שתף קטע נבחר

פשרה של כ-39 מיליון שקל בייצוגית הדלקנים נגד דלק: כך תקבלו פיצוי

חברת דלק גבתה מחירים גבוהים יותר מלקוחות הדלקן מאשר מלקוחות מזדמנים. כעת היא מתבקשת להשיב לצרכנים את ההפרשים. הסכומים שהלקוחות יקבלו בחזרה יכולים להגיע למאות אלפי שקלים - עשינו לכם סדר

לקוחות הדלקנים של דלק שילמו יותר מלקוחות מזדמנים - ויקבלו כסף בחזרה: בית המשפט המחוזי בלוד אישר לאחרונה הסכם פשרה בתביעה ייצוגית נגד חברת דלק, וכעת החברה מודיעה לציבור מהו מנגנון הפיצוי לפיו יקבלו כסף בחזרה - ואיך ניתן לעשות זאת. מדובר בשתי תביעות ייצוגיות שהוגשו באוגוסט וספטמבר 2011 ואוחדו. גובה הפשרה: 39,114,319 שקל.

 

 

שווה כבר לתדלק ללא דלקן? (צילום: shutterstock) (צילום: shutterstock)
שווה כבר לתדלק ללא דלקן?(צילום: shutterstock)

 

המרוויחים הגדולים מהתביעות: עורכי הדין

התביעות הוגשו נגד דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ, דלק קמעונאות שותפות כללית ודלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ. נטען בהן שדלק העלתה באופן עקבי ומתמשך את מחיר המחירון המומלץ שלה ביחס לסולר, במנותק מהשינויים במחירי התשומות של הסולר או במחיר ששילמו לקוחות מזדמנים.

 

בדצמבר 2013 אישר בית המשפט את ניהול התובענה נגד דלק כתביעה ייצוגית אחת בשל הפרות חוזה. באפריל השנה אישר בית המשפט המחוזי בלוד הסכם פשרה בתביעה, במסגרתו גם נקבע כי התובעים המייצגים יקבלו לא פחות מ-921,077 שקל (בתוספת מע"מ) ועורכי דינם יקבלו שכר טרחה של 8,323,253 שקל בתוספת מע"מ.

 

תביעות דומות נוספות הוגשו נגד ארבע חברות דלק נוספות, בהן פז וסונול - שכבר החלו לפצות לקוחות, שכן הפשרות עמן אושרו ב-2017; וכן דור אלון וטן. את הסכום הגבוה ביותר תשיב לציבור סונול: כ-45 מיליון שקל. גם בתביעה זו עורכי הדין קיבלו שכר טרחה גבוה של כתשעה מיליון שקל.

 

אז כמה כסף תקבלו?

עו"ד סיני אליאס, בא כוחו של התובע באחת התביעות, אמר ל-ynet שכל לקוח שמגיע לו לקבל פיצוי (בתנאי שהוא "חבר" בשתי קבוצות הצרכנים הנכללות בתביעה), יקבל כסף בחזרה בחישוב אינדיבידואלי - לפי כמות הדלק שתדלק.

 

"נניח שבחודש מסוים, לקוח תדלק 100 ליטר ושילם עבורם סכום גבוה יותר מלקוח מזדמן; אז יערכו לגביו חישוב ספציפי, לפי הנוסחה שנקבעה בהסכם, ולפי זה יקבעו מה סכום הפיצוי שמגיע לו עבור גביית היתר", מסביר אליאס. "הסכום לא רק תלוי בכמות שתדלק, אלא גם בסכומי היתר ששילם, כי הם השתנו בין התחנות השונות של החברה".

 

מה טווח הפיצוי שלקוח יכול לקבל במסגרת הפשרה?

"ניתן להעריך את גובה הפיצויים האינדיבידואליים לפי התביעות של סונול ופז, שם כבר ניתנו פיצויים. היו שם מקרים של פיצוי בעשרות שקלים, מאות שקלים, אלפי שקלים ואפילו מאות אלפי שקלים אם מדובר בצי של כלי רכב".

 

מי יקבל כסף בחזרה?

חברי הקבוצה כוללים כל גורם שהתקשר עם חברת דלק הישראלית בהסכם הדלקן החדש שהיה נהוג משנת 2006, וכל גורם שהתקשר עם החברות דלק קמעונאות או דלק מנטה קמעונאות דרכים בהסכם הדלקן הישן שיהיה נהוג עד שנת 2006.

 

אלה נחלקים לשתי קבוצות:

1. חברי קבוצה שעודם לקוחות דלק במועד אישור הסכם הפשרה;

2. חברי קבוצה שכבר אינם לקוחות דלק.

 

את הכסף יקבל מי שהתקשר עם דלק בהסכם דלקן משנת 2006 (צילום: shutterstock) (צילום: shutterstock)
את הכסף יקבל מי שהתקשר עם דלק בהסכם דלקן משנת 2006(צילום: shutterstock)

 

הפיצוי ללקוחות דלק שעודם לקוחות החברה כיום

חברי קבוצה אלה יקבלו פיצוי באופן אוטומטי, באמצעות זיכוי חשבון הלקוח שלהם. הזיכוי יוזן תוך 60 יום ממועד אישור הסכם הפשרה, שהוא 1 בנובמבר 2018. הזיכוי יינתן בפועל בהתאם למועד חיוב הלקוח, לפי תנאי האשראי שלו. לקוחות אלה רשאים בכל עת למשוך את יתרת הזיכוי שלא נוצלה מתוך סכום הפיצוי באחת מהדרכים הבאות:

 

1. באמצעות משיכת יתרת הזיכוי במזומן, במקרה זה יעמוד סכום המזומן על 90% מיתרת הזיכוי. דלק תזכה את חשבון הבנק שלו תוך 30 יום ממועד הפנייה.

 

2. באמצעות כרטיס תדלוק Cash, המאפשר לרכוש סולר בתחנות התדלוק של דלק לפי המחיר ללקוח מזדמן, המשלם באמצעות כרטיס אשראי, בתחנות התדלוק של דלק בהן יבחר לתדלק. בכרטיס התדלוק יוזן זיכוי בגובה מלוא יתרת הזיכוי, תוך עיגול סכום הזיכוי לרמה של עשרות שקלים. כרטיסי התדלוק יוזנו בשקלים שלמים - ותוקפם הוא ל-18 חודשים ממועד הנפקתם. תנאי השימוש בהם מפורסמים באתר הפשרה https://pay2018.delek.co.il. אפשרות זו תעמוד לרשות הלקוח במשך 180 ימים ממועד משלוח ההודעה.

 

3. כדי לקבל את יתרת הזיכוי באחת הדרכים האלה, על הלקוח להיכנס לאתר האינטרנט של הפשרה באמצעות מספר פנייה שיישלח אליו - ולמלא את כל הפרטים הדרושים בתוך פרק הזמן הנדרש.

 

4. לקוחות דלק כיום הזכאים לסכום הנמוך משני שקלים לא יקבלו פיצוי. הסכומים המגיעים להם יועברו לקרן לניהול וחלוקת כספים, ויועברו למטרת סיוע לעסקים קטנים.

 

5. לקוח שחש כי לא זוכה בסכום הראוי לו רשאי לפנות לחברה.

 

הפיצוי ללקוחות דלק בעבר שכבר אינם לקוחותיה

חברי קבוצה שאינם לקוחות דלק כעת, יוכלו להיכנס לאתר האינטרנט תוך 180 יום ממשלוח הודעת דלק אליהם - ולבחור באחת משלוש דרכי פיצוי:

 

1. באמצעות זיכוי חשבונו אצל דלק בגובה סך הפיצוי, בכפוף לכריתת הסכם תדלוק עם דלק (הסכם דלקן חדש), בתנאים שיסוכמו בינו לבין דלק. הזיכוי יוזן לחשבון תוך 30 יום.

 

2. באמצעות כרטיס התדלוק cash (בדיוק כמו לקוחות דלק הנוכחיים).

  

3. באמצעות החזר כספי במזומן שיעמוד על 90% בלבד מסך הפיצוי, משום מה. הכסף יוחזר ללקוחות תוך 60 יום מיום הפנייה לחברה.

 

4. לקוחות שאינם לקוחות דלק כיום, הזכאים לסכום הנמוך מ-50 שקל, לא יפוצו. הסכומים המגיעים להם יועברו לקרן לניהול וחלוקת כספים, ויועברו למטרת סיוע לעסקים קטנים.

 

5. לקוח שחש כי לא זוכה בסכום הראוי לו רשאי לפנות לחברה.

 

כמו כן, הסכם הפשרה קובע כי החל ממועד אישורו, החברות ישנו את מנגנון עדכון המחירון המומלץ אליו מפנים הסכמי הדלקן, כך ששינוי המחירון המומלץ ייעשה רק בהתאם לשינוי במחיר הסולר במס הבלו ובמס ערך מוסף; וכן לשינוי בממוצע מרווח השיווק ללקוח מזדמן בחודש הקודם לחודש בו מעודכן המחירון, ביחס לממוצע מרווח השיווק ללקוח מזדמן בחודש שלפני כן.

 

החזרי מס

באישור רשות המסים, דלק רשאית לנכות מס תשומות בגין חשבוניות המס שיוציאו החברות התובעות ובאי כוחם. במקביל, דלק תוציא חשבונית מס לכל אחד מחברי הקבוצה בגין חלקם היחסי בגמול ושכר הטרחה שנפסקו, והם יהיו זכאים לנכות מס תשומות בגין חלקם היחסי בהתאם לחשבונית שדלק הנפיקה להם.

 

לקוח שמתקשה להזדכות על סכום המע"מ שבחשבונית, צריך לפנות לדלק תוך 15 יום מהמועד בו קיבל מכתב מהחברה בדבר זכאותו לפיצוי - ולבקש מדלק תשלום. ניתן לעשות זאת במייל solarp@dellek.co.il או למי שאינו לקוח דלק: solarlp@delek.co.il. פרטים נוספים אפשר למצוא באתר http://pshara.delek.co.il.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
המקצוענים
מומלצים