שתף קטע נבחר

נתניהו נחקר שלוש שעות בחשד לקבלת טובות הנאה מאנשי עסקים

חקירת נתניהו נערכה אמש במעונו הרשמי בירושלים. היועץ המשפטי לממשלה פרסם בסיומה הודעה נרחבת המובאת כאן במלואה. "במהלך החודש האחרון נאספו ראיות ששינו את המצב הראייתי", מסר היועמ"ש מנדלבליט. במקביל הודיע כי מספר נושאים שנבדקו בהקשר לנתניהו לא הצדיקו מעבר לחקירה. נתניהו אמר היום: "חכו עם החגיגות"

החוקרים נכנסים למעון ראש הממשלה, אתמול (צילום: גיל יוחנן) (צילום: גיל יוחנן)
החוקרים נכנסים למעון ראש הממשלה, אתמול(צילום: גיל יוחנן)

 

ראש הממשלה בנימין נתניהו נחקר אתמול במשך 3 שעות ע"י משטרת ישראל בחשד שקיבל טובות הנאה מאנשי עסקים.

 

"הטענות אשר הובילו בסופו של יום להחלטה על קיום חקירה באזהרה, עלו במסגרת הבדיקה אך לפני כשלושה חודשים כחשדות ראשוניים, ומאז נעשתה עבודה מאומצת של משטרת ישראל לברר את טיבן ולתמוך אותן בראיות", מסר לאחר החקירה היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט בהודעה מיוחדת. "במהלך החודש האחרון נאספו ראיות ששינו את המצב הראייתי בהקשר זה".

 

במקביל הודיע היועץ המשפטי לממשלה כי נמצא שאין מקום להמשיך בבדיקת מספר נושאים שנבדקו בהקשר לנתניהו. נתניהו נחקר במעונו ברחוב בלפור בירושלים מהשעה 18:30. צוות חוקרי משטרה בראשות ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה), תת-ניצב כורש ברנור, עימת את נתניהו עם החשדות נגדו.

 

לאחר החקירה פרסם היועץ המשפטי לממשלה הודעה מיוחדת. אנו מביאים את ההודעה במלואה:

 

"ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, נחקר היום על ידי חוקרי משטרת ישראל מיחידת להב 433, באישור היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, בחשד לכך שקיבל טובות הנאה מאנשי עסקים.

 

"ביום 10.7.16 הודיע היועץ המשפטי לממשלה כי בעקבות מידע שהתקבל בעניינים שונים מיחידת להב 433, הנוגעים בין היתר לראש הממשלה, ושהוצג לו על ידי ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל, ניצב מני יצחקי, ועל פי המלצת פרקליט המדינה, מר שי ניצן, וראש אגף החקירות והמודיעין, הוא הורה על קיום בדיקה בנושא באמצעות משטרת ישראל. הבדיקה בוצעה בליווי פרקליטות מחוז ירושלים (פלילי).

 

"במסגרת הבדיקה ביררו חוקרי משטרת ישראל, בפיקודו של ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה, תת-ניצב כורש ברנור, שורה ארוכה של טענות לכך שראש הממשלה ביצע לכאורה עבירות מתחום טוהר המידות. הבדיקה התפתחה והסתעפה לכיוונים שונים מאלו שהחלה בהם.

 

"חלק מן הטענות עלו כבר בראשית הבדיקה, במידע המקורי אשר בעקבותיו נפתחה הבדיקה, בעוד שחלק מהן התגלה רק מאוחר יותר, מעת לעת, תוך כדי ניהול הבדיקה.

למעשה, הבדיקה הייתה מורכבת ממספר בדיקות שונות שנערכו זו אחר זו ברציפות כמקשה אחת.

 

"בהתאם לכך, הנחה היועץ המשפטי לממשלה את משטרת ישראל, מעת לעת, על פי המסד הראייתי שנחשף בפניו במהלך הבדיקה המתפתחת, להרחיב את הבדיקה, כך שתכלול גם את בירורן של טענות נוספות מסוימות שעלו תוך כדי ניהול הבדיקה.

 

"עד כה בוצעו במסגרת הבדיקה פעולות רבות, ובכללן גביית עדויות מעשרות עדים, חלקם בחו"ל, כאשר מחלקם נגבו מספר הודעות, ותפיסת מסמכים רלוונטיים. כן התקיימו במהלך התקופה עשרות ישיבות עבודה משותפות בראשות היועץ המשפטי לממשלה, ובהשתתפות פרקליט המדינה ובכירי משרד המשפטים, ראש אגף החקירות והמודיעין,

ראש יאח"ה וחוקרי המשטרה, במסגרתן הציגו צוות החוקרים והפרקליטות המלווה את תמונת המצב העדכנית בכל הקשור לממצאי הבדיקה, ונבחנו פעולות נוספות שיש לבצע כדי להעמיק חקר ביחס לתשתית הראיתית הקיימת.

 

"בכל שלב ושלב בבדיקה, ההחלטות בדבר המשך הבדיקה, היקפה וגדריה, כמו גם קביעת סוג הפעולות הדרושות לברור הטענות, ובחינת המסד העובדתי הנתון והשאלה אם יש מקום להפוך את הבדיקה לחקירה, התקבלו על ידי היועץ המשפטי לממשלה, ביתאום מלא ובעצה אחת עם פרקליט המדינה וראש אגף החקירות והמודיעין.

 

"משטרת ישראל עשתה כל שלאל ידה לבירור הטענות. בדקה בהרחבה ודרשה לעומק. בדיקתה העלתה כי חלקן של הטענות הופרכו ונמצא כי הן חסרות בסיס; חלקן אינו בעל פוטנציאל ראייתי להבשיל למסד של חשד סביר לביצוע עבירה המצדיק פתיחה בחקירה פלילית; וחלק נוסף מצדיק העמקת חקר.

 

"הטענות אשר הובילו בסופו של יום להחלטה על קיום חקירה באזהרה, עלו במסגרת הבדיקה אך לפני כשלושה חודשים כחשדות ראשוניים, ומאז נעשתה עבודה מאומצת של משטרת ישראל לברר את טיבן ולתמוך אותן בראיות. במהלך החודש האחרון נאספו ראיות ששינו את המצב הראייתי בהקשר זה.

 

"נוכח ממצאי הבדיקה עד כה, ולאחר שהוצגה ליועץ המשפטי לממשלה חוות דעתם של פרקליט המדינה וראש אגף החקירות והמודיעין לפיה ממצאי הבדיקה בהקשר זה מגבשים תשתית ראייתית המצדיקה את חקירת ראש הממשלה באזהרה, החליט היועץ המשפטי לממשלה לאשר את חקירת ראש הממשלה באזהרה, ובכך להפוך את הבדיקה המתנהלת בענין זה לחקירה.

 

"מטבע הדברים לא נוכל להתייחס בשלב זה לנושאים התלויים ועומדים. מסירת מידע נוסף לגביהם תשקל מעת לעת בהתאם להתפתחויות, ומידע ימסר ככל שלא יהיה בכך כדי לפגוע במהלכי המשטרה.

 

"יחד עם זאת, ניתן למסור כבר כעת פרטים בנוגע לחלק מהנושאים שנבחנו במסגרת הבדיקה, ושבשלב זה, לאור ממצאי הבדיקה שנערכה בעניינם, ובהתאם להמלצת פרקליט המדינה וראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל, החליט היועץ המשפטי לממשלה שאין עילה להמשיך את הבדיקה בעניינם בעת הזו.

 

"טענה לקבלת מימון אסור בשנת 2009 לצורך הבחירות: למשטרה הגיע מידע במסגרתו נטען כי ראש הממשלה היה מעורב כביכול בהפעלת מטה בחירות כפול. מטה אחד 'רשמי', שדווח עליו כנדרש בחוק ומטה אחד שפעל באופן סמוי ושמומן על ידי כסף שלא דווח כדין. לצורך ברור הטענה נחקרו המעורבים בניהול מטה הבחירות, ונתפסו מסמכים שונים. ממצאי הבדיקה לא הניבו תמיכה לטענה האמורה.

 

"טענה להטיית תוצאות הפריימריז של שנת 2009 במפלגת הליכוד: למשטרה הגיע מידע במסגרתו נטען כי ראש הממשלה או מקורבים לו, היו מעורבים כביכול בהטיית תוצאות הפריימריז באמצעות זיוף נתונים במערכות המחשב. לצורך ברור הטענה נחקרו המעורבים במערכת הפריימריז, לרבות אנשי המקצוע האמונים על מערכות המחשב שלגביהן נטען זיוף זה. ממצאי הבדיקה שללו את הטענה בדבר הטיית תוצאות הפריימריז, או להטייתם בפועל.

 

"טענה לקבלת טובות הנאה בחו"ל ומימון טיסות על ידי בעלי הון: למשטרה הגיע מידע במסגרתו נטען כי בעלי הון מסוימים מימנו את ראש הממשלה באופן שיטתי במהלך נסיעותיו לחו"ל ונתנו לו טובות הנאה שם בקשר לאותן נסיעות. במסגרת זאת נגבו עדויות ממספר גורמים רלוונטיים, חלקם בחו"ל. חלקן של הטענות נשלל ונמצא כי אין להן בסיס עובדתי, ולגבי חלקן נמצאו ממצאים עובדתיים שלא העלו חשד סביר לביצוע עבירה המצדיק פתיחה בחקירה פלילית.

 

"טענה למימון כפול של טיסות לחו"ל: בעקבות מידע נוסף שהתקבל בעניין זה, נערכו בדיקות שונות בנוגע לאפשרות שראש הממשלה היה מעורב בתקופה שקדמה לבחירתו לכהונתו הנוכחית כראש ממשלה, בקבלת מימון עודף לטיסות, ובנוגע לאפשרות שנעשה שימוש במימון עודף זה לצרכיו האישיים. לצורך ברור הטענה נחקרו מעורבים בארגון טיסותיו של ראש הממשלה, ונבחנו מסמכים רבים מהתקופה הרלוונטית. זאת מעבר לבדיקה שנערכה בשעתו בהקשר דומה, שבעקבותיה הוחלט בעבר שאין מקום להורות על מעבר לחקירה פלילית בנושאים שנבדקו אותה עת. גם ממצאי הבדיקה הנוכחית והראיות החדשות שנאספו במסגרתה, בעקבות המידע הנוסף, לא הצדיקו מעבר לחקירה בהקשר זה.

 

"כאמור, חוות הדעת שהוצגו בפני היועץ המשפטי לממשלה, שאותן אימץ, מלמדות שבנושאים אלה ממצאי הבדיקה בשלב זה אינם יכולים להבשיל לראיות המצדיקות פתיחה בחקירה פלילית.

 

"כפי שנמסר בעבר, היועץ המשפטי לממשלה ער לצורך להעמיד מידע בדבר החקירה המתנהלת לידיעת הציבור, והוא ימשיך ויעשה כן, ככל שהדבר יתאפשר, בהתאם לצרכי החקירה".

 

נתניהו בישיבת סיעת הליכוד, אתמול (צילום: יואב דודקביץ)
נתניהו בישיבת סיעת הליכוד, אתמול(צילום: יואב דודקביץ)

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט (מימין) לצד ראש אגף החקירות ניצב מני יצחקי (ארכיון) (צילום: עידו ארז) (צילום: עידו ארז)
היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט (מימין) לצד ראש אגף החקירות ניצב מני יצחקי (ארכיון)(צילום: עידו ארז)

 

ליד הנהג: ראש צוות החוקרים תנ"צ ברנור (צילום: גיל יוחנן) (צילום: גיל יוחנן)
ליד הנהג: ראש צוות החוקרים תנ"צ ברנור(צילום: גיל יוחנן)


בימים האחרונים נמסר בתגובה מלשכת ראש הממשלה: "כל הפרשיות כביכול התבררו כעורבא פרח וכך יהיה גם לגבי הטענות המתפרסמות בתקשורת כעת. אנו חוזרים ואומרים: לא יהיה כלום - כי אין כלום".

 

מוקדם יותר אמש התייחס נתניהו בישיבת סיעת הליכוד לנושא ואמר: "אנחנו שמים לב לפרסומים בתקשורת. אנחנו שומעים את הרוח החגיגית והרוח המנשבת באולפני הטלוויזיה, במסדרונות האופוזיציה - חכו עם החגיגות, אל תמהרו. אמרתי לכם ואני חוזר ואומר לכם - לא יהיה כלום כי אין כלום. אתם תמשיכו להפריח בלונים עם אוויר חם ואנחנו נמשיך להוביל את מדינת ישאל".


פורסם לראשונה 02/01/2017 23:10

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: יואב דודקביץ
נתניהו
צילום: יואב דודקביץ
מומלצים