שתף קטע נבחר

התפטרתם או פוטרתם? כך תדעו אם מגיעים לכם פיצויים

מה זה סעיף 14 והאם כדאי להכניס אותו לחוזה ההעסקה? למי שייכים כספי הפיצויים שהמעסיק מפריש, ומתי ניתן לשלול מהעובד את הפיצויים? על רקע שינויים בחוק, בדקנו מה כדאי לעובדים לדעת בנוגע לכסף שמגיע להם רגע אחרי סיום ההעסקה. מדריך הפיטורים – כתבה שלישית

 

 

בשוק העבודה של היום, בו עובדים מחליפים מקומות עבודה בתדירות גבוהה, פיטורים הם לא ממש דבר נדיר. ולכן, אחרי שווידאנו כי הפיטורים הם אכן חוקיים והתבצע שימוע כראוי לעובד, כדאי שנדע גם מה קורה עם פיצויי הפיטורים, אותם מחויב המעסיק להפריש במהלך שנות העסקתו של העובד.

 

פוטרתם בלי שימוע? יכול להיות שמגיע לכם פיצוי ענק

לא במילואים ולא בהריון - כשפיטורים הופכים לעבירה פלילית

הכסף שלכם הפך נגיש? אל תמהרו למשוך אותו

 

נכון להיום, חלק מהכספים המועברים על ידי המעסיק לטובת החיסכון הפנסיוני של העובד (6%), מהווים מעין מקדמה על חשבון תשלום פיצויי פיטורים. סכומים אלה לא ניתנים להחזרה למעסיק (אלא אם נקבע שהפיטורים נעשו בנסיבות שמצדיקות שלילת פיצויים), גם אם העובד מפוטר וגם אם הוא מתפטר, והם מתווספים לכספי החיסכון הפנסיוני.

 

 (צילום: Shutterstock) (צילום: Shutterstock)
(צילום: Shutterstock)

עו"ד נעמה בביש, שותפה במחלקת דיני עבודה במשרד עמית פולק מטלון, מציינת כי חוק פיצויי פיטורים קובע כי עובד שעבד במקום עבודה מעל לשנה ופוטר - יהיה זכאי לפיצויי פיטורים מלאים, ועובד שהתפטר אינו זכאי לפיצויים, למעט אם הצדדים החילו בהסכם העבודה את ההסדר הקבוע בסעיף 14 לחוק.

 

התיקון לחוק שמספק לכם גישה יותר נוחה לכסף

לפי הסעיף, הפרשות המעסיק לקופת תגמולים, לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים וכד', יוכלו להוות תחליף לפיצויי הפיטורים שעליו לשלם, וזאת בתנאי שהמעסיק הפריש את מלוא פיצויי הפיטורים בשיעור של 8.33% מדי חודש, ולא הפריש רק את ה-6% להם הוא מחויב לפי חוק.

 

עו"ד בביש מדגישה, כי ההיתר הכללי שהוציא שר הכלכלה מכוח סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי המעסיק מוותר מראש על כל זכות שיכולה להיות לו בכספי הפיצויים שהופקדו בקופת הגמל, למעט בהתקיימן של נסיבות מיוחדות המפורטות בהיתר עצמו. כלומר, גם אם התפטרתם על דעת עצמכם והמעסיק מפריש לכם פיצויים לפי סעיף 14, הכסף שלכם בכל מקרה.

 

כיצד מממשים את הזכות? מה צריכים מהמעסיק?

במועד סיום העסקה נדרש המעסיק לתת בידי העובד מכתב בנוגע לכספים המופקדים בהסדר הפנסיוני. עובד שקיבל במועד סיום העסקתו מכתב שחרור של כל הכספים הצבורים לזכותו בהסדר הפנסיוני, כולל כספי הפיצויים, יכול לפנות עם מכתב זה להסדר הפנסיוני ולבקש לשייך אליו את כספי הפיצויים, או אפילו למשוך כספים אלה (למרות שההמלצה היא להשאיר כספים אלה בחסכון הפנסיוני).

 

מה קורה אם המעסיק לא מספק מכתב כזה?

עד לפני מספר שבועות, אם המעסיק לא סיפק לכם מכתב כזה, החברות המנהלות את קרנות הפנסיה וקופות הגמל לא היו מחויבות לשחרר לכם את הכספים. ב-8 ביולי השנה פורסם תיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, שקובע כי עובד שלא קיבל מכתב המשחרר לזכותו את כספי הפיצויים, יוכל לפנות לחברה המנהלת את קופת הגמל לאחר 4 חודשים ממועד סיום העסקתו, ולבקש לשייך או למשוך את כספי הפיצויים, וזאת גם אם המעסיק לא סיפק לו את המכתב.

 

אילוסטרציה קריירה (צילום: shutterstock)
(צילום: shutterstock)

כדי למנוע מהעובד את האפשרות הזו, המעסיק מחוייב להודיע לחברה המנהלת את קופת הגמל, כי פנה לבית הדין בבקשה לקבל צו הצהרתי כי העובד אינו זכאי לכספים אלה, או להציג אסמכתאות לכך שמדובר בכספים שאינם שייכים לעובד, כולל אישורו הכתוב של העובד לכך שהכספים אינם שלו.

 

בהנחה שהמעסיק לא פעל בהתאם לדרכים שנקבעו בתיקון לחוק במהלך תקופת ארבעת החודשים האמורים, תקבל קופת הגמל את בקשת העובד ותשייך לזכותו או תאפשר לו למשוך את כספי הפיצויים.

 

עו"ד בביש מדגישה, כי התיקון לחוק חל גם על עובדים שסיימו את העסקתם בעבר, כך שהחל מיום 8 בנובמבר 2018 (ארבעה חודשים לאחר פרסום החוק) יוכלו עובדים אלה לפנות לחברה המנהלת את קופת הגמל בה בוטחו ולבקש לשייך אליהם את כספי הפיצויים.

 

אם התפטרתי ואין לי בהסכם העבודה הסדר לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, האם אוכל כעת לדרוש את כספי הפיצויים שהפקיד לי המעסיק?

"כן, ובלבד שהמעסיק לא טען אחרת ולא פעל בהתאם לאחת מהדרכים שקבע התיקון לחוק, וזאת בתוך 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה".

 

עו
עו"ד נעמה בביש(צילום: אייל פרידמן)

אם פוטרתי מהעבודה ויש לי ותק של פחות משנה, האם עדיין מגיע לי למשוך את כספי הפיצויים?

"חוק פיצויי פיטורים מעניק זכאות לפיצויים לעובד שפוטר ויש לו ותק של שנה אחת. כעת על פי התיקון לחוק, יוכל גם עובד שפוטר, שיש לו ותק בעבודה של פחות משנה, לקבל את כספי הפיצויים, ובלבד שהמעסיק לא פנה לבית הדין לעבודה כאמור".

 

מתי למעסיק יש זכות להתנגד לבקשת העובד לקבל את כספי הפיצויים?

"בנסיבות שבהן הדין אינו מעניק לעובד את כספי הפיצויים. למשל, אם העובד התפטר, או אם פוטר תוך שלילת פיצויי הפיטורים (כל כספי הפיצויים או חלקם) למשל במקרה של גניבה, או אם התקיימו ביחס לעובד הנסיבות המתוארות בהיתר הכללי שהוציא שר הכלכלה מכוח סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים".

 

סעיף 14 טוב יותר? לא בכל מצב

איך נקבע גובה הפיצויים?

"ככלל, יחושבו פיצויי הפיטורים לפי שכר אחרון לכל שנת עבודה. לעובד לפי שעות שהיקף שעות עבודתו משתנה מחודש לחודש, יחושבו פיצויי הפיטורים בהתאם לממוצע חלקיות המשרה שלו לאורך כל תקופת העסקתו. יחד עם זאת, ישנם מצבים שבהם החישוב יכול להיות שונה, למשל בסיטואציה של שינויים בשכר העובד או בהיקף העסקתו במהלך תקופת העסקה ועוד".

 

האם יש מיסוי על כספי הפיצויים שנמשכים?

"כן, וזאת בכפוף לתקרה הפטורה ממס (כיום - 12,230 שקל כפול מספר שנות העבודה). יחד עם זאת, עובד שיבחר לבצע רצף קצבה ולהשאיר את כספי הפיצויים בקופת הגמל לא ישלם מס על הכספים שנצברו, אלא מס הכנסה על הקצבה החודשית שתשולם לו בעתיד".

 

כעת, כשהחוק שונה, האם כדאי לי לחתום על סעיף 14 בבואי לעבודה חדשה?

"ההסדר לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים מגלם יתרונות וחסרונות לכל אחד מהצדדים ליחסי העבודה, והלכה למעשה אין תשובה אחת נכונה לשאלה זו. על קצה המזלג יצוין, כי ההסדר מעניק לעובד מידה מסוימת של ודאות כי הכספים המופקדים ברכיב הפיצויים ישוחררו לזכותו בכל מקרה של סיום העסקה, וזאת למעט באותן נסיבות חריגות.

 

"מצד שני, ההסדר קובע שהכספים שהופקדו ברכיב הפיצויים יבואו במקום פיצויי פיטורים ולא על חשבון הפיצויים על פי חוק. כך, שעובד שמשכורתו גדלה במהלך השנים ופוטר יקבל את הכספים שהופקדו לזכותו בהסדר הפנסיוני וזאת אף אם החישוב של פיצויי הפיצויים, לפי משכורת אחרונה כפול שנות הוותק, היה מעניק לו סכום גדול יותר".

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים