שתף קטע נבחר

צבא, שבת, גיור, נישואים, דת ומדינה: זה מה שענו המפלגות

שאלנו את כלל המפלגות: מה דעתכן על גיוס תלמידי ישיבות ובנות דתיות, על היחידות הלוחמות המעורבות לחיילים ולחיילות, על תחבורה ציבורית בשבת ופתיחת עסקים, על ביצוע עבודות תשתית ביום המנוחה, על נישואים אזרחיים וגיור, על הפרדה מגדרית באירועים ציבוריים ומתווה הכותל. מעוצמה יהודית ועד רע"ם-בל"ד – אלו התשובות המלאות

 

המפלגה סירבה להציג מצע בענייני דת ומדינה.

 

<< הכול על העולם היהודי - בפייסבוק של ערוץ היהדות >> 


 

 

גיוס החרדים

נחוקק חוק גיוס ראוי, שיהא מבוסס על הצעת החוק של מערכת הביטחון. כחול-לבן תפעל להחלת שירות ישראלי על כלל אזרחי ישראל. בשלב ראשון נחיל דין רציפות על הצעת החוק של מערכת הביטחון. בדיונים בכנסת נחזק אותה ונעמיד אותה על יסודות יציבים. בד בבד נקדם, נחזק ונרחיב את מסגרות השירות כך שכל אחד מאזרחי המדינה ישרת בצה"ל או במסגרות שירות מקבילות.

 

נרחיב את מסלולי השירות הלאומי-אזרחי ובהם שירות לאומי-ביטחוני בגופים כמו המשטרה, שירותי הביטחון, כיבוי אש, חילוץ והצלה, שיטור חקלאי ועוד. הממשלה תקבע את גודלו של צה"ל, ולצבא תהיה עדיפות מוחלטת בקביעה מי יגויס לשורותיו. אלו שלא יגויסו לצה"ל יופנו לשירות האזרחי-ביטחוני, ועבור מתגייסים חרדים יכלול שירות זה גם הכשרה בתחומי חיים נדרשים, בדומה לשנת המשימה בצה"ל.

 

השירות המשותף

אנו גאים בכך שברוב מוחלט מהתפקידים בצה"ל משרתות נשים, וכי עם השנים נפתחים עוד ועוד תפקידים עבורן ותקרת הזכוכית מתנפצת. גם מספר החרדים בצבא הולך וגדל בהתמדה, דבר מבורך וחיובי בפני עצמו. אנו רואים בגדודים ייחודיים כמו "נצח יהודה", "הנח"ל החרדי", ובתוכנית כמו שח"ר, את התגלמות ערך השוויון בצה"ל.

 

פקודת השירות המשותף החדשה שהוביל הרמטכ"ל נותנת מענה למתחים. לא נאפשר הדרת נשים וננהג ברגישות כלפיי כל אוכלוסייה משרתת. במקביל נפתח מסלולים נוספים של שירות לאומי אזרחי.

 

תחבורה ציבורית

נאפשר לרשויות מקומיות החפצות בכך להפעיל תחבורה בשבת – זאת לפי הצרכים ובהתאם לצירי התנועה, לתדירות התחבורה ולנסיבות. תישקל הפעלת תחבורה ציבורית בשבת בידי זכיינים מיוחדים ובאמצעות כלי רכב קטנים כגון מיניבוסים.

 

פתיחת עסקים

נבטל את "חוק המרכולים".

 

עבודות בינוי, תשתית ותחזוקה

נעצב את השבת במרחב הציבורי על בסיס אמנת גביזון-מידן – כחול-לבן מאמינה כי יש לשמור על ייחודה של השבת כיום המנוחה הממלכתי במדינת ישראל ולצד זאת לאפשר פעילות אשר יש בה כדי לענות על צורכיהם של כלל אזרחי ישראל.

 

נישואים, גירושין וגיור מחוץ לרבנות

נחוקק את ברית הזוגיות – אנו רואים בנישואין על פי מסורת ישראל את דרך המלך של העם היהודי, מתוך בחירה ולא מתוך כפייה. בה בעת, אנו מאמינים בזכות של כל זוג לממש את אהבתו בדרכו, ולכן נפעל לחקיקת ברית הזוגיות כדי לאפשר לכל אזרח החפץ בכך לבחור במיסוד הזוגיות שלו בדרך המתאימה להשקפת עולמו.

 

מתווה הכותל והכרה בזרמים הליברלים

נפעל להסדרת סדרי התפילה ברחבת הכותל – אימוץ מתווה הכותל, ונקדם הרחבת רחבה שלישית שתתאים לכלל הציבור הישראלי והיהודי על כל גווניו.

 

נפעל לשיקום וחיזוק הקשרים עם יהדות התפוצות ועם אזרחי ישראל החיים בתפוצות. על מדינת ישראל לגלות רגישות למצבן ולמעמדן של קהילות יהודיות בתפוצות, ובמקרים שבהם החלטות ממשלת ישראל משפיעות עליהן ישירות, גם להתחשב ברגשותיהן, זאת מתוך סולידריות לגורלנו היהודי המשותף.

 

קיום אירועים ציבוריים בהפרדה מגדרית

כחול-לבן תפעל לקידום מעמד האישה ולהשגת שוויון מלא בין נשים לגברים מתוך הבנה כי שוויון מגדרי והשתתפותן המלאה של נשים בכל תחומי החיים יסייע לקידומה ולחוסנה של החברה הישראלית כולה. אנו נפעל למיגור התופעה של הדרת הנשים והפלייתן.

 

 

גיוס החרדים

מפלגת העבודה דוגלת במתן תמריצים למשרתים בשירות צבאי או בשירות לאומי/אזרחי, לרבות מימון מלא של לימודיהם לתואר ראשון, על מנת לעודד את מספר המתגייסים בקרב הציבור בכלל ובקרב הציבור החרדי בפרט.

 

השירות המשותף

השוויון בין נשים וגברים הוא ערך יסוד חיוני בדמוקרטיה. יסוד השוויון חייב להיות מעוגן בחקיקה וזו חייבת להיות מלווה במדיניות שתביא להשוואת זכויות, הזדמנויות ומשאבים בכל תחומי החיים. השתתפות שוויונית של נשים וגברים בתהליכי קבלת החלטות ובהוצאתן אל הפועל היא קודם כל חובה ערכית, ולצד זאת בעלת ערך חברתי וכלכלי עצום למדינת ישראל.

 

מפלגת העבודה סומכת על צה''ל ומפקדיו, שידעו לשבץ חיילים לפי כישוריהם ולא לפי מינם, אלא במקרים שבהם נדרשת פעילות פיזית מאומצת.

