שתף קטע נבחר

מדריך: כל מה שרציתם לדעת על דמי מזונות

אלפי בני זוג מתגרשים מדי שנה ונכנסים להליך מתיש של חלוקת רכוש ודמי מזונות. מי חייב לשלם דמי מזונות וכמה? האם מובטל יכול לקבל פטור? אילו סנקציות אפשר להטיל על מי שלא משלם? האם ניתן לחייב את הסבא, הסבתא או הדודים לשלם במקומו? האם קיים קשר בין רמת החיים שאליה הורגל הילד לבין גובה התשלום?

נישואיהם של אלפי בני זוג בישראל עולים מדי שנה על שרטון - והם מתגרשים. את האהבה והשיתוף מחליף תהליך ארוך - ולעתים מתיש - של חלוקת הרכוש וסיכום על תשלומי מזונות לילדים המשותפים. איך וממי מבקשים דמי מזונות? האם אפשר לחייב סבא וסבתא לשלם מזונות? ומי יממן את טיפולי השניים לילדים? על שאלות אלו ואחרות עונה עו"ד שלום כהן מתל-אביב, המתמחה בדיני משפחה ומזונות.

 

מהו הנוהל לבקשת תשלום למזונות? למי פונים?

 

כאשר אישה מעוניינת לתבוע את מזונותיה, עליה להגיש תביעה בנושא. אם המזונות הם עבור ילדים מתחת לגיל 18, התביעה מוגשת באמצעות האם, שהיא האפוטרופוס, אך הילדים עצמם הם התובעים. תביעת המזונות, הן של האישה והן של הקטינים, תוגש בדרך כלל לבית המשפט לענייני משפחה.

 

לתביעת המזונות יש לצרף תצהיר של התובעת (האישה או האם התובעת מזונות בשם ילדיה) לאימות העובדות המפורטות בכתב התביעה, וכן פירוט של הכנסות ורכוש הצדדים.

 

לאחר הגשת כתב ההגנה על ידי הגבר קיימת אפשרות להגיש בקשה נוספת, לפסיקת מזונות זמניים, כדי לאפשר לתובעת או לילדיה להתקיים עד לקביעתו הסופית של בית המשפט.

 

האם אפשר לבחור בין בית דין רבני לבית המשפט לענייני משפחה?

 

סעיף 4 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואים וגירושים) קובע כי כאשר אישה יהודיה מעוניינת לתבוע את מזונותיה, היא יכולה להגיש את התביעה בבית דין רבני או בבית משפט לענייני משפחה, לפי בחירתה.

 

עם זאת, במידה והבעל כבר הגיש תביעת גירושין לבית דין רבני, ו"כרך" בתביעתו את דמי המזונות - לבית הדין הרבני יש סמכות לפסוק את מזונותיה של האישה. כמו כן, במקרה של תביעת מזונות עבור הילדים יש צורך בהסכמת הגבר לפנייה לבית דין רבני.

 

כשאחד הצדדים כורך בתביעת הגירושין את תביעת המזונות עליו להוכיח כי תביעת הגירושין וכריכת המזונות נערכו בכנות, וכי כריכת המזונות נעשתה כדין.

 

האם אפשר לדרוש מזונות עבור הילדים לפני שהסתיים הליך הגירושים?

 

אין קשר בין הליך הגירושים לבין חובת תשלום המזונות. לפי החוק העברי, הבעל חייב לכלכל את אשתו כל עוד היא נשואה לו - וחובה זו מסתיימת רק ביום הגירושים או ביום החיוב בגט. במקביל, כל אב חייב לשלם את מזונות ילדיו עד הגיעם לגיל 18, ללא כל קשר לגירושים.

 

האם בעל מחויב לשלם לאישתו מזונות במקרה של גירושים אם אין להם ילדים?

 

במקרה של בני זוג יהודים, החוק פועל לפי ההלכה, והבעל חייב לכלכל את אשתו - גם אם אין להם ילדים. חובתו של הבעל קיימת עד לגירושים בפועל, או
עד להתגבשותה של עילה המפסיקה את זכות האשה למזונות, כמו הכנסות האישה מעבודה או כל מקור אחר.

 

במקרה בו בני הזוג נפרדו אך לא התגרשו, נפסקת חובת הבעל לכלכל את אשתו, אלא אם תצליח האישה להוכיח כי נפרדה מהבעל ב"אשמתו". למשל, די אם היא תטען לאלימות מצד הבעל כדי להמשיך את חיובו במזונותיה. לעומת זאת, אם יוכיח הבעל כי פרודתו מקיימת קשרים עם גברים אחרים, ייפסק חיובו במזונותיה.

 

האם יש קשר בין הכנסת האישה לבין גובה המזונות עבור הילדים?

 

הכנסת האישה רלבנטית הן למזונות הילדים והן למזונות שלה: בנוגע למזונות האישה קיימת השפעה ישירה, ובנוגע למזונות הילדים הכנסת האישה משפיעה על גובה המזונות לפי גילם. אם שכרה של האישה גבוה, ניתן יהיה לחייב אותה לשלם מזונות לילדים מכוח דיני צדקה של ההלכה היהודית.

 

האם יש גובה מינימלי לדמי המזונות?

 

הסכום המינימלי של דמי המזונות עומד על 1,150 שקל עבור כל הילדים. כמו כן, האב חייב לשלם עבור שליש מהוצאות הדיור והאחזקה של ילד אחד, ו-40% עבור שני ילדים. עבור שלושה ילדים ומעלה נוטה בית המשפט לחייב את האב ב-50% מהוצאות הדיור והאחזקה.

 

האם דמי המזונות צמודים למדד?

 

דמי המזונות צמודים למדד יוקר המחייה, ומעודכנים כל שלושה חודשים. כל תשלום שלא משולם במועד נושא הפרשי הצמדה וריבית. עם זאת, אם דמי המזונות נקבעו על ידי בית הדין הרבני, החובות יוצמדו לתוספת היוקר ולא יחוייבו בריבית.

 

במקרה של הוצאות מיוחדות, כמו נסיעה לחו"ל וטיפולי שיניים, האם ניתן לחייב את האב לשלם?

 

ניתן לחייב את האב בהוצאות חריגות והכרחיות רק אם בית המשפט התייחס לכך בתביעת המזונות. אם לא קיימת התייחסות מפורשת לכך, על האם להגיש תביעה נפרדת בגלל הוצאות אלו.

 

האם קיים קשר בין רמת החיים אליה הורגל הילד לבין תשלום המזונות המגיע לו?

 

כן, עד לגבול מסוים.

 

האם ומתי ניתן לערער על גובה דמי המזונות?

 

ניתן לערער לבית המשפט המחוזי על קביעת בית המשפט לענייני משפחה אם סכום המזונות שנפסק אינו סביר לטענת האב, או שאינו תואם את הצרכים ההכרחיים והאמיתיים של הילדים. במידה והמזונות נקבעו על ידי בית הדין הרבני האזורי, קיימת אפשרות לערער לבית הדין הרבני הגדול. עם זאת, בפועל נוטים בתי המשפט המחוזיים לדחות ערעורים על גובה המזונות.

 

האם ניתן לדרוש הגדלה של דמי המזונות?

 

במידה והתרחש שינוי נסיבות מהותי מיום מתן פסק הדין הנוגע למזונות, ניתן להגיש תביעה נוספת להפחתת או הגדלת הסכום.

 

האם ילדים יכולים להגיש תביעה נגד אביהם במקרה שהוא לא משלם מזונות?

 

אם האב הפסיק לכלכל את ילדיו הם יכולים לפנות להוצאה לפועל באמצעות אמם, כדי שזו תפעל למימוש החיוב.

 

אם אב לא משלם מזונות לילדיו, האם ניתן לחייב את הסבא, הסבתא או הדודים לשלם מזונות במקומו?

 

חיובם של קרובי משפחה בתשלום מזונות מוסדר בסעיפים 4 ו-5 לתיקון לחוק דיני משפחה. סעיף 4 לחוק קובע, כי אדם יחוייב במזונות בני משפחתו על פי סדר העדיפות הבא: הוריו והורי בן זוגו, ילדיו הבוגרים ובני זוגם, נכדיו, סבו וסבתו (שלו ושל בן זוגו), וכן אחיו ואחיותיו (שלו ושל בן זוגו).

 

סעיף 5 לחוק קובע כי חובת מזונות זו תחול אם מתקיימים שלושה תנאים מצטברים: האדם המחוייב במזונות יכול לספק את צרכיו, צרכי בן זוגו וצרכי ילדיו הקטינים; לבן המשפחה הנזקק למזונות אין אפשרות לספק את צרכיו מעבודתו, נכסיו, או כל מקור אחר; ואותו בן משפחה אינו זכאי למזונות מבן זוגו, הוריו או קרוב משפחה בסדר קדימות גבוה יותר.

 

באחרונה חייב בית המשפט מספר סבים וסבתות לשלם מזונות לנכדים, לאחר שהוכח כי לא ניתן לגבות את המזונות מהאב. תשלום מזונות על ידי הסבא והסבתא אינו מקנה להם זכות להתראות עם נכדיהם או כל זכות אחרת.

 

האם מי שאינו מנצל את זכותו להתראות עם ילדיו עדיין חייב לשלם עבורם מזונות?

 

החיוב במזונות אינו מותנה בפגישה עם הילדים.

 

האם ניתן להעניש ילד שמסרב להכיר באביו או להיפגש עמו על ידי קיצוץ המזונות?

 

כאשר ילד מסרב לקשר עם אביו הוא נחשב לילד מרדן, ובית המשפט קבע כי סירובו של הילד לקשר עם אביו מצדיק את שינוי סכום המזונות. עם זאת, בית המשפט לא נוטה לעשות שימוש בעילה זו, ועל האב להוכיח כי ילדו לא מקיים עמו קשר סדיר.

 

אילו סנקציות אפשר להטיל על בן זוג שלא משלם מזונות, ומי מטיל אותן עליו?

 

הסנקציות הנוגעות לאי-תשלום מזונות דומות מאוד לסנקציות המוטלות על כל חוב כספי, אולם בגביית מזונות יש החמרה מסוימת - לרבות היעדר זכות החייב לחקירת יכולת והקלות בהוצאת פקודת מאסר. עם זאת, אם המזונות משולמים על ידי הביטוח הלאומי, זה אינו רשאי לעצור את החייב כדי לבצע חקירת יכולת, והוא נמנע מכך.

 

האם מובטל יכול לקבל פטור מתשלום מזונות?

 

לא. מבוטלים מחוייבים במזונות מינימליים לכל ילד, וניתן לאסור אותם גם אם אין ביכולתם לשלם את החוב.

 

האם צריך לשלם מזונות לילד שעבר את גיל 18?

 

חובת המזונות של אב כלפי ילדו נמשכת גם לגבי ילד שהגיע לגיל 18, מאחר שהוא ממשיך להיות סמוך על שולחן הוריו, ולכן הוא בבחינת נזקק". עם זאת, היקף המזונות של ילד בוגר מהווה שליש מסכום המזונות ששולם עבורו טרם בגרותו. במידה ולא היה קיים סכום מזונות, ישלם האב שליש מסכום המזונות

המינימלי הקבוע בחוק.

 

מי משלם מזונות לילד שנולד לעובדת זרה ואב יהודי?

 

במקרה של עובדת זרה יחוייב האב היהודי במזונות ילדו. עם זאת, הוא אינו חייב במזונותיה של האישה, בגלל שאינה יהודיה. עם זאת, בית המשפט קבע כי במצב בו לא קיים חיוב במזונות האישה על פי הדין העברי, ניתן ליישם את עקרונות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, מאחר שהפקרת בן זוג למחסור ורעב היא פגיעה בכבוד האדם.

 

לפני שנפרדתי מאישתי המרתי את דתי, ואני לא יהודי. האם אני עדיין חייב בתשלום מזונות?

 

אין בהמרת דתו של אדם כדי לשנות את הדין שחל קודם להמרת הדת בכל הנוגע לענייני מזונות, אלא אם שני בני הזוג המירו את דתם. שאלות נוספות ובירורים ניתן להפנות לעמותת הורות שווה".

 

48 אלף חייבי מזונות בחודש

 

החוק קובע כי במקרה בו הבעל אינו משלם מזונות לאישתו וילדיו, ישלם המוסד לביטוח לאומי במקומו את המזונות - ויגבה אותם ממנו באמצעים שונים. מנתוני המוסד לביטוח לאומי עולה כי ביוני 2003 קיבלו 25,622 נשים מזונות באמצעות המוסד, כשמספר הגברים שהיו חייבים מזונות עמד על כ-48 אלף. בסך הכל שילם המוסד 108 מיליון שקל דמי מזונות, והצליח לגבות מהגברים החייבים 43 מיליון שקל בלבד.

 

מי זכאית לקבל מזונות מהמוסד לביטוח לאומי?

 

אם לילד אחד לפחות, שיש בידה פסק דין הקובע כי על בן זוגה לשלם לה מזונות - אך היא לא פנתה להוצאה לפועל כדי לממש את פסק הדין, ואינה יכולה לכלכל את עצמה. גובה דמי המזונות שישלם המוסד לביטוח לאומי יהיה על פי פסיקת בית המשפט, או על פי חוק המוסד לביטוח לאומי - הנמוך מבין השניים.

 

לפי החוק התשלום לאישה ללא ילדים (פרודה) עומד על 1,393 שקל בחודש, 2,333 שקל בחודש לאישה עם ילד אחד, ו-2,716 שקל בחודש לאישה עם שני ילדים או יותר. באחרונה החלה להתגבש הצעת חוק לפיה אדם שלא החזיר את חוב המזונות שלו לביטוח הלאומי יהיה חשוף לשורת צעדים שביניהם שלילת רשיון הנהיגה, עיקולים ואף מאסר בפועל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים