שתף קטע נבחר

מדוע נקבע שאשה פסולה לעדות?

שאלה:

 

מודע קבעו חכמינו שאשה פסולה לעדות?

 

תשובה:

 

שלום וברכה.

 

חכמים לא קבעו שאשה פסולה לעדות, אלא התורה פטרה את האשה ממצוות העדות בבית דין. אסביר את כוונת הדברים: בדרך כלל זקוקים לאימות עדות – שני עדים. אולם, ישנם תחומים מסוימים שבהם גם עד אחד נאמן – כמו למשל עדות באיסורים, דהיינו להעיד אם דברים כשרים או לא. מקור דין זה הוא בנאמנותה של אשה בעדות כזו, וכך אכן נפסק להלכה: "אשה נאמנת להעיד על טבעם של בעלי חיים לענין טרפות, וכמו כן ודאי נאמנת היא לומר על דבר שהוא טריפה ככל עד אחר. נוהגים המורים לשאול הנשים הבקיאות בתרנגולים על ספק פגם באיברים שבחלל הגוף או בעצם, וסומכים על דבריהן" (הליכות בת ישראל).

 

על-פי עיקרון זה הורה אחד מגדולי הפוסקים בדורנו, שאשה נאמנת להיות משגיחת כשרות (שו"ת אגרות משה יו"ד ב, מד) וכך גם נאמנת היא אם תעיד בפני בית דין שפלוני מת - ויתיר בית הדין את אשתו להינשא שוב, אף על פי שמדובר בדין חמור. מכיוון שאם אינה דוברת אמת, הרי אשה זו עדיין נשואה, ובניה יהיו ממזרים.

 

כך גם מסופר בתלמוד כי האמורא רבא פסל אשה לשבועה, משום שאשתו העידה על אשה זו שהיא פסולה. לימים, ישב בדין עם חכם אחר (ר' פפא), ורבא לא קיבל את עדותו משום שהיה עד יחידי. תמהו חכמים כיצד קיבל את עדות אשתו שהייתה גם כן יחידה, ענה להם, שהוא מכירה שאינה משקרת.

 

אם כן, מה לגבי "עדות" בבית דין, מדוע אין אשה מעידה שם? "עדות, היא מושג תורני טהור... הרמב"ם מגדירה כמצוות עשה 'שציוונו לחתוך הדבר על פי שני עדים, ואף על פי, שאין אנו יודעים אם העידו אמת או שקר', כלומר: עדות אינה בירור מציאות, גילוי עובדות, ודאות אמת או שקר. 'הוא מחוקי התורה... שאין אנו

אחראים להרהר אחר עדות באמיתות העניין (חזון איש)'. אצלנו אין עד תומך דבריו בשבועה, לאמתם. רק בעלי הדין נשבעים על טענותיהם". (הרב ישראל הס ספר אמונות א).

 

ממצווה זו של עדות פטורות הנשים, כשם שהתורה פסלה עדות של שני אחים, אפילו אם הם משה רבנו ואחיו אהרון, וכשם שפטרה התורה את הנשים ממצוות עשה התלויות בזמן. יש הסברים שונים לפטור זה; למשל, עדות בבית דין אינה דבר נעים, כיוון שהעד נתון בחקירה צולבת ומביכה. אולם הסברים כאלה אינם כתובים בפירוש בתורה, ואנו מקבלים את הפטור כ"גזירת הכתוב".

 

נמצא, שנשים נאמנות ומקבלים עדותן בשעת הצורך, ואין מקבלים עדות אישה בדיונים רגילים, מכיוון שהתורה פטרה אותן ממצוות עדות. כל טוב (משיב: הרב שמואל שפירא, רבה של כוכב יאיר)

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים