שתף קטע נבחר

אישור פרק יוקר המחיה בטרכטנברג: מה ישתנה?

מחיר הגז לבישול יוכנס לפיקוח ומחיר הביצים, החלב והמלט ייבחן מחדש, פעילות רשתות שיווק מול היצרנים תוגבל, ותואץ הקמתן של 40 תחנות דלק קטנות; בעקבות החלטת הממשלה לאשר את מסקנות ועדת טרכטנברג להקלה על יוקר המחיה והגברת התחרותיות בדקנו: מה אושר ומה נדחה?

ממשלת ישראל אישרה היום (א') פה אחד שורה של המלצות מתוך פרק יוקר המחיה של ועדת טרכטנברג. מספר סעיפים בפרק אושרו וייכנסו לתוקף בטווח הזמן הקרוב וישפיעו על מחירם של מוצרים בסיסיים. מספר נוסף של סעיפים עדיין טעון אישור ומספר סעיפים שאושרו, יובילו כעת למסלול חדש של דיוני ועדות, מחקרים ותהליכי אישור במוקדי קבלת ההחלטות.

 

  

מה אושר וישפיע באופן מיידי? מה אושר ויוביל להמשך דיונים? ומה עדיין לא אושר?  

 

ניתן לחלק את סעיפי פרק יוקר המחייה של ועדת טרכטנברג לשלושה סוגים: סעיפים שממליצים להגדיר מחדש את מחירם של מוצרים מסוימים, סעיפים שממליצים ליזום מהלכים שיגבירו תחרות בנקודות שבהן זוהה כשל שוק שגורם להתייקרויות וסעיפים שממליצים על צעדים ארוכי טווח שיגבירו את כושר ההרתעה והפעולה של אותם גופים ממשלתיים שמפקחים על התחרות ועל המחירים בשוק.  

 

הידוק הרגולציה על הקמעונאיות 

הממשלה אישרה היום המלצה עיקרית אחת, שמטרתה להגביר את יכולת הפעולה של הגוף העיקרי האחראי לעידוד התחרות - הממונה על ההגבלים העסקיים במשרד התמ"ת. ההמלצה שאושרה מורה לשר התמ"ת להגיש תוך חודש לכנסת תיקון לחוק ההגבלים העסקיים שייקבע כי בסמכותו של הממונה להורות לחברות שהוגדרו כמונופולים למכור החזקות בנקודות שבהן אין להן תחרות.  

התיקון יאפשר לממשלה, למשל, להחליט שלחברה אחת אין זכות להחזיק שלושה סניפים בעיר ממוצעת בארץ, אם אין סניפים של חברה מתחרה באותה עיר. על חברה זו יוטל למכור את הסניפים הנוספים שלה לחברות המתחרות כדי לאפשר להן להתחרות בה.  

 

בנוסף, התיקון יאפשר לממונה לאסור על הסכמי בלעדיות הדדית בין קמעונאים ליצרנים. כך למשל, רשת שיווק גדולה לא תוכל לחתום על הסכם עם יצרן של מוצר מבוקש, לפיו היצרן מוכר את המוצר שלו רק בסניפי הרשת, ובתמורה הרשת לא רוכשת מוצרים דומים ממתחריו.  

 

הדיון ברפורמה במכון התקנים נדחה

המלצות נוספות שנוגעות להגברת יכולת הפעולה של הממשלה נגד מונופולים לא אושרו ויובאו לדיון מאוחר יותר. ביניהן ניתן למנות את הרפורמה במכון התקנים והשוואת התקינה בין ישראל לעולם כדי למנוע מצב שבו מוצר לא מיובא לארץ כי התקן בארץ שונה לעומת ארץ הייצור; יצירת תורת רגולציה מסודרת שתייעל את פעילות הממשלה בתחום זה והגדלת התקציבים שניתנים לגופי הפיקוח כדי שיוכלו להפעיל מספר גדול יותר של עובדים מיומנים יותר על מנת להתמודד עם האכיפה.  

 

יש לציין כי בוועדת טרכטנברג ראו בהמלצות אלה את גולת הכותרת של פרק יוקר המחייה שכן הן יוצרות מציאות חדשה של מערכת אכיפה יעילה וסמכותית, שמטרתה המוצהרת היא להגן על הצרכן ממצבים שבהם היעדר תחרות הופך אותו ל"לקוח שבוי".  

 

בתחום גברת התחרות, אישרה הממשלה שורה של צעדים שמטרתם להפחית את מחיר הדלק. ראשית, הורתה הממשלה על האצת הקמתן של 40 תחנות דלק קטנות באזורים שבהם אין תחרות. הקמת תחנת דלק בישראל היא תהליך יקר ומסובך שאורך זמן רב, בשל דרישות המשרד להגנת הסביבה, בעיקר. התהליך המורכב והארוך מהווה חסם שלא מאפשר לחברות דלק קטנות להיכנס לאזורים מסוימים שבהם אין תחרות ולהציע מחיר נמוך יותר.  

 

ההחלטה שאושרה תיצור מסלול מזורז לחברות קטנות (כאלה שיש להן פחות מ-10% נתח שוק) להקמת סניפים באזורים שבהם אין תחרות. כמו כן, יוטלו מגבלות על הסדרים כובלים בין זכיינים לבין חברות דלק.  

 

החלטה חשובה נוספת שתיכנס לתהליך יישום מיידי, היא ההחלטה על הקמת רשויות מטרופוליניות לתחבורה. כיום, נושא התחבורה נמצא באחריות בלעדית של משרד התחבורה ורשויות מקומיות נמנעות מליזום צעדים מרחיקי לכת בתחום זה, שכן עלויות הביצוע גבוהות והרווח הפוליטי הוא ארוך טווח וייתכן שלא ייקצר בימיו של ראש הרשות המכהן.  

 

ההמלצה שאושרה תהפוך את הרשויות המקומיות לגורם בעל סמכות מוחלטת כמעט בביצוע שיפורים במבנה התחבורה בשטחי הרשות. משרד התחבורה יישאר גורם המתווה מדיניות ומקצה תקציבים מיוחדים.  

 

מחיר הגז לבישול יוכנס לפיקוח

בכל הנוגע למחירם של מוצרים מסוימים, התקבלו המלצות שיובילו לתהליך נוסף של דיונים שבסופו צפויה הוזלה. מחיר הגז לבישול יוכנס לפיקוח, ועדת המחירים, האחראית על המוצרים שמחירים נתון לפיקוח ממשלתי, תודיע עוד כארבעה חודשים על מחירו המפוקח. מחירי החלב והביצים, שנמצאים בפיקוח, יעברו תהליך של הערכה מחדש, שעשוי להוביל להוזלה שלהם.  

 

מוצר נוסף שמחירו המפוקח עשוי להשתנות הוא המלט, שמהווה מרכיב חשוב בעלות הדירות בארץ ושאספקתו נמצאת בידי המונופול של חברת נשר, שבשליטת תאגיד אי. די. בי. של נוחי דנקנר. הנוסחה שקובעת את מחיר המלט המפוקח תעודכן מיידית כך שמחירו צפוי לרדת בשבועות הקרובים. גוף מקצועי מחו"ל יבדוק את הנוסחה הקיימת ויגיש את המלצותיו לוועדת המחירים הבין-משרדית של האוצר והתמ"ת.  

 

כמו כן, המליצה הוועדה על הקמתן של שלוש ועדות ממשלתיות להגברת התחרות בענפים חשובים במיוחד: ועדה לבחינת התחרות בתחום הקצאת מסופים בנמלים, ועדה לבחינת שוק הרכב וועדה לבחינת התחרות בין הבנקים.  

 

הוועדה הבין-משרדית לבחינת שוק הרכב כבר פועלת; הוועדה של בנק ישראל לבחינת ענף הבנקים מונתה ותחל לפעול בימים אלה; וועדה בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, שתבחן את תכנון מסופי הנמל העתידיים ותקבע כיצד להקצות שטחי פריקה והעמסה באופן שלא יפלה יבואנים בענפים שבהם נדרש יבוא בשל היעדר תחרות, תמונה בקרוב. 

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
נתניהו וטרכטנברג. הממשלה אישרה פה אחד
צילום: מרק ישראל סלם
נמל אשדוד. היבוא דרך הנמלים יעודד
צילום: רויטרס
מקרר מוצרי החלב. מחירי מוצרים בפיקוח ייבחנו
צילום: גיל יוחנן
מפעל המלט נשר. עלויות הבנייה יוזלו
מומלצים