שתף קטע נבחר

נשים עדיין מרוויחות פחות אבל פער ההכנסה הצטמצם - הנמוך ביותר מאז 1990

על פי הלמ"ס, הגברים עדיין שולטים בעשירונים העליונים ומרוויחים שכר גבוה יותר לשעה מנשים - למעט ענף הבינוי. ההכנסה הממוצעת ברוטו לשכיר בישראל היא 10,096 שקל. השכר של שכירים מבוגרים צולל כשמגיעים לגיל 65

ההכנסה הממוצעת ברוטו לשכיר בישראל לחודש היא 10,095 שקל וההכנסה החציונית לחודש היא 7,452 שקל. נשים עדיין מרוויחות פחות ושכרן מהווה 69% מזה של הגברים, אבל מדובר בפער הנמוך ביותר מאז 1990. כך עולה מסקר הכנסות ברוטו של שכירים לשנת 2017 שמפרסמת היום (ב') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

הכנסות שכירים: נתוני הלמ"ס לשנת 2016

הלמ"ס: נשים מטפסות לאט יותר במדרגות השכר

גם ב-2017: רק מחצית מהאנשים עם מוגבלות בישראל עובדים

 

נתוני הכנסות ברוטו של שכירים מתקבלים מסקר הוצאות משקי הבית, הכולל מדגם של 9,000 משקי בית ומתקיים אחת לשנה מאז 1997. מסקר הוצאות משקי הבית של 2017 עולה כי השכר הממוצע ברוטו לשכיר לחודש הינה, כאמור 10,095 שקל – 3.6% יותר משנת 2016. השכר החציוני הוא 7,452 שקל לחודש – 74% מההכנסה הממוצעת. ההכנסה הממוצעת ברוטו לשעת עבודה לשכירים היא 58.8 שקל – ב-2.8% יותר מ-2016.

אילוסטרציה קריירה (צילום: shutterstock)
(צילום: shutterstock)
 

השכר הממוצע במשק עולה בהתמדה, לכן אין זה מפתיע שמדובר בהכנסה החודשית הממוצעת הגבוהה ביותר שפורסמה עד כה בסקר משקי הבית. כך נכון גם לגבי השכר החציוני.

 

השכירים בישראל הם בני כ-39.7 בממוצע עם כ-14 שנות לימוד בממוצע. הם עובדים בממוצע 41 שעות בשבוע, אבל גברים, כידוע, נוטים לעבוד יותר שעות, כ-45 בממוצע, לעומת נשים, שעובדות 37 שעות בממוצע.

  (נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)
(נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)
 

רוב העשירון העליון מורכב מגברים

מכלל השכירים 51% הם גברים ו-49% הם נשים, וכמו בשנים קודמות, גברים מרוויחים יותר מנשים. ההכנסה החודשית הממוצעת של גבר שכיר עומדת על 11,928 שקל לחודש, לעומת הכנסה ממוצעת של אישה שכירה, שעומדת על 8,188 שקל לחודש. הפער בין המינים משקף תמונה עגומה – אישה מרוויחה כ-69% מגבר בחודש, אבל הנתון המעודד הוא שנראה כי הנשים מצליחות לצמצם את הפער במידה מסוימת, שכן מדובר בפער הנמוך ביותר מאז 1990.

 

רק בשנה שעברה צנח הפער לשפל של חמש שנים, כאשר לפי נתוני 2016 אישה הרוויחה 65% מהכנסתו של גבר – בדומה לנתוני 2009-2011, גם בהן עמד הפער על שיעור זהה, לאחר שב-2015 כבר הרוויחה אישה 68% משכרו של גבר. לפי הנתונים הנוכחיים, הכנסתה הממוצעת החודשית של אישה עמדה ב-2017 על 69%, לעומת 57%-61% בשנת ה-90 ו-60%-65% בעשור הקודם.

 

גם בהכנסה החציונית הצטמצם הפער בין גברים ונשים לעומת 2016, והוא עומד על 24.7% לעומת 26.6%. השכר החציוני של הגברים הוא 8,623 שקל לעומת 6,497 של הנשים. גברים, כאמור, עובדים יותר שעות בשבוע, מה שעשוי להסביר את ההבדלים בשכר החודשי.

 

כשמשווים בין גברים לנשים לפי שכר שעתי, הפער מצטמצם עוד יותר, ועומד על 15.8%. כך, השכר השעתי הממוצע של גברים הוא 63.2 שקל ושל נשים 53.2 שקל.

