שתף קטע נבחר

המבקר: ליקויים מהותיים במאגר הביומטרי

בין הממצאים בדו"ח מבקר המדינה: היעדר מידע ונתונים אודות תופעות גניבת הזהות וההתחזות, לקיחת 430 אלף טביעות אצבע בסורק שהיה ספק לגבי איכות ביצועיו ואי בחינת החלופות למאגר הביומטרי. בינתיים מסתמן שתקופת המבחן תוארך

האם הזהות שלנו חשופה? מבקר המדינה מצא ליקויים מהותיים במהלך תקופת המבחן של המאגר הביומטרי. בין הממצאים בדו"ח המתפרסם אחר-הצהריים (יום ג'): היעדר מידע ונתונים אודות תופעות גניבת הזהות וההתחזות, לקיחת 430 אלף טביעות אצבע בסורק שהיה ספק לגבי איכות ביצועיו ולכן הוחלט להחליפו בדחיפות ואי בחינת החלופות למאגר הביומטרי והיקף המידע שיש לשמור בו.

 

עוד בנושא המאגר הביומטרי :

אושר: מתנדבים יחלקו תעודות ביומטריות

שנה לביומטרי: ירידה חדה בדרישה לתעודות

מי מנהל את אבטחת המאגר הביומטרי?

 

החוק קובע כי עד יום ראשון הקרוב תחליט הכנסת האם תקופת המבחן הסתיימה בהצלחה לגבי המאגר הביומטרי, או שנדרש להאריך את תקופת המבחן או לבטל את המאגר הביומטרי. היום פורסם ב"כלכליסט" כי שר הפנים, סילבן שלום, החליט להאריך את תקופת המבחן עד חודש מרס. הדו"ח של מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, מעלה לא מעט סימני שאלה לגבי יעילות המאגר הביומטרי.

 

 

מבקר המדינה מצא כי קיים היעדר מידע ונתונים אודות תופעות גנבת הזהות וההתחזות. הוא כתב כי הצורך המרכזי שלשמו הוקם המאגר הביומטרי הוא מניעת הרכשות כפולות, כלומר מצב שבו אדם מתחזה לאחר ומקבל מסמך זיהוי ששמו של אחר מצוין בו, אך המאפיינים הביומטריים הכלולים בו הם של המתחזה.

 

על כן, כתב המבקר, "ראוי שההחלטה בדבר קיומו של המאגר תהא מושתתת בין היתר על מידע ונתונים על אודות תופעת ההרכשות הכפולות והנזק הנגרם בגינן". המבקר שפירא הוסיף כי "אף שהרשות לניהול המאגר הביומטרי נוקטת צעדים לאיסוף מידע ונתונים על אודות תופעות אלו, ומסמכים בעניין זה הוכנו או נמצאים בשלבי הכנה מתקדמים, עד מועד סיום הביקורת טרם גובשה תשתית באופן שיאפשר למקבלי ההחלטות לקבל החלטה בהתבסס עליה בסוף תקופת המבחן.

 

בנוגע לתכנון תקופת המבחן, כתב המבקר כי "על אף חשיבותה ומורכבותה של תקופת המבחן, הכוללת עשרות משימות משנה התלויות זו בזו והמתבצעות על ידי גופים שונים, ואף שמנכ"ל משרד ראש הממשלה קבע ביולי 2012 שתוכנית עבודה מפורטת תועבר לשר הפנים בתוך 60 יום מתחילת תקופת המבחן, רשות האוכלוסין והרשות לניהול המאגר הביומטרי פעלו במשך כשמונה חודשים לפי תוכנית עבודה כללית וללא תוכנית עבודה מפורטת שהוגשה ואושרה בהתאם להחלטה זו".

 

המבקר מצא גם ליקויים בשימוש במערכת השוואה ביומטרית זמנית בתקופת המבחן. הוא מצא כי הפעולות לרכישת מערכת השוואה ביומטרית, המשמשת להשוואת הנתונים הביומטריים לאיתור זיופים, התעכבו ממושכות. לכן, תקופת המבחן החלה תוך שימוש במערכת השוואה ביומטרית זמנית, שפותחה באופן עצמי. בפועל, הוסיף המבקר, נעשה שימוש במערכת שפותחה באופן עצמי לאורך כל תקופת המבחן.

 (צילום: אהוד קינן) (צילום: אהוד קינן)
(צילום: אהוד קינן)

 

עוד מצא המבקר כי תקופת המבחן החלה תוך כדי שימוש בסורק טביעות אצבע שרשות האוכלוסין והרשות לניהול המאגר הביומטרי סברו שביצועיו אינם מתאימים לפרויקט זה, וכי צריך להחליפו בדחיפות. אבל רשות האוכלוסין החלה בהחלפת הסורקים בלשכות רק ביולי 2014, כשנתיים לאחר שהתעורר לראשונה החשש בדבר איכות טביעות האצבע וכשנה לאחר שהחלה תקופת המבחן, שבמהלכה ניטלו טביעות אצבע של 430 אלף תושבים בסורק זה.

 

בביקורת נמצא כי נוכח הימצאות אלפי טביעות אצבע שהורכשו בסורק זה בתעודות החכמות ובמאגר, נדרשת לעתים עבודת השוואה ידנית ארוכה ומורכבת של טביעות האצבע ברשות לניהול המאגר הביומטרי, ולעתים קשה לאמת את זהות התושב למול התעודה החכמה שהונפקה לו.

 

כמו כן נמצאו פערים בבחינת החלופות למאגר ולהיקף המידע שיש לשמור בו. המבקר כתב כי אחת הפעולות העיקריות האמורות להתבצע בתקופת המבחן היא בחינה של נחיצות המאגר. בין היתר נקבע כי ייבחנו כמה חלופות למאגר ולהיקף המידע שיש בו.

 

בנוגע לחלופת התשאול, מצא המבקר כי במצב הנוכחי התשאול לא הבטיח בצורה מספקת את מניעת הזיופים. המבקר כתב כי התשאול התבסס על רשימת שאלות מצומצמת. בנוסף, מי שלא צלח עד יוני 2014 את התשאול הראשון והשני נשאל סדרת שאלות עד להצלחתו.

 

עוד נמצא כי כשהוחלף הסורק הישן בחדש, נמצא כי היה אמנם שיפור בביצועי הסורק החדש, אך המבקר העיר כי ספק אם ניתן לעשות שימוש בבחינת החלופות הביומטריות כפי שבוצעה עד להחלפת הסורק על מנת לקבל החלטה בדבר היקף המידע שיש לשמור. על כן, הרשות לניהול המאגר הביומטרי דיווחה כי היא נערכת לביצוע בחינה מחודשת של החלופות הביומטריות על בסיס טביעות אצבע שהורכשו בסורק החדש.

 

וזה לא הכול: המבקר מצא ליקויים באיסוף הנתונים והערכתם. בין היתר נמצא כי בשל מחלוקת תקציבית הוקפאה היערכות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לביצוע משימותיה בתקופת המבחן וחודשה זמן קצר ביותר לפני שתקופת המבחן החלה.


הדבר הביא לכך שרשות האוכלוסין העבירה ללמ"ס קבצים תקינים, שאפשרו לה להתחיל בעיבוד הנתונים הנדרש לצורך חישוב המדדים שנקבעו בצו, בעיכוב ניכר – רק כחצי שנה לאחר תקופת תחילת המבחן. בנוסף נמצא כי נגרמו הפסדים הנובעים מהתקשרות לצורך הנפקת תעודת זהות חכמות.

 

בחלק מההמלצות, כתב מבקר המדינה כי לפני שתתקבל החלטה בסיומה של תקופת המבחן, על משרד הפנים להביא לפני מקבלי ההחלטות מידע ונתונים על אודות תופעות גנבת הזהות וההתחזות והנזק הנגרם בגינן. משרד המבקר סבור שאין להסתפק בנתונים על הקלות שבה ניתן לזייף את התעודות הישנות- נתונים המצדיקים את המעבר לשימוש בתעודות חכמות, אך לא בהכרח את הצורך במאגר. יש לנסות ולהעריך באופן מקצועי ומבוסס ככל הניתן מה תהא היכולת לקבל תעודות כפולות ומה יהיה הנזק בגינה לאחר המעבר של כלל האוכלוסייה לשימוש בתעודות חכמות.

 

בסיכום הפרק כתב המבקר כי ראוי שהממונה על היישומים הביומטריים והוועדה המייעצת יעקבו אחר השלמת הפערים ובראשם פערים בנוגע לבחינת החלופות למאגר והמידע שיש לשמור בו, תוך עמידה על מכלול המשמעויות הנובעות מהם, לרבות בנוגע ללוחות הזמנים שנקבעו ליישום תקופת המבחן.

 

מהרשות לניהול המאגר הביומטרי נמסר בתגובה: "כלל הממצאים והפערים עליהם הצביע מבקר המדינה בדו"ח, טופלו במלואם על ידי הרשות הביומטרית, זה מכבר. לאורך תקופת המבחן, נבדק פרויקט התיעוד הלאומי הביומטרי בזמן אמת על ידי מבקר המדינה. העובדה שהבדיקה בוצעה באמצע תקופת המבחן ובזמן אמת אפשרה לרשות לתקן את הליקויים עליהם הצביע המבקר כבר במהלך תקופת המבחן. כל הפערים והליקויים טופלו ותוקנו במלואם זה מכבר, והדברים פורטו במסגרת הדו"ח המסכם שהוגש לכנסת ובמסגרת מסמכים שהועברו למשרד מבקר המדינה".

 

ח"כ קארין אלהרר. דיון בשבוע הבא בוועדה לביקורת המדינה (צילום: ניצן דרור וחגי דקל) (צילום: ניצן דרור וחגי דקל)
ח"כ קארין אלהרר. דיון בשבוע הבא בוועדה לביקורת המדינה(צילום: ניצן דרור וחגי דקל)

 

ביום רביעי בשבוע הבא יתקיים דיון בוועדה לביקורת המדינה בכנסת בנושא. יו"ר הוועדה, ח"כ קארין אלהרר (יש עתיד), אמרה: "אסור למדינה להעביר את החוק לפני שנידון בוועדה במסקנות דו"ח המבקר בעניין. הדו"ח מעלה כשלים רבים ומדינת ישראל לא יכולה לעבור לעולם הביומטרי עד תיקון כל הכשלים באופן מקצועי ומעמיק".

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: Shutterstck
אילוסטרציה
צילום: Shutterstck
צילום: דוברות הכנסת
מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא
צילום: דוברות הכנסת
מומלצים