שתף קטע נבחר

מלגות לחוקרים עד 300 אלף שקל. מי יכול לקבל?

הות"ת מעניקה מלגות לחברי סגל וחוקרים מצטיינים בגובה של כ-80 מיליון שקלים. אז מי יכול לקבל את המלגות? כל הפרטים

שנת הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות תיפתח לאחר החגים ומדי שנה מעניקה הות"ת (הוועדה לתכנון ולתקצוב) מלגות לחברי סגל וחוקרים מצטיינים בגובה של כ-80 מיליון שקלים. מטרת המלגות היא עידוד המצוינות המדעית, בדגש על מגוון תחומי הדעת והיבטים מגדריים וחברתיים.

 

להלן פירוט המלגות:

 

מלגות לקליטת סגל

 

1. מלגות אלון:

מטרות: תוכנית זו מיועדת לתמיכה במדענים צעירים מצטיינים ומטרתה לאפשר לאוניברסיטאות לקלוט את המלגאים במשרה מלאה. האוניברסיטאות מתחייבות לקלוט המלגאים כחברי סגל במשרה מלאה בתום תקופת המלגה.

 

תקופת המלגה: במסגרת התוכנית מוענקות לזוכים מלגות-סגל תלת-שנתיות של שלוש שנים אקדמיות.

 

גובה המלגה: כ-300 אלף שקל בשנה, כגובה עלות השכר הממוצעת בדרגה שבה נקלט המלגאי (מרצה / מרצה בכיר / פרופ’ חבר).

 

בנוסף מוענק למלגאים בשנה הראשונה מענק מחקר חד פעמי בגובה של 170 אלף שקל לתחומים הניסויים ובגובה של 50,000 שקל לתחומים העיוניים.

 

מספר המלגות: מידי שנה מעניקה הות”ת 25 מלגות אלון למלגאים מהתחומים: מדעי הרוח, מדעי החברה, מדעי החיים , מדעים מדוייקים +הנדסה.

 

 (צילום: shutterstock) (צילום: shutterstock)
(צילום: shutterstock)

 

2. מלגות מעוף

מטרות: מלגות "מעוף" מיועדות למדענים צעירים מצטיינים, בני החברה הערבית, אזרחי מדינת ישראל. מטרתן לאפשר לזוכים להיקלט במערכת המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על-ידי ות”ת בישראל, אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות. המוסדות מתחייבים לקלוט המלגאים כחברי סגל במשרה מלאה בתום תקופת המלגה.

 

תקופת המלגה: המלגות הן תלת-שנתיות, לשלוש שנים אקדמיות.

 

גובה המלגה: כ-300 אלף שקל בשנה, כגובה עלות השכר הממוצעת בדרגה בה נקלט המלגאי (מרצה / מרצה בכיר / פרופ’ חבר). בנוסף מוענק למלגאים הנקלטים באוניברסיטאות בשנה הראשונה מענק מחקר חד פעמי בגובה של 170 אלף שקל לתחומים הניסויים ובגובה של 50,000 שקל לתחומים העיוניים. למלגאים הנקלטים במכללות יועבר מענק קליטה חד פעמי בגובה 100,000 שקל לתחומים הניסויים ו-30,000 שקל לתחומים העיוניים.

 

מספר המלגות: מידי שנה מוענקות 6 מלגות מעוף כאשר 4 מהן מתוקצבות על-ידי הות”ת ו-2 מלגות מתוקצבות על-ידי קרן יד הנדיב.

 

3. מלגות סגל ליוצאי אתיופיה 

מטרת התוכנית: קליטה של אנשי סגל אקדמי מקרב יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה. במסגרת התכנית, מדענים מצטיינים, יוצאי אתיופיה. מוסדות שיקלטו את המדענים יוצאי אתיופיה, יתחייבו בתום תקופת המלגה לקלוט את המלגאים במשרה קבועה במוסד.

 

תקופת המלגה: המלגות הן תלת-שנתיות, לשלוש שנים אקדמיות.

 

גובה המלגה: כ-300 אלף שקל בשנה, כגובה עלות השכר הממוצעת בדרגה בה נקלט המלגאי (מרצה / מרצה בכיר / פרופ’ חבר). בנוסף מוענק למלגאים הנקלטים באוניברסיטאות בשנה הראשונה מענק מחקר חד פעמי בגובה של 170 אלף שקל לתחומים הניסויים ובגובה של 50,000 שקל לתחומים העיוניים. למלגאים הנקלטים במכללות מענק קליטה חד פעמי בגובה 100,000 שקל לתחומים הניסויים ו-30,000 שקל לתחומים העיוניים.

 

מספר המלגות: עד 4 מלגות בשנה.

 

תוכנית המלגות לבתר דוקטורנטים מצטיינים

 

1. מלגות לבתר דוקטורניות מצטיינות 

מטרות התוכנית: לסייע לדוקטורנטיות מצטיינות מאוניברסיטאות המחקר בישראל לצאת להשתלמות בתר-דוקטורט באוניברסיטאות מובילות בחו”ל, במטרה לקלוט אותן עם סיום ההשתלמות כחברות סגל אקדמי באוניברסיטאות.

 

בטווח הארוך, להביא להגדלת מספר חברות הסגל האקדמי באוניברסיטאות המחקר בישראל. במסגרת התוכנית ניתנת העדפה לתחומי ידע בהם קיים מחסור בנשים בסגל האקדמי כמו: מדעי המחשב, הנדסה, מדעים פיזיקאליים.

 

תקופת המלגה: במסגרת התוכנית מוענקות לזוכות מלגות דו-שנתיות לשנתיים אקדמיות.

גובה המלגה הוא 30-40 אלף דולר לשנה, בהתאם למצבה המשפחתי של המלגאית, והיא מיועדת לסיוע במימון ההוצאות להלן: הוצאות מחיה, כרטיסי טיסה למלגאית ולמשפחתה והוצאות בגין מעבר המשפחה לחו”ל. המלגה היא בגדר מלגה משלימה למקורות מימון נוספים שמשיגה המלגאית.

 

מספר המלגות: 20 מלגות מידי שנה.

 

 (צילום: Shutterstock) (צילום: Shutterstock)
(צילום: Shutterstock)

  

2. מלגות לבתר דוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית

מטרות התוכנית: לסייע לדוקטורנטים ערבים מצטיינים מאוניברסיטאות המחקר בישראל לצאת להשתלמות בתר-דוקטורט באוניברסיטאות מובילות בחו”ל, במטרה לקלוט אותם עם סיום ההשתלמות כחברים בסגל האקדמי באוניברסיטאות או במכללות האקדמיות בישראל. בטווח הארוך, להביא להגדלת מספר חברי הסגל האקדמי מבני החברה הערבית.

 

תקופת המלגה: במסגרת התכנית מוענקות לזוכים מלגות דו-שנתיות לשנתיים אקדמיות.

גובה המלגה הוא 20,000 דולר לכל שנה, והיא מיועדת לסיוע במימון ההוצאות להלן: הוצאות מחיה, כרטיסי טיסה למלגאית ולמשפחתה והוצאות בגין מעבר המשפחה לחו”ל. המלגה היא בגדר מלגה משלימה למקורות מימון נוספים שמשיג המלגאי.

 

מספר המלגות: מידי שנה מעניקה ות”ת עד 14 מלגות.

 

מלגות לדוקטורנטים מצטיינים

 

1. מלגות רושנטרייך לדוקטורנטים מצטיינים בתחום מדעי הרוח

מטרות התוכנית:

• הכשרת סגל הוראה ומחקר שיקדם ויעשיר את המחקר במדעי הרוח במדינת ישראל.

• לעודד סטודנטים מצטיינים לפנות ללימודי מחקר בתחומי מדעי הרוח.

 

תקופת המלגה: המלגות הן תלת-שנתיות לשלוש שנים אקדמיות.

 

גובה המלגה: כל מלגה הינה בסך 80,000 שקל לשנה. השתתפות ות”ת במלגה עומדת על סך 40 אלף שקל לשנה, 50% מסך המלגה, והיא מותנית בהשתתפות מקבילה באותו הסכום, אשר ממומנת על-ידי האוניברסיטה שבה לומד המלגאי.