 

תחבורה ציבורית

מפלגת העבודה מחויבת להפעלת תחבורה ציבורית בשבת, כהתחייבות בחירות מרכזית, ולאחרונה אף הפעילה פרויקט תחבורה ציבורית בשבת. הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, לרבות רכבת, במתכונת מצומצמת ומוסדרת הינה מהלך חברתי ממעלה ראשונה אשר ישפיע על מאות-אלפי ישראלים ויאפשר להם ליהנות מיום המנוחה, באופן שאינו תלוי ביכולתם הכלכלית להחזיק ברכב פרטי.

 

אנחנו מאמינים שתחבורה ציבורית בשבת איננה סוגיה הקשורה לדת-מדינה, אלא לכלכלה וחברה. לא יכול להיות שילד שרוצה לבקר את סבתא שלו ביום שבת, לא יכול לעשות את זה כי למשפחתו אין כסף לרכב פרטי. המדינה צריכה להציע תחבורה ציבורית במתכונת שבת, תוך בניית הסכמות בנושא עם הרשויות המקומיות.

 

פתיחת עסקים

מפלגת העבודה רואה חשיבות רבה בשמירת מעמדם של השבת ומועדי ישראל כימי המנוחה הרשמיים במדינת ישראל, אולם מכירה בצורך לאפשר בימים אלה פעילויות תרבות, נופש, בילוי ופנאי לרבות במתקני ציבור. המפלגה תפעל לביטול "חוק המרכולים" המיועד למנוע מרשויות מקומיות להתיר פתיחת חנויות ובתי עסק בשבת, גם אם מרבית תושביהן מעוניינים בכך.

 

עבודות בינוי, תשתית ותחזוקה

כאמור לעיל, ביצוע פעולות תשתית הכרחיות לטובת הציבור הרחב ייעשו בשבת, לצד פעולות לחיזוק ההגנה על הזכויות הסוציאליות של העובדים הנדרשים לעבוד בימים אלה.

 

נישואים וגירושין מחוץ לרבנות

מפלגת העבודה מקדמת את חוק "ברית הנישואין" אשר מאפשר לכל שני בני אדם למסד את הזוגיות שלהם, תוך בחירה אם לעשות זאת בצורה דתית-הלכתית או אזרחית-חילונית.

 

גיור

מימוש מדיניות גיור מקלה ומקרבת שתסייע לאזרחי ותושבי ישראל המעוניינים בכך, ולהשלים את מסעם האישי והמשפחתי ליהדות ולחיק העם היהודי, תוך הקפדה על עקרונות הפלורליזם וחופש הדת והמצפון ותוך טיפוח שיתופי הפעולה עם כל הזרמים והחוגים בעם היהודי.

 

מתווה הכותל והכרה בזרמים הליברליים

אנו רואים בטיפוח הזהות היהודית-הישראלית לגווניה יעד ראוי וחשוב. במקביל מחויבת מפלגת העבודה לחזונה של מגילת העצמאות בדבר הבטחת חופש הדת, המצפון והפולחן של כל אזרחי ישראל. יעדים ציוניים ודמוקרטיים אלו מחייבים הסדרה מחודשת של חלק מן התחומים הנוגעים ליחסי הדת והמדינה בישראל.

 

המפלגה מחויבת ליישום מתווה רחבות התפילה בכותל, והבטחת זכותם של כל הזרמים ביהדות להתפלל לפי דרכם ברחבת הכותל המערבי. מעבר לצדק שבדבר, מהלך זה יחזק את הקשר ההכרחי עם קהילות יהודיות בתפוצות. בנוסף, המפלגה מחויבת למתן תמיכה ממשלתית לארגוני ההתחדשות היהודית ולבתי המדרש הפלורליסטיים על בסיס שוויוני וענייני וביטול האפליה המתמשכת בתקצובם.

 

קיום אירועים ציבוריים בהפרדה מגדרית

מפלגת העבודה מתחייבת לפעול למניעת כל סממן של הדרת נשים במרחב הציבורי בישראל, בהתאם להוראות החוק ופסיקת בית המשפט העליון. המפלגה חותרת לקידום ייצוגן של נשים ברשויות השלטון והציבור על כל אגפיהן, זרועותיהן ופעילויותיהן, תוך חתירה לייצוג שוויוני, לרבות באמצעות חקיקה, קביעת מדיניות מחייבת והגדרת יעדים שנתיים מחייבים.

 

במפלגת העבודה ביקשו להתייחס לנושאים נוספים:

 

הדתה במערכת החינוך

מפלגת העבודה מתנגדת להדתה בתוך מערכת החינוך. אנו מאמינים כי מפלגות פוליטיות לא צריכות לקבוע את תוכן הלימודים בבתי הספר, ולכן המפלגה מתנגדת להדתה מכל סוג שהוא ומכניסה של עמותות פרטיות לתחומי בית הספר, ומצנזורה דתית למקצועות הלימוד השונים.

 

אנו מאמינים שכל הקניית הערכים במערכת החינוך, בין אם בנושא ציונות, זהות יהודית, אזרחות, וערכי שוויון וצדק צריכים להיות מוטמעים במערכת החינוך באמצעות המורים וסגל ההוראה בבתי הספר. נפעל להוציא עמותות פרטיות מתוך רצון מחד לחזק את מערכת החינוך הציבורי על פני עמותות פרטיות, ומשום שאנו לא רוצים השפעה זרה של גופים חיצוניים על החינוך הערכי של ילדינו.

 

הרבנות הצבאית

בשנים האחרונות חל שינוי זוחל מדאיג בסמכויותיהם של הרבנים הצבאיים. במספר הזדמנויות ראינו כיצד רבנים מערבבים לחימה עם פרקטיות דתיות, פועלים לחזרה בתשובה או כופים סטנדרטים דתיים על חיילים חילונים. נפעל ליצירת חיץ ברור בין תפקידה של הרבנות הראשית ככתובת לציבור הדתי וכגורם שאמון על שמירת הצביון היהודי הבסיסי, לבין זכותם המלאה של חיילות וחיילים לשמור על אורחות חייהם החילוניים גם בצבא.

 

גיוס החרדים

מרצ מאמינה כי הבעיה העיקרית של החברה החרדית בישראל היא הפערים הגדולים בינה לבין הציבור הכללי, נתוני האבטלה הגבוהים והיעדר ההשתלבות בשוק העבודה. המצב הזה חמור יותר מכל סיסמה על שוויון בנטל. מרצ תומכת בשוויון בפני החוק, אך מאמינה כי מדינת ישראל צריכה לשאוף לשלב את החרדים בשוק העבודה כיעד לאומי עליון, לפני הרצון לגייס את כולם לצה"ל.

 

בשנים האחרונות אנו עדים לתהליך של הקצנה דתית שמתרחש בצבא, שמתבטא בפגיעה בנשים ודרישה מהן לוותר על זכויותיהן עבור צרכי הדתיים, כביכול. בתוך כך, מתרחש מאבק עיקש נגד גיוס נשים לצה"ל ונגד שילובן בכל התפקידים.

