שתף קטע נבחר

ייפוי כוח מתמשך - איך עושים את זה ולמה זה כדאי?

תיקון לחוק הכשרות המשפטית מאפשר לכל אדם בגיר להסמיך מראש אדם אחר כאפוטרופוס לגופו או לרכושו אם יגיע למצב בו לא יוכל לקבל החלטות עבור עצמו, למשל עקב התדרדרות בריאותית או תאונה. איך עושים את זה ולמה זה כדאי?

עד לפני מספר שנים הדרך לטיפול בחסרי ישע הייתה רק באמצעות פנייה לבית משפט בבקשה למינוי אפוטרופוס.

 

בשנת 2016 תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, ולראשונה ניתנה אפשרות לכל אדם בגיר ובריא בנפשו ושכלו לבחור מבעוד מועד בידי מי תופקד האחריות עליו במקרה שלא יוכל לדאוג לענייניו בעצמו.

 

הבחירה נעשית באמצעות חתימה על ייפוי כוח מתמשך שהוא מסמך משפטי שמאפשר למנות אדם (או מספר אנשים) שיהיו אחראיים על הטיפול במייפה הכוח, ולקבוע בו הוראות ביצוע ספציפיות, וגם עקרונות מנחים לעתיד בענייני גוף או רכוש.

 

איך התהליך מתבצע?

עו"ד אסף לאור ממשרד עורכי הדין הרצליך לאור, מתמחה בדיני משפחה וייפוי כוח מתמשך, השיב לכל השאלות שלכם.

 

צפו בשידור >>

 

 

 

הילה שואלת: אני מעוניינת לחתום על ייפוי כוח מתמשך. לאיזה נושאים חשוב להתייחס ואיזה הוראות כדאי לציין במסמך?

טרם החתימה על ייפוי כוח מתמשך יש להחליט מה היקף ייפוי הכוח, האם אנו רוצים שייפוי הכוח יהיה בעניינים רכושיים בלבד - כלומר לקבלת החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לכספים, נכסים והתחייבויות? בעניינים רפואיים – הנוגעים למתן הסכמה או לקבל החלטה בדבר טיפול רפואי? או בעניינים האישיים – החל בדאגה לרווחת הממנה, סיפוק צרכים יומיומיים ועד הסדרת תעסוקה, לימודים או שיקום.

 

מרגע שהחלטנו על היקף ייפוי הכוח, עלינו להחליט על המקרים הייחודיים אותם נרצה להחריג מתוך ייפוי הכוח הכללי, ולציין זאת בפני עורך הדין. לדוגמא: ניתן לתת ייפויי כוח רפואי בלבד ולהגבילו רק לנושא טיפול ואישפוז פסיכיאטרי.

 

מלבד זאת, חשוב להדגיש, כי בהתאם להוראות החוק, ברירת המחדל בעניין כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף היא עם קבלת חוות דעת מומחה לפיה המייפה אינו כשיר להבין בדבר אותו מסר להחלטת מיופה הכוח. עם זאת, יש מקרים בהם הממנה מבקש לקבוע כללים אחרים אשר יפעילו את ייפוי הכוח המתמשך, כדוגמת תאריך ספציפי או קרות אירוע מיוחד וקונקרטי.

 

איתי שואל: מה ההבדל בין אפוטרופסות לבין ייפוי כוח מתמשך?

עד לתיקון חוק הכשרות המשפטית - החוק אפשר לאדם למנות אפוטרופוס לעצמו (או ע"פ החלטת בית המשפט) בהליך משפטי מורכב יחסית ומחייב גם עבור האפוטרופוס שכלל חובת דיווח והגשת דוחות לאפוטרופוס הכללי. ככלל מינוי האפוטרופוס בוצע בפועל רק כאשר אדם לא יכול היה לטפל יותר בענייניו הרכושיים או לקבל החלטות בנוגע למצבו הרפואי.

 

עם זאת, ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם מעל גיל 18 לתכנן את העתיד ולמנות כבר היום מיופה כוח, בקלות יחסית, למקרה שלא יוכל לקבל החלטות או לנהל את ענייניו הרכושיים.

