שתף קטע נבחר
הכי מטוקבקות
  זירת הקניות
  בכירים קיבלו מינוי למכבי חיפה בכדורסל - דו"ח המבקר על ליקויים בחברות העירוניות
  דירקטורים של חברה עירונית בחיפה אישרו לעצמם כניסה בחינם לפסטיבל הסרטים ורכישת מינוי למשחקי כדורסל; חברה עירונית באשקלון התקשרה עם חברת פיתוח שאחד מבעליה נשוי לעובדת בעירייה - דו"ח מבקר המדינה, העוסק בדירקטוריונים של תאגידים עירוניים, גילה טובות הנאה, ליקויים במכרזים, ניגודי עניינים ועבירות על החוק
  בחיפה - דירקטורים של חברה עירונית אישרו לעצמם כניסה בחינם לאירועי תרבות שמפיקה החברה; בבת ים - מנכ"ל העירייה כיהן גם כמנכ"ל החברה העירונית וכדירקטור שלה בניגוד עניינים ובניגוד לדין; באשקלון - החברה העירונית התקשרה עם חברת פיתוח שאחד מבעליה נשוי לעובדת בעירייה; ובביתר עילית - מנכ"ל החברה העירונית המשיך לכהן בתפקידו גם לאחר שהוגש נגדו כתב אישום והוא ריצה עבודות שירות. אלה הם רק חלק מהליקויים שמצא מבקר המדינה בדירקטוריונים של תאגידים עירוניים.

   

  כתבות נוספות בנושא דו"ח מבקר המדינה

  דו"ח המבקר: מאות אלפי השקלים והעמותות הקשורות לח"כ סמוטריץ'

  העסקת קרובים, תקציבים למטרות פוליטיות, רשלנות ושחיתות: עיקרי דו"ח המבקר

  דו"ח המבקר: שירותים ציבוריים חסרים - דווקא בערי תיירות

  המבקר מזהיר מסייבר: מאגרי המידע ברשויות המקומיות לא מוגנים כראוי

  המבקר: כך זינק תקציב מרכז המבקרים שהפך למסוכן

   

  מבקר המדינה מזכיר כי בעשורים האחרונים התרחבו תחומי פעילותן של הרשויות המקומיות והתרבו השירותים שהן מעניקות לתושבים - מגמה שהביאה רשויות מקומיות רבות להקים מתוקף סמכותן תאגידים עירוניים שיפעלו כזרועהּ הארוכה של הרשות המקומית.

   

  מנתוני משרד הפנים עולה כי בישראל יש 492 תאגידים עירוניים - 262 מהם הן חברות עירוניות ו-230 הן עמותות. המחזור השנתי של התאגידים העירוניים מוערך בכשמונה מיליארד שקל, והפסדיהם המצטברים מוערכים בכ-178 מיליון שקל לשנה.

   

  מבקר המדינה ערך ביקורת שהתמקדה בתפקוד הדירקטוריונים של עשר חברות עירוניות, וזאת מפאת ההכרה הגוברת בחשיבות יישומם של עקרונות הממשל התאגידי - גם בניהול תאגידים עירוניים. עקרונות אלה מטרתם לשפר את ניהול התאגידים ולהבטיח פיקוח ובקרה נאותים על פעילותם, והם מתבססים על קוד אתי והטלת אחריות אישית על נושאי המשרה בתאגידים.

   

  למרות שלחברות עירוניות יש מאפיינים ציבוריים מובהקים, לפי חוק החברות מעמדן כשל חברות פרטיות, ולכן לא חלות עליהן כל החובות שהולמות את אופיין הציבורי, למשל בהיבטים של פיקוח וחובות דיווח. אולם, לפי המבקר, "הדירקטורים בחברות העירוניות הם מורי דרך ושומרי הסף בתאגידים העירוניים, ותפקידם לקבוע מטרות ויעדים לחברה ולפקח על הנהלת החברה.

   

  "חוסר תפקוד או תפקוד חלקי של הדירקטוריון עלולים לפגוע במערך האיזונים והבלמים בחברה ובפעילותה, וכך לגרום למשבר כספי בחברה ולפגוע קשות באינטרס הציבורי שעבורו הוקמה החברה".

   

  פעולות הביקורת שערך משרד המבקר העלו, בין היתר, כי למרות שבתקנות העיריות נקבע שנציג ציבור בדירקטוריון של חברה עירונית יתמנה למשך שלוש שנים ויוכל להתמנות שוב לתקופת כהונה אחת נוספת - בסך הכול שש שנים, פקעה כהונתו של נציג הציבור היחיד בדירקטוריון החברה הכלכלית עפולה כבר בספטמבר 2012, מבלי שהוגשה בקשה להארכת מינויו, וגם לו הייתה מוגשת, הייתה מסתיימת כבר ב-2015 בתום שש שנים כוללות.

   

  אין ייצוג לנשים, ערבים, אתיופים ואנשים עם מוגבלויות

  עוד עולה מהביקורת, כי אף שחוק שוויון זכויות האישה קובע שיש לתת ייצוג הולם לנשים בדירקטוריון של גוף ציבורי, נמצא שבשבעת חברי הדירקטוריון בחברה הכלכלית עפולה ובחברה לפיתוח נצרת עילית מכהנת אישה אחת בלבד.

   

  בניגוד לנהוג בשירות המדינה ובגופים ציבוריים, שבהם יש הוראה לתת ביטוי הולם לכמה מגזרים, כמו האוכלוסייה הערבית, בני העדה האתיופית ואנשים עם מוגבלות, על חברות עירוניות לא מוטלות חובות מפורשות באשר למינוי דירקטורים. לפיכך משרד המבקר מעיר כי על משרד הפנים לבחון ייצוג הולם גם בחברות העירוניות.

   

  בעוד חוק החברות קובע שהמניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון, המבקר מצא שהחברה הכלכלית לוד, למשל, קיימה ישיבות עם שלושה דירקטורים בלבד מתוך שמונה חברים, שבהן התקבלו החלטות מהותיות כמו אישור הדו"חות הכספיים של 2015, העברת סמכויות בנושא כוח אדם למנכ"ל והחלטה לגבי מורשי חתימה בחברה. בנוסף לזה החליט הדירקטוריון שרוב ההחלטות בדירקטוריון, למעט סוגיות מהותיות, יתקבלו בדואר האלקטרוני. המבקר מציין שראוי לקבל החלטות במייל רק במקרים חריגים ביותר.

   

  חשש לניגוד עניינים ועבירה על החוק בחוף בת ים

  תזכיר לתיקון פקודת העיריות מאוגוסט 2016, שיזם משרד הפנים, הציע לתקן את פקודת העיריות ולהחיל על התאגידים העירוניים את הסעיף שמגביל העסקת קרובי משפחה של עובדי עירייה ונבחריה - עובדי עירייה ובני זוגם לא יתקשרו בחוזה עם העירייה ולא יבצעו עבודה למענה.

   

  למרות התזכיר, נמצא כי החברה הכלכלית אשקלון, שעוסקת בעבודות תשתית, פיתוח וסלילת כבישים, התקשרה לאחר מכרז באפריל 2013 עם חברה לביצוע עבודות פיתוח בשדרות בן-גוריון בעיר - חברה שאחד מבעליה נשוי למזכירה באחד מאגפי עיריית אשקלון. ההתקשרות עם החברה הייתה בהיקף של כ-6.6 מיליון שקל, ובינואר 2014 הובאה לאישור הדירקטוריון הגדלת ההתקשרות לצורך הקמת חוף רחצה בעיר בהיקף של 5.4 מיליון שקל.

   

  עיריית בת ים (צילום: דודו אזולאי) (צילום: דודו אזולאי)
  עיריית בת ים(צילום: דודו אזולאי)

  הקשר המשפחתי של אחד מבעלי החברה למזכירת אגף בעירייה, שלדברי המבקר מעלה לכאורה חשש לניגוד עניינים, לא נידון כלל בדירקטוריון, למרות שכפי שעולה בפרוטוקולים - היה ידוע לחברי ועדת המכרזים בדירקטוריון.

   

  עוד נמצא שבחברת חוף בת ים, החברה העירונית ליזמות ולפיתוח, היה ניגוד עניינים מוסדי, כשמנכ"ל העירייה לשעבר ארז פודמסקי כיהן גם כמנכ"ל חברת חוף בת ים וכדירקטור בחברה - בעת שנשא במשרתו הציבורית. פודמסקי כיהן בתקופת הביקורת בשלושת התפקידים בעת ובעונה אחת, באישורו ובידיעתו של הדירקטוריון, בניגוד לדין ובניגוד לעמדת משרד הפנים. "מנכ"ל רשות מקומית אינו יכול לשמש כמנכ"ל תאגיד עירוני, גם אם אינו מכהן כדירקטור", נכתב, "משום ששליש מהדירקטורים בחברה הם עובדי העירייה הכפופים למנכ"ל העירייה, ומכאן מתעורר חשש ממשי לניגוד עניינים ופגיעה באיזון הראוי בין הנהלת התאגיד לפיקוח והביקורת על התאגיד". פודמסקי אינו מכהן עוד כמנכ"ל העירייה וכמנכ"ל חוף בת ים. הוא סיים את שני התפקידים האלה לפני כמה חודשים.

   

  חיפה: "פסול של קבלת טובות הנאה"

  הביקורת העלתה שבאתו"ס, החברה לאמנות, תרבות וספורט, שמנהלת אתרים ונכסים של עיריית חיפה, מפעילה ומפתחת אותם, חברי הדירקטוריון אישרו לעצמם את כניסתם בחינם לאירועים שמפיקה החברה, כולל פסטיבל הסרטים שמתקיים בסוכות בעיר, ולאירועים נוספים על בסיס מקום פנוי. כן אישרו חברי הדירקטוריון שהחברה תרכוש שלושה מינויים למשחקי מכבי חיפה בכדורסל עבור נושאי משרה בכירים בה.

   

  חלוקת כרטיסים חינם לחברי מועצה ובעלי תפקידים ברשויות מקומיות הוגדרה בדו"ח אחר של המבקר כדבר שיש בו "פסול של קבלת טובת הנאה, מכוח העיקרון שלפיו הרשות מחזיקה את נכסיה בנאמנות עבור הציבור ואין לנבחרי הציבור או עובדיה משום זכות יתר בנכסיה או בטובות הנאה שניתנות לה לעומת שאר הציבור".

   

  מכבי חיפה בכדורסל (צילום: אורן אהרוני) (צילום: אורן אהרוני)
  מכבי חיפה בכדורסל(צילום: אורן אהרוני)

   

  נציין כי חוזר מנכ"ל משרד הפנים והנחיית היועץ המשפטי לממשלה מגבילות באופן מחמיר הקצאת כרטיסים לאירועים המנוהלים על ידי רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים. לפי הנחיות אלה, נושא משרה אינו רשאי להשתתף בלא תשלום או בתמורה מופחתת באירוע שהכניסה אליו מותנית בתשלום.

   

  בדו"ח הקודם של המבקר מ-2013 עלה שלחברי הדירקטוריון חולקו כרטיסים למופעי התזמורת הסימפונית חיפה, שפועלת תחת אתו"ס, בניגוד לעמדת מבקר המדינה, משרד הפנים ונוהל החברה בנושא. כבר אז העיר המבקר לאתו"ס כי יש להפסיק זאת לאלתר.

   

  מבקר המדינה מעיר בחומרה לדירקטוריון אתו"ס כי כרטיסים לאירועים הם בעלי ערך כלכלי וכי יש לנהוג בהם בהתאם לכללים החלים על משאבים ציבוריים ולפי עקרונות המשפט המינהלי. לדבריו, החלטה על חלוקת כרטיסים לאירועי החברה ומינויים למשחקי ספורט ללא תשלום "פותחת צוהר לקבלת טובת הנאה אסורה של נושאי משרה מהחברה".

   

  עוד נמצא כי אף שבינואר 2015 הגישה המדינה כתב אישום נגד מנכ"ל החברה העירונית לפיתוח ביתר עילית, דוד מינצברג, בחשד לסיוע לקיומו של הסדר כובל ועל אף הרשעתו לפי הודאתו, הוא המשיך לקבל שכר מהחברה העירונית בעת שביצע עבודות שירות ציבוריות.

   

  "למרות הגשת כתב אישום נגד מנכ"ל החברה ולמרות הרשעתו בפלילים", כותב המבקר, "לא הביא יו"ר הדירקטוריון, ראש עיריית ביתר עילית, מאיר רובינשטיין, את הדברים בפני הדירקטוריון. לפיכך לא בחן הדירקטוריון אם יש במעשים שבהם הורשע מנכ"ל החברה כדי למנוע את המשך העסקתו בחברה ואם ראוי ונכון שיקבל שכר עבור החודשים שבהם ריצה את עונשו באמצעות עבודות שירות". דירקטוריון החברה דן בהמשך העסקתו של מינצברג רק בדצמבר 2016, שנתיים לאחר הגשת כתב האישום.

   

  "מכירים בחשיבות הביקורת ומפיקים את הלקחים הנדרשים"

  עיריית אשקלון מסרה בתגובה: "עיריית אשקלון מכירה בערך הביקורת ובחשיבותה ומאמינה כי ערבות לקיומו של מנהל תקין הינה פעילותם של גופי ביקורת מקצועיים ובלתי תלויים.

   

  "העירייה רואה בביקורת מטעם מבקר המדינה הזדמנות לשפר עוד יותר את התנהלותה, ובכך לקדם ולשפר את פעילות העירייה למען רווחת תושבי העיר אשקלון. נציין כי האירועים המוזכרים התרחשו טרם כניסתו לתפקיד של ראש העיר בפועל, תומר גלאם, שהנחה את הגורמים המקצועיים ללמוד את הדו"ח ולהפיק את הלקחים הנדרשים".

   

  החברה שזכתה במכרז ושאחד מבעליה נשוי למזכירת אגף בעירייה מסרה בתשובתה למבקר המדינה, כי פקידה באחד האגפים אינה יכולה להשפיע על שום מהלך של חברה קבלנית שזכתה במכרז על פי דין. כמו כן מסרה כי האיסור על העסקת קרובי משפחה חל רק על העירייה ואינו חל על תאגידים עירוניים.

   

  מעיריית נצרת עילית נמסר בתגובה בנוגע לאי-ייצוג נשים בדירקטוריון: "נתקן את הליקוי". החברה לפיתוח נצרת עילית מסרה בתשובתה למבקר כי תפעל למינוי נשים נוספות לדירקטוריון בדרך של החלפת חברים או הרחבת הדירקטוריון.

   

  מאתו"ס נמסר בתגובה: "ביקורת מבקר המדינה מתייחסת להחלטת דירקטוריון החברה משנת 2014. ביום 3.4.17 התקבלה החלטת דירקטוריון המאמצת נוהל חדש שאושר על ידי היועץ המשפטי של אתו"ס לעניין חלוקת כרטיסים. הנוהל מדגיש את איסור קבלת וחלוקת כרטיסים ללא תמורה בהתאם להנחיות מבקר המדינה, מבקר העירייה ומשרד הפנים, ומאז פועלת חברת אתו"ס במדוייק על פי הנחיות מבקר המדינה ומשרד הפנים".

   

  מעיריית לוד נמסר בתגובה: "כפי שנכתב בתגובה שהגיש יועמ"ש החברה הכלכלית למבקר המדינה, החברה פעלה באותה עת בהתאם להנחיות היועץ המשפטי, לפיהן ניתן במצב ביניים בו טרם אושרו דירקטורים לחברה לקבל החלטות בקוורום מצומצם ולאשרר את ההחלטות באסיפה הכללית, היינו במועצת העיר, כפי שכך נעשה.

   

  "חשוב לציין שהעיכוב במינוי הדירקטורים נבע אך ורק מהעובדה שהוועדה לבדיקת כשירות דירקטורים במשרד הפנים לא התכנסה למעלה משנה. באשר לאימייל, מדובר בהחלטות טכניות שאושרו באופן זה בהתאם להנחיית יועמ"ש החברה ובאישורו".

   

  מעיריית בת ים נמסר: "עו"ד פודמסקי שקד שימש כמנכ"ל חברת חוף בת ים ליזמות ופיתוח בין השנים 2011 עד מאי 2017, תפקיד אותו מילא ללא שכר ובכך חסך לקופה הציבורית 2.5 מיליון שקל. בתקופת ניהולו, הובילה חברת חוף בת ים פרויקטים גדולים, שהפכו את בת ים לאחת מהערים האטרקטיביות בישראל לבנייה ולהשקעה והניבו לעיר ולתושביה מאות מיליוני שקלים.

   

  "עו"ד פודמסקי סיים את תפקידו בחודש מאי 2017. עיריית בת ים מוקירה את תרומתו של עו"ד פודמסקי שקד לפיתוחה של העיר ומאחלת לו הצלחה בהמשך דרכו".

   

  ממשרד הפנים נמסר בתגובה: "משרד הפנים מברך על דו"ח המבקר על הרשויות המקומיות. מדובר בדו"ח המהווה כלי חשוב בידי משרד הפנים גם בתחום המורכב של התאגידים העירוניים.

   

  "המשרד החל ללמוד לבחון ולטפל בממצאי הדו"ח עוד במהלך בדיקת המבקר, והטיפול בלקויים נמשך. משרד הפנים, כחלק מתהליך הבחינה האסטרטגית הנעשית במשרד בשנה האחרונה, שם דגש מיוחד על טיפול ופיקוח על פעילותם של התאגידים העירוניים.

   

  "כחלק מהתהליך, הוקם, בהוראת השר דרעי, צוות לבדיקת מגוון הנושאים הרלוונטיים בתחומי העיסוק של התאגידים העירוניים, אשר עוסק בגיבוש מתווה של מדיניות וחקיקה כוללת בעניינם. כפי שמציין מבקר המדינה, בעשורים האחרונים התרחבו תחומי פעילותן של הרשויות המקומיות והורחב סל השירותים המוענק לתושביהן, דבר שהביא להקמה והפעלה של עוד ועוד תאגידים עירוניים, המשמשים כזרועה הביצועית הארוכה של הרשות המקומית".

   

  תגובת עיריית עפולה: "החברה הכלכלית בעפולה מייחסת חשיבות רבה לביקורת מבקר המדינה ופועלת ליישום כל ההערות והליקויים אחת לאחת בצורה המיטבית, המהירה והמקצועית ביותר. אנו גאים בכך כי ממצאי הביקורת אינם מהותיים והחברה תפעל לתיקונם בהקדם".

   

  בתגובתה למבקר מסרה החברה הכלכלית עפולה כי היא מתקשה לאתר מועמדים מקרב הציבור בשל הדרישות הרבות מחברי הדירקטוריון, ובלי שהם מקבלים שכר עבור פעילותם. באשר לייצוג הולם, השיבה החברה הכלכלית עפולה למבקר כי פעלה למינוי שתי נשים לדירקטוריון, אולם בסופו של דבר לא אושר מינויין.

   

  החברה לפיתוח ביתר עילית השיבה למבקר כי אין כל יסוד להנחה לפיה דבר הרשעתו של מנכ"ל החברה היה ידוע לראש עיריית ביתר עילית ויו"ר הדירקטוריון, אשר היה אמור להביא את דבר ההרשעה לידיעת הדירקטוריון.

   

  בנוסף, מסרה החברה למבקר כי בהתאם לחוות הדעת משפטית, אין מניעה שהמנכ"ל ימשיך לכהן בתפקידו, כל עוד ההרשעה אינה נושאת עמה קלון, וכי בהתאם לחוות דעת נוספת, אין מניעה לשלם למנכ"ל החברה שכר בעבור עבודתו. שעה שבהתאם לנמסר, מנכ"ל החברה היה מתייצב מדי יום לעבודתו, החל משעות הצהריים, וכן בימי שישי.

   

   

  לפנייה לכתב/ת
   תגובה חדשה
  הצג:
  אזהרה:
  פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
  מומלצים