שתף קטע נבחר

צילום: גיל יוחנן

המבקר על "ברק בע"מ": חרג מנורמות ציבוריות

מבקר המדינה מותח ביקורת חריפה על התנהלותו של שר הביטחון, בנוגע להעברת המניות בחברות שבבעלותו לבנותיו, ערב כניסתו למשרד הביטחון, ועל החברה שהקימה רעייתו. המבקר: "ברק פעל שלא בהתאם לרוח הכללים ולתכליתם". לשכת שר הביטחון: ברק יישם את ההמלצות

השר הבכיר לא פעל על פי הנהלים המצופים ממנו: שר הביטחון, אהוד ברק, פעל בניגוד לכללים כשהעביר את החברה שבבעלותו לשלוש בנותיו. כך קובע מבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס, בחוות דעת המתפרסמת אחר-הצהריים (יום ג'). המבקר כתב: "ימים ספורים לפני מינויו לשר, פעל ברק שלא בהתאם לרוח הכללים ולתכליתם. פעולותיו אלה של השר לא עלו בקנה אחד עם נורמות ציבוריות שמצופות משר או ממועמד להיות שר".

 

עוד בדו"ח המבקר:

 

בתחילת חוות הדעת פירט המבקר את החלטות ועדת אשר מ-1977. הקביעה העיקרית הייתה שעל שר להתנתק מפעילויותיו טרם כניסתו לתפקיד וליצור חיץ בינו ובין ענייניו הכספיים. עוד קבעה הוועדה, כי עם כניסתו לתפקיד, על שר שהוא בעל זכויות בעסק או בעל מניות המקנות לו שליטה בעובדים, לנקוט בתוך 60 ימים מתחילת כהונתו באחד הדרכים - למכור את זכויותיו בעסק ומניותיו שלא לאדם שהוא קרוב משפחה. אפשרות נוספת היא להחכיר את העסק לאדם שאינו קרוב שלו.


מבנה ההחזקות של החברות. מתוך דו"ח מבקר המדינה

 

השר ברק נבחר בסיבוב השני בפריימריז של מפלגת העבודה, שנערכו ביוני 2007, לתפקיד יו"ר מפלגת העבודה. כמה ימים לאחר מכן נכנס למשרד הביטחון. שלושה ימים לפני שהושבע לשר העביר ברק את מניותיו בחברת "אהוד ברק בע"מ" ובחברה נוספת לשלוש בנותיו בחלקים שווים. לטופס צורפה בקשה לוועדה למתן היתרים, בה בין היתר ביקש ברק להמשיך ולהחזיק בניירות ערך שונים, שלא באמצעות חברת נאמנות וגם היתר כללי לפעילות עסקית עתידית של רעייתו, שביקשה "לפעול בתחום הקישור לקרנות השקעה בינלאומיות... המעוניינות לבדוק אפשרויות השקעה בישראל". חברי הוועדה הסבירו כי בפנייה חסר מידע רב ולכן לא יוכלו לקבל החלטה. הם ביקשו לקבל פרטים נוספים.

 

במהלך שנת 2008 החלה נילי פריאל, רעייתו של ברק, בפעילות עסקית שעלולה להיות מנוגדת, לדברי המבקר, להוראה מהוראות הכללים במסגרת חברה שבבעלותה - חברת "טאורוס ישראל פיננשל ונצ'רס 2008 בע"מ", בלי בקשה נוספת, באופן שאינו תואם את החלטת הוועדה. באוגוסט 2008, בעקבות פרסומים ופניית מבקר המדינה, סגרה רעיית השר את החברה. המבקר הביע את דעתו כי ראוי שהיא תשיב לכל לקוחותיה את יתרת כספם ובספטמבר 2009 הודיע השר ברק כי הכסף הושב.


ברק, לאחר שנבחר לתפקיד יו"ר מפלגת העבודה (צילום: ניב קלדרון)

 

לדעת המבקר, אי הגשת בקשה לוועדה לגבי פעילות אשת השר בחברה, לא תאמה את הכללים ואת החלטת הוועדה. מבקר המדינה כתב כי הוא סבור, כי היה על השר להקפיד בכל הנוגע לביצוע הכללים המחייבים והנחיות הוועדה בנוגע להתנהלותו ולהתנהלות קרוביו ו"על כך שהדבר לא נעשה יש להצטער". עם זאת, לינדנשטראוס כתב כי נוכח סגירת החברה והחזרת הכסף הוא לא מוצא מקום לעיסוק נוסף בפרשה.

 

"הבנות לא עבדו בעבר בחברות"

לגבי החברות שהועברו לבנותיו של השר, כתב מבקר כי תחום פעילות החברות אינו בגדר תחום עיסוקן של הבנות, ולא היה להן מלכתחילה כל תפקיד בהן. ברק טען כי פעילותיו בעניין זה נעשו כדין, שכן מעשיו אינם אסורים במפורש על-פי הכללים. לדעת המבקר, במקום להעביר את המניות לבנותיו, היה על ברק לפנות לוועדה למתן היתרים לפנוי מינוי, בבקשה שתקבע הסדר בנוגע לעסקיו. אפשרות נוספת היא לפנות לשם כך לוועדה עם מינויו. פעולה כזו, לדברי המבקר, היתה עולה בקנה אחד עם רוח הכללים ותכליתם. המבקר ציין, כי יש להצטער שלא כך נהג ברק. במסמכים שנמסרו למבקר על-יד ברק וגם בפגישה עם המבקר, נטען כי לאף אחד מלקוחות החברות "אין ולא היו קשרים עסקיים כלשהם עם משרד הביטחון".
ברק מבקר המדינה 2011

הכנסות החברות של ברק, מיום כניסתו לתפקיד - מתוך דוח מבקר המדינה
  2007 (ממועד המינוי) 2008 2009
אהוד ברק בע"מ 3,142 1,613,109 -
חברה ד'   718,504 580,565
חברה א' 1,313,627 216,124 263,920

הכנסות ברוטו בשקלים, לפני הוצאות ומסים

 

בנוסף עולה מהדו"חות כי יום מאז מינויו של ברק לשר הביטחון היו הכנסות החברה למעלה מ-4.5 מיליון שקלים, לפני הוצאות ומסים. המבקר כתב, כי העובדה שחברת "אהוד ברק בע"מ" היא בעלת מניות בחברות בנות, יוצרת למעשה שליטה וקשרים נוספים, שגם לגביהם עלול להתעורר החשש לניגוד עניינים, שלא נבדק. בחוות הדעת נכתב עוד, כי בפועל נוצר מצב שלא התקיים גילוי מלא.

 

 

לסיכום כתב המבקר, כי "אי הגשת בקשה לוועדה על-ידי השר לגבי פעילות רעייתו בחברה, לא תאמה את הכללים המחייבים שרים למניעת ניגוד עניינים. העברת המניות של ברק לבנותיו אינה מנתקת אותו לחלוטין מזיקתו לחברות, כנדרש בכללים. עוד כתב המבקר, כי בהימנעותו של ברק מפנייה לוועדה כמועמד לשר, בהעברת המניות לבנות טרם המינוי ובהיעדר גילוי מלא, יצר השר ברק הסדר שספק אם יכול היה להשיגו אילו פנה לוועדה. המבקר גם קבל על אי העברת כל המידע לוועדה, שלא יכלה לבחון את מכלול קשריו של ברק וזיקותיו לגורמים שונים".

 

המבקר כתב עוד, כי בנסיבות אלו ברק לא פעל להביא לכך שהחברות יעמדו לביקורת מבקר המדינה על-ידי חתימת הסכם עם הממשלה כנדרש בכללים ובכך מנע פיקוח אפקטיבי יותר. מכל מקום, כתב המבקר, כי הוא סבור שעל ברק לפעול מיד לניתוק מוחלט בינו ובין חברת אהוד ברק בע"מ ולחברה נוספת, בהתאם לכללים.

 

כמו כל חוות דעת אחרת, יועבר הדו"ח ליועץ המשפטי לממשלה, שיחליט לגביו. עם זאת, אין המלצות אישיות של המבקר.

 

מלשכת שר הביטחון נמסר בתגובה: "התקבולים שהתקבלו בחברות האמורות שולמו בגין פעילות שקדמה למינויו של מר ברק לתפקיד שר הביטחון. לאף אחד מהלקוחות של אותן חברות, אין ולא היו קשרים עסקיים כלשהם עם משרד הביטחון ולפיכך בכל רגע נתון לא נוצר חשש לניגוד עניינים. קבלת הכספים בידי החברות הנ"ל אינה אסורה על פי הכללים למניעת ניגוד עניינים הנהוגים היום. רק בעקבות היתר שניתן לו על ידי ועדת ההיתרים הפועלת במשרד מבקר המדינה משך השר ברק כספים".

 

עוד נמסר, כי "ברק העביר את מניותיו בהיותו מועמד לשר. מבקר המדינה סבור כי יש לתקן את הכללים באופן שיחולו גם על מועמדים לשר. השר ברק מצטרף לקריאתו של המבקר". מלשכת שר הביטחון הוסיפו, כי "ברק מברך על השלמת בדיקת המבקר ועל תוצאותיה. שר הביטחון מכבד את דו"ח מבקר המדינה ואת מוסד המבקר וכבר החל לפעול ליישום המלצות המבקר".

 

Read this article in English

 

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
ברק. אין קשרים
צילום: AP
ברק ופריאל. סגרה את החברה
צילום: AP
לינדנשטראוס. אין המלצות אישיות
צילום: גיל יוחנן
מומלצים