 

לא זאת בלבד, במקרים רבים נשים נאלצות להיות מודרות מאיזורים בבסיסים ומוגבלות בלבושן, וזאת בניגוד לנהלים הפורמליים ופקודת השירות המשותף. מפקדים מחליטים על דעת עצמם לפרש את פקודת השירות המשותף לטובת הדתיים ובכך לפגוע בשוויון לנשים. כל עוד אין הקפדה יתרה על פקודת השירות המשותף ועל שמירה על זכויותיהן של נשים, לא ניתן להמשיך לגייס חרדים בהמוניהם, על חשבון הציבורים האחרים.

 

מרצ תומכת בכך שנשים דתיות יוכלו לבחור אם להתגייס ומתנגדת ללחצים הכבדים שהמערכת הדתית מפעילה עליהן שלא להתגייס, בין השאר באמצעות נוהל הבאת דיינים לבתי הספר כדי לגבות "הצהרת דתיות" מהתלמידות הדתיות ובאמצעות קמפיינים של הפחדה שהצבא "יקלקל" אותן, וכי הן מפריעות לגברים לשרת בצה"ל. אין כל מניעה שצעירות דתיות יוכלו לעשות שירות משמעותי בצה"ל, אם ירצו בכך.

 

השירות המשותף

מרצ דוגלת בשילובן של נשים בכל תחומי החיים, בכל התפקידים והמקצועות הצבאיים. היסטורית, מרצ פתחה את כל התפקידים בצה"ל לנשים - ליוותה את בג"צ אליס מילר לפתיחת קורס טיס לנשים, ואף העבירה בשנת 2000 את החוק שפתח את התפקידים השונים שלא התאפשרו לנשים לפני כן. מרצ פעלה ותמשיך לוודא שנשים לא יהיו מודרות בצה"ל וכי הצבא יקפיד על פקודת השירות המשותף באופן שוויוני לכולם וכולן.

 

תחבורה ציבורית

מרצ מאמינה בהפעלת תחבורה ציבורית שבעה ימים בשבוע, 24 שעות ביממה, כבסיס לשיפור וקידום אוכלוסיות מוחלשות, לקירוב פריפריה למרכז ולצמצום השימוש ברכב הפרטי על השלכותיו השליליות לסביבה. לכל אדם בישראל הזכות לתנועה בכל עת. מניעת תחבורה ציבורית בשבת וחג, מונעת את האפשרות להסתמך על תחבורה ציבורית - ועל כן היא בעלת השלכות סביבתיות וחברתיות חמורות ומחייבת רבים להחזיק ברכב פרטי

 

פתיחת עסקים, עבודות בינוי, תשתית ותחזוקה

מרצ דוגלת בחופש דת ובחופש מדת ותמשיך במאמציה לפעול לחקיקת חוק יסוד: חופש הדת, שיבטיח את זכותם של כל אזרחי המדינה ותושביה, יהודים ושאינם יהודים, חילונים ודתייים, רפורמים, קונסרבטיבים ואורתודוכסים - לחיות את חייהם על פי מנהגיהם, השקפתם ואמונתם, ברשות היחיד וברשות הרבים, במועד ובחול, בבניין המשפחה ובחינוך הילדים, בתרבות ובבידור, ללא כפייה בענייני דת של צד אחד על משנהו, ובלבד שמימושם של אלה לא יפגע בכבוד האדם.

 

מרצ רואה במורשת ישראל ובמשפט העברי מקור השראה ליצירה ולהווי חיינו, אך לא מקור של סמכות או נורמה מחייבת במדינה דמוקרטית ובעולם הפתוח לקידמה, ליצירה ולמחקר. מדינת ישראל היא מדינת חוק ולא מדינת הלכה.

 

מרצ תשמור על השבת כיום המנוחה הכללי בישראל ותבטיח את זכויותיו של עובד שמבקש שלא לעבוד בשבת, בין אם בשל אמונה דתית ובין אם מטעמים אחרים. 

 

נישואים, גירושין וגיור מחוץ לרבנות

מרצ תפעל לקידום הנושאים הבאים: תיקון האי-שוויון המובנה בדיני המשפחה בישראל, על ידי הנהגת נישואים וגירושים אזרחיים במדינת ישראל, כולל לבני/ות זוג מאותו מין. רשם נישואים ממלכתי יהיה אחראי על רישום המעמד האישי, ויוחל דין אחד לגבר ולאישה בכל הערכאות השיפוטיות ולכל דבר ועניין: שוויון במעשה הנישואים, בתקופת הנישואים ובהתרתם. החלתם של נישואים אזרחיים לא תפגע במעמד הידועים בציבור.

 

הענקת זכות יסוד לכל אדם בישראל להתחתן על פי בחירתו בנישואים אזרחיים או בנישואים דתיים (בכל אחד מהזרמים הדתיים השונים) ולהקים בית ומשפחה. הקניית הסמכות בכל ענייני האישות לבית המשפט לענייני משפחה. בתי הדין הרבניים ובתי הדין השרעיים ידונו בענייני אישות רק בהסכמת שני הצדדים.

 

מתווה הכותל והכרה בזרמים הליברליים

עיקרון חופש הדת, ובכלל זה החופש מדת, מחייבים הפרדה של הדת מהפוליטיקה והפרדה של הדת מהמדינה. מרצ תפעל לביטול המונופול הדתי-אורתודוכסי המפלה לרעה נשים, יהודים חילוניים ויהודים בעלי גישות דתיות פלורליסטיות, ותבטיח את השוואת מעמדם של כל הזרמים הדתיים בכל תחומי החיים. בתוך כך, מרצ תומכת בזרמים הליברליים ודורשת לאפשר לכל אדם לקיים את יהדותו כרצונו, ללא כפייה של הממסד האורתודוכסי.

 

נקדם את מתווה הכותל כדי לאפשר שוויון לכל היהודים ברחבת הכותל. הכותל הוא סמל חשוב לעם היהודי בארץ ובתפוצות, והניסיון לצמצם את החשיבות הזו לקהילה הדתית אורתודוכסית בלבד פוגע בצורה חמורה ביחסי ישראל עם יהדות התפוצות. ההחלטה של ממשלת ישראל היוצאת להקפיא את מתווה הכותל חותרת באופן מוחלט תחת הרעיון הציוני, ונוגדת את האינטרסים של מדינת ישראל והעם היהודי.

 

קיום אירועים ציבוריים בהפרדה מגדרית

מרצ תפעל בנחרצות נגד תופעות של הדרת נשים מן המרחב הציבורי, לביטול קווי אוטובוסים המפרידים בין גברים לנשים ולהטלת סנקציות כלפי המדירים נשים. נדאג לכך שנשים יוכלו להתפלל באתרים מקודשים, ובכלל זה בכותל המערבי, על בסיס שוויוני. מרצ תפעל לתהליך של רב-שיח כדי להטמיע תוכנית משותפת בהסכמה, בכל מוסדות החינוך המוכרים. 

 

גיוס החרדים

חוק הגיוס שקודם על ידי מפלגת ישראל ביתנו ונוסח בתיאום עם צה"ל ומשרד הביטחון מקובל על מפלגת כולנו ולא נתמוך בחריגה ממנו.

 

השירות המשותף

מפלגת כולנו מאמינה בשירות משותף ראוי ומכבד בצה"ל, ונעשה כל שביכולתנו בכדי למנוע מקרים של הדרת נשים.

 

תחבורה ציבורית

מפלגת כולנו נוקטת בגישה ממלכתית בסוגיות דת ומדינה. קדושת השבת היא אבן יסוד בהשקפת העולם היהודית ובזהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. כולנו דוגלת בהעברת סמכויות בנושאי תחבורה ציבורית ופנאי בשבת לרשויות המקומיות, לשם הכרעה על פי צביון הרשות תוך התחשבות בכלל תושביה.

 

פתיחת עסקים

מפלגת כולנו מאמינה כי יש לאפשר לכל אזרח לממש את ערכי השבת בדרכו ועל פי אמונתו, על בסיס אמנת גביזון-מדן, וכי יש לשמור על השבת כיום המנוחה הממלכתי במדינת ישראל, תוך איפשור פעילות קהילתית, תרבותית ועוד כדי שכל האזרחים ייהנו מהשבת.

 

עבודות בינוי, תשתית ותחזוקה

כחלק מהגישה הממלכתית בסוגיות דת ומדינה - ככל הניתן להימנע מחילול שבת נתמוך בדרך זו, אך לא נתמוך בסכנה לביטחון המדינה או בהכבדה משמעותית על האזרח או על המשק, וננסה במסגרת זו לצמצם את חילול השבת למינימום ההכרחי.

 

נישואים, גירושין וגיור מחוץ לרבנות

רישום נישואים: מפלגת כולנו תפעל על מנת לאפשר לכל מי שחפץ בכך לקיים חיי משפחה במסגרת משפטית אזרחית. רישום הנישואים יאפשר לבני הזוג לקבל על עצמם את החובות והזכויות האזרחיות החלות על בני זוג נשואים. נישואים על פי מסורת ישראל צריכים להיות מתוך בחירה ולא מתוך כפייה, במטרה לאפשר לכל אזרח לבחור להינשא בדרך המתאימה לו ולהשקפת עולמו.

 

גיור: במדינת ישראל חיים עולים רבים אשר אינם מוכרים כיהודים על ידי הרבנות הראשי,ת למרות שעלו לארץ על פי חוק השבות. מפלגת כולנו תפעל להנגיש את הליכי הגיור לכל אזרח שרוצה בכך, במטרה להקל ולהסדיר את נושא הגיור ובעיקר את בירור היהדות של עולים מברית המועצות לשעבר ומאתיופיה בבואם להתחתן במסגרת הרבנות הראשית, כך שיוסרו מעליהם החסמים הקשורים בהוכחת יהדותם.

 

מתווה הכותל והכרה בזרמים הליברליים

מפלגת כולנו תמכה במתווה הכותל שקידם ראש הממשלה. אנו מחוייבים לכך שכל אדם, מכל הזרמים בעם היהודי, יוכל להתפלל ולבקר בכותל המערבי.

 

קיום אירועים ציבוריים בהפרדה מגדרית

בנושאי דת, יש לאפשר לכלל אזרחי המדינה לחיות את חייהם בהתאם להשקפתם ואמונתם. בהתאם, אנו תומכים בהעברת סמכויות לרשויות המקומיות בנושאי דת ומדינה על מנת שכל רשות תוכל לפעול בתחומה בהתאם לצביון תושביה, בהתחשב בכלל גווני אוכלוסיית תושבי הרשות. אנו מתנגדים להדרת נשים באירועים רשמיים וציבוריים.

 

גיוס החרדים

בעד. ישראל ביתנו יזמה את חוק הגיוס ופועלת לאישורו. ישראל ביתנו בעד שכל צעיר ישראלי בן 18 יעשה שירות צבאי או לאומי.

 

השירות המשותף

באופן כללי אין לישראל ביתנו הסתייגות משירות משותף. ההחלטה באיזה יחידות היא החלטה מקצועית של צה"ל.

 

תחבורה ציבורית, פתיחת עסקים

בעד, בכל מקום שהרשות המקומית תחליט על כך.

 

עבודות בינוי, תשתית ותחזוקה

בעד ביצוע עבודות חיוניות בשבת בהתאם לצורך ולעניין. 

 

נישואים, גירושין וגיור מחוץ לרבנות

בעד.

 

מתווה הכותל והכרה בזרמים הליברליים

בעד מתווה הכותל.

 

קיום אירועים ציבוריים בהפרדה מגדרית

נגד.

 

גיוס החרדים

מדובר בסוגיה פתירה מאוד. גם צה"ל וגם החרדים לא רוצים גיוס המוני בכפייה. המתווה שגיבש משרד הביטחון הוא נכון, שנותן מענה לצרכי הצבא והציבור החרדי גם יחד.

 

בנוגע לגיוס בנות דתיות לצה"ל, אנחנו בעד גיוס בנות דתיות שמעוניינות בכך.

 

השירות המשותף

צריך להיות שיקול ענייני - מה טוב למדינת ישראל. הרמטכ"ל אייזנקוט פרסם את מתווה השרות המשותף, וצריך לפעול בהתאם למתווה.

 

תחבורה ציבורית, פתיחת עסקים, תשתיות

אנחנו צריכים לחיות כאן ביחד. דתיים, חילונים, חרדים, מסורתיים – ישראל שייכת לכולנו. מפלגות שונות הציעו פתרונות שעל פניו הם ברורים וחדים, אבל פעם אחר פעם ראינו אותן כושלות בביצוע, הסיבה לכך טמונה בניסיון להסדיר את העניינים האלה שלא בהידברות.

 

אנחנו נגד כפייה דתית ונגד כפייה חילונית. אנחנו מאמינים במציאת פתרונות פרקטיים מתוך הסכמה רחבה שיאפשרו לכולנו לחיות כאן ביחד. עם הקמת הממשלה נבקש להקים ועדה ציבורית לגיבוש פתרונות מעשיים ברוח אמנת גביזון-מדן בכל הנושאים שאיתם מתמודדת החברה הישראלית בענייני דת ומדינה.

 

נישואים, גירושין וגיור מחוץ לרבנות

חתונה בישראל היא כדת משה וישראל, ואת ההלכה אי אפשר לשנות, גם אין שאיפה כזו. צריך למצוא פתרון מעשי ובדיוק בזה תדון הוועדה הציבורית שנקים לאחר הבחירות - מהן הדרכים הנכונות והפתרונות שיתנו מענה.

 

מתווה הכותל והכרה בזרמים הליברליים

מדינת ישראל היא לא רק מדינת האזרחים החיים בה, אלא גם מדינת העם היהודי בעולם כולו. אנו מכירים בכך שככל שהמעמד המדיני והביטחוני של ישראל חזק ואיתן יותר, כך מצבם של יהודים בגולה חזק ואיתן יותר. בהקמת המדינה ולאחריה, יהודי העולם נרתמו פעם אחר פעם לטובת מדינת ישראל בסיוע פוליטי, כלכלי ופיזי. אנו מאמינים שלמדינת ישראל ישנה זיקה ואחריות כלפי כל יהודי בעולם.

 

השר בנט, בהיותו שר לירושלים והתפוצות, הקים את רחבת המשפחות הנמצאת דרומית לשער המוגרבים. אנו מאמינים בטיפוח ובחיזוק הקשר מול כל זרמי היהדות בתפוצות, ומבינים כי כל פעילות יהודית בתפוצות מסייעת לשמור על המשכיות העם שלנו.

 

קיום אירועים ציבוריים בהפרדה מגדרית

זכותה של כל קהילה לנהוג כפי שהיא רוצה. אנחנו צריכים לחיות כאן ביחד. דתיים, חילונים, חרדים, מסורתיים – ישראל שייכת לכולנו. 

 

הבית היהודי והאיחוד הלאומי:

 

גיוס החרדים

לימוד התורה הוא ערך לאומי. מדינת ישראל צריכה לאפשר דחיית גיוס (לא פטור) לכל מי שמעוניין בכך. עם זאת, השירות בצה"ל זו מצווה גדולה ולכן אין לתת פטור לבחורי ישיבות משירות צבאי אלא רק דחייה לכל זמן לימודם. על החברה הישראלית כולה מוטל (בשיתוף פעולה) לגרום לכל מי שלא לומד תורה להתגייס לצבא.

 

אנו רואים ערך עליון בשירות הצבאי בצה"ל לגברים, לצד הכרה בערך לימוד התורה כמקודש וחיוני לקיום האומה והמדינה. לצד זאת, אנו רואים במפעל השירות הלאומי מפעל חשוב והמקום האידאלי לשירות הבנות כערך לאומי חשוב ביותר התורם רבות בתחומי החינוך, הרווחה והחברה בישראל. עם זאת, כל בחור ובחורה ראוי שימצאו את דרכם האישית המתאימה להם.

 

השירות המשותף

רשימת איחוד מפלגות הימין מתנגדת לשירות המשותף ביחידות הלוחמות. צה"ל אינונ כלי לקידום אג'נדות ויש לשמור על תפקידו העיקרי – ניצחון על האויב.

 

תחבורה ציבורית ופתיחת עסקים

איננו תומכים ביוזמות פרטיות או בהצעות פשרה ברוח אמנות שונות שמחלישות את שמירת השבת הציבורית ומכרסמות בה. נפעל למנוע כל חקיקה שתפגע בהסכמות הלאומיות שהתקבלו במדינת ישראל (הסטטוס-קוו), ותפעל לחזק את אכיפת החוק בענייני השבת.

 

השבת היא ערך מרכזי במעגל החיים הפרטי של כל יהודי ובמעגל הציבורי-לאומי שלנו כעם. אנו מחוייבים לשמירת השבת במרחב הציבורי. נפעל לחזק את שמירת השבת וצביונה במרחב הציבורי - מתוך ההבנה ששמירת צביון יום השבת היא אינטרס לאומי שאינו שייך למגזר מסוים, וכמוה כשמירת צביונה היהודי-לאומי של המדינה.

 

עבודות בינוי, תשתית ותחזוקה

נפעל להסדרת כל נושא עבודות התשתיות הלאומיות ונתחשב בצרכים ובהיתרים למיניהם, כפי שיקבעו הרבנים הראשיים לישראל והרבנות הראשית לישראל. 

 

נישואים, גירושין וגיור מחוץ לרבנות

נפעל לחזק את מעמד הרבנות הראשית לישראל כך שתהיה ממלכתית ונגישה לכל אחד ואחת. כאשר כך תהיה, נפעל לביסוסה כגורם הבלעדי המוסמך על פי חוק לעסוק בכל ענייני המשפחה, לרבות נישואין וגירושין.

 

מתווה הכותל והכרה בזרמים הליברליים

הכותל הוא משאת נפשו של עם ישראל לאורך כאלפיים שנה, ולכן לא נאפשר שינוי מדרכי התפילה המסורתיים על פי פסקי הרבנות הראשית.

 

נפעל לשמור על הסדרי התפילה הנהוגים בכותל, אגב שמירה על כבודם של כלל החפצים להתפלל בו ועל חירותם, ומתוך שמירת ערכי היהדות וההלכה וחיזוקם, לאור הדרכתם של הרבנים הראשיים לישראל, שהם בעלי הסמכות העליונה בהוראת ההלכה במרחבים הציבוריים של מדינת ישראל, ובמיוחד במקומות הקדושים.

 

קיום אירועים ציבוריים בהפרדה מגדרית

נגד כפייה חילונית. יש לאפשר לכל ציבור לקיים אירועים המותאמים לאורח חייהם ואמונתם, כולל בהפרדה.

 

עוצמה יהודית:

 

גיוס החרדים

עוצמה יהודית רואה בלימוד תורה ערך בעל משמעות עליונה, המהווה את אחד מיסודות קיומו של עם ישראל בארצו. עם זאת, מכוח לימוד התורה, עוצמה יהודית רואה את הגיוס לצה"ל כשליחות לאומית של כל נער ונער שיסודה בתורה, המצווה ללחום ולהגן ולהגן על ארצנו.

 

לכן ישנה חלוקה מאוד ברורה: מי שמקדיש את כל מרצו ועיסוקו בתורה, במובן ש"תורתו אומנותו" כפשוטו, אנו סבורים כי יש מקום להעניק לו פטור משירות בצה"ל, וכמובן תוך מעקב שהדברים הם אכן כפי שמוצגים. מי שאין "תורתו אומנותו" במובן שהוגדר, עליו להתגייס לצבא.

 

גיוס בנות דתיות לצבא

עוצמה יהודית מתנגדת לגיוס בנות דתיות לצבא. גיוס בנות איננו מגיע ממניע של רצון לשלב את בנות הציונות הדתית בצבא, אלא במטרה לשלב את החילוניות בבנות הציונות הדתית.

 

עוצמה יהודית מתנגדת מכל וכל לשירותן של נשים בתפקידים קרביים, בייחוד כאשר מדובר על שירות משותף עם גברים. באשר לתפקידים שאינם קרביים, יש לבחון כל מקרה לגופו, ולשקול בחיוב במידה ויתאפשר עבור אותן בנות, שירות צבאי שבו יוכלו למלא את שירותן תוך שמוענקות להן כל זכויותיהן הדתיות.

 

השירות המשותף

עוצמה יהודית מתנגדת לשירות צבאי קרבי משותף של גברים ונשים יחד. מציאות שבה גברים ונשים חיים אלו עם אלו במשך זמן כה רב, יוצרת מצב לא בריא המקשה לשמור על תפקוד צבאי מקצועי. כך לא מזמן התבשרנו כי ביחידות המעורבות רף איכות האימונים הורד, זאת על מנת שהנשים המשרתות ביחידה יוכלו להתאים את יכולתן הגופנית לזו של הגברים. מדובר בניסיון לטשטש את הערכים הבסיסיים הכה מובנים: גבר איננו אישה, ואישה אינה גבר.

 

תחבורה ציבורית, פתיחת עסקים ותשתיות

מדינת ישראל היא מדינה בעלת אופי יהודי וערכים יהודיים. השבת היא אחד מערכי היסוד של היהדות ושל המדינה היהודית. במשך אלפיים שנות גלות שבהן קונן וכסף העם היהודי לשוב לארצו, נטבחו אלפי יהודים על מנת לשמור על דמותו, והיו מוכנים למסור את נפשם ובלבד שלא לחלל את קדושת השבת.

 

לנו, כממשיכי החזון של שיבת ציון במדינת ישראל, אין את הפריבילגיה לרמוס את אותו חזון נשגב ואת השבת. בשל כך, אנו סבורים כי במרחב הציבורי אין לאפשר פתיחת חנויות בשבת ואין לאפשר תחבורה ציבורית בשבת, משום שהם פוגעים בערכיה של הפרהסיה הציבורית של המדינה היהודית. איננו נכנסים למישור האישי, אך המישור הציבורי חייב להיות מותאם לערכיה של המדינה היהודית.

 

יתר על כן, לאפשר עבודות בשבת, פירושו לפגוע בראש ובראשונה ביהודים חילונים מהשכבות המוחלשות החפצים ביום מנוחה עם משפחתם וילדיהם.

 

נישואין, גירושין וגיור מחוץ לרבנות 

בשלושת נושאים אלה, עוצמה יהודית עומדת מאחורי הרבנות הראשית ומחזקת את עמדתה, ומתנגדת בתוקף לנישואין, גירושין והליכי גיור שלא על ידי הרבנות הראשית. מדובר בנושאים המהווים עמוד יסוד למשפחה היהודית, ובהם יש להעניק לרבנות הראשית את מלוא הסמכות. שבירת מעמדה של הרבנות בנושאים אלה, משמעה הידרדרות לעבר נישואין, גירושין וגיורים רפורמיים שאין להם כל תוקף. זו פירצה גדולה שמחריבי היהדות מצפים לה בכיליון עיניים כדי להמשיך ולכרסם בצביונה היהודי של המדינה, ובמוסד המשפחה שהוא סוד הקיום של העם היהודי.

 

מתווה הכותל והכרה בזרמים הליברליים

הזרם הרפורמי איננו חלק מהיהדות, ואם נקבלם הרי שאין לדבר סוף: מחר יקום פלוני ומחרתיים יקום אלמוני ויודיע על הקמת זרם ביהדות משלו, וסופה של היהדות להפוך לפולקלור, ללעג ולקלס. עוצמה יהודית מתנגדת בחריפות לכל הכרה שהיא בלגיטימיות של הזרמים כחלק מן היהדות.

 

קיום אירועים ציבוריים בהפרדה מגדרית

אחד מערכי היסוד של דמוקרטיה, הוא עיקרון חופש הדת. לא ייתכן כי תתקיים במדינת ישראל כפייה חילונית, שבה ייכפו ערכים פמיניסטיים קיצוניים על יהודים שומרי תורה ומצוות. מדינת ישראל הוקמה כדי שיהודים יוכלו לממש בה את שמירת המצוות באופן מוחלט, ומי שאינו חפץ בשמירת תורה ומצוות, לא יכפה ערכים חילוניים על מי שכן. מצופה שבשמאל ובגורמים המכנים עצמם ליברליים, ומכילים את הבדואים המקיימים אירועים בהפרדה - יאזנו את עצמם וינהגו כך גם כלפיי יהודים שומרי תורה ומצוות.

 

גיוס החרדים והשירות המשותף

נגד גיוס תלמידי ישיבות שתורתם אומנותם. ונגד גיוס בנות לצה"ל באופן כללי. גם אם אינן דתיות. נגד שירות משותף.  

 

תחבורה ציבורית

נגד. ש"ס רואה חשיבות רבה בשמירת הסטטוס-קוו והחוק המגן על זכויות הנהגים ליום מנוחה שבועי.

 

פתיחת עסקים

נגד. העם היהודי הביא לעולם את השבת. יום השבת מיועד גם לבעלי עסקים קטנים, חילונים ומסורתיים, שרוצים לבלות יום בשבוע בחיק משפחתם. פתיחת עסקים בשבת גורמת עוול ונזק לבעלי עסקים שרוצים יום מנוחה אחד בשבוע. רוב הציבור לא רוצה שהשבת בישראל תיראה כמו בברלין, פריז או לונדון.

 

עבודות בינוי, תשתית ותחזוקה

נגד. במקרים שבהם עולות שאלות הנוגעות לחשש פיקוח נפש, יש לדון בהם בנפרד במשרדי התחבורה, העבודה והכלכלה. 

 

נישואים, גירושין וגיור מחוץ לרבנות

נגד. זו תהיה פגיעה חמורה בשושלת העם היהודי ובאחדות העם.

 

מתווה הכותל והכרה בזרמים הליברליים

הכותל הוא מקום תפילה לכל היהודים. ש"ס נגד מתווה הכותל או כל הכרה בזרמים הרפורמיים. קדושת הכותל היא לכל אורכו - וממילא אף סמכות הרבנות הראשית לפי חוק.

 

קיום אירועים ציבוריים בהפרדה מגדרית

בשם ערך השוויון יש לאפשר גם לציבורים הנוהגים כך לקיים אירועים בהפרדה.

 

גיוס החרדים והשירות המשותף

נדרוש תיקון לחוק הגיוס. אנו נגד גיוס תלמידי ישיבות ובנות. נגד השירות המשותף.

 

תחבורה ציבורית ופתיחת עסקים

יהדות התורה תיאבק בכל יוזמה כזו שכן מדובר בפגיעה בסטטוס-קוו.

  

עבודות בינוי, תשתית ותחזוקה

נדרוש הפסקת עבודות שאינן פיקוח נפש ושאין בהן צורך בשבת. השבת הוא יום מנוחה לאומי ולא יום שיפוצים לאומי. 

 

נישואים, גירושין וגיור מחוץ לרבנות

לא נאפשר.  

 

מתווה הכותל והכרה בזרמים הליברליים

לא נאפשר הכרה ברפורמים ולא נאפשר דריסת רגל שלהם בכותל.  

 

קיום אירועים ציבוריים בהפרדה מגדרית

נדרוש קיום אירועים בהתאם לאורח החיים של האוכלוסייה ולא נאפשר כפייה חילונית. 

 

גיוס החרדים

צה"ל צריך להפוך בהדרגה לצבא מקצועי התנדבותי כמו ברוב מדינות המערב. הצבא יגייס את מי שהוא רוצה וצריך - משיקולים עניינים בלבד.

 

השירות המשותף

צה"ל אמור לעסוק בהגנה וביטחון, ולא לשמש ככלי לחינוך החברה או לקביעת הנורמות הערכיות שלה. כאמור, צה"ל ייהפך לצבא מקצועי, תנאי הקבלה והאימונים יקבעו לפי פרמטרים מקצועיים בלבד, ואת הפערים והמחלוקות בין חלקי העם נפתור בדיון ושיח ולא על ידי כיפופי ידיים.

 

תחבורה ציבורית

את התחבורה הציבורית בישראל צריכות להחליף חברות פרטיות כמו "הובר" ו"ליפט" שיורשו לפעול בארץ ויתנו תשובה לצורכי הציבור הן בשבת והן ביום חול - והכל בהתאם לרצון הקהילה המקומית.

 

פתיחת עסקים

עניינה הפרטי של כל קהילה – הקהילה תקבע איך תיראה השבת שלה.

 

עבודות בינוי, תשתית ותחזוקה

עבודות כאלו - מראש עדיף שייעשו בידי חברות פרטיות שיחליטו איך ומתי הן עובדות. חברות ממשלתיות ורשויות המדינה לא יעבדו בשבת.

 

נישואים, גירושין וגיור מחוץ לרבנות

לחתן ולגרש אינם חלק מתפקידה של מדינה.

 

גיור, בשל היותו מרכיב המעניק אזרחות בישראל (בעקבות חוק השבות), צריך להישאר כפוף ליהדות המסורתית (בידי הרבנות).

 

מתווה הכותל והכרה בזרמים הליברליים

היות והזרם האורתודוכסי מהווה רוב מוחלט של היהודים בישראל, ומאז שחרור ירושלים הוא זה שמתפלל ברחבת הכותל המוכרת - נבנתה רחבה נוספת בסמוך, לאפשר תפילה לזרמים שאינם אורתודוכסיים. רחבה זו עומדת רוב ימות השנה בשיממונה. לכשישתנה המצב ולא יהיה מקום, יידרש פתרון רחב יותר. 

 

קיום אירועים ציבוריים בהפרדה מגדרית

אופיים של אירועים ציבוריים ייקבע לפי רצון ואופי הקהילה. זהות מתנגדת לכפייה מכל סוג שהוא. לא נכריח לקיים אירועים בהפרדה בניגוד לרצון המשתתפים בהם, וכן להפך. 

 

גיוס החרדים

על פי התחזיות, עד שנת 2030 צפויה האוכלוסייה החרדית להגיע לשני מיליון נפשות ולהוות כ- 16% מכלל האוכלוסייה. ישנה הסכמה כי שיעור הגידול הגבוה של המגזר החרדי אל מול האוכלוסייה הכללית, יחייב את שילובם בפעילות ובחובות האזרחיות במדינת ישראל.

 

עם זאת, אנו לא מאמינים בכפייה אלא בהידברות. סוגיה חברתית כה גדולה ומורכבת כמו גיוס תלמידי הישיבה ובנות דתיות לצבא, לא תוכל להיות מנוהלת בצורה נכונה מבלי להתחשב בשני חלקי האוכלוסייה.

 

יש ואף רצוי לשלב חלקים מאוכלוסייה זו בתוך הצבא, אך צריך לקחת בחשבון שגם שילוב גדול מדי יכול לגרור עלויות תקציביות משמעותיות הן לצבא והן לחברה. אנו תומכים בהצעת החוק שהוצעה על ידי צה"ל בסוגיה זו שמציין היקפי שירות המתאימים למבנה צה"ל.

 

ביתר המקרים נכון לחשוב על מודלים של שירות לאומי חובה (והדבר רלוונטי גם למגזר הערבי). אותו שירות יחזק את תחושת החיבור והתרומה לחברה ולקהילה, ועל אחת כמה וכמה אם השירות יינתן לקהילה שממנה הגיעו.

 

השירות המשותף

שילוב של נשים בצה"ל בתפקידים שונים וביחידות מעורבות קורה בפועל, והוא לא מהווה בעיה או מייצר מורכבות למעט בסוגיות לוגיסטיות. מפלגת "גשר" מאמינה ביכולתן של נשים לעשות כל תפקיד צבאי שהוא, ואנו מברכים על פעילות שכזו.

 

תחבורה ציבורית

מפלגת גשר תומכת בקיום תחבורה ציבורית בשבת באופן מוגבל שתפעל בצירי תנועה מרכזיים, בהתאם לאוכלוסייה, בהתחשב בצרכיה ובתיאום עם היישובים וראשי הערים המכירים את אופיים של החיים בשטחם. זה מהלך שנושא עמו גם צדק חברתי ויסייע לשכבות החלשות שאין ברשותם רכב פרטי, להיות ניידים גם ביום המנוחה - היום החופשי בדרך כלל.

 

פתיחת עסקים

מבחינת פתיחת עסקים בשבת, תומכת המפלגה בפתיחת מקומות בילוי ופנאי - אך מתנגדת לפתיחת מקומות מסחר של "שופינג". השבת היא עוגן חברתי והחשש נוגע לכך שיום המנוחה הלאומי ייעלם, ונשתעבד לעולם הצריכה 24/7. גם אם העובדים יהיו זכאים ליום מנוחה אחר במהלך השבוע, יש קושי רב לאכוף זאת ולתת לאותם העובדים שלרוב נמצאים בשכבות המוחלשות באוכלוסייה יום מנוחה.

 

מעבר לכך, בעת פתיחת חנות ביום המנוחה נוצרת תחרות לא שוויונית כלפי האוכלוסייה הדתית, שכן בעלי החנויות הדתיים לא יפתחו בשבת. זאת בניגוד לפתיחת מקומות של בילוי ופנאי כגון בתי קפה, שבהם הביקוש וההיצע מתנהלים באופן שונה, להבדיל מקניית נעליים חדשות או בגד. יש לשמור על הגינות כלפי המגזרים השונים בחברה, שכן התנהלות לא הוגנות עלולה להוציא את המשק מאיזון ובעתיד אף לגרום להעלאת מחירים.

 

עבודות בינוי, תשתית ותחזוקה

בכל הנוגע לעבודות חיוניות מטעם רשויות המדינה או חברות ממשלתיות, שאי ביצוען עלול לגרום ליצירת מפגעים בטיחותיים - אנו גורסים כי יש להוציאן לפועל גם במחיר של קיומן בשבת. עם זאת, כאשר יש אפשרות לבצע את העבודות במועד אחר, יש לכבד את יום המנוחה הלאומי.

