שתף קטע נבחר

מותר לערוך מסיבת בר מצווה בימי בין המצרים?

שאלה:

 

האם מותר לערוך מסיבת בר מצווה בימי בין המצרים? (שלמה, נתניה)

 

תשובה:

 

שלמה שלום,

 

ימי "בין המיצרים" נחשבים לימי אבלות, וחכמים קבעו מספר דברים המבטאים התנהגות הולמת לימים אלו. יסוד ההלכה נאמר במשנה במסכת תענית: "משנכנס אב ממעטים בשמחה". אין הגדרה מדויקת מהי משמעות מיעוט השמחה, ואילו פרטים נכנסים בכלל זה. אבל באופן כללי נראה שכדאי שנרגיש בהתנהגותנו בימים אלה את בית אלוקינו החָרֵב.

 

הפוסקים הוסיפו פרטים כגון איסור ריקודים ומחולות, תספורת, נישואין, וכן "ממעטים במשא ובמתן ובבניין של שמחה, כגון בית חתנות לבנו או בניין של ציור וכיור, ובנטיעה של שמחה..." (אורח חיים סימן תקנא ב). יש מי שכותב בהרחבה גדולה מאוד שההגדרה היא ש"כל מה שנחשב אצל אדם לשמחה ראוי למנוע ממנו" (נודע ביהודה תנינא-או"ח קה).

 

כאמור, במשנה נכתב דין זה של מיעוט אבלות רק מתחילת חודש אב, אך יש פוסקים, וכך הוא מנהג האשכנזים, להחמיר כבר מצום י"ז בתמוז. הפוסקים כותבים כי בימים אלו של בין המצרים יש למעט בשמחה, אסור לנגן ורבים אף אוסרים לשמוע מוזיקה.

 

אמנם, כאשר מדובר בשמחת מצווה, יש מקילים ומתירים לנגן ולשיר. כך כותב הרב עובדיה יוסף: "ומכל מקום בשמחת מצוה מותר להשמיע שירים המלווים בכלי נגינה, אף בימים אלה ...ושכן המנהג להקל" (יחווה דעת חלק ו סימן לד).

 

והוא מוסיף: "...שהוא הדין לחתן בר מצווה ששלמו לו י"ג שנה בימים אלה, ונכנס לעול המצוות, שמותר מן הדין לשמוח בשמחתו בשירה ובזמרה עם כלי נגינה. והוא הדין גם לחתן וכלה, לפי מנהג הספרדים ועדות המזרח, שאינם נמנעים מנישואין אלא החל מיום ראש חודש אב והלאה, שמותר להם להשמיע כלי שיר ותזמורת בחופה ובשבעת ימי המשתה, לפי שאין שמחת חתן וכלה בלא כלי שיר".

 

סעודת מצווה של בר-מצווה, נחשבת כסעודת מצווה, באחד משני תנאים; א. שהסעודה תתקיים בדיוק ביום שימלאו לו י"ג. ב. שיאמרו דברי תורה בסעודה, ואפילו אם אינה ביום ההולדת (תנאים אשר בדרך כלל קיימים בסעודת בר מצווה).

 

לכן, למנהג הספרדים, אפשר לקיים את שמחת בר המצווה עד ראש חודש אב ללא הגבלה, ומותר לנגן, לשיר ולשמוח, כשם שמקילים בחתונה. האשכנזים, כאמור מחמירים בחתונות, אולם ניתן להקל בבר מצווה, בתנאי שיקיימו את התנאים להחשיב המסיבה כסעודת מצווה.

 

אולם אחרי ראש חודש אב, נראה שאין להקל בהשמעת מוזיקה. אפשר לציין את האירוע במסגרת משפחתית ביום ה"בר מצווה", ולחגוג אחרי תשעה באב.

 

כל טוב (מישב: הרב שמואל שפירא).

 

  • לבירורים ושאלות אפשר לפנות למענה הטלפוני של צהר בענייני בהלכה. ימים א'-ה', בין השעות 19:00-23:00, בטלפון 1-800-200-377.

 

לפנייה לכתב/ת
מומלצים