 

היתרון המשמעותי של ייפוי הכוח המתמשך הוא שהוא מבוסס על בחירה אישית של הממנה ועל מערכות יחסים משפחתיות או חברתיות של קרבה ואמון. היכולת לבחור את מיופה הכוח בטרם קרות האירוע המצריך את הפעלתו, והיכולת להחליט בעצמך על זהות מיופה הכוח , מבלי לגרור את הקרובים להליך המשפטי הנדרש במינוי אפוטרופוס, ומבלי לסמוך על מערכת המשפט שתבחר את מיופה הכוח הנכון בשבילך.

 

 

אוהד שואל: אבא שלי התחיל לסבול מדמנציה ואנחנו מעוניינים כל הילדים להחתים אותו על ייפוי כוח מתמשך. אפשר לקבוע כמה מיופי כוח?

ייפוי כוח מתמשך חייב לקבוע לפחות מיופה כוח אחד ואין מגבלה כמותית על בחירת מספר מיופי כוח. אתה יכול לקבוע מיופה כוח יחיד שיכול להיות אחראי לכל העניינים או לחלקם או לקבוע מספר מיופי כוח, בין אם לאותו עניין או לעניינים שונים ולהגדיר את שיתוף הפעולה ביניהם.

 

יתרון של מינוי מספר מיופי כוח הוא שאם אחד מהם לא יוכל לשמש כמיופה כוח, מסיבות שונות, ימשיכו מיופי הכוח האחרים לפעול בהתאם לייפוי הכוח.

 

יש להדגיש - ניתן למנות את אותו מיופה הכוח לכל העניינים הרצויים, אך ניתן גם למנות מספר מיופי כוח. ניתן להחליט על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול. ניתן וכדאי לקבוע אם מיופי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.

 

כך לדוגמה, אם לאדם יש 2 מכרים עליהם הוא סומך, אחד רופא ואחד כלכלן, ניתן לקבוע כי המכר הרופא יהיה מיופה הכוח בעניינים הרפואיים וכי הכלכלן יהיה מיופה הכוח בעניינים הרכושיים.

 

עמית שואל: אפשר לשנות את ייפוי הכוח לאחר הגשתו לאפוטרופוס?

התשובה חיובית. מרגע שהוגש ייפוי הכוח אין משמעות הדבר כי חרצנו את גורלנו, להיפך. הפקדת ייפוי כוח מתמשך הינה פעולה גמישה וברת שינוי, המאפשרת עדכונים לאורך חיי המצווה. ניתן לשנות ייפוי כוח אף לאחר הפקדתו ואישורו, אך זאת רק בהתאם להוראות החוק וסדר הפעולות הנדרש לשם כך.

 

יש להבהיר, כי במקרה שתרצה לשנות את ההנחיות המהותיות שנתת, למשל: להחליף את מיופה הכוח באדם אחר תצטרך לערוך ייפוי כוח חדש בפני עורך דין שהוסמך לכך ולעבור את אותו תהליך כמו בפעם הראשונה.

 

אם במהלך הזמן יחול שינוי בפרטים "הטכניים" שמסרת בייפוי הכוח המתמשך: למשל בפרטי ההתקשרות, עליך לעדכנם באמצעות מילוי טופס "עדכון פרטים" ושליחתו אל האפוטרופוס הכללי.

 

נועה שואלת: מי קובע מתי מייפה הכוח הפך להיות "לא כשיר" וייפוי הכוח נכנס לתוקף?

ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף אם וכאשר לא תהיה מסוגל עוד להבין ולקבל החלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי הכוח (עניינים אישיים, ענייני רכוש, כולם או חלקם) זאת, בהתאם לתנאים שקבעת בייפוי הכוח המתמשך. לדוגמא: ניתן לקבוע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף רק בכפוף למתן חוות דעת מומחה שתקבע זאת או בקרות אירוע מסוים כמו אשפוז פסיכיאטרי.

 

חשוב להדגיש, החוק אינו מאפשר לממנה לקבוע תנאים לתוקפו של ייפוי הכוח התלויים רק בשיקול דעתו של מיופה הכוח, וזאת בכדי להגן מניצול כוחו לרעה בשלב המשמעותי שבו ההבנה והיכולת של הממנה עלולים להיות מופחתים. הממנה יכול לקבוע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף בהתאם לשיקול דעת משותף של מיופה הכוח ואדם נוסף הקרוב לממנה אשר יכולים להעיד על סמך היכרותם עמו כי הגיע השלב בו אינו מבין בדבר.

 

בהתקיים התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, חלה חובה על מיופה הכוח, לפי החוק, למסור הצהרה לאפוטרופוס הכללי כי התקיימו התנאים כאמור וכי הוא קיים את חובות היידוע.