 

נישואים, גירושין וגיור מחוץ לרבנות

המציאות של נישואים אזרחיים קיימת בישראל דה-פקטו, מה שיוצר מצב מוזר ובו המדינה שולחת את אזרחיה להינשא בטקס נטול משפחה וחברים במדינות זרות. מיד לאחר מכן הזוגות הנשואים חוזרים לישראל וחיים את חייהם כאזרחים לכל דבר, מוכרים בישראל ואף נדרשים לתהליך גירושין בעת פירוד. נכון להסדיר סוגיה זו - אין ספק שזוהי רק שאלה של זמן - אך יש לעשות כן תוך יצירת שיח והידברות.

 

מתווה הכותל והכרה בזרמים הליברליים

מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי - כל יהודי באשר הוא. ירושלים בירת ישראל היא הלב הפועם של הדת היהודית, ובמרכזו של הלב הזה נמצא הכותל. אנו ערים למורכבות ולרגישות של סוגיית הכותל, אך יחד עם זאת אנו סבורים שכל יהודי באשר הוא זכאי להיות או לקחת חלק במרכז הרוחני הגדול ביותר של היהדות. סוגיה זו והתקדמות בה מצריכה רגישות, הידברות ושיח מחבר בין כלל הזרמים הנוגעים בדבר. אנו מעדיפים ללכת צעד אחר צעד בסוגיות מעין אלו, מאשר לכפות על צד כזה או אחר עמדה המנוגדת לאמונתם. אך עלינו לשאוף להתקדמות בנושא.

 

הפרדה מגדרית באירועים ציבוריים

ככלל מפלגת "גשר", והעומדת בראשה ח"כ אורלי לוי אבקסיס, גורסת כי אין מקום להפרדה מגדרית בין נשים לגברים באירועים ציבוריים פומביים (תיתכן אבחנה כאשר מדובר באירוע בעל אופי דתי מיסודו).

 

חד"ש:

 

גיוס החרדים והשירות המשותף

לא צריך לחייב אף אדם להתגייס לצבא כל עוד הוא כובש את העם הפלסטיני. העיסוק האינסופי בגיוס חרדים לא נובע מצורכי הצבא, אלא מהתגוששות פוליטית המלבה שנאה.

 

תחבורה ציבורית

תחת יוקר המחייה הרב ובהיעדר רכב פרטי לכל אוכלוסיית המדינה, תחבורה ציבורית בשבת היא הכרחית. אך זו צריכה להיות מונהגת תוך התחשבות באוכלוסייה המקומית בכל שכונה והעדפותיה. כמו כן, תוך שמירה מירבית על זכויות נהגי ועובדי התחבורה הציבורית. אנחנו בעד תחבורה ציבורית בסיסית בשבת במתכונת שתענה על הצרכים ועל רמת הביקוש הייחודיים של יום מנוחה שבועי, שהם שונים לחלוטין מאשר של ימי העבודה.

 

פתיחת עסקים

בתוך הערים, אנחנו בעד הפעלה של חנויות מכולת וירקות במתכונת של תורנות אזורית, כמו שקיים לגבי בתי מרקחת. כך יובטח שבכל אזור תהיה חנות שתאפשר לאנשים להצטייד בדברים חיוניים גם בשבת, מצד אחד, ומצד שני יימנע מצב שבו חנויות מכולת שכונתיות-משפחתיות עומדות בפני בחירה בין עבודה רצופה של שבעה ימים בשבוע ופגיעה אנושה בזכויות העובדים, לבין כישלון בתחרות מול הרשתות הגדולות הפתוחות 24/7.

 

עבודות בינוי, תשתית ותחזוקה

לדעתנו, יש בהחלט צורך בשינוי גדול במשטר השבת בישראל. למצב הקיים אין שום הצדקה הגיונית. הוא תולדה של הצטברות של הסדרים היסטוריים אנכרוניסטיים. בשבת של היום מצד אחד אין תחבורה ציבורית בסיסית שמאפשרת אפילו להגיע למקומות בילוי, נופש ופנאי - ומצד שני יש מרכזי מסחר פתוחים שהופכים את השבת ליום של קניות ללא הפסקה.

 

נישואים, גירושין וגיור מחוץ לרבנות

מאמינים בהפרדת הדת מהמדינה, בביטול כל חוקי הכפייה הדתית, בהנהגת נישואים וגירושים אזרחיים - ובהכרה במסגרות משפחתיות אלטרנטיביות. מתנגדים לכל אפליה וחוסר שוויון מכל סוג ועל כל רקע.

 

מתווה הכותל והכרה בזרמים הליברליים

ירושלים המזרחית היא שטח כבוש. לאחר סיום הכיבוש וכינון הסכם שלום צודק עם הפלסטינים על בסיס של שתי מדינות, כשבירת פלסטין ירושלים המזרחית - אז יהיה ניתן לדון על הסדרים קונקרטיים לגבי חופש הפולחן לכל האוכלוסיות.

 

קיום אירועים ציבוריים בהפרדה מגדרית

מתנגדים. הפרדה מגדרית היא בהכרח הדרה ואפליה – אין "נפרדים אבל שווים", יש נפרדות, מודרות ושוות פחות במקרה זה. אנו קוראים לחקיקה ולאכיפה של חוקים האוסרים אפליה, הסתה והדרה על רקע מגדרי.

 

תע"ל:

 

המפלגה סירבה להציג מצע בענייני דת ומדינה.

 

 

רע"ם:

 

גיוס החרדים והשירות המשותף

רוב השאלות קשורות לנושאים בחברה היהודית, לכן אנחנו מעדיפים להתייחס נקודתית לכל סוגיה בלי כפייה דתית ואנטי-דתית, ומעדיפים דיאלוג בין הקבוצות השונות.

 

בל"ד:

 

גיוס החרדים והשירות המשותף

בל"ד מתנגדת לגיוס ולכן השאלה איננה רלוונטית.

 

תחבורה ציבורית, פתיחת עסקים ועבודות תשתית

בל"ד תומכת בקיומה של תחבורה ציבורית בשבת, אבל תוך התחשבות בקהילות מקומיות דתיות.

 

נישואים, גירושין וגיור מחוץ לרבנות

בל״ד תומכת בנישואין וגירושין אזרחיים במסגרת הפוליטית של מדינת כל אזרחיה.

 

מתווה הכותל והכרה בזרמים הליברליים

בחזון מדינת כל אזרחיה של בל"ד יש הפרדת דת ומדינה וחופש פולחן לכל הדתות.

 

קיום אירועים ציבוריים בהפרדה מגדרית

בל״ד מתנגדת לקיום אירועים ציבוריים בהפרדה מגדרית.


 

 


פורסם לראשונה 07/04/2019 00:28

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: עופר עמרם, MCT, בני דויטש
במסלול התנגשות
צילום: עופר עמרם, MCT, בני דויטש
מומלצים