שתף קטע נבחר

הוצאות מוכרות לעצמאים שכדאי לנצל

לימודי אנגלית, דמי סחיטה, הקמת אתר אינטרנט: האם ידעתם שההוצאות האלו יכולות להיחשב כהוצאה מוכרת במס הכנסה? רגע לפני סוף השנה, מגוון הוצאות מוכרות לעצמאים שכדאי מאוד לנצל; מדריך

כל עצמאי מכיר את צירוף המלים הוצאה מוכרת, אבל לא רבים יודעים באמת מה היא כוללת. למשל: אכלתם צהרים במסעדה יוקרתית, יחד עם השותף שלכם. האם אתם רשאים לרשום את התשלום כהוצאה מוכרת? נסעתם לניו-יורק עם בת הזוג, ובזמן השהות בעיר קיימתם שלוש פגישות עסקיות: האם מס הכנסה יכיר לכם בכל הוצאות הנסיעה, לרבות כרטיסי טיסה ומלון?

 

רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון, הוציא באחרונה ספר ("הוצאות מוכרות במס") שאמור לסייע לכם לעשות סדר בעולמן המבלבל של ההוצאות המוכרות. חלק מההוצאות מוכרות לרובנו, ואחרות פחות: האם ידעתם, לדוגמא, כי גניבת מזומנים מהקופה שלכם יכולה להיחשב כהוצאה מוכרת?

 

רגע לפני סוף השנה, קיבצנו מספר הוצאות מוכרות שכדאי מאוד לנצל אם אתם עצמאים:

 

עבודה מהבית

 

יותר ויותר אנשים עובדים מהבית, בעיקר בעלי מקצועות חופשיים, כמו עורכי דין ואדריכלים. גם אלה שיש להם משרד מסודר מעדיפים לעבוד חלק גדול מהזמן מהבית, כדי לחסוך בשעות נסיעה וליהנות מהאווירה הביתית. עקרונות ההכרה בהוצאות לצרכי מס אינם משתנים כשמדובר בעבודה מהבית, ויש לוודא כי הוצאות אלו עומדות במבחנים הרגילים לגבי הוצאות מוכרות. בנוסף, יש להראות כי ניתן להפריד באופן ברור בין ההוצאות לצרכי עבודה לבין ההוצאות המשמשות להנאה הפרטית.

 

הפרדה בין החלק המשמש למגורים לבין החלק המשמש לצרכי העסק יכולה להיעשות על בסיס ברור של הקצאת חלק מהבית לשימוש עסקי - כמו מרתף, עליית גג או חדר מסוים. ההפרדה תהיה קלה יותר כשמדובר בחלק שיש לו כניסה נפרדת והוא מתוחם מבית המגורים. ניתן להכיר בהוצאות לרכישה או בנייה של בית מגורים שישמש בחלקו לצורך העסק. בדירת מגורים שבה נעשה שימוש מעורב, ניתן להכיר גם בהוצאות המימון המתייחסות לחלק העסקי כהוצאות מוכרות.

 

דמי שכירות על בית המשמש לעסק

 

ניתן לתבוע דמי שכירות על החלק המשמש לעסק בבית המגורים כהוצאה מוכרת, אך יש לזכור כי הוצאות השכירות אומנם יוכרו לשוכר - אך המשכיר יהיה חייב במס על דמי השכירות שהוא מקבל. המשמעות: אין הרבה טעם לגבות דמי שכירות מהעסק שלך לעצמך.

 

רכישת ציוד לעסק שממוקם בבית

 

רכישת ציוד וריהוט לחלק העסקי שבבית המגורים מזכה בהוצאות פחת בגין הוצאות הרכישה. הוצאות הפחת המוכרות יחושבו לפי ההוראות הרגילות לחישוב פחת על ציוד וריהוט עסקי, כלומר - זיכוי הוצאות פחת בשיעור של כ-7% ממחיר הרכישה לגבי ריהוט, כגון שולחנות, כסאות וספריות, ועד 15% לגבי מזגנים, מכשירי פקס ומכונות צילום. מחשבים אישיים, כולל ניידים, מזכים בשיעור פחת של 33% לשנה על ההוצאות לרכישתם.

 

כדאי לזכור: ככל נכס עסקי אחר, הרווח ממכירת הציוד יהיה חייב במס רווחי הון.

 

תחזוקת העסק הביתי

 

בעוד שהוצאות רכישה או בנייה של חלק המבנה שיזוהה כחלק עסקי יוכרו בחלקים כהוצאות פחת בלבד, הרי שהוצאות האחזקה של אותו חלק יוכרו כהוצאות מוכרות שוטפות. בהוצאות האחזקה שיוכרו ייכללו הוצאות לתחזוקת חלק המבנה המשמש לייצור ההכנסה העסקית, לרבות צביעה, תיקונים, ועד בית, ארנונה, גז, חומרי ניקוי וכדומה.

 

צורכי משרד, מגזינים ותוכנות

 

צורכי משרד המיועדים לצריכה שוטפת לעסק המתנהל מהבית, כגון קלסרים, דפי צילום, טונרים למכונת צילום וקסטות דיו למדפסות - מוכרים כהוצאה לצורך מס. ציוד משרדי המיועד לשמש לייצור ההכנסה העסקית לטווח ארוך, כגון מכונות חישוב, הוא בבחינת נכסים שההוצאות לרכישתם יוכרו לפי שיעור הפחת הקבוע לגביהם בתקנות.

 

הוצאות לרכישת מגזינים או עיתונים שישמשו לצורך ייצור ההכנסה ולשימוש פרטי לא יוכרו כלל, בהיותן הוצאות מעורבות - אלא אם ניתן להפריד הפרדה ברורה בין החלק שישמש לצורך ייצור ההכנסה לבין החלק שישמש לשימוש פרטי.

 

הוצאות לרכישת ספרות מקצועית ותוכנות מחשב יוכרו כהוצאות מוכרות כשהן בתחום פעילות העסק ומיועדות לשימוש לטווח קצר. כאשר הוצאות אלו הוצאו לפני תחילת הפעילות העסקית, או במטרה לשמש לייצור ההכנסה לטווח ארוך, הרי הם יוכרו לפי שיעור הפחת שנקבע לגביהן בתקנות.

 

החזקת טלפון ופקס

 

הוצאות להחזקת טלפון, פקסימיליה וציוד קשר אחר, לרבות הוצאות השימוש הקבוע ועלות השיחות (למי שמנהל עסק מהבית), יוכרו על פי הנוסחה הבאה: אם הוצאות הטלפון לא עלו על סך של 19,100 דולר לשנה - יוכרו בניכוי 80% מהוצאות החזקת הטלפון או חלק מהוצאות החזקת הטלפון העולה על 1,900 דולר, לפי הנמוך מביניהם. אם הוצאות החזקת הטלפון היו בסכום העולה על 19,100 דולר לשנה - יוכר בניכוי חלק ההוצאות העולה על 3,900 דולר.

 

עם זאת, כאשר מנוהל רישום נפרד להחזקת הטלפון העיסקי לעומת החזקת הטלפון המשמש לשימוש פרטי, או שיש שני קווי טלפון נפרדים לשימוש הפרטי ולשימוש העסקי - יוכרו מלוא ההוצאות העסקיות לקו העסקי.

 

הוצאות לשיחות טלפון לחול לצורכי העסק, המתקיימות מבית המגורים, יוכרו במלואן כהוצאות מוכרות.

 

חשמל

 

כשהעסק שלכם ממוקם בבית, הוצאות החשמל מוכרות לניכוי ובלבד שניתן לזהות את החלק מתוך כלל בית המגורים המשמש לצורך ייצור ההכנסה. אפשר לעשות זאת בדרך של תחשיב סביר, או בדרך של התקנת מונה חשמל נפרד לחלק המשמש לצורך ייצור ההכנסה.

 

ארנונה

 

כאשר ניתן לזהות את החלק המשמש לייצור ההכנסה בבית המגורים (לעומת החלק המשמש לשימושים פרטיים), כגון חדר עבודה או מרתף שמשמש רק לעסק - הרי שהוצאות הארנונה המיוחסות לחלק העסקי יוכרו בניכוי. מאחר שבדרך כלל בסיס חישוב הארנונה מתבצע לפי תעריף למטר רבוע, ניתן למדוד את החלק המשמש לייצור ההכנסה מתוך סך כל שטחו של מבנה המגורים, ולהכיר בתשלום הארנונה עבור חלק זה כהוצאה מוכרת.

 

משכורות לקרובי משפחה ובני זוג

 

מס הכנסה מקשה מאוד על ההכרה בהוצאות שכר המשולמות לבני משפחה, ובמיוחד לבני זוג, העובדים

בעסק שבבעלותם. לא רק שההוצאות לתשלום שכר אינן תמיד מוכרות, אלא שהמס על הכנסתם מחושב בחישוב מאוחד, והוא גבוה יחסית לבני זוג שאינם עובדים באותו מקום. עמדה זו של מס הכנסה עומדת בסתירה לפסיקת בית המשפט העליון, לפיה לבני זוג מותר ליהנות מחישוב מס נפרד למרות שהם עובדים ביחד. לפי עמדת בית המשפט, החשש שייתכנו מעשי רמאות אינו יכול לפסול אוטומטית כל חישוב מס נפרד לבני זוג העובדים יחד.

 

נסיעות לחו"ל

 

כדי שהנסיעה תוכר כנסיעה עסקית, יש להוכיח כי היתה הכרחית לייצור ההכנסה, כולל עדכונים שוטפים במטרה לשמור על מצבו הקיים של העסק. יש לשמור על כל הוכחה כי מדובר בנסיעה עסקית, לרבות כרטיסי כניסה לתערוכות, רישום פגישות עסקיות וכדומה.

 

התקנות העוסקות בהכרה בהוצאות נסיעה לחו"ל כהוצאה מוכרת מאפשרות לצרף לנסיעה נוסעים נוספים שנסיעתם הכרחית, כמו יועצים, מתורגמנים ויועצי תקשורת. כמו כן אפשר לשלב נסיעות עסקיות ופרטיות, אם ניתן לזהות באופן ברור מה היו ההוצאות לחלק העסקי של הנסיעה. עם זאת, אם הנסיעה לחו"ל מיועדת בעיקר למטרות פרטיות, ייתכן שגם ההוצאות המעורבות, כמו כרטיסי הטיסה, לא יוכרו לצורכי מס.

 

הקמת אתר אינטרנט

 

כאן מדובר בעניין מורכב. מס הכנסה קבע, בחוזר שפורסם בתום 2002, כי ההוצאות להקמת אתר אינטרנט יופחתו על פני ארבע שנים, כשנות ההפחתה של ציוד ממוחשב. עם זאת, עמדה זו תקפה רק לגבי הוצאות הקמת אתרי אינטרנט שהם לשימוש פנים ארגוני או כתחליף להקמת סניף מוחשי - אך לא כאשר עלויות הקמת האתר נועדו לפיתוח ערוץ שיווקי נוסף לארגון, המחליף ערוצים שיווקיים קיימים.

 

כאשר אתר אינטרנט הוא ערוץ שיווקי, ניתן כיום - על פי פסיקת בית המשפט העליון - להכיר בכל

הוצאות הקמת האתר כהוצאות מוכרות שוטפות בשנה שבה הוצאו.

 

ניתן לחלק את ההכרה בהוצאות אתר אינטרנט למספר תחומים:

 

1. הוצאה לרכישת שם מתחם היא הוצאה מוכרת במלואה כשמדובר בשם מתחם הזהה לשם המסחרי הרגיל של הארגון העסקי. עם זאת, כאשר ההוצאה היא לרכישת שם מסחרי חדש, מדובר בהוצאה הונית שלא תוכר כלל אלא במימושה.

 

2. עלויות הקמת אתר אינטרנט לשימוש פנים ארגוני או כסניף חדש לא יוכרו כהוצאות מוכרות שוטפות, אלא רק על פני ארבע שנים, כהוצאות פחת.

 

3. עלויות הקמת אתר אינטרנט תדמיתי שיווקי, לרבות למכירות, יוכרו כהוצאות פרסום מוכרות שוטפות בשנה שבה הוצאו.

 

4. עלויות פרסום אתר אינטרנט יוכרו לפי הקריטריונים להכרה בהוצאות פרסום. המשמעות: כשמדובר בפרסום לעסק או לתחום פעילות חדש לא יוכרו הוצאות אלו בניכוי, וכשמדובר בפרסום לתחומי פעילות קיימים יוכרו ההוצאות לפרסום כהוצאות מוכרות שוטפות.

 

5. עלויות תפעול שוטף של אתר אינטרנט הן הוצאות מוכרות שוטפות, לרבות עלויות להחזקת האתר, תשלומים לספקי האינטרנט, לתקשורת, לאחסון האתר, לשירות שנתי וכו'.

 

6. עלויות שדרוג האתר יוכרו כהוצאות מוכרות שוטפות או כהוצאות הוניות, לפי המבחנים המקובלים להכרה בהחזקת מכונות וציוד אחר: אם מדובר בשדרוג שנועד לשמירת רמתו של האתר לפי המקובל בשוק, הוא יוכר כהוצאה מוכרות שוטפת בשנה שבה בוצע השדרוג.

 

ארוחות עסקיות

 

לפי מס הכנסה, ארוחות במסעדות אינן הוצאה מוכרת, אלא אם ניתן להוכיח שהארוחה היא למטרות עסקיות ברורות. דוגמא להוצאה מוכרת: פגישה עם בנקאי, ספק או לקוח ופגישה עם שותף עסקי מרוחק באזור נוח לצדדים באמצע הדרך.

 

לימודי אנגלית ומחשבים

 

לאור קצב התפתחות הטכנולוגיה נראה כי השתלמויות ולימודים הם הכרחיים. השתלמויות לעדכונים מקצועיים בתחום העסק הן הוצאות מוכרות, אך בנוסף הכיר בית המשפט גם בהוצאות לימודים כלליים, כמו לימודי אנגלית ומחשב, כהוצאות מוכרות.

 

תואר שני

 

הוצאות ללימודי תואר ראשון או לרכישת מקצוע אינן מוכרות, אך לאחרונה הבהיר מס הכנסה כי מחצית ההוצאות ללימודי תואר שני במשפטים לרואי חשבון יוכרו לצרכי מס. ייתכן כי נציבות המס תכיר גם במקרים דומים נוספים לצרכי מס, וייתכן שאף במלוא הוצאות הלימוד - הכול תלוי בנסיבות ובצרכי העסק.

 

גניבות

 

גניבה של מזומנים, כמו כספי קופת העסק במזומן או בצ'קים, יכולה להיות הוצאה מוכרת, כמו גם גניבת מלאי. עם זאת, גניבת רכוש העסק, כמו מכונות וציוד, אינם מוכרים. נזקי הגניבה יוכרו רק כהפסד הוני, אותו ניתן לקזז מרווחי הון ממכירת נכסים אחרים של העסק, ולא מרווחיו השוטפים. זה נכון גם כשהגנבים הם עובדי העסק.

 

דמי סחיטה

 

אין הוראה ברורה בנוגע להכרה בתשלום דמי סחיטה לגורמים פליליים כהוצאות מוכרות לצרכי מס. מצד אחד נקבע כי בית המשפט לא ייתן יד לעידוד הסחיטות על ידי הכרה בתשלומי דמי הסחיטה. מצד שני, בעבר ביקשו נישומים מבית המשפט להכיר בתשלומי הסחיטה לצרכי מס, ולא נדחו.

 

משפט פלילי

 

כשמנהלי חברות עוברים עבירות פליליות, הם גם עומדים למשפט פלילי. קיימת אפשרות כי הוצאות המשפט,אותן משלמת החברה, יוכרו לצרכי מס. ההכרה תעשה רק בתנאי שיוכח כי מדובר בנושא משרה בכיר של החברה, אשר פגיעה בו, במוניטין שלו או איבוד חירותו יפגעו בחברה פגיעה קשה. לפיכך, רק הגנת מנהלים בכירים תוכר לצרכי מס.

 

הוצאות של שכירים

 

שכירים רבים מוציאים כספים לצרכי עבודה מתוך הכרח, כמו הרצון ללמוד ולהתעדכן במקצועם במקרים שהמעביד לא מוכן לממן את ההוצאה, רכישת צרכי משרד, שימוש באינטרנט ועוד. פקודת מס הכנסה מתירה במפורש הוצאות מוכרות מכל הכנסה חייבת, כולל זו של שכירים. לפיכך, אין מניעה להכיר גם בהוצאות של שכירים לצרכי הפקת הכנסתם כהוצאות מוכרות.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
לעשות סדר בהוראות המבלבלות
מומלצים