שתף קטע נבחר
אתם שיתפתם
  זירת הקניות

  10 כללים בסיסיים לראש הרשות החדש

  אל תיקח מתנות, המנע מפגישות בארבע עיניים עם יזמים, נהל סיכונים והכר בדיוק מה אומר החוק. כך תוכל לשלוט בלי להסתבך

  ביום שלאחר הבחירות מרגיש הזוכה המאושר מעין שקט שמגיע לאחר הסערה. אחרי חודשים של תכנונים, ניהול קמפיינים, כנסים, חוגי בית, גיוס קולות וראיונות לכל כלי תקשורת אפשרי, אומר לעצמו ראש הרשות הנבחר, הנה ניצחתי, עכשיו מארגנים קואליציה ואפשר להתחיל לעבוד, להזיז, לשנות, להגשים ולבנות. הרי בשביל זה בדיוק התמודדתי.

   

  בתקופת הכהונה הנוכחית, מלבד המחשבה איך לקדם את הרשות המקומית, לא יכול המועמד הנבחר שלא להיות גם מוטרד. בקדנציה האחרונה, עשרות ראשי ערים נמצאו ועודם נמצאים תחת חקירה, מספר ראשי ערים בילו לילות בבית המעצר וכנגד מספר ראשי רשויות אף הוגש כתב אישום בעקבותיו הושעו הם מתפקידם.

   

  אולם מלבד הסיכון והחשיפה לחקירה פלילית, ראש רשות נבחר חשוף לעוד הרבה סיכונים נוספים במסגרת תפקידו. למשל, ראש רשות חדש יכיר קרוב לוודאי במהלך הקדנציה שלו את המושג "חיוב אישי" – מדובר בהליך ביקורת שמנהל משרד הפנים ברשויות מקומיות המאפשר לחייב ראש רשות מכיסו בגין הוצאה שלא כדין מקופת הרשות המקומית שלה היה אחראי. היחידה לחיוב אישי פועלת מול עשרות רשויות מידי שנה כאשר בשנים האחרונות חויבו 83 בעלי תפקיד ברשויות (בעיקר ראשי רשויות) בתשלום מצטבר של למעלה מ-2.5 מיליון שקלים מכיסם הפרטי.

   


   

  בנוסף, עצם המעמד חושף את ראש הרשות בהכרח לסיכונים נוספים. למשל, הפרה של דיני איכות הסביבה עלולה לחשוף את ראש הרשות לכתבי אישום פליליים שמגיש המשרד להגנת הסביבה נגד ראשי הרשויות (עשרות כאלו הוגשו בקדנציה הקודמת) ולקנסות אישיים שונים. תביעות בנזיקין מוגשות חדשות לבקרים נגד ראשי רשויות מקומיות באופן אישי מטעם תובעים אשר רואים את ראש הרשות אחראי לנזק שנגרם להם בתחום הרשות המקומית (כמו נפילה לבור פתוח או פציעה כתוצאה ממדרכה לא תקינה) עצם היותו של ראש הרשות מורשה חתימה של הרשות המתחייב בשמה בהתחייבויות כספיות וחוזיות, אף עשויה לחשוף אותו לתביעות כספיות באופן אישי בעילות אזרחיות.

   

  בנוסף לכך, ראש הרשות המקומית יהיה חשוף במהלך כל תקופת כהונתו לביקורת בלתי פוסקת על תפקודו באופן אישי ועל תפקוד הרשות בכלל: ביקורת שוטפת של משרד הפנים, ביקורות בנושא שכר והעסקת עובדים מטעם הממונה על השכר במשרד האוצר, ביקורות שנתיות מטעם מבקר המדינה, ביקורות של מבקר הפנים של הרשות ואף פניות חוזרות ונשנות של ארגוני מנהל תקין למיניהם (כגון אומ"ץ והתנועה לאיכות השלטון) או של התקשורת. כל אי תקינות שתימצא, תחשוף את ראש הרשות ככל הנראה, לביקורת מהציבור ובעיקר ממתנגדיו הפוליטיים ולפרסומים שליליים אשר עשויים לפגוע בתדמיתו ושמו הטוב.

   

  אז איך בכל זאת ראש רשות אמור לשמור על עצמו ועל תדמיתו מול הביקורות, החקירות והתביעות? הגנה מושלמת מפני כל אלו כנראה שלא ניתן להעניק. אדם העומד בראש מערכת רחבת היקף ורבת צדדים והיבטים כמו רשות מקומית, קרוב לוודאי שיהיה חשוף לסיכונים ובלית ברירה, יעשה גם טעויות וייאלץ לתת דין וחשבון עליהן.

   

  אולם למרות זאת, ניתן להקטין את החשיפה ולהפחית את הסיכונים על ידי מספר פעולות והקפדה על מספר כללים בסיסיים. להלן עשרה כללי אצבע העשויים לסייע לראש הרשות הנבחר לעבור את הקדנציה בשלום בלי פגיעה במוניטין ופרסום שלילי במקרה הטוב או בכתב אישום והדחה במקרה הרע:

   

  1. הקפד לקבל חוות דעת בכתב מהיועץ המשפטי של הרשות – ביצוע פעולה (גם אם מוטעית) אשר אושרה על ידי היועץ המשפטי של הרשות מראש, תפתור פעמים רבות את ראש הרשות מאחריות לביצוע מעשים, במידה והתברר כי הם בוצעו שלא כדין ותוכיח כי הסתמך בתום לב על הגורם המשפטי המקצועי ברשות. הקפד לקבל את חוות הדעת המשפטית בכל פעולה אשר ביצועה עשוי לעורר ספק כלשהו.

   

  2. קיים מדיניות של ניהול סיכונים ברשות – רשות מקומית חשופה לסיכונים בכל תחום בו היא פועלת. ניהול שוטף של הסיכונים התפעוליים, המשפטיים והכספיים בהם מצויה הרשות המקומית מקטין את אי הודאות בנוגע לגבולות המותר והאסור ברשות המקומית ומשמש ככלי ניהולי עבור ראש הרשות המקומית המעוניין לדעת מהו מרחב התמרון וגבולות הגזרה בהם הוא רשאי לפעול. ביצוע סקר סיכונים מקיף ברשות וקיום מדיניות של ניהול סיכונים תפחית את הסיכונים העולים מעבודת הרשות ואת הסיכונים האישיים הצפויים לך כראש הרשות.

   

  3. הימנע משימוש במשאבי הרשות לצרכים אישיים – כל פעולה שנעשית ע"י ראש הרשות העלולה להתפרש כשימוש אישי במשאבים הרשות אסורה בהחלט. הימנע מביצוע מעשים כגון שליחויות פרטיות של עובדי העירייה או סיוע בעוזר אישי להסכמים פרטיים. כל שימוש בעובד או במשאב של הרשות מהווה עבירה אתית ועשויה להיחשב אף כעבירה פלילית.

   

  4. הימנע מקבלת מתנות, הטבות או כל טובת הנאה שהיא – חל איסור על ראש רשות מקומית לקבל במישרין, או בעקיפין או באמצעות אדם אחר כל טובת הנאה שהיא (מלבד מתנות בעל ערך כספי קטן או מזכרות). סרב לקבל מתנות למרות אי הנעימות שבדבר, שכן, לאחר מכן שאותו אדם יקבל היתר בניה או רישיון מסוים, גורמים מסוימים עשויים למצוא "הקשרים" בין המתנה להיתר.

   

  5. הימנע מהעסקת קרובי משפחה, מכרים או שותפים לעסקים – הקפד כי קרובי משפחה, חברים ושותפים לעסקים בהווה ואף בעבר לא יהיו מועסקים בעירייה או בגופי סמך של העירייה, גם אם מדובר בתפקידים זוטרים או תפקידים שאינם כפופים אליך באופן ישיר או עקיף. במידה במועד כניסתך לתפקיד עובדים קרובי משפחה ברשות, הקפד לקבל אישור היועץ המשפטי להמשך העסקתם.

   

  6. דווח אם ברשותך עסקים פרטיים או מניות בתאגידים – החוק קובע כי ראש רשות מקומית לא יעסוק בכל עיסוק נוסף. אם הינך שותף או בעל מניות בעסקים (אפילו שותף "שקט") ואפילו אם אין לך כל רווח מכך, הצהר על כך מראש בכתב, על מנת להימנע מ"גילויים" או "ידיעות" בתקשורת בעתיד על כך שהסתרת מידע או לא גילית פרטים מהותיים.

   

  7. הימנע מפגישה בארבע עיניים עם יזמים או גורמים מהשוק הפרטי – פגישות בארבע עיניים עם גורמים פרטיים, אפילו כאלה המעוניינים לתרום ברוחב לב לרשות, עשויות להביא להפרכת האשמות כנגד ראש הרשות על מתן טובות הנאה וכד'. מבקר המדינה כבר קבע בעבר כי כל פגישה עם גורם פרטי, תבוצע בשקיפות, תתעד בכתב ותאושר על ידי הגורמים המקצועיים ברשות.

   

  8. הקפד להכיר את הוראות הדין הבסיסיות – כראש הרשות, תקבל סיוע וייעוץ מקצועי מטעם אנשי המקצוע של הרשות (גזבר, מהנדס, יועץ משפטי וכד') אולם, עליך להכיר היכרות בסיסית את החוקים והוראות הדין. ידיעה בסיסית של הדין החל יכולה להיווכח כחיונית ומועילה להתמודדות במסגרת התפקיד ומונעת ביצוע טעויות עתידיות או קבלת עצות מגורמים שאינם חפצים בטובתך.

   

  9. הצהר על כל עניין שעשוי להיחשב אישי גם אם הוא קלוש ביותר – שקיפות היא ערך עליון בתפקיד של ראש רשות מקומית וגילוי נאות, גם אם הוא חסר חשיבות, יכול לחסוך ביקורת ו"צרות" עתידיות. אז אם ישבת בישיבה של הוועדה לתכנון ובניה וגילית שמגיש ההיתר הוא במקרה הבוס של אחותך או אפילו אדם שלמד איתך באוניברסיטה לפני 20 שנה, דווח על כך, דאג שהדבר יירשם בפרוטוקול ובמידת האפשר, פסול את עצמך מלהפעיל את סמכותך במקרה.

   

  10. הקפד על קליטה נכונה של עובדים וקידומם כהלכה ברשות – על ראש רשות מקומית לדאוג לכך שמינוי עובדים, קליטתם וקידומם, ייעשו בהתאם לשיקולים מקצועיים, צרכי התפקיד ואופיו, כישורי המועמדים, השכלתם והתאמתם לתפקיד תוך הקפדה על שוויון הזדמנויות, הימנעות משיקולים זרים, לרבות שיקולים מפלגתיים או סיעתיים, ושמירה על הליך שוויוני, הגון ושקוף. קידום עובד, מוכשר ככל שיהיה, ללא אישור משרד הפנים או לפי הוראות הדין, עלול להוות עבירה פלילית.

   

  הכותבים הם עו"ד מיכל רוזנבוים, לשעבר מנהלת היחידה לחיוב אישי במשרד הפנים, ועו"ד יניב בריטשטיין - שניהם שותפים במשרד עורכי הדין "מיכל רוזנבוים ושות'"

   

  לפנייה לכתב/ת
   תגובה חדשה
  הצג:
  אזהרה:
  פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
  מומלצים