שתף קטע נבחר

עצמאיים בשטח: זכויות וחובות פרילנסרים

עבודה כפרילנסר מאפשרת גמישות אל מול מספר מעסיקים ובתנאים הנוחים לכם, אבל מחייבת גם לפתוח תיק במס הכנסה, מע"מ, וביטוח לאומי, ולדאוג לבד להפרשות לפנסיה. כך תעשו זאת

פרילנסר הוא עובד שאינו מועסק במקום קבוע כשכיר ושנותן שירות בתחום עיסוקו באמצעות הגשת חשבון לבעלי עסקים הזקוקים לשירותיו. רו"ח שוקי מיניביצקי, שותף וממייסדי משרד RSM שיף הזנפרץ ושות', מסביר כי המעמד הזה נוח קודם כל לאותם בעלי עסקים הזקוקים לשירותו היות שהוא מאפשר קבלת שירותים בעלויות נמוכות יותר, ללא החובה להעניק לו תנאים סוציאליים המחויבים על פי דיני העבודה.

 

 

מיניביצקי מוסיף כי מבחינתו של העובד, עבודה כפרילנסר מאפשר גמישות בעבודה אל מול מספר מעסיקים ובתנאים שמתאימים לו. "עם זאת, אין לעובד שכזה במסגרת החוקים הקיימים, בתחומי המיסוי והביטוח הלאומי וההתייחסות אליו הינה כמו לכל עצמאי. כלומר - הוא מחויב לפתוח תיק במס הכנסה, מע"מ, וביטוח לאומי". איך עושים זאת נכון? לפניכם טיפים שגיבשנו בסיועו של מיניביצקי:

 

מס הכנסה

יש לפתוח תיק במשרדי מס ההכנסה תוך 30 יום מתחילת הפעילות עלפי כתובת העסק של העובד. רוב הפרילנסרים מנהלים בדרך כלל את העסק שלהם מביתם כך, שהתיק ייפתח במשרד פקיד השומה הקרוב לאזור המגורים. אי מתן הודעה על פתיחת העסק תוך 30 יום מהווה עבירה על החוק.

 

יש גמישות בעבודה, אין הטבות. פרילאנסרית (shutterstock) (shutterstock)
יש גמישות בעבודה, אין הטבות. פרילאנסרית(shutterstock)

 

עם פתיחת התיק, צפוי פקיד השומה לשלוח דרישת מקדמות חודשיות לתשלום מס הכנסה. יש חובה מיידית לנהל הנהלת חשבונות בסיסית ולהגיש את הדוח השנתי למס הכנסה תוך 4 חודשים מתום שנת המס. בנוסף, עם פתיחת העסק צפויה להתקבל מפקיד השומה הצהרת הון לסוף השנה האזרחית שקדמה לשנת הפתיחה.

 

מע"מ

על פי חוק מע"מ, כל מי שיש לו הכנסה מעסק חייב מיד עם פתיחת עסקו לפתוח תיק של עוסק מורשה בתחנת המע"מ הקרובה ולהתחיל לדווח אחת לחודש או חודשיים על פי היקף המחזור העסקי שלו והוצאותיו שנצברו לו בחודש או בחודשיים - תוך 15 יום מתום החודש שקדם לחודש הדיווח.

 

המחוקק אפשר הקלה לחלק מבעלי העסקים הקטנים, שמחזורם השנתי אינו עולה על 77,993 שקל - באפשרותם להירשם כעוסק פטור בתנאי שאינם עוסקים במקצוע חופשי כמוגדר בהוראות ניהול ספרים ומחזורם השנתי (לפני ניכוי הוצאות) הינו נמוך מהתקרה שנקבעה ומתעדכנת אחת לשנה על פי שיעור עליית המדד.

 

מדובר בהקלה משמעותית, שכן עוסקים פטורים אינם חייבים לדווח למע"מ ולכן הם יכולים להוזיל את עלות השרות שלהם ב-18%. מנגד הם אינם זכאים לקזז את המע"מ שהם משלמים בגין הוצאותיהם העסקיות. בכל מקרה הפרילנסר חייב להוציא קבלות (לא חשבוניות) על כל תקבול שקיבל (ללא מע"מ) ולדאוג כי על גבי הקבלה יירשם כי הוא עוסק פטור כדי שמשלם ההוצאה לא יהיה זכאי לנכות את המע"מ.

 

הקלה זו נקבעה במיוחד עבור בעלי עסקים קטנים ומותאמת לפרילנסרים. החובה היחידה המוטלת עליהם היא להצהיר אחת לשנה בטופס הנשלח אליהם לשלטונות מע"מ על המחזור השנתי. במידה שהעוסק הפטור רואה כי הוא עומד לחרוג מתקרת המחזור השנתי, עליו להודיע למע"מ על שינוי סיווגו מעוסק פטור לעוסק מורשה, מה שיחייב אותו להגיש דוחות תקופתיים ולשלם את המע"מ שגבה בניכוי המע"מ ששולם בגין הוצאותיו.

 

ביטוח לאומי

כלך תושב ישראל מעל לגיל 18 חייב להיות מבוטח בביטוח לאומי ולכן גם פרילנסר חייב להירשם במוסד כמבוטח עצמאי ולשלם את דמי הביטוח הנקבעים על בסיס של הכנסתו השנתית החייבת במס. גם אם למבוטח אין הכנסות או דבר הפסד, בכל מקרה הוא צריך לשלם מקדמה חודשית מינימלית בסך 217 שקל.

 

גם כאן ניסה המחוקק להקל על קבוצה של מבוטחים הנמנית על אוכלוסיות הפרילנסרים שעוסקים בהדרכה, הופעות בכלי תקשורת ציבוריים תיירות וכדומה, שעבודתם אינה קבועה וברוב המקרים הם מועסקים בדרך זו. המוסד לביטוח לאומי קבע, כי מבוטחים העונים על ההגדרות שנקבעו, ייחשבו לעובדים שכירים אף אם לצרכי מס הם מוגדרים כעצמאים.

 

מדובר בניסיון ראשוני להגן על הפרילנסרים. עם זאת, לא כל המעבידים ערים למצב החוק ולא מעט פרילנסרים ממשיכים לשלם בעצמם את דמי הביטוח לאומי וביטוח הבריאות במקום מעבידם היות ואינם מודעים לזכויותיהם.

 

פנסיה

על הפרילנסרים לדאוג בעצמם להפקדת כספים לחסכון סוציאלי כמו קרן פנסיה. עם זאת, בתי המשפט נענים לא אחת לתביעות של פרילנסרים המוגשות נגד מעסיקם, לשם הכרה ביחסי עובד ומעביד והשלמת התשלומים הסוציאליים שנחסכו מהמעבידים.

 

כיום, בעקבות שינוי וההחמרה בדיני העבודה ובסנקציות - כולל רישום פלילי על מעבידים שאינם מקיימים את דיני העבודה כלשונם - בתי המשפט כיום נוטים להכיר באותם פרילנסרים. הפיתרון לטעמי יתאפשר כאשר המחוקק יחייב לשפר את תנאי העסקתם של הפרילנסרים להעניק להם זכויות סוציאליות ולהקל בסבך הבירוקרטיה הרבה הנכפית עליהם.

 

 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
shutterstock
shutterstock
אייל יצהר
רו"ח שוקי מיניביצקי
אייל יצהר
מומלצים