שתף קטע נבחר

רכב צמוד בחופשת לידה

האם מותר "לקחת"לאשה שיוצאת לחופשת לידה את הרכב הצמוד שהוא חלק מתנאי העסקתה ע"פי החוזה האישי שלה?

תשובת מומחי YNET:

באופן עקרוני הדבר תלוי ברצונו הטוב של המעביד, מאחר שאין חובה לתת רכב צמוד לעובדת שיצאה לחופשת לידה, אפילו אם הוא חלק מתנאי החוזה שלה. רק כאשר בחוזה יש סעיף לפיו הרכב הצמוד יינתן לעובדת גם בחופשת לידה, המעסיק יהיה חייב לעמוד בכך.
חברות גדולות כגון בזק ובנק הפועלים, למשל, לוקחות את הרכב הצמוד לעובדות שיש להן כזה כאשר הן יוצאות לחופשת לידה.

מומלצים