שתף קטע נבחר

סקר הסטודנטים: מכללה אקדמית בצמרת איכות ההוראה, האוניברסיטאות בתחתית

לרגל פתיחת שנת הלימודים נערך סקר שבו השתתפו כ-8,000 סטודנטים ובו נמצא כי שביעות הרצון הגבוהה ביותר מאיכות ההוראה היא במכללות הפרטיות, במכללות המתוקצבות ורק לאחר מכן באוניברסיטאות. רם שפע, יו"ר התאחדות הסטודנטים: "המערכת שרויה בקיפאון וחייבת לעבור בדק בית מקיף"

 

מה חושבים הסטודנטים בישראל על איכות ההוראה במוסד שבו הם לומדים ועל היחס לו הם זוכים מהמרצים? מה דעתם של הסטודנטים על אופן חלוקת הציונים ואיזה מוסדות להשכלה גבוהה נמצאים בראש טבלת שביעות הרצון שלהם? יותר מ-300 אלף סטודנטים וסטודנטיות יפתחו באופן רשמי הבוקר (יום ראשון) את שנת הלימודים האקדמית ב-62 מוסדות להשכלה גבוהה בארץ. לקראת פתיחת השנה, מכון המחקר 'מאגר מוחות' ערך סקר שבו השתתפו יותר מ-8,000 סטודנטים וסטודנטיות ממרבית מוסדות הלימוד בארץ. שבחן את שביעות הרצון שלהם מהלימודים האקדמאים בישראל.

 

איכות ההוראה שנבדקת בסקר כוללת כמה פרמטרים: רמת הקורסים; טיב ההוראה של המרצים, המתרגלים ועוזרי ההוראה; יחס המרצים לסטודנטים; שילוב טכנולוגיות למידה בהוראה; אופן קביעת הציונים ותוכנית הלימודים לתואר. מהנתונים עולה כי בכל הפרמטרים נרשמה ירידה בהשוואה לשנה שעברה.

 

מתוך 34 המוסדות שנבדקו, אלה שנמצאים בראש הרשימה באיכות ההוראה (בשקלול הציון הממוצע של כל הפרמטרים) הם המרכז האקדמי רופין (4.7) שעלה מהמקום השלישי בשנה שעברה למקום הראשון; המרכז הבינתחומי הרצליה (4.5) שירד מהמקום הראשון לשני; הקריה האקדמית אונו (3.99); האוניברסיטה הפתוחה (3.97) שעלתה למקום השלישי (מקום שישי בשנה שעברה), והמרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן (3.91).

 

פרט לאוניברסיטה הפתוחה, אין אף אוניברסיטה ב-14 המקומות הראשונים. במקום ה-15 נמצא הטכניון, ובמקומות 21-20 נמצאות אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת בר אילן, בהתאמה. חמשת המוסדות בהם שביעות רצון הסטודנטים מאיכות ההוראה היא הנמוכה ביותר, הם אוניברסיטת אריאל (3.44); האוניברסיטה העברית (3.42); המכללה האקדמית ת"א-יפו (3.38); אוניברסיטת בן גוריון (3.3) ומכללת וינגייט (2.98).


 

בחלוקה לפי סוג מוסד לימודים ניתן לראות כי שביעות הרצון הגבוהה ביותר מאיכות ההוראה היא במכללות הפרטיות, אחר כך במכללות לחינוך, במכללות המתוקצבות ורק לאחר מכן באוניברסיטאות. בדירוג איכות ההוראה לפי אוניברסיטאות בלבד, ניתן לראות כי בראש הרשימה נמצאת האוניברסיטה הפתוחה (3.97); אחריה הטכניון (3.72); אוניברסיטת חיפה (3.68); אוניברסיטת בר אילן (3.86) ואוניברסיטת תל אביב (3.5). שלוש האוניברסיטאות בהן איכות ההוראה, על פי הסטודנטים, היא הירודה ביותר הן: אוניברסיטת אריאל (3.44), האוניברסיטה העברית (3.42) ואוניברסיטת בן גוריון (3.3).

 

בחלוקה לפי מכללות מתוקצבות, המרכז האקדמי רופין נמצא בראש הרשימה (4.07), אחריו המכללה האקדמית סמי שמעון (3.91), המכללה האקדמית תל חי (3.84) והמכללה האקדמית כנרת (3.81). המכללות המתוקצבות בהן איכות ההוראה היא הירודה ביותר לפי הסקר הן שנקר (3.63), המכון האקדמי-טכנולוגי בחולון (3.49) והמכללה האקדמית ת"א-יפו (3.38).

 


 

בחלוקה לפי מכללות לא מתוקצבות (פרטיות), שביעות הרצון הגבוהה ביותר של הסטודנטים מאיכות ההוראה היא במרכז הבינתחומי הרצליה (4.05), אחר כך בקריה האקדמית אונו (3.99) ובמרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן (3.91). שביעות הרצון הנמוכה ביותר מאיכות ההוראה נרשמה במכללה למינהל (3.78) שירדה מהמקום השלישי בשנה שעברה, ובמרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה (3.7).

 

בין המכללות לחינוך, איכות ההוראה הטובה ביותר נרשמה במכללה לחינוך ע"ש דוד ילין (3.78), המכללה לחינוך ע"ש קיי (3.73) ומכללת אורנים (3.71). בתחתית הרשימה נמצאות מכללת סמינר הקיבוצים (3.61), המכללה האקדמית בית ברל (3.58) ומכללת וינגייט (2.98).

 

רמת הקורסים: הבינתחומי במקום הראשון

בדירוג כלל המוסדות לפי שביעות רצון הסטודנטים מרמת הקורסים (תוכן, שילוב תרגילים, ניסוים, סיורים וסדנאות), במקום הראשון נמצא המרכז הבינתחומי בהרצליה (4.1), אחר כך המרכז האקדמי רופין (4.06), המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (4), הקריה האקדמית אונו (3.97) והטכניון (3.95). סוגרים את הרשימה: אוניברסיטת אריאל (3.53), המכללה האקדמית ת"א-יפו (3.46), מכללת בית ברל (3.45), אוניברסיטת בן גוריון (3.44) והמכללה לחינוך גופני ולספורט במכון וינגייט (3.22).

 

אוניברסיטת תל אביב. בתחתית הרשימה של שביעות הרצון (צילום: ירון ברנר) (צילום: ירון ברנר)
אוניברסיטת תל אביב. בתחתית הרשימה של שביעות הרצון(צילום: ירון ברנר)

 (צילום: ירון ברנר) (צילום: ירון ברנר)
(צילום: ירון ברנר)

בדירוג לפי טיב הוראת המרצים (בהירות העברת המידע, רמת העניין ועוד) נמצאים בראש הרשימה: המרכז הבינתחומי הרצליה והקריה האקדמית אונו (4.07), המרכז האקדמי למשפט ועסקים (3.99), והמרכז האקדמי רופין (3.98). בעשרת המקומות האחרונים נמצאים בין היתר הטכניון, אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת אריאל. סוגרים את הרשימה: המכללה לחינוך גופני ולספורט במכון וינגייט (3.18) ואוניברסיטת בן גוריון (3.03).

 

בדירוג שביעות רצון הסטודנטים מיחס המרצים אליהם (כולל נכונותם לסייע וזמינותם לסטודנט), המרכז הבינתחומי הרצליה נמצא במקום הראשון (4.41), אחריו המרכז האקדמי רופין (4.4), המכללה האקדמית תל חי (4.27) והקריה האקדמית אונו (4.25). בתחתית הרשימה נמצאים המכללה הטכנולוגית ב"ש (3.72), אוניברסיטת תל אביב (3.7), האוניברסיטה העברית (3.58) אוניברסיטת בן גוריון (3.42) והמכללה לחינוך גופני וספורט המכון וינגייט (3.23).

 

"צעירים יוותרו על השכלה גבוהה"

בדירוג כלל המוסדות לפי שביעות רצון הסטודנטים מקביעת הציונים במוסד (כולל מבחנים, עבודות, תרגילים, אובייקטיביות ושקיפות) נמצא המרכז האקדמי רופין (4.06), אחריו מכללת סמי שמעון (4.04), הקריה האקדמית אונו (3.97), המכללה האקדמית אשקלון (3.95) והמרכז הבינתחומי הרצליה (3.93). המוסדות בהם הסטודנטים הכי פחות מרוצים מאופן קביעת הציונים הם: אוניברסיטת בן גוריון (3.38), אוניברסיטת אריאל והאוניברסיטה העברית (3.3), האקדמית ת"א-יפו (3.1) והמכללה לחינוך גופני וספורט במכון וינגייט (2.6).

 

הסטודנטים נשאלו בסקר גם על שביעות רצונם משילוב טכנולוגיות למידה בהוראה (שימוש באתר למידה מקוון, הרצאות מוקלטות, התקשרות ווירטואלית עם צוות ההוראה). בראש הרשימה נמצאים האוניברסיטה הפתוחה (4.46), המרכז הבינתחומי בהרצליה (4.06) והמרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן (3.97). בתחתית הרשימה: האוניברסיטה העברית (3.12), אוניברסיטת בן גוריון (2.97) והמכללה האקדמית ת"א-יפו (2.69).

 

רם שפע, יו"ר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל אמר: "המערכת שרויה בקיפאון וחייבת לעבור בדק בית מקיף אחרת המגמה תימשך. לימודים אקדמאים במאה ה-21 לא יכולים להיות זהים לאלה שהתקיימו לפני עשרות שנים. נכון שישנם איים של התחדשות, אבל כל עוד לא נראה שינוי פרדיגמה, השקעה של ממש בהוראה והתחדשות בשיטות ההוראה - שביעות הרצון תישאר נמוכה. לצד החובות המחקריות, יש למערכת אחריות על כישורים ומיומנויות שרלוונטיים הרבה יותר לחיים סביבנו, אותם היא מאחרת לתת. החיבור בין התואר ושוק התעסוקה חייב להיות משמעותי יותר, אחרת נראה עוד ועוד צעירים בישראל שיוותרו על השכלה גבוהה".

 

 

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים