שתף קטע נבחר

הכי מטוקבקות

  קיבלתם חוות דעת ממומחה? רשות המסים בודקת

  אם קבלתם חוות דעת ממומחה למסים ביחס לסוגיית מיסוי מסוימת, יתכן ותצטרכו לדווח על כך. שימו לב שחובת הדיווח אינה חלה בכל המקרים. מדריך

  אם פניתם למומחה למסים לצורך קבלת חוות דעת ביחס לפעולה מסוימת שהחלטתם לבצע, הרי שבתנאים מסוימים תחול עליכם החובה לדווח על כך לרשות המסים.

   

  • דו"ח המבקר: על רשות המסים להחזיר מיליארדים לציבור

   

  חובת הדיווח נקבעה בחקיקה חדשה שפורסמה לאחרונה. הדיווח על חוות דעת משפטית ו/או מקצועית בענייני מסים כולל, בין היתר, את המקרים בהם שכר הטרחה של המומחה תלוי בחסכון המס של מקבל חוות הדעת, בתנאים מסוימים. בנוסף לכך, קיימת חובת דיווח על נקיטת עמדה הסותרת את העמדה של רשות המסים.

   

  מדוע רשות המסים מחייבת דיווח?

   

  החוק החדש בנושא דיווח על חוות דעת משפטית ו/או מקצועית, נועד לדברי רשות המסים לצמצם את השימוש בתכנוני מס כאלה שתכליתם היא התחמקות מתשלום המס.

   

   (צילום: shutterstock) (צילום: shutterstock)
  (צילום: shutterstock)

  מנהל רשות המסים הסביר את הרציונל של החוק בכך שבשנים האחרונות גובר השימוש בתכנוני מס לשם הפחתת חבות המס, באופן שאינו תואם את מטרת החקיקה. נישומים נעזרים במומחים המספקים להם חוות דעת כדי להפחית את המס, כאשר בחלק מן המקרים, אופן תכנון המס נותר חשאי לאורך השנים עד להתיישנותו.

   

  לדברי מנהל רשות המסים, החלת חובת דיווח על חוות דעת ונקיטת עמדות בניגוד לעמדות רשות המסים, כפי שהוגדרו בחוק, תתרום להתמודדות טובה יותר של רשות המסים עם תכנוני המס המקטינים באופן לא ראוי את תשלומי המס של הנוקטים בהם.

   

  מהי חוות דעת?

  חובת הדיווח על חוות דעת קיימת ככל שמדובר בחוות דעת בכתב, חתומה בידי נותן חוות הדעת, שניתנה, במישרין או בעקיפין, לאדם ומאפשרת או נועדה לאפשר "יתרון מס", כאשר "שכר הטרחה" (100,000 שקל לפחות) בגינה, כולו או חלקו, תלוי בסכום יתרון המס שייווצר למקבל חוות הדעת, או שהיא "חוות דעת מדף".

   

  המונח "יתרון מס" הוגדר באופן נרחב וכולל:

   

  • דחיית אירוע המס;

   

  • הנחה או הקלה מהמס;

   

  • הפחתה של סכום המס או של סכום מקדמה;

   

  • הימנעות ממס;

   

  • הימנעות מחובה או מהתחייבות לנכות מס במקור או הוצאות או להתחשב בהפסד;

   

  • דחייה של מועד תשלום המס.

   

  חוות דעת מדף יכולה להיות:

   

  • חוות דעת שנותן חוות הדעת הוא שהציע אותה למקבל מיוזמתו, והמקבל חויב בחובת סודיות לגבי תוכן חוות הדעת.

   

  • חוות דעת הכוללת בעיקרה תוכן אחיד באותו נושא, שניתנה לשלושה לפחות (שאינם קרובים) בתוך תקופה של שנתיים, ולא מתקיימת ביניהם שליטה של אדם אחד במשנהו, והיא אינה תלויה בעיקרה בנסיבותיו המיוחדות של מקבל חוות הדעת.

   

  כיצד יש לדווח על קבלת חוות דעת?

   

  במקרה וקיימת חובת דיווח על חוות דעת מסוימת, הנישום אינו נדרש למסור את חוות הדעת עצמה אלא רק לדווח על עצם קיומה. הדיווח על חוות דעת משפטית ו/או מקצועית נעשית בדוח המס השנתי ובדוח הניכויים המוגשים לשנת המס שלגביה מובא בחשבון יתרון המס או בתוך 60 יום שלאחר הגשת דוח כאמור, ולפרט את עצם קבלת חוות הדעת, הפעולה או הנכס הנדונים בחוות הדעת ו"סוגיית המיסוי" המושפעת מחוות הדעת (ניכויים, פחת, סיווג הכנסה, סיווג הוצאה וכל נושא אחר שיקבע המנהל).

   

  באלו מקרים אין צורך לדווח על חוות דעת?

  ישנם מקרים רבים בהם אין צורך לדווח על קבלת חוות דעת בענייני מסים. כך לדוגמא, אם מדובר בחוות דעת שניתנה לאדם ומאפשרת או נועדה לאפשר יתרון מס, כאשר שכר הטרחה של מומחה המס תלוי בסכום יתרון המס אך הוא פחות מ 100,000 שקל, הרי שלא תחול חובת דיווח.

   

  זאת ועוד, חובת הדיווח על חוות דעת בענייני מסים לא תחול על חוות דעת שניתנה לנישום לגבי סוגיות שנדונו בהליך שומה, השגה או ערעור, ובלבד שחוות הדעת ניתנה בתקופה שבה מתקיימים הליכי השומה, ההשגה או הערעור, ולגבי אותה שנת מס בלבד.

   

  כמו כן, חובת הדיווח על חוות דעת בענייני מסים חלה רק על יחיד או על חבר-בני-אדם שהכנסתם בשנת המס (למעט רווח הון) עולה על 3 מיליון שקל או שרווח הון שלגביו ניתנה חוות דעת עולה על 1.5 מיליון שקל.

   

  מהו הדיווח על עמדה המנוגדת לרשות המסים?

   

  בנוסף לקביעת הדיווח על חוות דעת כאמור, נוספה חובת דיווח לגבי נישומים החייבים בהגשת דוח שנתי או דוח ניכויים, וזאת לגבי נקיטת "עמדה חייבת בדיווח". המדובר בעמדה של נישום שהינה מנוגדת לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח, ויתרון המס הנובע ממנה עולה על 5 מיליון שקל באותה שנת מס או על 10 מיליון שקל במהלך ארבע שנות מס לכל היותר. גם במקרה זה, ברור כי יהיו מקרים רבים בהם לא יהיה צורך לדווח לרשות המסים על נקיטת העמדה.

   

  לסיכום, רשות המסים נוקטת בשנים האחרונות בפעולות מגוונות אשר מטרתן לאסוף מידע רב ככל האפשר על האסטרטגיות של הנישומים ובכלל זה תכנוני המס המורכבים. החלת חובת הדיווח על קבלת חוות דעת תאפשר לרשות המסים לבחון את תכנוני המס ולתקוף את חוקיותם. עם זאת, כפי שהסברנו לעיל, במקרים רבים בכלל לא קיימת חובת דיווח על חוות דעת. ניתן לשער שגם פעולה זאת של רשות המסים בעניין הדיווחים לא תעצור את תכנוני המס הנעשים במסגרת דיני המס.

   

  ד"ר אבי נוב הוא עורך דין לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

   

  לפנייה לכתב/ת
   תגובה חדשה
  הצג:
  אזהרה:
  פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
  מומלצים