שתף קטע נבחר

איך מסיימים כחוק התקשרות עם עובד זר?

בתי הדין עמוסים בתביעות של עובדים זרים כנגד מעבידים, בטענות של הפרת זכויות. העובדים מכירים את החוקים המגינים עליהם כמו כל עובד בישראל, כולל הזכות לשימוע ולפיצויים. המשפחה אינה יכולה להחליט ביום בהיר אחד שהיא "מגלגלת את העובד מכל המדרגות" מבלי לצפות לשלם על כך מחיר גבוה

בעקבות פרשת שרה נתניהו והעסקת עובדת הזרה, מתחדדת סוגית העסקת העובד הזר ומכלול זכויות הצדדים ככל שמערכת היחסים הגיעה לקיצה. בתי המשפט עמוסים בתביעות של עובדים זרים כנגד מעסיקים, אשר מצאו את עצמם נפרדים בסופו של הליך מסכומי כסף נאים, וזאת מאחר שלא זכרו כי החוק רואה בהם מעביד לכל עניין ודבר.

 

שרה נתניהו והעובדת מנפאל - כתבות אחרונות:

 

נשאלת השאלה אם משפחה שמעסיקה עובד זר יכולה להחליף אותו - מבלי לעבור על החוק. ההמלצות הבאות מיועדות לכל מי שנקלע לסכסוך עם העובד הזר שהוא מעסיק ובוחן את המשך העסקתו.

 

זמן התאקלמות

עוד לפני שרצים לפטר את העובד הזר, כדאי למשפחה לזכור כי לעובד ולאדם שאותו הוא סועד דרוש זמן הסתגלות איש לרעהו. הבדלי המנטליות והתרבות בין השניים מצריכים משני הצדדים איפוק וסבלנות. בעיקר דברים אמורים בעובדים זרים חסרי ניסיון קודם בסיעוד שנאלצים ללמוד את המטלות והתחום בכללותו תוך כדי תנועה.

 

אבל יש מקרים אחרים. למשל אלה שבהם העובד מגלה חוסר מוטיבציה, כשיחסי האנוש שלו עם גרועים, או במקרים שבהם המשפחה מרגישה שמעלו באמונה.

 

כדי להימנע מעבירה על החוק יש להעביר דיווח על התלונות לחברת כוח האדם ובסיועה להסדיר את הרישום מול הגורמים השונים. החברה נדרשת להכין "מכתב השמה" חדש למשפחה, ולבצע את הליך שינוי הרישום מול משרד הפנים - רשות ההגירה ומנהל האוכלוסין, רישום בדרכונים וכדומה.

 

החברה אינה רשאית לגבות תשלום נוסף מעבר לדמי ההתקשרות החודשיים שמשפחת המעסיק כבר משלמת, ובכל מקרה אינה רשאית לגבות דמי השמה נוספים בגין תיווך העובד הזר החדש. כדאי לזכור כי לא ניתן להעסיק עובד זר חדש כל עוד מופיעים ברישומי משרד הפנים נתונים של עובד זר אחר על שם המשפחה. מסיבה זו יש לוודא כי החברה מזרזת את הרישומים הנחוצים.

 

לא ערכת שימוע בטרם פיטורים? שלם פיצויי עתק

כאשר מסתיימים יחסי העבודה, על רקע חוסר שביעות רצון, העובד הזר זכאי למכלול הזכויות שמעניקים חוקי משפט העבודה שמגינים על כל עובד אחר בישראל. לפיכך, המשפחה אינה יכולה להחליט ביום בהיר אחד שהיא "מגלגלת את העובד מכל המדרגות" מבלי לצפות לשלם על כך מחיר מסוים.

 

ככל עובד אחר בארץ, גם לעובד הזר יש זכות טיעון ושימוע בטרם קבלת החלטה על פיטוריו. זכות זו מקורה במוסריות האדם ובצורך של כל אחד לדעת מדוע לא רוצים בשירותיו עוד. זכות זו נועדה לממש אף את זכויות המעסיק המבקש להתנהל נכון ולקדם את עניינו בצורה הטובה ביותר. לשם כך עליו לבחון את הנתונים וללמוד אותם בטרם התגבשות החלטה.

 

כל אלה נועדו למנוע מצב שבו עובד זר יגיע לארץ וימצא עצמו מפוטר, עזוב, חסר פרנסה ומנותק ממשפחתו בגין טענות שונות ומשונות, וזאת מבלי שניתנה לו האפשרות להגיב לטענות שמועלות נגדו ומבלי שניתנה לו ההזמנות להראות כי הדברים הנטענים מוגזמים ואינם מצדיקים את סיום יחסי העבודה.

 

בתי הדין לעבודה רואים בפיטורים ללא שימוע מעשה פסול המזכה את הנפגע בפיצוי כספי. היקף הפיצוי נקבע בהתאם לחומרת ההפרה, והוא יכול להיות בשווי של משכורת אחת - ואפילו של 12 משכורות. אלה משולמות כפיצוי על פיטורים שלא כדין - ונוסף על כספי הפיצויים המגיעים לעובד בכל מקרה.

 

חובה גם לתת הודעה מקודמת בטרם פיטורים

בדומה לכל עובד אחר אין להסתפק בביצוע השימוע לפני פיטורי העובד. לאחר התגבשות החלטת הפיטורים על המעביד לתת לעובד הודעה מוקדמת בטרם הפיטוריו. תקופת ההודעה המוקדמת משתנה בהתאם לתקופת היחסים. מעסיק שלא ייתן לעובד הודעה מוקדמת בטרם הפיטורים צפוי להיות חייב בתביעה לחל"ף, כלומר תמורת השכר בעבור ימי ההודעה המוקדמת על פי החוק.

 

בנוסף, במקרה שהעובד עובד כשנה ויותר - נדרשת המשפחה לשלם לעובד המפוטר פיצויי פיטורים (בשווי משכורת חודשית במכפלת מס' שנות העבודה) ובנוסף נדרש לשלם גם דמי הבראה.

 

העובדים הזרים מכירים את כל הטריקים

הטריק של פיטורי העובד בחודש ה-11, על מנת להמנע מתשלומים אלו, מוכר היטב, גם לעובדים הזרים, שלא יהססו לפנות לבית המשפט בבקשה שיאלץ את המעביד לנמק האם סיבה לפיטוריו אינה נעוצה ברצון לחסוך בפיצויי פיטורים או אז יהיה זכאי העובד לפיצויי פיטורין. חשוב לדעת כי לא ניתן להחליף עובד זר יותר מפעמיים בשנה.

 

חשוב ביותר להקפיד כי תשלום הפיצויים ייעשה בכפוך לחתימתו של העובד הזר על מסמך המאשר כי לאחר קבלת סכום הכסף, אין לו כל דרישה נוספת מהמעביד. מומלץ מאוד כי המסמך הנ"ל ייערך בשפתו של העובד ויפרט את כל התשלומים המשולמים לו במעמד ניתוק היחסים. נדרש להסביר לעובד על מה הוא חותם ולא להפעיל עליו כל לחץ.

 

הפרת משמעת חמורה שוללת זכויות

ישנם מקרים בהם נשללת זכותו של העובד לפיצויי פיטורין גם אם פוטר וגם אם עבד בשירות המשפחה למעלה משנה. אלו הם אותם מקרים חריגים וחמורים בהם נמצא העובד עושה אחת מאלו: הפר משמעת באופן חמור; גנב, מעל או חיבל במהלך התקין של העבודה; קלקל חומרים, מכשירים או מכונות במזיד; בזבז חומרים בזדון; עבר עבירה פלילית חמורה ועוד. בפסיקת בית הדין הארצי ובתי הדין האזוריים נשללה לא אחת זכאותם של עובדים לפיצויי פיטורים עת הוכחה גניבה ממעבידם במהלך תקופת העבודה.

 

ומה אם נגמרה לו הוויזה?

יחסי עבודה עם עובד זר הינם למעשה יחסים לתקופה קצובה. הרי ידוע לכל כי העסקתו של העובד הזר איננה יכולה להימשך לעד והיא מוגבלת למקסימום 5 שנות השהייה המותרת בארץ. במקרה של עובדי סיעוד ניתן להאריך את אשרת השהייה שלהם מעבר לחמש השנים וזאת כאורך שנות חייו של המטופל.

 

לכן בכל מקרה שבו חוזה העבודה לתקופה קצובה לא מוארך לתקופה נוספת והמעסיק לא מציע הארכה, יראו הסיום כפיטורים, לצורך חוק פיצויי פיטורים. נכון המצב גם במקרה בו המטופל הסיעודי המעסיק עובד זר, נפטר. גם פטירה מזכה בפיצויים ואף בחלף הודעה מוקדמת.

 

גם לעובד יכול "להיגמר" מהמעביד

במקרים לא מעטים, נוטה המשפחה לשכוח כי עסקינן באדם בשר ודם, עם רגשות כמו גם זכויות. וכך, עד כמה שהדבר נשמע אבסורדי, מעת לעת אנו נתקלים במקרים בהם היוזמה להפסיק את ההתקשרות בין הצדדים, מקורה דווקא בעובד הזר שמאס ביחס המזלזל שניתן לו והחליט להתפטר.

 

במצב שכזה, אם מסיבה כלשהי העובד הזר מעוניין להפסיק לעבוד אצל המעסיק – הוא יכול לעשות זאת וחל איסור למנוע זאת ממנו. לצד זאת, חשוב להזכיר לו כי חוק הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות חל גם במקרה זה ומחייב את העובד לתת למעבידו הודעה מוקדמת, כאשר אורך תקופת ההודעה המוקדמת מותנה בוותק העבודה של העובד אצל מעסיקו ובצורת העסקתו.

 

היחסים החמים עלולים להתקרר

המציאות מלמדת כי בתי הדין לעבודה עמוסים בתביעות של עובדים זרים כנגד מעבידים, בטענות שונות של הפרת זכויות. במקרים רבים, המשפחה מוצאת את עצמה בסופו של הליך נפרדת מסכומי כסף נאים, מאחר ושכחה כי החוק רואה בה כמעבידה לכל עניין ודבר. לעיתים, כואבות יותר, המשפחה נאלצת לשלם סכומים גבוהים בגלל שלא פעלו לתעד את פעולותיהם, לא יצרו אסמכתאות לכל תשלום.

 

הדבר מתרחש לא אחת במקרים בהם נוצרים יחסים חמים עם העובד עד כדי טשטוש מערכת היחסים. אי לכך, מוטב להקפיד הקפדה יתרה על מילוי אחר לשון החוק ולשמור תיעוד לכל פעולה. לגבות כל פעולה באסמכתא, אם לתשלומים, אם לחופשות, אם למתנות ואם כמובן לשעות עבודה.

 

כמו כן, הקפידו כי כל הודעה על הפרת החוזה, תעשה בכתב באופן מסודר במכתב בשפתו של העובד כך גם לגבי איחורים, הודעה מוקדמת לפיטורים, הוצאת העובד לחופשה וכו'. מומלץ אף לערוך שיחות מעת לעת עם העובד לבחינת שביעות רצונו ולתעד זאת במסמך חתום על ידו, או בהקלטה.

 

הכותבת היא עו"ד, מומחית לדיני עבודה ממשרד חכמון-אלמקייס ושות'

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
טרא מאלה, העובדת מנפאל שעבדה בבית אביה של שרה נתניהו
צילום: ירון ברנר
מומלצים