שתף קטע נבחר

הרפורמה בדואר: חבילות יוזלו, פחות המתנה

ועדת רייך לבחינת תעריפי הדואר הגישה המלצותיה לשר התקשורת. בין ההמלצות: חלוקת חבילות לבית הנמען ולא לסניף בלבד; פתיחת סניפים שכונתיים אחה"צ; וייקור משלוח מכתבים ותעריפי בנק הדואר. לפי הרפורמה יפוטרו 130 עובדים, אולם בוועד טוענים שההנהלה תפטר 2,000 עובדים

ועדת רייך, הוועדה לבחינת תעריפי הדואר , הגישה את המלצותיה לשר התקשורת גלעד ארדן. מעיקרי ההמלצות: הורדת עלות משלוח החבילות לחצי וחלוקתן גם לבית הנמען; צמצום זמן ההמתנה ביחידות הדואר; פתיחת יחידות דואר בשכונות בשעות אחר הצהריים ובימי שישי; אספקת שירותים בסניפים גם בעמדות לשירות עצמי; הורדת תדירות חלוקת הדואר ליומיים בשבוע; ועדכון והעלאת תעריפי השירותים בדואר ובבנק הדואר.

 

 

כל זאת במסגרת תוכנית לקיצוץ 113 מיליון שקל בהוצאות הדואר, שבשל חילוקי דעות בגינה השביתו עובדי החברה את פעילות הדואר. בשלב זה, התוכנית כוללת פיטורי 130 עובדים, אולם בוועד מתריעים כי בכוונת הנהלת החברה לפטר בסך הכל כ-2,000 עובדים - מבין 7,000 העובדים המועסקים בה.

 

יצוין כי בשנים האחרונות מספר המכתבים שנשלחים באמצעות דואר ישראל יורד - ומספר החבילות עולה ויש להפנות יותר עובדים למערך החבילות. העובדים מתנגדים גם לקיצוץ במספר השעות הנוספות של העובדים בחצי, קיצוץ ההוצאות על השקעות והקפאת גיוסם של עובדים חדשים.

 

עיקרי ההמלצות

ייקור משלוח מכתב רגיל: הוועדה החליטה להעלות מחיר משלוח מכתב רגיל (עד 50 גרם) ל-2.10 שקלים לעומת 2 שקלים המחיר כיום; למכתבים כבדים יותר (50 גרם עד 200 גרם) עדכון מ-3.10 שקלים ל-4.10 שקלים; ולמכתבים במשקל של 200 גרם עד 350 גרם ל-9.70 שקלים.

 

ייקור דואר 24: הוועדה המליצה להעלות את תעריף השימוש בדואר 24 (למשלוח פריטים עד 50 גרם) מ-3.30 שקלים ל-4.30 שקלים; ולפרטי דואר של 50-10 גרם מ-3.90 ל-4.60 שקלים. לשליחת מכתב רגיל בדואר רשום התעריף המומלץ הוא 11.80 שקלים (כיום התעריף הוא 9.60 שקלים).

 

הוזלת שילוח חבילות: הוועדה המליצה על הורדת המחיר בכמחצית למשלוח חבילות רגילות במשקל של 2-5 ק"ג ו-5-10 ק"ג לסך של 22.20 שקלים ו-28.30 שקל בהתאמה.

 

ייקור תעריפי בנק הדואר: עבור פתיחת חשבון המליצה הוועדה על תעריף של 70.55 שקלים במקום 53.27 שקלים הנגבים כיום; ועבור ניהול חשבון פרטי המליצה הוועדה על גביית דמי ניהול - עמלת שורה קבועה בסך 1.81 שקלים לחודש (כיום לא נגבית עמלה זו).

 

הוועדה המליצה על קביעת תעריפים גם לשירותים אחרים הניתנים כיום ללא תמורה, כגון הפקדה עצמית לחשבון והעברת כספים בין חשבונות. עבור פעולות אלו הומלץ על גביית עמלה בסך 6.1 שקלים. שירותים נוספים, כגון משיכה עצמית בהמחאה (כיום עמלה בסך 2.12 שקלים), ומשיכה מחשבון על ידי צד ג' (כיום עמלה בסך 5.68 שקלים) יתייקרו, ובגינם הומלץ על ידי הוועדה לגבות עמלה אחידה בסך 6.1 שקלים.

 

חלוקת דואר כל יומיים בלבד: עקב הירידה בביקוש לקבלת דברי דואר בקרב הציבור, הומלץ להפחית את חלוקת הדואר לכל מען מ-5 ימים בשבוע ליומיים בשבוע בלבד.

 

מועד הגעה ליעד של דואר 24: בנוגע לשירות "דואר 24", המשמש למשלוח דואר מהיר, ההמלצה היא כי 95% מדברי הדואר הנשלחים יגיעו ליעדם בתוך יום עסקים אחד, ו-100% מדברי הדואר הנשלחים יגיעו ליעדם תוך שני ימי עסקים. המלצה זו תביא להתאמה בין שם השירות לתוכנו, ותספק אפשרות מעשית למשלוח דואר מהיר, שיאזן את הפחתת תדירות החלוקה לדברי דואר שאינם מהירים.

 

מעטפות מבוילות בזול: הומלץ שבסמוך לכל סניף דואר תוצב מכונה למכירת מעטפות מבוילות של שירות דואר 24 ותוצב תיבה למשלוח, בעלות נמוכה יותר של כ-30%. מדובר במהלך שאמור לתמרץ את הציבור להשתמש בערוצים ישירים, ישפר את השירות לציבור ויחסוך לחברה עלויות וזמן אשנב.

 

חלוקה אחה"צ: המטרה היא להגדיל את אחוזי מסירת דברי הדואר הרשום לנמענים (וכך להפחית את הצורך של הציבור להגיע לסניף), כך שחלוקת דברי דואר וחבילות באזורי מגורים תבוצע בשעות אחר הצהריים - זמנים בהם הסבירות כי לקוח יימצא בביתו גבוהה. חלוקת דברי דואר בהם נדרשת מסירה פיזית לנמען (כגון דואר רשום וחבילות) תתבצע גם בימי שישי ובערבי חג במטרה להגדיל את אחוזי המסירה.

 

חלוקה גם לבית הלקוח, בתשלום: חברת הדואר תחויב בחלוקה של חבילה לבית הנמען בהתאם לבקשתו, לאחר שיקבל הודעה לביתו כי החבילה נמצאת ביחידת הדואר. התעריף בעד משלוח החבילה מיחידת הדואר לבית הנמען לא יהיה מפוקח, אך יהיה אחיד ושווה בכל מקום בארץ, לרבות בפריפריה. כמו כן, מכונה אוטומטית למסירת חבילות שתוצב ליד יחידת דואר (והגישה אליה תהיה 24 שעות ביממה) תוכל להחליף את חובת משלוח החבילה לבית הנמען.

 

שעות פתיחת הסניפים: הומלץ כי יחידות דואר הממוקמות בשכונת מגורים יהיו פתוחות בשעות אחר-הצהרים והערב ובימי שישי; הסניפים יהיו פתוחים לפחות 5 ימים בשבוע; לפחות 7 שעות ביום; ובימי שישי וערבי חג לפחות 5 שעות. בנוסף, הומלץ כי בתי הדואר המרכזיים יהיו פתוחים לפחות 10 שעות ביום.

 

זמן ההמתנה: הוועדה המליצה שזמן ההמתנה הממוצע בסניף דואר לא יעלה על 10 דקות. חברת הדואר תערוך בדיקות חודשיות של זמני המענה בסניפים, כדי לוודא את העמידה בדרישה. תוצאות הבדיקה יפורסמו באתר החברה.

 

נגישות: במטרה להגביר את נגישות הציבור לדואר, ולהפחית את העומסים בסניפים הקיימים, הוחלט להמליץ כי המרחק הגיאוגרפי של סניף דואר מבית אב לא יעלה על 1.5 ק"מ ביישובים הגדולים.

 

שירות עצמי: יורחב השימוש בעמדות שירות עצמי ובמכשירים אוטומטים שימוקמו בסניפי הדואר, או בסמוך להן ובמכשירים אוטומטיים. שירותי הדואר ובנק דואר יינתנו בתעריפים זהים, גם במתכונת של "חנות בתוך חנות" במטרה להקל על זמני ההמתנה.

 

תחרות בענף הדואר:  הוועדה ממליצה לשר התקשורת להורות לחברת הדואר, תוך 6 חודשים מיום אימוץ המלצות הוועדה, לפתוח את כל מרכזי החלוקה לחלוקה פיזית על ידי בעלי היתר לחלוקת דואר בישראל. מרכזי החלוקה יונגשו לבעלי היתר באמצעות מתן מפתח עבור כל מרכז חלוקה ותמורת "דמי גישה" בסך 0.02 שקלים לדבר דואר, וכך תתאפשר כניסה של מתחרים חדשים גם לתחום הדואר היחידני.

 

קובץ מאגר כתובות: כדי למנוע אובדן מכתבים ודברי דואר, ממליצה הוועדה כי תמורת סכום חודשי של 141 שקל בלבד, יוכל כל בעל התר לחלוקת דברי דואר, לרכוש ולקבל מידי חודש בחודשו, קובץ עדכני הכולל את מאגר הכתובות של כלל האזרחים שביקשו לעדכן את המען שלהם.

 

הרחבת שירותים וקיצוץ שירותים: הוועדה המליצה שהדואר יחלק חבילות לבית הנמען ולא לאשנב בלבד כנהוג כיום. במקביל המליצה הוועדה כי שירותים מסוימים כשליחת עיתונים בארץ ולחו"ל, משלוח מבוטח של דברי דואר ומשלוח של דואר לחו"ל דרך היבשה או הים, יוסרו מרשימת השירותים האוניברסליים.

 

הרחבת שירותי בנק הדואר: עוד המליצה הוועדה להרחיב את רשימת שרותי בנק הדואר המוגדרים כשירותים אוניברסאליים אשר חלה החובה לספקם בכל סניף ובכלל זה שרות פתיחת חשבון עו"ש ללקוחות פרטיים. הוועדה קבעה כי אין הכרח לכלול ברשימה זו שרותי עו"ש ללקוחות עסקיים ושרותי העברת כספים בתוך ישראל.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
המקצוענים
מומלצים