 

מסירת ההצהרה היא תנאי לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח.

 

לאחר קבלת הצהרת מיופה הכוח, ימסור האפוטרופוס הכללי למיופה הכוח אישור שייפוי הכוח נכנס לתוקף, ואף ישלח הודעה על כך אליך ולאדם המיודע.

 

זיו שואל: קיבלתי הצעת מחיר של כמה אלפי שקלים לייפוי כוח. למה זה כל כך יקר? אפשר לערוך ולהגיש את המסמך לבד, כמו שעושים צוואה בלי עו"ד?

לפי ס' 32יד לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, ייפוי כוח מתמשך ייחתם בידי הממנה בפני עורך דין הרשום בלשכת עורכי הדין, שעבר הכשרה מתאימה והוסמך ע"י האפוטרופוס הכללי לערוך ייפוי כוח מתמשכים.

 

משכך, אין אפשרות לחתום על ייפוי כוח מתמשך באופן עצמאי וללא נוכחות עו"ד שעבר הכשרה מיוחדת לעניין זה.

 

לגבי העלויות - מדובר בפרוצדורה שעשויה להמשך מספר מפגשים מאחר קודם לעריכת ייפוי הכוח המתמשך על עורך הדין מוטלת החובה והאחריות לברר את הרצון האמיתי של הממנה ואת ההשלכות הכרוכות במסירת המנדט לניהול ענייניו בעתיד למיופה הכוח. על עורך הדין לפרוש בפני הממנה את החלופות המשפטיות ולהתאים לממנה את התנאים המתאימים לצרכיו לרצונותיו וליכולותיו בהתאם לחוק. חשוב להדגיש כי ניתן לצרף לייפויי הכוח הנחיות מקדימות, בהן הממנה ידריך את מיופה הכוח בנוגע להחלטות עתידיות שיהיה עליו לקבל בעניינו – כל אלה דורשים ידע, השקעת זמן ותשומת לב מיוחדת מצד עורך הדין.

 

צביקה שואל: מה עושים במקרה של מחלוקת בין מיופי הכוח, למשל לגבי סוג הטיפול הרפואי המתאים?

אם תחליט למנות מספר מיופי כוח - רצוי לבחור באנשים שיוכלו לפעול בשיתוף פעולה ולהתייחס לאופן בו תרצה שהם יפעלו במשותף – האם "ביחד או לחוד", או שפעולת האחד טעונה הסכמת השני או שתקבע גורם שלישי כפוסק ומכריע ביניהם במקרה של מחלוקת.

 

עם זאת, חשוב לשים לב, כי פעולות מסוימות עשויות לחייב שיתוף פעולה בין מיופי הכוח, גם אם כל מיופה כוח אחראי לעניינים שונים. לדוגמה: אם אחד אחראי על נושא המגורים שלך ואחר על ענייני הכספים, הרי שמעבר למקום מגורים חדש מחייב שיתוף פעולה בין מיופי הכוח.

 

אריאלה שואלת: אני מעוניינת לחתום על ייפוי כוח מתמשך. לאיזה נושאים חשוב להתייחס ואיזה הוראות כדאי לציין במסמך?

ייפוי כוח מתמשך יכול לחול על עניינים רכושיים ועל עניינים אישיים (שיכולים לכלול גם את העניינים הרפואיים), כולם או חלקם, הכול בהתאם לרצונך ולבחירתך.

 

חשוב לשים לב כי כל עניין מכיל בתוכו תתי עניינים, וככל ומייפה הכוח מרגיש צורך להדגיש עניין מסוים או נושא מסוים, עליו לציין זאת בפני עורך הדין. כך לדוגמה:

ייפוי כוח מתמשך לעניינים רכושיים – משמעו סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסיך לכספים ולהתחייבויות שלך, לרבות ניהול חשבונות הבנק אופן השקעת הכספים, ניהול נכסי נדל"ן או עסק, מיצוי זכויות עבורך ועוד. אם יש ברצון הממנה להחליט על חשבון בנק ספציפי שינוהל באופן מיוחד, או על תשלום מיוחד שברצונו לוודא שישולם, יש להדגיש זאת בעת עריכת ייפוי הכוח בפני עורך הדין.

 

מלכה שואלת: אני אלמנה ויש לי 3 ילדים. אפשר לקבוע שרק אחד מהם יהיה מיופה כוח?

חשוב מאד להדגיש: הבחירה באדם שיפעל בשמך צריכה להיעשות מתוך רצון חופשי ולא כדי לרצות מישהו או כדי לא לפגוע בו ולכן את יכולה למנות מי שתבחרי מי מילדיך, כולם, או כל אדם אחר.

 

מדובר בהחלטה משמעותית אשר תשפיע על חייך המחייבת בחינת שיקולים עניינים. בין היתר, חשוב לשקול האם התקשורת ביניכם היא טובה, האם מיופה הכוח מיטיב להכיר אותך, האם אתה סומכת עליו שהוא יפעל לטובתך, האם הוא יודע ומבין את רצונותיך ובחירותיך, האם הוא מתנהל באופן אחראי בענייניו, האם שגרת חייו מאפשרת לו להיות זמין ונגיש למילוי התפקיד וכו'.

 

חשוב להדגיש, שניתן גם למנות אדם מסוים לתפקיד מיופה הכוח בשל מקצועיותו, למשל במקרים של ריבוי נכסים או קשר ארוך שנים ויחסי אמון עם בעל מקצוע מסוים, למשל עו"ד או רואה חשבון.

 

נתי שואל: אני רוצה לעשות ייפוי כוח רפואי וראיתי שאפשר לחתום גם אצל רופא או עובד סוציאלי. זה משנה אצל מי עושים?

חוק זכויות החולה קובע כי אין לתת טיפול רפואי למטופל שלא נתן לכך הסכמה מדעת.

 

סעיף 16 לחוק זכויות החולה מאפשר לאדם לייפות את כוחו של אדם אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות, למקרה שיגיע יום שבו לא יוכל לתת הסכמה מדעת לטיפול בשל מצבו הגופני, הנפשי, הקוגניטיבי, או מכל סיבה אחרת.

 

ייפוי הכוח יכול למנוע את הצורך בפנייה לבית משפט לשם מינוי אפוטרופוס לגוף או קבלת הוראות לטיפול רפואי דחוף.

 

החל מה-11.04.2017 כפוף נוהל עריכת ייפוי הכוח הרפואי לנוהל הכללי העוסק בעריכת ייפוי כוח מתמשך.

 

ייפוי כוח מתמשך שעוסק בעניינים רפואיים בלבד ניתן לערוך בפני עורך דין שהוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך וגם בפני בעל מקצוע טיפולי ובעניינים מסוימים הקשורים בטיפול או אשפוז פסיכיאטרי יש צורך לקבל הסבר ולחתום בפני פסיכיאטר.

 

מירה שואלת: אבא שלי צלול לחלוטין אבל מתקשה פיזית ללכת לבנק או לדואר, ואני צריכה הרשאה לעשות דברים כאלה עבורו. ייפוי כוח מתמשך מתאים גם אם הוא לא מוגדר חסוי?

במקרה זה מספיק גם ייפוי כוח כללי סטנדרטי שנערך ע"י עורך דין ומאומת נוטריונית. יחד עם זה, אין מניעה שאביך יערוך ייפוי כוח מתמשך אשר ייכנס לתוקף מקום שהוא לא יוכל יותר לבצע פיזית פעולות מסוימות הכל בהתאם לתנאים שנקבעו בייפויי הכוח.

 

חשוב לציין כי על מנת למנות מיופה כוח במסגרת ייפוי כוח מתמשך, יש מספר תנאים שנדרשים להתקיים: הממנה חייב להיות תושב ישראל, בגיר (כלומר – מי שגילו מעל 18), המבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו – כלומר אינו יכול להיות חסוי בעת עריכת ייפוי הכוח.

 

אם הממנה הוא אדם עם מוגבלות יש לאפשר לו התאמות והנגשה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (לדוגמה: לאדם עם עיוורון או כבדות ראיה יש להקריא את הטופס; לאדם עם מוגבלות שמיעה יש לסייע במערכות עזר לשמיעה; לאדם עם מוגבלות שכלית יש לעשות "פישוט לשוני" והנגשת השפה והמונחים המשפטיים וכו'.)

 

מלבד זאת, לא קיימות כל הגבלות לאדם המעוניין לערוך ייפוי כוח מתמשך.

 

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

 

*המידע המוצג במאמר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המחבר/ת ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

 

 

 

 

 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים