצמבר נפתחת סדרה חדשה לשישה חודשים. לכן, בכל נקודת זמן קיימות ארבע סדרות של אופציות.

 

מהו יום המסחר האחרון למסחר באופציות על שער האירו?

יום שלישי שלפני יום רביעי האחרון בחודש המימוש.

 

מהו המחיר הקובע באופציות על שער האירו?

שער המחושב על-ידי הבורסה המהווה מכפלה של שני השערים הבאים:

1. שער השקל/אירו האחרון שפורסם על-ידי בנק ישראל לפני תאריך המימוש, ביום בו מתקיים מסחר בבורסה.

2. שער הדולר/אירו המתפרסם במסכי "בלומברג" בסמוך לפרסום שער השקל/דולר.

 

מהו תאריך המימוש לאופציות על שער האירו?

יום רביעי האחרון בחודש המימוש.

 

מהו אורך חיי האופציות על מדד ת"א בנקים?

בין חודש לשלושה חודשים. בכל חודש נפתחת סדרה חדשה של אופציות לתקופה של שלושה חודשים. לכן, בכל נקודת זמן קיימות שלוש סדרות של אופציות.

 

מהו יום המסחר האחרון למסחר באופציות על מדד ת"א בנקים?

יום רביעי שלפני יום שישי האחרון בחודש המימוש

.

מהו ה"מדד קובע למימוש" באופציות על מדד ת"א בנקים?

מחיר המחושב לפי מחירי פתיחה של מניות הנכללות במדד ביום המסחר האחרון לפני תאריך המימוש.

 

מהו תאריך המימוש לאופציות על מדד ת"א בנקים?

יום שישי האחרון בחודש המימוש.

 

רוצים לדעת עוד על אקסטרים בשוק ההון? הקליקו כאן

 

הבהרה: המידע הכלול במדריך אינו מהווה תחליף לייעוץ האמור להינתן באופן פרטני על-פי צרכי הלקוח.

 

הבהרה: מודגש כי המידע אינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך, כמו כן פרסום זה אינו מהווה המלצה ו/או ייעוץ כלליים ו/או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים