ישראל

  • כך נראית עלילת דם מודרנית‏ההיסטוריה הקשה של העם היהודי לא הפכה אותנו למומחים לטיפול במחלת האנטישמיות. עכשיו, כשהסכנה בפתח אך עדיין יש אפשרות לפעול, חובה עלינו לבצע טיפול מונע. הרב לייטמן מפענח את המכניזם שמסתתר מאחורי תופעת האנטישמיות של מנהיגים ומדינאים כלפי מדינת ישראל, ומאתגר אותנו בניסוי חברתי שינטרל את השנאה נגדנוהרב ד"ר מיכאל לייטמן‏, 11:55 , 13.04.16‏