שתף קטע נבחר

במקום השני, מהסוף: 841 אלף ילדים עניים

יותר עניים, והרבה יותר ילדים וקשישים עניים: מדו"ח העוני עולה כי מבין המדינות המפותחות, רק בטורקיה שיעור הילדים העניים גבוה יותר. רה"מ ושר הרווחה נתניהו התגאה בירידה באחוז המשפחות שמתחת לקו העוני, אך מדובר בנתון שכולל את מזרח ירושלים - ובדו"ח נכתב כי הנתונים משם אינם מהימנים

ביג ראשית עוני קשישים וילדים ()

שיעור העוני בקרב כלל האוכלוסייה בישראל עלה בשנה האחרונה באחוז - והעלייה בשיעור הילדים העניים אף גדולה יותר. כך עולה מנתוני דו"ח העוני לשנת 2018 שפרסם היום (ג') המוסד לביטוח לאומי. על פי הדו"ח, ב-2018 חיו בעוני 469,400 משפחות, שבהן 1,810,500 איש, מהם 841,700 ילדים. מדובר בעלייה של 27 אלף ילדים עניים ביחס לשנה שעברה. לקריאת הדו"ח המלא לחצו כאן.

 

על פי הדו"ח, תחולת העוני בקרב כלל האוכלוסייה (ללא מזרח ירושלים) עלתה מ-19.4% בשנת 2017 ל-20.4% בשנת 2018. תחולת העוני בקרב ילדים עלתה אף בשיעורים גבוהים יותר, מ-27.1% ל-29.1% ובקרב משפחות המצב נותר כמעט ללא שינוי - מ-17.4% ל-17.5%.

 

אינפו גרפיקה שיעור העוני לא כולל מזרח ירושלים ()

 

מדובר בנתונים שאינם כוללים את אוכלוסיית ערביי מזרח ירושלים. זאת, מאחר שלפי מחברי הדו"ח קשיי דגימה וכתוצאה מכך ייצוג חסר וכנראה מוטה של אוכלוסייה זו בסקר הוצאות משקי בית 2018, אשר עליו מבוסס הדו"ח, הובילו לעתים לתוצאות חריגות. מספר התצפיות של משפחות ערביי מזרח ירושלים הגיע ל-87 בסקר הנוכחי לעומת 144 בשנה שלפני כן, ירידה של קרוב למחצית ממספר התצפיות.

 

זינוק בשיעור הקשישים העניים

אם בכל זאת מחשיבים את אוכלוסיית ערביי מזרח ירושלים, שיעור העוני בקרב כלל האוכלוסייה נותר ללא שינוי, ועומד על 21.2%, שיעור העוני בקרב ילדים עלה מ-29.6% ל-30% ובקרב משפחות שיעור העוני ירד מ-18.4% ל-18%. עם זאת, מחברי הדו"ח מדגישים כי "יש להתייחס בזהירות" לתוצאות הללו, מאחר שההטיה הטכנית במדידת אוכלוסיית ערביי מזרח ירושלים היא כנראה הסיבה המרכזית להן.

 

דו'ח עמודות עוני ()

 

ישראל נמצאת במקום הרביעי מהסוף בשיעור העוני בכלל האוכלוסייה בהשוואה למדינות המפותחות, כך שרמת העוני שלה נמוכה רק מזו של ארצות הברית, טורקיה ודרום קוריאה. על פי הדו"ח ונתוני ה-OECD, המחושבים בצורה מעט שונה ולפיהם בישראל 22% ילדים עניים, שיעור העוני בקרב ילדים בישראל שני רק לטורקיה.

 

על אף העלייה בשיעורי העוני, שמשמעותה היא שיש יותר עניים, ב-2018 הוטב מצבה של האוכלוסייה שכבר חיה בעוני. המדדים לעומק העוני ולחומרתו ירדו בשיעורים של 4.9% ו-4.1% בהתאמה. ההטבה בחומרת העוני אפיינה את מרבית קבוצות האוכלוסייה.

 

שיעור העוני של קשישים עלה מ-17.2% ל-18.8%. שיעור העוני של משפחות שבראשן קשיש עלה אף הוא, מ-21.8% ל-23.4%. בנוסף, המדד לעומק העוני של המשפחות הללו עלה מ-27.7% ל-32%, והמשמעות היא שהכנסתן של המשפחות העניות שבראשן קשיש התרחקה מקו העוני ביותר מ-4% נוספים, וגם חומרת העוני שלהן עלתה. יחד עם זאת, המדדים לעומק העוני ולחומרת העוני מצביעים על כך שזו משמעותית נמוכה יותר בקרב משפחות לאחר גיל פרישה מאשר בקרב קבוצות גיל צעירות יותר. 

 

אינפו גרפיקה שיעור העוני כולל מזרח ירושלים ()

 

אצל משפחות ערביות, ללא מזרח ירושלים שבה הדגימה הייתה חלקית ולא מהימנה, שיעור העוני עלה מ-42.6% ל-44.2%. שיעור העוני של משפחות ערביות כולל מזרח ירושלים ירד מ-47.1% ל-45.3%. במדדים לעומק העוני ולחומרתו חל שיפור בקרב ערבים, עם וללא מזרח ירושלים.

 

התרחבו הפערים בין גברים לנשים

שיעור העוני של עולים ירד במידה ניכרת, מרמה של 18.4% ל-16%, לאחר מגמת ירידה רצופה לאורך השנים האחרונות, למעט שנת 2017. עם זאת, המדד לעומק העוני עלה בכ-3% ואילו המדד לחומרת העוני נותר ללא שינוי.

 

שיעור העוני של משפחות עובדות הוסיף לרדת גם ב-2018, מ-12.6% ל-12.3%. עם זאת, בקרב משפחות עם שני מפרנסים ויותר עלתה תחולת העוני מ-5% ל-5.6%, כחלק ממגמה ארוכת טווח. חלקן של המשפחות העובדות בכלל האוכלוסייה הענייה נותר ללא שינוי, ועומד על 55.5%. עומק העוני של משפחות עובדות ירד בשתי הקבוצות, בשיעור של כ-6% אצל משפחות עם מפרנס אחד ובכ-5% אצל משפחות עם שני מפרנסים.  

 

אינפו שיעור העוני בישראל ()

 

ב-2018 התרחבו הפערים בין גברים לנשים. בחינת שיעור העוני לפי קבוצות מגדר מעלה כי שיעור העוני של נשים עלה ב-0.2%, בעוד ששיעור העוני של גברים ירד ב-0.8%- נקודות אחוז כך שבסך הכול הפער המגדרי התרחב באחוז.

 

נתניהו: "מבקש לברך על ההישגים"

ראש הממשלה ושר הרווחה בנימין נתניהו אמר בעקבות ממצאי הדו"ח: "אני מבקש לברך על ההישגים ועל מגמת השיפור המשתקפים בדו"ח ומחויב להמשיך ולפעול לתיקון החולשות. הבאנו לעלייה מהירה בהכנסות של כל פלחי האוכלוסייה ובפרט לעלייה הדרמטית בשיעור של 6.9% בהכנסת השכבות החלשות ביותר, שהביאו לירידה בשיעור המשפחות העניות ובשיעור המשפחות העובדות העניות. נמשיך לצמצם את העוני בכל שכבות האוכלוסייה ונפעל למען הגדלת הקצבאות של אוכלוסיית הקשישים". נתניהו התייחס לנתונים הכוללים את ערביי מזרח ירושלים, שכאמור, אינם אמינים על פי מחברי הדו"ח.

 

מנכ"ל הביטוח הלאומי, מאיר שפיגלר, הוסיף כי "אמנם יש גם נתונים מעודדים אך יש עוד עבודה רבה לפנינו. הממשלה מחויבת להמשיך ולהשקיע מאמצים במטרה להוביל לצמצום ממדי העוני באופן משמעותי בדגש על האזרחים הוותיקים. הביטוח הלאומי תומך בהצמדת קצבאות אזרח ותיק לשכר הממוצע במשק ולא למדד כפי שקורה היום. השינוי מתבקש בעיקר לנוכח תוחלת החיים העולה, בעבור כמיליון אזרחים ותיקים שמחובתנו כחברה לוודא שהם חיים בכבוד".

 

סמנכ"ל מחקר ותכנון במוסד לביטוח לאומי, פרופ' דניאל גוטליב, מבהיר כי לאחר שדו"ח העוני הודפס, נעשתה בדיקה נוספת, שממנה עולה כי הנתונים שכוללים את ערביי מזרח ירושלים מהימנים, בניגוד למה שנכתב בדו"ח.

 

גוטליב אמר כי "נתוני דו"ח העוני מבוססים על סקר הוצאות המשפחה שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שמבצעת דגימה מקרית בסדר גודל של 8,000-9,000 משקי בית מכלל אוכלוסיית ישראל. סוקרי הלמ"ס במזרח ירושלים לא הצליחו לבצע את כלל המדגם הנדרש באזור, אלא רק כמחצית ממנו. מנהל המחקר ערך בדיקה משלימה ונמצא כי המחצית שנדגמה בראיונות שבוצעו על ידי הלמ"ס משקפת בצורה סבירה את אוכלוסיית מזרח ירושלים מבחינה דמוגרפית, כפי שהיא מוכרת בנתונים המנהליים של הביטוח הלאומי. לכן מנהל המחקר סבור כי אין לשלול את התוצאות הכוללות את ערביי מזרח ירושלים".

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: אביהו שפירא
841 אלף ילדים עניים
צילום: אביהו שפירא
מומלצים