שתף קטע נבחר

סוף סוף: חברות תקשורת שיפגעו בצרכן ישלמו

ב-1 בינואר משרד התקשורת יגיש הצעת חוק לאישור ועדת שרים לחקיקה לפיה חברות ישלמו קנסות מדורגים על פגיעה בצרכנים. עד כה נקבע בחוק קנס נוקשה שהיה גבוה מדי לרוב ההפרות ולכן השימוש בו היה נדיר. כחלון: "זה נועד להקל על האזרחים להתמודד עם עוולות צרכניות מצד החברות"

חברות תקשורת גדולות שיפגעו בצרכנים יקנסו בסכומים מדורגים של עד 16 מיליון שקל.  משרד התקשורת יגיש ביום א' הקרוב (1 בינואר) הצעת חוק לאישור ועדת השרים לחקיקה לפיה יוטלו עיצומים כספיים מדורגים על חברות התקשורת בגין הפרה של הוראות רישיון. כפי שפורסם ב-ynet החברות יקנסו לא רק על פגיעה בציבור צרכנים, אלא אפילו אם פגעו בלקוח בודד.

 

 

שינוי החוק יאפשר למשרד להטיל על בעלי הרישיונות עיצומים כספיים הנגזרים מאחוז מסוים מההכנסות ומחומרת ההפרה שבוצעה.

 

גם לפי החוק הקיים, גובה העיצום הכספי על חברות שהכנסותיהן גבוהות הגיע לסכומים של עד 16 מיליון שקל, אך לפי משרד התקשורת, הסכום הזה היה קבוע ולא גמיש - מכאן שלא התאים לכל הפרה ולכן לא נעשה בו שימוש. מדובר בנשק יום הדין, כיוון שהוא מכוון לעבירות גדולות ורחבות בלבד, שדורשות הוכחות משפטיות. במשרד התקשורת מבקשים כעת לירות ביתר קלות באקדח שכיום לא ניתן לירות בו, משום שעוצמתו רבה מדי.

 

"החוק לא איפשר שיקול דעת למנכ"ל משרד התקשורת לעניין קביעת סכום העיצום הכספי, באופן שיהלום את חומרת ההפרה, על כן לא נעשה שימוש בכלי זה", כך נמסר.

  

ארבע דרגות הפרה

הסכום המרבי של העיצום הכספי שיוטל על חברות התקשורת יהיה תלוי בשני קריטריונים: חומרת ההפרה (נקבעו ארבע דרגות חומרה) וגובה ההכנסות השנתיות של החברה המפרה - שקובע את סכום העיצום הכספי כפונקציה של ההכנסות השנתיות של החברה המפרה.

 

סכום הקנס הקבוע כיום בחוק לעניין חברה שהכנסתה השנתית עומדת על כ-100 מיליון שקל עומד על כ-1.68 מיליון שקל. כעת מוצע שסכום זה יהיה העיצום הכספי המרבי שניתן להטיל על חברה שכזו ולמנכ"ל משרד התקשורת תהיה סמכות להטיל עיצום כספי נמוך יותר באופן שיהלום את חומרת ההפרה.

   

הסכום הבסיסי הקבוע כיום בחוק לעניין חברות תקשורת גדולות, לפי רמת ההכנסות השנתיות, הינו כ-16 מיליון שקל. לפי הצעת החוק, מנכ"ל המשרד יהיה רשאי להטיל עיצום כספי עד גובה של כ-2 מיליון שקל (שמינית הסכום) בגין הפרה דרגת חומרה קלה, עד כ-4 מיליון שקל (רבע הסכום) בגין הפרה בדרגת חומרה גבוהה יותר, עד כ-8 מיליון שקל (מחצית הסכום) על הפרה חמורה, ועד כ-16 מיליון (הסכום הבסיסי במלואו) בגין הפרה חמורה מאוד.

 

בבואו לקבוע את סכום העיצום הכספי, מנכל המשרד רשאי לשקול, בין היתר את המידה בה היה בהפרה כדי לגרום לפגיעה בתחרות בתחום הבזק; המידה בה היה בהפרה כדי לגרום לפגיעה במתן שירותי בזק באורח תקין וסדיר; שיעור המנויים שנחשף לפגיעה כתוצאה מההפרה; משך ההפרה; היקף הנזק הכספי שנגרם כתוצאה מההפרה; מידת התועלת שצמחה לחברה המפרה כתוצאה מההפרה; הפרות קודמות של החברה ועד כמה הברה המפרה נקטה פעולות למניעת הישנות ההפרה, דיווחה מיוזמתה על ההפרה, או נקטה פעולות לתיקון ההפרה והקטנת הנזק;

 

דוגמאות להפרות שאפשר יהיה להטיל בגינן עיצום כספי:

 • הפסקה, עיכוב, הגבלה או ניתוק שירות למנוי, בניגוד להוראות הרישיון.

 

 • הפרת ההוראה לאפשר למנוי לעיין בהסכם ההתקשרות, והפרת הוראות הרישיון בנוגע לכריתתו, תוכנו, נספחיו, חובת מסירה של עותק ממנו למנוי, שינויו, וחובת שמירת עותק ממנו.

 

 • הפרת הוראות לעניין ניתוק שירות, הפסקת שירות או סיום התקשרות עם מנוי; לבקשת המנוי, בשל הפרת הסכם התקשרות בידי מנוי, או לעניין מנוי רדום.

 

 • הפרת הוראות בכל הנוגע לתקופת התחייבות, לרבות משכה, תנאיה וסיומה, ובנוגע להצעת התקשרות ללא תקופת התחייבות.

 

 • אי הנגשת את המנוי מגן דוד אדום, משטרת ישראל וכיבוי אש, לרבות גישה חופשית, מהירה, בכל עת וללא תשלום.

 

 • הפרת החובה למסור מידע, מסמך או דו"ח, שנדרש למוסרו לשר, למנהל או למי מטעמם, לשם פיקוח על פעולותיו או לעניין הסדרת תחום התקשורת, לפי הוראה שנקבעה בתקנות הבזק.

 

 • הפרה בדבר התניית שירות ברכישת ציוד קצה.

 

 • הפרה לעניין רמת השירותים למנוי, ובכלל כך החובה לקיים מרכז שירות, להפעיל מוקד תיקון תקלות, להפעיל מוקד שירות לקוחות, למנות גורם האחראי לטיפול בתלונות הציבור, ולכלול בהסכם ההתקשרות או בחשבון המוגש למנוי או באתר האינטרנט של בעל הרישיון מידע בדבר הטיפול בתלונות ציבור.

 

 • הפרת הוראות רישיון בעניין חובת הפרדה מבנית או הפרדה תאגידית, בעניין מימוש ההפרדה או בדבר קיום מערכת חשבונאית נפרדת לשירותים שונים.

 

 • מסירת מידע לא נכון, שגוי, או חלקי, לשר או למי מטעמו מקום בו קיימת חובה למסירת מידע.

 

 • הפרה הוראת רישיון או הוראת מינהל לעניין בקשת מנוי לניוד מספר הטלפון שלו.

 

 • סיפקה שירות שהמנוי לא ביקש במפורש לקבלו, או אפשר אספקת שירות של ספק שירות שהמנוי לא ביקש במפורש לקבלו.

 

 • הפרה לעניין תלונת מנוי בנוגע לחיוב יתר ומתן החזר כספי בגינו.

 

 • לא שלחה הודעה למנוי בדבר שינוי בתעריף שירות.

 

 • לא הנגישה את המנוי לשירותים בין-לאומיים או שיוך מנוי לשירותים בין-לאומיים.

 

 • הגבילה או חסמה ציוד קצה סלולרי, למעט הוראה לעניין האפשרות לעשות שימוש בציוד קצה לשם קבלת שירות או יישום הניתנים על גבי רשת האינטרנט.

 

 • הפרת איסור יצירת זיקה בין רכישת ציוד קצה לבין מתן הטבה בגין צריכת שירות רט"ן.

 

 • הפרת הוראת רישיון לעניין ניתוק שירות בשל פעולות תחזוקה.

 

 • הפרת הוראת רישיון לעניין שמירת תיעוד, לרבות הקלטה, בדבר הסכם התקשרות עם מנוי, לרבות לעניין השירותים שביקש לקבל, או לעניין הצגת תיעוד כאמור בפני המנהל.

 

 • הפרת הוראות רישיון לעניין פעולות בזק ושירותי בזק ביישובים הישראליים ביהודה ושומרון.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
המקצוענים
שר התקשורת משה כחלון
צילום: מוטי קמחי
מומלצים