שתף קטע נבחר

הפרטת דואר ישראל יוצאת לדרך: 40% מאחזקות המדינה יימכרו

ועדת השרים לענייני הפרטה תתבקש לאשר ביום ראשון את המתווה להפרטת הדואר שהגישה לה רשות החברות הממשלתיות. במסגרת המתווה, 20% מהמניות יימכרו למשקיע פרטי ו-20% נוספים יונפקו בהמשך לציבור

ועדת השרים לענייני הפרטה בהובלת שר האוצר, משה כחלון, ושרת המשפטים, איילת שקד, תתבקש לאשר ביום ראשון הקרוב את מתווה ההצעה להפרטת דואר ישראל. אתמול הגישה רשות החברות הממשלתיות את המתווה לוועדה. 

 

 מבקר המדינה: כשל בניהול נכסי הנדל"ן של דואר ישראל

 

לפי המתווה המוצע, עד 40% מאחזקות המדינה בחברת דואר ישראל יימכרו בשני שלבים. בשלב הראשון תבוצע מכירה פרטית של אחזקות המדינה בחברה או של מניות נוספות שיוקצו לצורך המכירה הפרטית, או בשילוב שלהן, כמקשה אחת. המכירה תתבצע למשקיע פרטי או לקבוצת משקיעים פרטיים בארץ או בחו"ל. לאחר המכירה הפרטית יוחזקו 20% מכלל הון המניות המונפק והנפרע של חברת דואר ישראל על ידי משקיע פרטי.

 

במסגרת השלב הראשון, ייחתם הסכם בין המדינה לרוכש שייקבע על ידי רשות החברות הממשלתיות בתיאום ובהסכמת משרד התקשורת ומשרד הפנים. ההסכם יקבע שהחל ממועד המכירה ועד לביצוע ההנפקה הראשון של דואר ישראל, מספר הדירקטורים המירבי בדירקטוריון החברה יהיה 11, מהם שלושה דירקטורים מטעם הרוכש או בהמלצתו. ממועד ביצוע ההנפקה הראשונה, מספר הדירקטורים המירבי בדירקטוריון החברה יהיה 12, מהם שני דירקטורים מטעם הרוכש.

מרכז הסחר המקוון במודיעין. "כניסתו של משקיע אסטרטגי תאפשר לממן את תוכנית ההבראה וליישם את ההתייעלות"  (צילום: מירב קריסטל) (צילום: מירב קריסטל)
מרכז הסחר המקוון במודיעין. "כניסתו של משקיע אסטרטגי תאפשר לממן את תוכנית ההבראה וליישם את ההתייעלות" (צילום: מירב קריסטל)

לפי הסכם זה, בכל אחת מוועדות הדירקטוריון יכהן דירקטור שימונה מטעם הרוכש. דירקטור מטעם הרוכש יכהן כיו"ר ועדת הכספים של הדירקטוריון ודירקטור נוסף מטעם הרוכש ישמש כיו"ר ועדת משאבי אנוש של הדירקטוריון.

 

עוד יכלול ההסכם, איסור על הרוכש למכור ללא אישור המדינה את אחזקותיו בחברה בשבע השנים הראשונות ממועד הרכישה.

במקרה שבו תהליך המכירה הפרטית לא יסתיים בהעברת המניות הנמכרות לרוכש תוך שנתיים מיום קבלת ההחלטה על המתווה, רשות החברות תהיה רשאית שלא לבצע את המכירה הפרטית, ו-20% מהון המניות של החברה יתווספו לשיעור ההנפקה במסגרת השלב השני – ההנפקה לציבור.

 

בשלב השני, תוך שנתיים לאחר השלמת המכירה הפרטית, תפעל רשות החברות למכירה של מניות נוספות בחברה דרך מכירת מניות לציבור על פי תשקיף. בסיום תהליך המכירה תחזיק המדינה בשיעור שלא יפחת מ-60% ממניות החברה.

 

חברת דואר ישראל פועלת כחברה ממשלתית בבעלות מלאה של ממשלת ישראל לאחר שעברה תהליך במסגרתו הפכה מרשות הדואר לחברה ממשלתית בהתאם לשתי החלטות מ-2003 ומ-2006. החברה מתאפיינת בשנים האחרונות במגמת ירידה ברווחיותה ובתזרים המזומנים שלה. מצבה התזרימי הבעייתי נבע בחלקו משינוי מגמות בענף הדואר בשל ירידה שנתית ממוצעת של 8% במספר דברי הדואר לאור המעבר של פעילות הדואר לתחליפים אלקטרוניים. סיבה נוספת לירידה ברווחיות החברה נובעת ממבנה החברה ומהתנהלותה השוטפת.

 

הנהלת דואר ישראל הציגה בשנת 2013 תוכנית הבראה שמבוססת על הסדרת הרגולציה, פרישת עובדים, שינוי ההסכם הקיבוצי וגמישות תעסוקתית, שינויים בשווקי המטרה ובתחומי העיסוק של הדואר, וכן פיתוח בנק הדואר. הסכם קיבוצי בין החברה, המדינה והסתדרות העובדים נחתם בינואר 2015 ושינויים רגולטוריים בוצעו בהתאם להמלצות הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר.

 

דואר ישראל מיישמת החל מינואר 2015 את תוכנית ההבראה, כולל פתיחת מכרזים למסירת דברי דואר, שינוי שעות הפתיחה של סניפי הדואר, תכנון מחדש של המערך התפעולי וצמצום מספר המשרות.

 

במסגרת ההסכם הקיבוצי הוחלט על מכירת עד 40% מאחזקות המדינה בחברת דואר ישראל בשני שלבים. החלטה זו אושרה בוועדת השרים לענייני חברה וכלכלה באוקטובר 2014, וקיבלה תוקף של החלטת ממשלה בנובמבר 2014.

 

בהצעת המתווה טוענת רשות החברות הממשלתיות, כי הכנסת משקיע אסטרטגי לחברת הדואר בשלב הראשון והנפקת מניות החברה בבורסה לניירות ערך בשלב השני תסייע לחברת דואר ישראל בהשגת שקיפות, יעילות ורווחיות ארוכת טווח.

 

"בהקשר זה יש להדגיש כי רוב רכיבי הפעולות של הדואר נמצאים בשוק תחרותי אל מול חברות פרטיות", נכתב בדברי הרקע למתווה של רשות החברות. "בעיקר התחומים בהם נמצאים מנועי הצמיחה המשמעותיים ביותר עבור החברה. כניסתו של משקיע אסטרטגי כשותף פעיל תאפשר לממן את תוכנית ההבראה וליישם את ההתייעלות המתוכננת בחברה בשלב הראשון. בנוסף, המכירה הפרטית תקל הן על פיתוח מנועי צמיחה חדשים בחברה והן על הרחבת פעילות הדואר".

 

רשות החברות טוענת כי בסופו של דבר, השתלבותו של משקיע פרטי בחברה עשויה לתרום להעלאת שוויה של החברה ולקיצור לוחות הזמנים לקראת השלב השני בתוכנית ההפרטה – ההנפקה הציבורית. 

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים