שתף קטע נבחר

מקורות משנה כיוון: חברות־בנות יימכרו, 100 עובדים יפוטרו ותשתיות המים ישופרו

רשות החברות מקדמת מהלך יחד עם חברת המים הלאומית שנוועד ליצור מצב בו מקורות תתרכז רק באספקת המים ולא בביצוע פרויקטים, כמו התפלה וקידוחים. החברות־הבנות שח"מ ומקורות ייזום יימכרו, יחד עם נכסים ברחבי הארץ. המטרה: הורדת מחיר המים

החברות־הבנות של מקורות יופרטו, מטות החברה ירוכזו, נכסים יימכרו וכ־100 עובדים יפוטרו - אלה עיקרי תוכנית ההתייעלות של חברת המים הלאומית, כך פורסם היום (ד') ב"כלכליסט". את התוכנית מקדמים בחודשים האחרונים מנהל רשות החברות הממשלתיות, ינקי קוינט, יחד עם הנהלת מקורות, אגף הקציבים במשרד האוצר ומשרד האנרגיה והמים.

 

מקורות הזרימה מים למי עדן בשל זיהומי הנחלים

המחסור במים: מקורות מבקשת לאשר קידוחים חדשים

שיא בביקוש למים בישראל: 1.65 מיליארד קוב ב-2017

 

התוכנית נולדה, בין היתר, על רקע משבר מתקן ההתפלה באשדוד שהקימה החברה־הבת של מקורות, מקורות ייזום, באמצעות שותפות של מנרב הנדסה ו־Sadyt הספרדית. בגלל כשלים טכניים, המתקן, שהוקם בהשקעה של 1.5 מיליארד שקל, הצליח להפיק רק כ־85% מהתפוקה הצפויה של 100 מיליון מ"ק בשנה, ולא סיפק את ההכנסות המצופות.

משאבת מים, מקורות (צילום: אביב מוזס) (צילום: אביב מוזס)
משאבת מים, מקורות(צילום: אביב מוזס)

בעקבות זאת מקורות נאלצה למחוק בדו"חות הכספיים 366 מיליון שקל - הפרשה בשל ירידת ערך. בשנה האחרונה מתקיימים דיונים בין הממשלה, מקורות והבנקים המממנים על אופן מכירת מפעל ההתפלה.

 

בלי פרויקטים בינלאומיים

לפי תוכנית ההתייעלות שמגבשים ברשות החברות יימכרו חברת מקורות ייזום והחברות־הבנות שלה, אשדוד התפלה ואשדוד התפלה תפעול, שהקימו ותפעלו את מתקן ההתפלה באשדוד. מכירת מתקן ההתפלה באשדוד והחברות שמחזיקות בו תבוצע בהליך מכרזי על ידי ועדה שיהיו חברים בה נציג מנכ"ל מקורות ונציג רשות החברות הממשלתיות.

  

מתקן ההתפלה באשדוד הוא הנכס המשמעותי ביותר של חברת מקורות ייזום, אך הוא לא היחיד. לחברה מתקן לטיהור שפכים בנבי מוסא שבמדבר יהודה עם חוזה תפעול למשך 25 שנה, שיסתיימו ב־2039 ואז המתקן יימסר לתאגיד המים של ירושלים, חברת הגיחון. בנוסף היא מחזיקה בשני מתקני התפלה בקפריסין: מתקן בלימסול שמפיק 15 מיליון מ"ק בשנה ויופעל על ידי החברה עד 2042, ומפעל בלרנקה שמפיק 22 מיליון מ"ק בשנה וטרם החל לפעול, אך לחברה חוזה הפעלה ל־25 שנה.

 

על פי התוכנית המתגבשת, לאחר מכירת מתקן ההתפלה באשדוד יימכרו נכסים נוספים של מקורות ייזום, כולם או חלקם. בשלב זה עוד לא סוכם מתווה המכירה של נכסי מקורות ייזום, ועדיין לא ברור אם היא תוצא למכירה ביחד עם נכסיה או שהם יימכרו בחלקים.

  

בתוכנית ההתייעלות טמון תמריץ שיעודד את החברה למכור את נכסי חברת הייזום. מקורות תוכל ליצור פעילות עסקית בינלאומית בתחום של ייעוץ, תכנון, פיקוח, הדרכה והטמעת טכנולוגיות חדשות.

 

אולם, בעקבות לקחי פרשת מתקן ההתפלה באשדוד, מקורות תוכל לספק את השירותים ללקוחות בינלאומיים רק כנותנת שירות ללקוח ולא תוכל להקים ולתפעל תשתיות, לרכוש נכסים הקשורים למיזם, או להקים שותפות עם אותו לקוח. בשלב ראשון, היקף הפעילות של החברה בשווקים בינלאומיים יוגבל ל־5 מיליון שקל בשנה, אך ככל שתתקדם תוכנית ההתייעלות הוא יצמח. לאחר מכירת מחצית הנכסים של מקורות ייזום, מקורות תוכל לספק שירותים בהיקף של 10 מיליון שקל בשנה, ולאחר מכירת מלוא הנכסים של החברה־הבת, מקורות תוכל לספק שירות בהיקף של 15 מיליון שקל בשנה.

 

כוננות לחירום תישמר

תוכנית ההתייעלות נועדה לחזק את עוצמתה הפיננסית של מקורות, ולהוביל אותה לכך שתתמקד במשימה אחת מרכזית ומהותית, זרוע של הממשלה לפיתוח ותפעול מערכת המים הארצית. היא תהיה אחראית לתפעול מערכת אספקת המים, תחזוקת ושיקום קידוחי המים שבבעלותה כיום.

 

החברה־הבת שח"מ נוסדה ב־2008 בהליך התייעלות קודם, וקלטה את פעילות אגף הביצוע של מקורות והאחריות על ביצוע קידוחים והנחת קווי מים. על פי תוכנית הממשלה, שח"מ תהפוך לחברה המתמקדת בייעוץ, ניהול ותכנון פרויקטים, ותימכר לגורם פרטי. ביצוע הפרויקטים ייצא משח"מ ויעבור לספקים חיצוניים. עם זאת, התוכנית אינה מקובלת על הנהלת מקורות, והנושא נמצא בדיונים.

  

כיום נהנית שח"מ מפטור במכרזים של מקורות ומבצעת כ־70% מהפיתוח של החברה־האם. על פי התוכנית המתגבשת, הפטור יבוטל באופן מדורג ובמשך כמה שנים נתח הביצוע של החברה ידולל. עם זאת, יישמרו בה יכולות ביצוע מסוימות הנדרשות למשק המים בשעת חירום. שח"מ תוכל להתמודד במכרזי ביצוע של גורמים שאינם ממשלתיים.

  

תוכנית ההתייעלות כוללת גם מתווה של פרישת עובדים ממקורות, מהלך שיוביל לצמצום מספר העובדים בחברה בכ־100 איש. התהליך הזה יבוצע תוך כדי צמצום וריכוז של מרחבים. החברה בנויה מארבעה מרחבים: צפון, מרכז, דרום שבכל אחד מהם כ־400-300 עובדים ומרחב קטן חבל הירדן שבו פחות מ־200 עובדים. נראה כי הצמצום המרכזי יחול במרחב זה. היום עובדים במקורות ובחברות־הבנות שלה כ־2,100 עובדים, כ־1,700 מהם קבועים. במקורות ייזום יש כ־100 עובדים ובחברת שח"מ יש קרוב ל־500 עובדים.

 

מאות דונמים בכל הארץ

תוכנית ההתייעלות נוגעת גם בנכסים של מקורות. בין היתר נשקלת האפשרות לצמצם את מטות החברה, להשביח את הקרקע שמתפנה, ולמכור אותה. כיום לחברה שישה מטות הפרוסים על מאות דונמים ברחבי הארץ. ריכוז המשרדים במבנה אחד משותף עשויה להניב לחברה ולמדינה לא מעט כסף, ותאפשר לייעל את פעילותה.

 

עם הנכסים הבולטים אפשר למנות את בניין הנהלת החברה בלינקולן 9 בתל אביב, המתפרס על 6 דונם באחד האזורים היקרים בארץ, כאשר כ־70% מהשטח בבעלות החברה. בנוסף לשח"מ משרדים בחולון החולשים על שטח ענק של 124 דונם, חלקו בבעלות החברה וחלק אחר מוחכר למקורות על ידי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י). יחידת אספקת המים המרכזית של מקורות יושבת בבאר שבע בשטח של 20 דונם בבעלות מלאה של מקורות. לחברה גם הסכמי חכירה מהוונים באשקלון ורמלה.

  

נוסף לכך, לחברה מעל ל־3,300 מתקנים - קידוחים, בריכות, מאגרים ומתקנים הנדסיים שונים. מרבית הנכסים נמסרו לחברה על ידי רמ"י במסגרת חוזה חכירה כללי שנחתם ב־1974 ותוקפו יפוג ב־2021. על פי ההסכם, מקורות משלמת לרמ"י דמי חכירה שנתיים.

 

על פי תוכנית ההתייעלות, הסכמי החכירה האלה יחודשו בלי שיחול שינוי בדמי החכירה שהחברה משלמת כיום. התוכנית כוללת גם הסדרה של נכסי המוביל הארצי, רישומם על שם המדינה והקצאתם באמצעות חכירה למשך 49 שנה למקורות. מהלך זה צפוי להפחית עלויות למקורות.

 

נוסף על כך, תוכנית ההתייעלות מבטלת החלטת ממשלה ממאי ותאפשר למקורות להשקיע בסטארט־אפים בדיוק כמו כל חברה ממשלתית אחרת, וללא אישור השר הממונה יובל שטייניץ.

  

אם ההתייעלות של מקורות אכן תבוצע בפועל, היא תאפשר להוריד את תעריפי המים. במקביל, בשנים הקרובות מקורות גם נערכת להכפיל את השקעותיה בפיתוח ותחזוק תשתיות מים.

 

ממקורות נמסר בתגובה: "אנחנו לא נוהגים לנהל מו"מ מעל גבי העיתון".

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: אביב מוזס
משאבת מים מקורות המוביל הארצי חפץ חיים
צילום: אביב מוזס
מומלצים