שתף קטע נבחר

מועסק כפרילנסר כדי למנוע ממך זכויות? הילחם

לא פעם מעסיקים לא רוצים לשלם לעובדים זכויות סוציאליות ומחתימים אותם על חוזה של פרילנסר. בתי הדין לעבודה מאלצים אותם לשלם לעובד את זכויותיו - רטרואקטיבית. כך תבדקו אם מגיע לכם זכויות כשכירים

אתה עובד פרילנסר? בדוק האם המעסיק גוזל ממך את זכויותך כשכיר. לא פעם המעסיק רוצה לחמוק מחובותיו לתת זכויות לעובדיו לפי החוק - אז הוא בוחר להעסיק עובד כפרילנסר למרות שבפועל הוא מבצע את עבודתו כשכיר. זאת, כיוון שעובד עצמאי, בניגוד לשכיר, לא זכאי לקבל שורה של תנאים סוציאליים.

 

 

המעסיק מחתים את העובד על חוזה שאינו מכיר בו כשכיר וכך מרוויח משני העולמות - הוא מקבל תפוקה הזהה לעבודתו של שכיר, ומשלם פחות. הוא אינו מחוייב במתן תנאים  סוציאליים, הוא אינו מחויב לשלם לעובד שכר מינימום, לאפשר לו לצאת לחופשה שנתית או לשלם לו דמי מחלה.

 

כך גם בכל הנוגע להוצאות נסיעה, תשלום דמי הבראה ובוודאי כשהוא רוצה לפטרו: בעוד שלעובד שכיר צריך לתת הודעה מוקדמת על פיטורים, לאפשר שימוע, ולשלם פיצויים - לפרילנסר אין את הזכויות האלו. החדשות הטובות: בית הדין לעבודה, אשר היה מודע היטב ל"טריק" הזה של המעסיקים קבע מספר מבחנים כדי לבחון אם מדובר בעובד שכיר או בנותן שירותים עצמאי. אם התברר שה"פרילנסר" הוא בעצם שכיר בפועל - כפה בית הדין על המעסיק לתת לו את מלוא זכויותיו באופן רטרואקטיבי.

 

בחן את עצמך: האם אתה זכאי לקבל זכויות עובד שכיר?

החתימו אותך על חוזה? הוא לא בהכרח תקף. חשוב לזכור, שאף אם הוחתמת על חוזה לפיו אין בינך לבין מעסיקך יחסי עובד-מעביד, אין למסמך זה חשיבות אם הוא לא עומד בהגדרה של פרילנס או שכיר, ונחתם רק על מנת למנוע מהעובד את זכויותיו. בית הדין לעבודה רשאי לקבוע שיחסים אלו מתקיימים בפועל ושההסכם בטל. אם המעסיק הוא שיזם את החתימה - אז זה מחזק את טענות העובד בדבר היותו שכיר בפועל.

 

במקרים מורכבים לא תמיד קל לקבוע לכאן או לכאן, אך מבחן זה יסייע לך להחליט אם כדאי לך לתבוע את זכויותך מהמעסיק.  המבחן העיקרי הוא מבחן ההשתלבות, בדרך כלל אם הפרילנסר התובע את זכויותיו כשכיר עומד בו - ביהמ"ש יחייב את המעסיק להעניק לו זכויותיו.

 

מבחן ההשתלבות:

  • ראשית, יבחן בית המשפט האם מדובר אכן במקום עבודה כמו מפעל, חברה, משרד, חנות או כל בית עסק שאכן מבוצעת בו עבודה.
  • האם עבודתך היא חלק מובנה מתחום העיסוק של מקום העבודה, ואתה חלק מהמערך הארגוני בו - משמע לא נותן שירות אלא משולב בארגון. אם התשובה חיובית - זה מחזק את טענותיך בדבר היותך שכיר. כך למשל: עובד המנהל סניף של חברה הוא עובד של החברה בעוד שהשומר המספק שירותי שמירה לאותה חברה באמצעות חברת שמירה חיצונית אינו חלק מהמערך הארגוני של החברה. כך גם קייטרינג שמביא אוכל מוכן לעסק אינו חלק מהמערך הארגוני של מקום העבודה,.
  • האם העובד מנהל בו זמנית גם עסק עצמאי העובד עם לקוחות פרטיים. אם אינו מנהל עסק עצמאי - זה מחזק את טענתו בדבר היותו שכיר, ואם כן, זה מחליש אך לא שולל. בפס"ד שניתן לאחרונה בתיק שייצגתי, התובע הוכר כשכיר מאחר שהשתתף בישיבות מקצועיות ופנימיות של החברה הנתבעת, הוא נדרש לחתום על מסמכים שהוכנו על ידי עובדים אחרים בחברה, התכתב עם לקוחות על גבי מסמכים בעלי לוגו של החברה, היתה לו תיבת דואר אלקטרוני שסיפקה לו החברה וכרטיס ביקור שהוזמן עבורו על ידה.

 

מבחן סיכוי הרווח וסיכוני ההפסד:

מבחן זה בודק האם לעובד שליטה על משכורתו על ידי קיצוץ או גידול בהוצאותיו ובהשקעתו - או ששכרו הרגיל לא עולה כאשר העסק מרוויח יותר ולא נפגע כאשר העסק מפסיד. במקרה הראשון מדובר לרוב בעובד שיוגדר כפרילנסר, ובשני - כשכיר.

 

כשאתה חולה יש מי שיחליף?

המבחן האישי ואופן ביצוע העבודה:

מבחן זה בודק האם נותן השירותים מבצע את העבודה בעצמו או שמותר לו להיעזר במחליפים - או בקיצור, מה קורה כשהעובד חולה. עובד שכיר מבצע את עבודתו בעצמו וכאשר הוא חולה או בחופשה או נעדר מהעבודה מסיבה כלשהי הוא אינו צריך למצוא לעצמו מחליף. לעומת זאת, עצמאי יכול, בדרך כלל, להעסיק עובדים שיבצעו עבורו את העבודה, כולה או חלקה וכן עליו למצוא מחליף כאשר הוא אינו יכול לבצע את העבודה בעצמו.

 

מבחן המרות והפיקוח:

המבחן בודק מי מפקח על עבודת העובד. על עבודת השכיר מפקח המנהל הישיר שלו שיכול להנחותו בביצוע עבודתו, לבדוק את עבודתו ולהעיר לו על אופן ביצועה במהלך יום העבודה. לעומתו, הפרילנסר אחראי על טיב עבודתו, שמסתיימת במסירת המוצר המוגמר למזמין השירות שכעקרון, לא בודק את תהליכי העבודה.

 

כך למשל: עובד המועסק כטבח שכיר בעסק חייב לפעול על פי הוראות המעביד לאורך כל תהליך העבודה, הן לגבי מקום רכישת המזון, דרכי הכנתו והן באשר לשמירה על כללי הבטיחות והגהות. לעומת זאת, עצמאי המפעיל שירותי הסעדה (קייטרינג) אחראי לטיב המוצר המוגמר ומזמין השירות אינו מפקח על אופן ביצוע העבודה.

 

של מי המחשב שאתה עובד עליו?

מבחן הכלים והציוד:

מבחן זה בודק מי מספק את הציוד הנדרש לביצוע העבודה ומי נושא בעלות הציוד. כשהעבודה מבוצעת במשרדי החברה, תוך שימוש במחשב ובציוד החברה, כאשר לעובד יש מקום עבודה קבוע והוא זכאי לעשות שימוש בכל שירותי המשרד

של החברה, מבלי שהוא נדרש להשתתף בהוצאות המשרד - בית הדין לעבודה רואה במבצע העבודה עובד שכיר.

 

משך תקופת ההתקשרות:

ככל שתקופת ההתקשרות ארוכה יותר, כך עולה הסיכוי שבית המשפט יקבע כי מדובר ביחסי עובד- מעביד. כך לדוגמה

בתביעה של עובדת ששימשה כ"קבלן עצמאי" במשך 18 שנים במרכז קהילתי, לקבלת זכויותיה כשכירה לאחר הפסקת ההתקשרות בית הדין לעבודה קיבל את התביעה והכיר בה כעובדת המרכז, גם לאור תקופת ההתקשרות הארוכה שבין

הצדדים.

 

אופן התשלום:

אף אם התשלום נעשה באמצעות חשבוניות מס, אין המדובר על עובדה שמכריעה את הכף בהגדרת יחסי הצדדים.

אמנם, ניכוי מס הכנסה במקור, או תשלום מס הכנסה, מס ערך מוסף וביטוח לאומי כעצמאי, הינם גורמים בהבחנה בין חוזה עבודה לבין חוזה למתן שירותים, אך בית הדין לעבודה קבע, כי אין בהם כדי לקבעו או לשלול אותו באופן מוחלט.

 

 

העצמאי הפך לשכיר - המעביד זכאי לפיצוי?

לא פעם התגמול שניתן לפרילנסר גבוה מהתגמול שניתן לעובד מהשורה. השאלה הנשאלת היא - האם לאחר שהאחרון הוכר כשכיר, המעביד שחוייב במתן זכויותיו, לא זכאי לפיצוי על "תשלום היתר". התשובה, ככלל, היא שלילית. בתי הדין לעבודה פסקו כי אין לחייב את העובד בהשבת ההפרש בין התמורה ששולמה לו כעצמאי לבין השכר שהיה משולם לו כעובד.

 

מתי יכול המעסיק כן לתבוע פיצוי על ההפרש בין שכר העובד כפרילנס לבין שכר העובד כשכיר? יש 3 תנאים לכך, וכולם חייבים להתקיים:

  • הימצאותו של סעיף גידרון בחוזה ההתקשרות - הקובע החזר הפער בשכר במידה ויוכרו יחסי עובד-מעביד.
  • אם שכר הפרילנסר גבוה משכר השכיר ב-40% ומעלה.
  • אם החתימה על חוזה העסקה כפרילנסר נעשתה ביוזמת העובד.

 

 

הכותבת היא עו"ד, מומחית לדיני עבודה ממשרד לפידור ושות' עו"ד ונוטריון .

 

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
לבוס עדיף פרילנסר בלי זכויות
צילום: ויז'ואל/פוטוס
אם יש יחסי עובד-מעביד - החוזה בטל
צילום: ablestock
עו"ד דגנית לפידור-זינגר
צילום: דן פרץ
מומלצים