שתף קטע נבחר

1.8 מיליון עניים, 840 אלף מהם - ילדים. דו"ח העוני

המוסד לביטוח לאומי מפרסם את הדו"ח השנתי שלו, ועולה ממנו כי למרות שיפור במדדים ישראל עדיין מובילה לרעה ביחס למדינות המערב. שיעור הילדים העניים עלה נוכח כניסת הבדואים לראשונה לדגימת הלמ"ס. נתון מדאיג: עלייה במספר המשפחות העובדות העניות וזינוק בתחולת העוני של משפחות חד-הוריות

 

 

 

בישראל חיו בשנת 2016 יותר ממיליון ו-800 אלף עניים. למרות ירידה מתונה בשיעורי העוני, ישראל עדיין מובילה בנתון זה בהשוואה למדינות המערב. כך עולה מדו"ח המוסד לביטוח לאומי בנוגע לשנת 2016, שפורסם היום (ד').

 

כ-463 אלף משפחות, שבהן יותר מ-840 אלף ילדים, חיות בעוני בישראל. בהשוואה ל-2015 שיעורי העוני בקרב משפחות ירדו מ-19.1% ל-18.6%, ו-14,400 משפחות עלו מעל לקו העוני. לצד המגמות החיוביות עלתה ב-2016 תחולת העוני בנפשות ובילדים. שיעור העוני של נפשות עלה ב-0.3%, ושיעור הילדים החיים בעוני עלה ב-1.2%.

 

העלייה נובעת מכך שלראשונה אחרי ארבע שנים של חוסר הצלחה לסקור משפחות בדואיות, נדגמה האוכלוסייה הבדואית בדרום על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. על פי ניתוח מותאם, שגורע את האוכלוסייה הבדואית שנמדדה ב-2016 אולם לא נמדדה ב-2015, נרשמת ירידה בשיעורי העוני בשלושת המדדים. גם המדדים של עומק העוני ושל חומרת העוני ירדו בשנת 2016 בכ-4% ובכ-3% בהתאמה.

שר הרווחה חיים כץ, מנכ"ל ביטוח לאומי מאיר שפיגלר (צילום: אוהד צויגנברג) (צילום: אוהד צויגנברג)
שר הרווחה חיים כץ, מנכ"ל ביטוח לאומי מאיר שפיגלר(צילום: אוהד צויגנברג)
 

למרות השיפורים מצבה היחסי של ישראל בהשוואה בינלאומית מוסיף להיות קשה. במדרג מדינות ה-OECD ישראל ממשיכה להתייצב בראש סולם העוני, מאחר שמיקומה היחסי תלוי גם בהתפתחויות במדינות האחרות.

 

רמת החיים בישראל במונחים של ההכנסה הכספית הפנויה עלתה בשנת 2016 ב-3.8%, ובהתאם לכך עלה קו העוני ליחיד מ-3,158 שקלים לחודש ל-3,260 שקלים. קו העוני לזוג עומד על 5,216 שקלים, בהשוואה ל-5,053 שקלים בשנת 2015.

 

עלייה חדה בעוני במשפחות החד-הוריות

נתון מדאיג הוא שהירידות בתחולת העוני של מרבית קבוצות האוכלוסייה פסחו על האוכלוסייה העובדת. חלקן של המשפחות העובדות בכלל האוכלוסייה הענייה עלה ב-2016 מ-13.3% ל-13.6%, ועלייה מתונה נרשמה גם בתחולת העוני של משפחות שבראשן עצמאים ושכירים. הממצא החמור ביותר הוא העלייה החדה בתחולת העוני של משפחות חד-הוריות, מ-21.7% ל-26.1%.

משפחות חד-הוריות. עלייה בשיעורי העוני (צילום: shutterstock) (צילום: shutterstock)
משפחות חד-הוריות. עלייה בשיעורי העוני(צילום: shutterstock)
 

לראשונה זה שנים ירד במעט שיעור העוני של האוכלוסייה שאינה עובדת בגיל העבודה, ותחולת העוני שלה, שהגיעה עד לכ-73% ב-2015, ירדה לשיעור של כ-70% ב-2016. עם זאת, מצב האוכלוסייה שנותרה ענייה בקבוצה זו הורע בהשוואה לשנה קודמת.

 

המדדים לעומק העוני ולחומרת העוני מורים על הטבה במצבן של משפחות עניות עובדות, בפרט בקרב המשפחות שבראשן עצמאי והמשפחות שבהן שני מפרנסים ויותר.

 

השיפור בעוני - בזכות העלאת שכר המינימום והקצבאות

האי-שוויון בהכנסה הפנויה (מדד ג'יני) ירד ב-1.8%, זאת בהמשך לירידה מתמשכת שמציבה את המדד ברמה הנמוכה ביותר מאז סוף שנות ה-90 של המאה הקודמת - ממצא המעיד על צמצום פערים בחברה הישראלית. עם זאת, השוואת האי-שוויון בהכנסה הפנויה בקרב המדינות המפותחות מציבה את ישראל עם מדד ג'יני גבוה מממוצע המדד במדינות המפותחות בכ-10%.

  

מיקומה הבינלאומי של ישראל במדד השתפר במקצת מאז השנה הקודמת, אך היא עדיין ניצבת במקום נמוך ברשימה, 28 מתוך 35 מדינות, ורק במקסיקו, צ'ילה, טורקיה, ארה"ב, אנגליה, לטביה וניו זילנד האי-שוויון גדול יותר.