 

מספר המלגות: מדי שנה מעניקה הות”ת עד 20 מלגות.

 

2. מלגות לבציון לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה 

מטרות התוכנית הן:

• עידוד סטודנטים מצטיינים מהפריפריה לפנות ללימודי התואר השלישי באוניברסיטאות בארץ, תוך פיתוח מצוינות אקדמית, תרומה לקהילה האקדמית וצמצום פערים בין פריפריה ומרכז בחברה הישראלית.

• עידוד השתלבותם, בטווח הארוך, של מקבלי התואר השלישי מהפריפריה בסגל האקדמי של המוסדות להשכלה גבוהה.

 

תקופת המלגה: המלגה היא תלת-שנתית והיא ניתנת לשלוש שנים אקדמיות.

 

גובה המלגה: כל מלגה הינה בסך 62,200 שקל לשנה למשך שלוש שנים אקדמיות, מזה 52,200 שקל לשנה הקצבת ות”ת ו-10,000 שקל לשנה שישולמו על ידי האוניברסיטה לכל מלגאי. בנוסף תעמיד האוניברסיטה לרשותו של כל מלגאי סכום שנתי של 10,000 שקל לכיסוי הוצאות מחקר.

 

מספר המלגות: מדי שנה מעניקה הות”ת 10 מלגות.

 

3. דוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית

מטרות התוכנית:

• לעודד סטודנטים מהחברה הערבית ובני המיעוטים לפנות ללימודי תואר שלישי באוניברסיטאות המחקר בישראל.

• להרחיב בטווח הארוך את מספר חברי הסגל האקדמי מהחברה הערבית ובני המיעוטים במדינת ישראל.

 

תקופת המלגה: המלגה היא תלת-שנתית והיא ניתנת לשלוש שנים אקדמיות.

 

גובה המלגה: המלגה הינה בסך 62,200 שקל לשנה למשך שקל שנים אקדמיות, מזה 52,200 שקל לשנה הקצבת ות”ת ו-10,000 שקל לשנה שישולמו על ידי האוניברסיטה לכל מלגאי. בנוסף תעמיד האוניברסיטה לרשותו של כל מלגאי סכום שנתי של 10,000 שקל לכיסוי הוצאות מחקר.

 

מספר המלגות: מדי שנה מוענקות עד 14 מלגות.

 

4. תוכנית המלגות של ות”ת לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי כלכלת ישראל

מטרות התכנית

• עידוד והרחבת המחקר האקדמי על כלכלת ישראל- הן בתחומי המאקרו והן בתחומי המיקרו.

• עידוד מחקרים כלכליים תומכי החלטה בסוגיות ליבה בהן עוסק משרד האוצר על אגפיו השונים.

 

תקופת המלגה: המלגה היא דו-שנתית והיא ניתנת לשתי שנים אקדמיות.

 

גובה המלגה: כל מלגה הינה בסך 50,000 שקל לשנה למשך שנתיים.

 

מספר המלגות: מדי שנה מוענקות 4 מלגות. המלגות ממומנות ע"י משרד האוצר

 

5. מלגות לדוקטורנטיות מצטיינות בתחומי ההייטק

מטרות התוכנית

• לעודד סטודנטיות מצטיינות במקצועות: הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת מחשבים, הנדסת תוכנה, הנדסת תקשורת, הנדסת מערכות מידע, מדעי המחשב, פיסיקה, מתמטיקה ובנוסף תכניות מובנות ובהן לכל הפחות 60 נקודות זכות מתחום מדעי המחשב, מתמטיקה וסטטיסטיקה ברמה מקבילה לקורסים הנלמדים במדעי המחשב דו חוגי , לפנות ללימודי תואר שלישי באוניברסיטאות המחקר בישראל.

• להרחיב בטווח הארוך את מספר חברות הסגל האקדמי בתחומי הייטק

 

תקופת המלגה: המלגה היא תלת-שנתית והיא ניתנת לשלוש שנים אקדמיות.

 

גובה המלגה: כל מלגה הינה בסך 62,000 שקל לשנה, מתוכם ות"ת מתקצבת 52,000 שקל ו-10,000 שקל המוסד האקדמי.

 

מספר המלגות: מדי שנה מוענקות 20 מלגות.

 

מלגות לתואר שני מחקרי

1. מלגות המר למסיימי תואר ראשון בהצטיינות במכללות האקדמיות הפונים ללימודי תואר שני מחקרי באוניברסיטאות

 

מטרות התוכנית: לעודד ולאפשר מעבר פתוח של סטודנטים מצטיינים מהמכללות האקדמיות ללימודי תואר שני מחקרי באחת מאוניברסיטאות המחקר בישראל.

 

תקופת המלגה: המלגה היא דו-שנתית והיא ניתנת לשנתיים אקדמיות.

 

גובה המלגה: המלגה בסך של 40,880 שקל לשנה ומיועדת לצרכי קיום המלגאי/ת.

 

מספר המלגות: מדי שנה מוענקות עד 12 מלגות.

 

 

2. תוכנית המלגות של ות”ת לתואר שני מחקרי לבני החברה הערבית

 

מטרת התוכנית:

תוכנית מלגות זו הינה נדבך נוסף בתכנית הרב שנתית להרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה לחברה הערבית. החברה הערבית מהווה כ-20% מהאוכלוסייה בארץ, אך לעומת זאת ייצוגה בהשכלה הגבוהה פחות מכך בצורה משמעותית, דבר זה בא לידי ביטוי בצורה קיצונית יותר בתארים מתקדמים. שיעור בוגרי תואר שני מחקרי בני החברה הערבית מסך האוכלוסייה הכללי בשנת תשע”ב עמד על כ-5%.

 

אחת ממטרותיה העיקריות של התכנית הרב שנתית הינה להגדיל את ייצוג החברה הערבית בהשכלה הגבוהה ובתארים מתקדמים בפרט ובדרך זו בסופו של דבר להגדיל גם את מספר חברי הסגל האקדמי מחברה זו. מטרת תוכנית המלגות היא ליצור תשתית להרחבת המשתתפים מקרב בני החברה הערבית בסגל האקדמי בארץ על ידי הענקת מלגות לסטודנטים בוגרי תואר ראשון מאוניברסיטאות ומכללות הממשיכים לימודיהם לתואר שני מחקרי באחת מן האוניברסיטאות בארץ.

 

תקופת המלגה: המלגה היא דו-שנתית והיא ניתנת לשנתיים אקדמיות.

 

גובה המלגה: המלגה בסך של 40,880 שקל לשנה ומיועדת לצרכי קיום המלגאי/ת.

 

מספר המלגות: מדי שנה מוענקות עד 30 מלגות.

 

3. מלגות לתואר שני - נשים מצטיינות בתחומי ההיי-טק

 

מטרות התוכנית: עידוד סטודנטיות מצטיינות במקצועות: הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת מחשבים, הנדסת תוכנה, הנדסת תקשורת, הנדסת מערכות מידע, מדעי המחשב, פיזיקה, מתמטיקה ובנוסף תוכניות מובנות ובהן לכל הפחות 60 נקודות זכות מתחום מדעי המחשב, מתמטיקה וסטטיסטיקה ברמה מקבילה לקורסים הנלמדים במדעי המחשב דו חוגי לפנות ללימודי התואר השלישי וללימודי התואר השני, תוך עידוד המצוינות האקדמית, קיצור משך זמן לימודיהן ועידודן להשתלבות בעתיד בסגל האקדמי בישראל.

 

תקופת המלגה: המלגה היא דו-שנתית והיא ניתנת לשנתיים אקדמיות.

 

גובה המלגה: גובה המלגה יעמוד במחזור א' על סך 60,880 שקל לשנה, מזה 40,880 שקל לשנה הקצבת ות"ת ו-20,000 שקל לשנה שישולמו על ידי המוסד לכל מלגאית.

 

מספר המלגות: עד 10 מלגות בשנה.

 

הנתונים בכתבה התקבלו מוועדת התכנון והתקצוב

 

 

 

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: shutterstock
אילוטסטרציה
צילום: shutterstock
מומלצים