שתף קטע נבחר

אתם שיתפתם
  זירת הקניות
  הסטודנטים ממשיכים להעדיף את המכללות על פני האוניברסיטאות
  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים לשנת הלימודים 2017-2016 ומהם עולה כי למכללות האקדמיות ניגשו 42 אלף מועמדים, עשרת אלפים יותר מאשר לאוניברסיטאות. כמה ניגשים לפסיכומטרי ואילו מקצועות מעדיפים גברים ונשים ללמוד?
  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום (ד') נתונים באשר למועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות בשנת הלימודים תשע"ז (2017-2016). על פי הנתונים באותה שנה היו כ-32 אלף מועמדים לתואר ראשון באוניברסיטאות לעומת כ-42 אלף במכללות האקדמיות הציבוריות והפרטיות כאחד. יש לציין כי הנתונים לא כוללים את האוניברסיטה הפתוחה, שם כל מועמד מתקבל ללימודי תואר ראשון, ולא את המכללות האקדמיות לחינוך, שבהן הלימודים הם בעיקר להכשרה להוראה (כ-93% מהלומדים). כמו כן, הנתונים לא כוללים מקצועות, שבהם נדרשים ציוני פסיכומטרי גבוהים במיוחד כדי להתקבל בעדיפות ראשונה.

   

  בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציינים כי על אף התרחבותה של מערכת ההשכלה הגבוהה, בשנים האחרונות ישנה ירידה משמעותית במספר המועמדים לאוניברסיטאות. בין תשס"ח (2008/07) לתשע”ז מספרם ירד ב-4,500 - 12.2%. זאת למרות שבשנת תשע"ד (2013/14) נוספו גם המועמדים של אוניברסיטת אריאל שהפכה ממכללה אקדמית לאוניברסיטה.

   

  בשנת הלימודים תשע”ז התקבלו בעדיפות ראשונה 64.5% מהמועמדים לאוניברסיטאות לעומת 73.1% מהמועמדים למכללות האקדמיות. בין השנים תשע"ו לתשע"ז נרשמה עלייה בשיעור המועמדים שנדחו הן באוניברסיטאות והן במכללות האקדמיות. בין תשע"ו לתשע"ז מספר המועמדים לאוניברסיטאות עלה ב-2.8% (מ-31 אלף ל-31.9 אלף), שיעור המתקבלים בעדיפות ראשונה ירד מ-66.3% ל-64.5%, ושיעור הנדחים עלה מ-25.0% ל-26.8%. למרות העלייה במספר המועמדים נרשמה גם עלייה בשיעור הנדחים, ולכן מספר המתקבלים נשאר דומה לשנה הקודמת.

  מועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות אקדמיות ()
  מועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות אקדמיות
   

  בשנים אלו, מספר המועמדים למכללות האקדמיות ירד מ-45.1 אלף בשנת תשע"ו ל-43.2 אלף בשנת תשע”ז (4.4%). שיעור המתקבלים בעדיפות ראשונה עלה מ-71.1% ל-73.1%, ושיעור הנדחים עלה מ-15.1% ל-17.5%. במכללות האקדמיות ירד מספר המועמדים ועלה מספר הנדחים, ולכן בסך הכל ישנה ירידה במספר המתקבלים.

   

  ואיזה מקצועות העדיפו המועמדים ללימודים? באוניברסיטאות, שיעורי הקבלה בעדיפות ראשונה הגבוהים ביותר היו בקרב מועמדים שהעדיפו ללמוד מקצוע בתחום מדעי הרוח הכלליים (86.1%) והחקלאות (83.2%). השיעורים הנמוכים ביותר של המתקבלים היו ללימודים בתחום הרפואה (30.3%) ובתחום מקצועות העזר הרפואיים (48.8%). במכללות האקדמיות השיעורים הגבוהים ביותר של המתקבלים בעדיפות ראשונה היו בקרב אלה שהעדיפו ללמוד עסקים ומדעי הניהול (81.1%), ומדעים ביולוגיים (80.0%). שיעורי הקבלה הנמוכים ביותר היו בתחום השפות, ספרויות ולימודים רגיונאליים (52.5%) ובתחום אמנות, אמנויות ואמנות שימושית (59.9%). שיעורי הקבלה בעדיפות ראשונה לתחום ההנדסה והאדריכלות במכללות האקדמיות היו גבוהים מאשר באוניברסיטאות (71.2% לעומת 59.6%).

   

  בקרב האוניברסיטאות, מקצוע הלימוד שבו הייתה ההתאמה הגבוהה ביותר בין הביקוש להיצע (יותר מ-80% מהמועמדים התקבלו בעדיפות ראשונה) היה לימודים כלליים (80.1%). לעומת זאת, היו 17 מקצועות לימוד שבהם ההיצע היה נמוך מהביקוש באופן משמעותי (מקצועות שבהם פחות ממחצית מהמועמדים התקבלו). בין המקצועות: מתמטיקה-פיזיקה (10%), רפואה כללית (27 %), רפואת חירום (28.3%), הנדסת בניין (29.9%), רב-תחומי במדעי הרוח (36.8%), שפה וספרות ערבית (36.8%), חינוך מיוחד (37.3), רפואת שיניים (37.8%), סיעוד (38.7%), הנדסת מחשבים-מדעי המחשב (40.0%), רוקחות (47.3%) ועוד.

   

  במכללות האקדמיות, ההתאמה הגבוהה ביותר בין הביקוש להיצע הייתה בניהול מערכות בריאות (89.8%), מערכות מידע (89.5%), זואולוגיה (86.3%), ניהול תעשייתי (84.5%), טכנולוגיה למערכות למידה (82.7%), תרבות ואמנות (82.4%), אקולוגיה (82.4%) וניהול שירותי אנוש (82.2%). לעומת זאת, היו 9 מקצועות מועדפים שבהם פחות ממחצית מהמועמדים התקבלו, בהם: עיצוב אופנה (25.4%), רב-תחומי במדעי הרוח (33.1%), מינהל כללי ומינהל ציבורי (34.0%), כימיה (39.1%), ארכיטקטורה ובינוי ערים (39.4%), עיצוב פנים - מבנה וסביבה (40.6%), הפרעות בתקשורת (42.6%), הנדסת בניין (44.7%) והנדסת חומרים (46%).

   

  העדפת המקצועות לפי מגדר

  דו"ח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתייחס גם למספר הנבחנים בבחינה הפסיכומטרית. מהנתונים עולה כי בשנים האחרונות חלה ירידה באחוז הנבחנים, אוניברסיטאות והמכללות כאחד. עם זאת, באוניברסיטאות אחוז הנבחנים בבחינה הפסיכומטרית גבוה משמעותית מאלה שבמכללות האקדמיות. בשנת 2010 נבחנו 90% מהמועמדים לאוניברסיטאות, לעומת 83% בשנת 2017. ואילו במכללות נבחנו ב-2010 כשני שלישים מהמועמדים למכללות האקדמיות, ואילו בשנת 2017 רק 52% נבחנו.

   

  עוד עולה מהנתונים כי קיים פער גדול מאוד (103 נקודות) בין הציון הפסיכומטרי הממוצע של המועמדים שהתקבלו בעדיפות ראשונה לאוניברסיטאות לזה של אלו שהתקבלו בעדיפות ראשונה למכללות האקדמיות (627 לעומת 524 נקודות). בדו"ח מצוין כי הפער הזה היה קיים בכל תחומי הלימוד המועדפים. הפער המשמעותי ביותר היה בקרב המתקבלים למשפטים (פער של 138 נקודות) ומדעי החברה (פער של 103 נקודות), ואילו הפערים המתונים יותר נרשמו במקצועות עזר רפואיים ועסקים ומדעי הניהול (פער של 63 ו-73 נקודות בהתאמה).

   (צילום: שאטרסטוק) (צילום: שאטרסטוק)
  (צילום: שאטרסטוק)
   

  בין 15 המקצועות הסלקטיביים ביותר האוניברסיטאות (שכדי להתקבל אליהם נדרש ציון פסיכומטרי גבוה במיוחד) היו בשנת תשע"ז: רפואה כללית (ציון פסיכומטרי של 735), פיזיקה-מתמטיקה (720), מדעי הקוגניציה (713), חישוב ועיבוד מידע-מדעי המוח (696) והנדסה ביו-רפואית (687).

   

  במכללות האקדמיות חמשת המקצועות הסלקטיביים ביותר היו: התוכנית הרב-תחומית במדעי הרוח (652), הנדסת אלקטרו-אופטיקה (638), הנדסת מערכות תקשורת (633), ביואינפורמטיקה (628), מדע הדתות (627).

   

  בחלוקה לפי מגדר ניתן לראות כי שיעור הנשים בקרב מועמדי המכללות האקדמיות עמד על 56.5% ובקרב האוניברסיטאות על 53.5%. באוניברסיטאות, 65% מהנשים המועמדות התקבלו בעדיפות ראשונה, לעומת 63.9% בקרב הגברים המועמדים. 73.5% מהנשים המועמדות למכללות האקדמיות התקבלו בעדיפות ראשונה, בהשוואה ל-72.6% בקרב הגברים המועמדים.

   

  מקצועות הלימוד שבהם היה ביקוש בעיקר על ידי נשים (בין 90% ל-99%) היו בין היתר: חינוך מיוחד, ריפוי בעיסוק, הפרעות בתקשורת, עיצוב טקסטיל, בריאות הציבור, ייעוץ חינוכי, תולדות האמנות ועיצוב פנים. מקצועות שבהם היה ביקוש בעיקר על ידי גברים (יותר מ-85%) היו: הנדסת חשמל, הנדסת בניין, הנדסה וניהול משאבי מים, הנדסת מכונות, פיזיקה-מתמטיקה והנדסת אלקטרוניקה.

   

   

  לפנייה לכתב/ת
   תגובה חדשה
  הצג:
  אזהרה:
  פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
  מומלצים