 

לגברים יש סיכוי גדול יותר מנשים להיות בעשירונים העליונים. נראה ששיעור הנשים עולה ככל שיורדים בעשירוני הכנסת השכירים, כלומר, פחות נשים מרוויחות שכר שמציב אותן בעשירונים הגבוהים, לעומת הגברים. רובו של העשירון העליון מורכב מגברים (74.3%) ורק מיעוט (25.7%) מנשים.

  (נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)
(נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)
  

בהתאם, רוב העשירון התחתון מורכב מנשים (52%) לעומת 48% גברים. בחמשת עשירוני הכנסות השכירים הנמוכים, שיעור הנשים מכלל העשירון עמד על יותר מ-50% ואילו מהעשירון השישי עד העשירי מתהפך היחס ושיעור הגברים הוא גדול מ-50% בכל עשירון.

 

באיזה עשירון אתם? עשירוני השכירים מחולקים לפי הכנסה חודשית ברוטו של שכיר. כדי להשתייך לעשירון העליון עליכם להרוויח 32,013 שקל בממוצע לחודש, או שכר חציוני של 28,013 שקל. אם אתם מרוויחים 1,040 שקל בממוצע לחודש, אתם משתייכים לעשירון התחתון, וזה אומר שכר חציוני של 1,016 שקל לחודש. בעשירון זה השכר המקסימלי לחודש עמד על 1,818 שקל לחודש.

 

אם אתם מרוויחים שכר דומה לשכר הממוצע לחודש, שעומד על 10,095 שקל, אתם בין עשירון שביעי (ממוצע חודשי של 9,949 שקל ושכר מקסימלי של 11,140 שקל) לשמיני (ממוצע חודשי של 12,649 שקל ושכר מקסימלי של 14,584).

 

שכיר ערבי מרוויח 35.6% פחות משכיר יהודי

שכיר ערבי בישראל צפוי להשתכר פחות מיהודי בכ-35.6%. ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש של שכיר מהאוכלוסייה היהודית היא 10,701 שקל בממוצע, ואילו שכיר מהאוכלוסייה הערבית מרוויח כ-64% ממנו, עם הכנסה חודשית ממוצעת של 6,896 שקל. פער דומה נמצא גם בהכנסה ברוטו לשעה, כשבאוכלוסייה היהודית שכר זה עומד על 62.3 שקל לעומת 40.7 שקל באוכלוסייה הערבית.

 

הפערים בין יהודים וערבים מצטמצמים ככל שיורדות שנות ההשכלה, כך שבקרב אלה שלמדו פחות משמונה שנים מדובר בפער בין כ-38 שקל לשעה אצל היהודים ל-33.6 שקל לשעה אצל הערבים. אולם בקרב אלה שלמדו 13-15 שנות לימוד התרחבו הפערים ל-33% בין 62.3 שקל לשעה אצל היהודים ו-41.5 שקל לשעה אצל הערבים.

  (נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)
(נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)
  

הפערים גדולים יותר בין הגברים משתי האוכלוסיות לעומת הפערים בין הנשים. גבר שכיר באוכלוסייה היהודית מרוויח שכר ממוצע של 12,938 שקל לעומת 7,723 שקל שמרוויח גבר שכיר באוכלוסייה הערבית. מדובר בפער של 40.3%, שדומה לפער בין גברים משתי האוכלוסיות גם בשכר לשעה, על אף שבמספר שעות העבודה לא נמצא הבדל, וגברים משתי הקבוצות עובדים כ-45 שעות בחודש.

 

הפער בין האוכלוסיות מצטמצם, כאמור, בקרב הנשים. ההכנסה הממוצעת לחודש לאישה שכירה באוכלוסייה היהודית היא 8,580 שקל לעומת 5,370 שקל באוכלוסייה ערבית – פער של כ-37%. בשכר השעתי מצטמצם הפער ביניהן ל-27.6% - שכירה יהודיה מרוויחה 55 שקל לשעה לעומת כ-40 שקל שמרוויחה שכירה ערבית, אבל פער זה מוסבר בחלקו במספר שעות העבודה, שכן שכירות יהודיות עובדות 37.4 שקל שעות בממוצע בחודש לעומת 33.6 שעות שעובדות שכירות ערביות.

 

כפי שכבר ידוע, נדמה שעבור שוק העבודה שכירים מבוגרים הם פחות אטרקטיביים, וזה מתבטא בשכר. בהשוואה בין קבוצות גיל, נראה ששכרם של בני 65 ומעלה יורד לעומת שלוש קבוצות הגילאים הנמוכות יותר, שנעות בין גיל 35 ל-64. אם בגילאי 35-44, השכר הממוצע לחודש עומד על 12,685 שקל, בקבוצת הגיל 45-54 הוא עולה קלות ל-12,952 שקל ואז יורד מעט ל-12,514 שקל כשהעובד מתבגר יותר ונמצא בקבוצת הגיל 12,514 שקל. אבל כשהשכיר מגיע לגילאי 65 ומעלה, שכרו יורד בחדות ל-9,082 שקל בחודש.

 

כך קורה בין אם השכיר בן ה-65 פלוס הוא גבר או אישה. אצל גברים בני ה-65 ומעלה יורד השכר ל-11,273 שקל אחרי שעמד על 15,479 שקל בממוצע בין גיל 35 לגיל 64. אצל נשים בגילאי 65 ומעלה יורד השכר עוד יותר בחדות ל-5,668 שקל לאחר שעמד על כ-10,000 שקל בממוצע בין גיל 35 לגיל 64.

 

הכי משתלם לעבוד בענף המידע והתקשורת; הכי פחות - בשירותי האירוח והאוכל

כדי לקבל שכר גבוה, עדיף לשאוף לעבוד כמנהל – זהו התפקיד שבו מרוויחים את ההכנסה החודשית הממוצעת הגבוהה ביותר מבין כל משלחי היד. משלח יד מוגדר כאוסף פעילויות ועיסוקים שאדם מבצע במקום עבודתו ללא קשר למקצוע שלמד. מנהלים מרוויחים בממוצע 17,582 שקל בחודש, לעומת 14,243 שקל לחודש שמרוויחים בעלי משלח יד אקדמי ו-10,632 שקל בחודש שמרוויחים הנדסאים, טכנאים וסוכנים.

 

עובדים בלתי מקצועיים מקבלים את השכר החודשי הנמוך ביותר מבין משלחי היד, שעומד על 4,581 שקל. פקידים כלליים ועובדי משרד צפויים להכנסה חודשית של 7,837 שקל בחודש ואילו עובדי מכירות ושירותים מכניסים 5,614 שקל בחודש.

 

בין נשים וגברים קיימים פערים בשכר לשעה כמעט בכל משלחי היד לטובת גברים, אבל שכרם מתאזן כשהם עובדים כפקידים כלליים, אז מרוויחים גברים אפילו במעט פחות מנשים – 48.2 שקל לשעה, לעומת נשים, שמרוויחות 48.7 שקל לשעה.

 

כדי למקסם את השכר החודשי, עדיף לעבוד בענף המידע והתקשורת, בו מרוויחים את ההכנסה החודשית הממוצעת הגבוהה ביותר – שעומדת על 16,834 שקל. זאת, בחלוקה לענפי תעסוקה. במקום השני נמצא ענף התעשייה, הכרייה והחציבה, בו מרוויחים 12,505 שקל בממוצע בחודש, ואחריו ענף שירותי התחבורה והאחסנה, שבו מרוויחים 10,696 שקל בחודש בממוצע.

 

הכי פחות משתלם לעבוד בענף שירותי האירוח והאוכל, בו מרוויחים את השכר הנמוך ביותר בין הענפים, שעומד על 5,643 שקל בחודש.

בכל ענפי התעסוקה מרוויחים הגברים שכר גבוה יותר לשעה מנשים – פרט לענף אחד, ענף הבינוי (בנייה ועבודות הנדסה אזרחית), שבו באופן מפתיע מרוויחות נשים 57.2 שקל לשעה לעומת גברים שמרוויחים 46.7 שקל. בענף זה יש 146 אלף גברים שכירים לעומת רק 14 אלף נשים, והנשים שבענף מרוויחות יפה. יתכן גם שמעט נשים מרוויחות הכנסות מאוד גבוהות שמעלות את ההכנסות בענף. 

 

ענף המידע והתקשורת הוא, כאמור, מאוד רווחי, אבל יותר לגברים מאשר לנשים, שכן בו גבר מרוויח 100 שקל לשעה לעומת 71.9 שקל לשעה שמרוויחה אישה.

 

 

 

 

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים