שתף קטע נבחר

גם אתם יכולים: 6 דרכים להוזיל את הארנונה

רגע לפני שאתם רצים לשלם את תשלום הארנונה השנתי לשנת 2013, קחו צעד אחורה ובדקו אם מגיעות לכם הנחות כלשהן. אספנו עבורכם 6 טיפים שמסבירים כיצד ניתן להפחית את שיעור הארנונה על הנכס שבבעלותכם או שבו אתם מתגוררים

עם תחילת השנה החדשה נחתו עלינו הוראות לתשלומים שנתיים לא מעטים, כגון אגרה לרשות השידור, אגרת רישוי רכב, תשלומי ביטוחים ועוד ועוד. אחד התשלומים שהפך למעמסה כספית על מרבית משקי הבית בישראל הוא הארנונה.

 

ארנונה - כתבות אחרונות בערוץ הנדל"ן :

 

ארנונה מהווה מס חובה, המוטל מכוח חקיקת משנה שמתקינה מועצת הרשות המקומית באישור שר הפנים. לפיכך, כל ישות מוניציפלית (עיריות, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות וכן ועדים מקומיים) מתקינה צווי ארנונה משלה ולכן לא ניתן להקיש על פי רוב מרשות אחת לאחרת.

 

בכל תחילת שנה אנו שואלים את עצמנו מה ניתן לעשות כדי להפחית את שיעור הארנונה. מתברר כי ניתן גם ניתן לנקוט באמצעים סבירים כדי להביא להפחתת החיוב השנתי. אספנו עבורכם 6 טיפים מרכזיים שיסייעו לכם להפחית את שיעור הארנונה.

 

טיפ מס' 1: דעו מול מה אתם עומדים

מאז שנת 2007 (אז תוקן תיקון מס' 110 לפקודת העיריות), חלה על הרשויות המקומיות חובה להקים אתר אינטרנט ובו לפרסם, בין היתר, את צווי הארנונה שלהן. מכיוון שכך, ניתן לגלוש לאתר האינטרנט של הרשות המקומית ולהוריד את צו הארנונה לשנה הרלוונטית.

 

טיפ מס' 2: השכילו לבחור צורת תשלום

ארנונה היא מס שנתי, המוטל פעם אחת בתחילת שנה קלנדרית, כאשר נישום יכול לשלם את הארנונה במספר דרכים: בתשלום אחד, בהוראת קבע או בהסדר תשלומים (תשלומים דו-חודשיים בדרך כלל באמצעות כרטיס אשראי).

 

על פי רוב, תשלום הארנונה בתשלום אחד או בהוראת קבע מזכה את הנישום בהנחה (בדרך כלל של 1% או 2%). הקביעה מהו שיעור ההנחה קבוע בצו הארנונה. כיוון שכך, בבואכם לבחור את צורת התשלום - בחרו בזו שמביאה לכם הנחה בשיעור הגבוה ביותר.

 

כך, לדוגמא, עדיפה צורת התשלום בהוראת קבע (דרך חשבון הבנק), מאשר חיוב תשלום דרך כרטיס האשראי. בשני המקרים מדובר בהוראת קבע, הראשונה ישירות לחשבון הבנק והשנייה דרך חברת כרטיס האשראי. מכאן, שאם רשות מקומית לא מעניקה הנחות בגין תשלום בהוראת קבע, יש לשקול היטב את כדאיות התשלום בצורה זו, בין היתר, לאור העמלות הכרוכות בכך.

 

טיפ מס' 3: ודאו מהו גודל הנכס

חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו-1976 קובע כי אחד הפרמטרים בגינו ניתן להגיש השגה על שומת ארנונה הוא גודל הנכס. בהודעת השומה הנשלחת אליכם מופיע גודל הנכס, כפי שהוא רשום בספרי הרשות המקומית. מומלץ לבדוק אם נתון זה אכן משקף את גודל הנכס בגינו הנכם מחויבים. נתון זה בדרך כלל ניתן לאימות על ידי השוואתו לנתונים בהיתר בנייה.

 

צעד נוסף שכדאי לבצע הוא בדיקה אם הרשות המקומית מעגלת שטחים (מ"ר). מתברר כי בחלק לא מבוטל מרשויות המקומיות, נקבע בצו הארנונה הגדרה כדוגמת "מטר מרובע, לרבות כל חלק ממנו", ועל בסיס זה מעגלות הרשויות את גודל השטחים כלפי מעלה.

 

באחרונה הוגשו מספר תובענות ייצוגיות נגד רשויות מקומיות המעגלות את שטחי הנכסים שבתחום שיפוטן לצורך חיוב בארנונה, עד למ"ר הקרוב במקום לחייב לפי מדידה מדויקת. עדיין לא נקבעה בנושא זה הלכה מחייבת, אולם ניתן להניח כי מדובר בתובענות ראויות. כך, למשל, כתבה השופטת מיכל נד"ב בתצ (מרכז) 15608-06-11 אסף קריאל נ' עיריית מודיעין- מכבים- רעות כי "מדובר בתובענה ראויה שהביאה להפסקת גביה שלא כדין".

 

טיפ מס' 4: בדקו את סיווג הנכס

נתון נוסף שניתן להגיש בגינו השגה הוא סיווג הנכס. צו הארנונה כולל סיווגים שונים של נכסים, כאשר לכל סיווג מופיע בראשית הצו הגדרה. בהודעת שומת ארנונה, ששולחת הרשות המקומית, מופיעים הסיווגים השונים בגינם הנכם מחויבים (כגון מגורים, חניה, מחסן וכו'), כאשר בצד כל סיווג מופיע גודל השטח במ"ר.

 

מומלץ לבחון את קביעות הרשות ביחס למצב הקיים בנכס. כך, לדוגמא, אם הרשות מחייבת את הנישום בתשלום על חניה מקום שאין בו חניה - יכול המחזיק בנכס להגיש השגה על כך. יש לשים לב שהגדרת הסיווג בצו מתאימה לסוג הנכס בפועל.

 

כמו כן, נישום יכול גם לבצע תכנון מס על ידי שינוי פיזי של הנכס, כך שצורתו לא תענה על הגדרת הסיווג המתאים בצו. לדוגמא, ברשויות בהן קיים סיווג למרפסת מקורה, נישום יכול להוריד קירוי מעל המרפסת - ובכך להימנע מחיובו בארנונה. כמובן ששינויים פיזיים מעין אלה יש לבצע בהתאם לחוק התכנון והבנייה, ולדווח על כך לרשות המקומית בהתאם.

 

טיפ מס' 5: אל תפחדו לפנות לרשות המקומית

ארנונה היא מס המושת על המחזיק בפועל, ולא בהכרח על הבעלים. אם הבעלים אינו מתגורר בנכס, וברצונו שהדייר יחויב ישירות בארנונה, עליו לדווח על כך בכתב לרשות המקומית. מומלץ להעביר לרשות דיווח זה בהמצאה מלאה ולשמור תיעוד זה.

 

אם הרשות המקומית תחייב את בעלי הנכס בתשלום ארנונה, למרות שדיווח כי בנכס מתגורר דייר אחר, הבעלים יוכל להגיש השגה לביטול החיוב. זאת באמצעות הצגת אסמכתא לכך שהוא הודיע לרשות על שינוי במחזיק (כאשר תקופת השכירות היא שנה או יותר).

 

אם הרשות המקומית מחייבת אתכם בצו ארנונה ואתם סבורים שהיא טעתה בזיהוי החייב, בגודל הנכס או בסיווגו, עליכם להגיש השגה בתוך מסגרת הזמן הקבועה בחוק (תוך 90 יום מקבלת הודעת השומה). חשוב לציין כי ללא הגשת השגה, לא תעמוד לכם הזכות לשנות את גובה החיוב באותה שנת מס.

 

טיפ מס' 6: דרשו את ההנחות המגיעות לכם

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993 מגדירה שורה ארוכה של הנחות, שניתן לסווג אותן לפי מקור הסמכות של הגורם המעניק את ההנחה. לגבי הנחות מינהל ארנונה, שניתנות בדרך כלל בגין סטטוס סוציו-אקונומי של הנישום (כגון חד הורי, נכה, אזרח ותיק וכו'), למעט הנחה על פי מבחן כלכלי, אין למינהל הארנונה שיקול דעת במתן הנחה, כך שהוכחה שהנישום מצוי בסטטוס תקנה לו את אותה ההנחה.

 

ההוכחה הנדרשת היא על פי רוב אישור מהמוסד לבטיחות לאומי. לכלל זה יש חריג והוא הנחה בגין מבחן הכנסה, המקיפה שני קריטריונים: גובה הכנסה ומספר נפשות. חשוב לדעת כי לצורך חישוב הזכאות, לוקח מינהל הארנונה את נתוני ההכנסה של כל בגיר הגר בנכס, למעט חייל בשירות חובה.

 

מאחר שקבלת אישור על סטטוס סוציו-אקונומי מהביטוח הלאומי אורכת זמן רב, ניתן להגיש בקשה להנחה לוועדת הנחות, שלה יש הסמכות להעניק הנחות בשני מצבים בלבד: (א) הרעה מוחשית במצב חומרי של הנישום; (ב) טיפול רפואי של הנישום או בן משפחתו. חיוני לצרף לבקשות אישורים המעידים על מצב הנישום.

 

יצוין כי ב-2001 פרסם משרד הפנים חוזר (4/2001), המאפשר לנישומים לקבל הנחת ארנונה בדיעבד שעומד כיום כחוב לרשות, עד 3 שנים לאחור, באחד משני המצבים הבאים: (א) המבקש היה זכאי להנחה בעבר, אך מסיבות כלשהן לא פנה לבקש הנחה; (ב) הנישום זכאי כיום להנחה ולא היה זכאי לכך בעבר. הליך זה מכונה "מחיקת חובות", וככזה יש לדרוש זאת מהרשות המקומית, אחרת תפנה אתכם הרשות לקבלת הנחה אך ורק לשנת המס הנוכחית.

 

לסיכום, חיובי הארנונה הם הוצאה שמגיעה לאלפי שקלים בשנה שכל משק בית נושא בה. למרות שמדובר במס, מומלץ שלא לקבל חיובים אלה כתורה מסיני - ולפעול לבדוק את נאותות החיוב. כל נישום יכול לבצע בדיקות ספורות כדי להעריך אם הוא מחויב כדין. עם זאת, מאחר שמדובר בפעולה משפטית, לא ניתן להסתפק בבדיקות אלה - ובמקום שקיים חשש סביר כי אתם מחויבים ביתר, כדאי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי.

 

הכותב הוא בעלי משרד עורכי דין העוסק בדיני רשויות מקומיות, מיסוי מוניציפלי, משפט מנהלי, אזרחי ומסחרי

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: הרצל יוסף
עו"ד אלון קוחלני
מומלצים