 

השיפורים במדדי האי-שוויון וכמוהם השיפורים בתחולות העוני נובעים מהשינויים שפעלו להגדלת ההכנסה הפנויה של המשפחות, קשישים וצעירים, בעיקר בחלק הנמוך והבינוני של התפלגות ההכנסות - העלאת שכר המינימום בשיעור של 6.8% ב-2016 והעלאת קצבאות הילדים וקצבאות הקשישים. הגידול המתמשך בשיעורי התעסוקה תרם אף הוא למגמה חיובית זו.

 

הנתונים מורים כי אלמלא התערבות הממשלה באמצעות תשלומי העברה ומיסים ישירים, היו תחולות העוני גבוהות יותר.

 

הקצבאות והמיסים הישירים חילצו 35.7% משפחות מעוני ב-2016 לעומת 34.6% ב-2015 . לעומת זאת, שיעור הנפשות שנחלצו מעוני ירד במעט מ-24.5% ל-24.1% בין שתי השנים, ושיעור הילדים שנחלצו מעוני ירד גם הוא, למרות המשך העלייה בקצבאות הילדים.

 

פחות קשישים עניים, יותר חרדים

מספר הקשישים העניים נאמד אשתקד בכ-177 אלף בהשוואה ל-171,500 בשנת 2015. היקף העוני של משפחות שבראשן קשיש ירד מ-23.5% ב-2015 ל-21.6% בשנת 2016. בקרב קשישים שיעור הנפשות העניות ירד מ-18.2% ל-16.9% - השיעור הנמוך ביותר בחמש השנים האחרונות.

חרדים. עניים יותר (צילום: אוהד צויגנברג) (צילום: אוהד צויגנברג)
חרדים. עניים יותר(צילום: אוהד צויגנברג)
 

תחולת העוני של החרדים עלתה במעט מ-44.6% ל-45.1%. עם זאת, תחולת העוני של הילדים במשפחות חרדים ירדה ב-2016 מ-60.3% ל-58.7%. חלקן של המשפחות העניות החרדיות מכלל המשפחות העניות מגיע ל-15%, שיעור גדול בהרבה מחלקם היחסי של החרדים באוכלוסייה, שהינו 6%.

 

כ-70% מהילדים הבדואים עניים

שיעור העוני אצל משפחות ערביות ירד במידה גדולה יותר מכלל האוכלוסייה מ-53.3% בשנת 2015 ל-49.4% בשנת 2016. אך חלקן של המשפחות העניות הערביות מכל המשפחות העניות גדול בהרבה מחלקן היחסי באוכלוסייה. אף שחלקם היחסי של הערבים באוכלוסייה הכללית הוא 14.6%, 39% מקרב העניים הם ערבים.

לראשונה נדגמו בדואים לקראת עריכת הדו"ח (חוסין אלעוברה, PANET) (חוסין אלעוברה, PANET)
לראשונה נדגמו בדואים לקראת עריכת הדו"ח(חוסין אלעוברה, PANET)
 

תחולת העוני של האוכלוסייה הבדואית מגיעה לכ-58%, ותחולת העוני של ילדים בקרב אוכלוסייה זו נושקת ל-70%. כ-17 אלף משפחות בדואיות חיות בעוני ובסך הכול יותר מ-121 אלף נפשות, בהן כ-69 אלף ילדים. 19.3% מהילדים במגזר גדלים במשפחות חד-הוריות.

 

העולים העניים הפכו עניים יותר

בחינת תחולת העוני לפי מגדר מעלה כי תחולת העוני של גברים ירדה ביותר ממחצית האחוז בין 2015 ל-2016 , ואילו תחולת העוני של נשים עלתה במעט. תחולת העוני של עולים הוסיפה לרדת מ-17.7% ב 2015 ל-17% ב-2016, ובכך ממשיכה מגמת ירידה רצופה לאורך השנים האחרונות למעט עלייה ב-2013. עם זאת, המדדים לעומק העוני ולחומרת העוני עלו בשיעורים ניכרים - 10% ו-23% בהתאמה.

 

תחולת העוני במחוז ירושלים היא הגבוהה ביותר והיא אף הוסיפה לעלות במעט ב-2016. תחולת העוני של ילדים בעיר ירושלים היא 55.4%, אם כי היא ירדה מכ-58% ב-2015. לאחר מחוז ירושלים נמצא מחוז הצפון במדרג, עם שיעורי עוני שגם הם גבוהים יחסית לשאר המחוזות. מחוזות תל אביב והמרכז ובפרט העיר תל אביב ממשיכים להוביל במדדי עוני נמוכים ביחס ליתר המחוזות.

 

"נמשיך להעלות קצבאות"

עם הגשת הדו"ח של הביטוח הלאומי למשרד הרווחה בירושלים אמר שר הרווחה חיים כץ כי אנשיו ימשיכו לפעול להעלאת הקצבאות. "נפעל להעלאת הבטחת הכנסה לאזרחים ותיקים, נדאג להעלות את קצבאות הנכים, שישפרו גם את מצבם של חלק שנמצאים מעל קו העוני, ושלישית - תוכנית הסיעוד - ביטוח סיעוד ממלכתי".

 

מנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר הדגיש כי הירידה במדדי העוני התאפשרה "בין היתר נוכח העלאת שכר המינימום, קצבאות הילדים, קצבאות הקשישים. אנחנו מקווים שזה מה שיהיה בשנה הבאה". הוא הסביר כי נושא התעסוקה משמעותי מאוד ולגביו "חל שיפור באחוז בהרכב המועסקים במדינת ישראל, בעיקר בשתי אוכלוסיות שהתעסוקה בהם הייתה יחסית נמוכה - נשים מקרב בני מיעוטים וגברים מהאוכלוסייה החרדית".

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים