שתף קטע נבחר

צילום: גיל יוחנן

המבקר: הפיס שינה ההגרלה - האוצר לא היה נחרץ

מפעל הפיס שינה את ההגרלה והקטין את ההסתברות לזכייה, בלי אישור האוצר, שלא מיהר להתערב ואף אישר הגרלות במועדים נוספים. גם בתוכנית המנויים נעשו שינויים מהותיים במספר הפרסים, ללא אישור ושוב האוצר לא פיקח. המבקר גם התריע בעקבות אי פעולה נגד גורמים עבריניים, הפועלים בחלק מההגרלות

ההגרלה שונתה, האוצר "נרדם בפיקוח". מפעל הפיס שינה לפני כמה שנים את ההגרלה, כך שסיכויי הזכייה הפכו לנמוכים יותר, אך למשרד האוצר לקח זמן להעיר על כך. גם לאחר ההערה לקח למפעל הפיס כמה חודשים לשוב למתכונת הקודמת. ומי נפגע? המהמרים, החולמים להיות מיליונרים. כך עולה מדו"ח מבקר המדינה, שפורסם אחר הצהריים (יום ג').

 

עוד בדו"ח המבקר:

 

מדו"ח המבקר עולה כי בנובמבר 2008 הודיע מנכ"ל מפעל הפיס למנכ"ל משרד האוצר דאז כי הוא החליט לערוך שינויים במתכונות הגרלות הלוטו. המנכ"ל לא הזכיר בהודעתו את כל הנתונים הרלוונטיים ולא הדגיש כי למעשה ירדו סיכויי הזכייה בעקבות השינוי. מנכ"ל משרד האוצר באותה תקופה לא ענה לבקשה.

 

שלושה חודשים עברו ומפעל הפיס החל להפעיל את הלוטו החדש, מבלי שקיבל לכך אישור. רק חודש לאחר השינוי בתנאיי ההגרלה, דרש מנכ"ל משרד האוצר דאז ממפעל הפיס לחדול מקיום ההגרלה באותה מתכונת בתוך 10 ימים, כיוון שמדובר בהפרה של הוראות ההיתר ואף עברה לכאורה על חוק העונשין. למרות זאת, המשיך מפעל הפיס בהגרלת הלוטו החדש במשך כחצי שנה.

 

מבקר המדינה מצא כי משרד האוצר לא נקט עמדה נחרצת, על אף הודעתו כי ינקוט צעדים נגד מפעל הפיס. הוא כתב כי הימנעות משרד האוצר מלעשות כן, פגעה באפקטיביות הפיקוח ומשקפת פעולה נרפית של הרגולטור. עוד כתב המבקר כי במהלך התקופה שבה משרד האוצר לא נקט צעדים, הוא אף אישר למפעל הפיס לערוך את ההגרלה במועדים נוספים, למרות שלא אישר את מתכונת ההגרלה.

 

מינויים? גם להם הסיכוי ירד

בנוסף בדק המבקר גם את תוכנית המינויים של מפעל הפיס. הוא מצע כי מעת התוכנית שונתה. למשל, במרס 2008 פורסמה תוכנית, שכללה שינויים מהותיים במספר הפרסים, בסכומיהם ובמספר הזוכים, מבלי שהתקבלה הסכמת משרד האוצר לשינויים. המבקר העיר כי מפעל הפיס חרג מתנאיי ההיתר, שלפיו חלה עליו החובה לקבל את אישור משרד האוצר מראש לכל שינוי בתנאיי תוכנית המינויים.


מהנתונים שבטבלה עולה, שבהגרלות המיוחדות זכו רק כ-18 עד 160 כרטיסי מנוי בחודש בעוד שבהגרלות רגילות יש כ-625,000 זכיות בחודש (מתוך דו"ח המבקר)

 

המבקר מצא כי בתוכנית "מנוי פיס 2008", ערך מפעל הפיס הגרלה של פרסים חפציים, במקום הגרלת הפרס השמיני. הוא העיר, כי בשינוי זה הקטין מפעל הפיס את ההסתברות לזכייה באופן ניכר וכן הקטין את סכום הפרסים הכולל שחולק למינויים. בנוסף, כך לפי הדו"ח, היו חודשים שבהם ביטל מפעל הפיס את כל ההגרלות הרגילות של תוכנית המינויים וערך במקומן הגרלה חודשית אחת "מיוחדת", שהוגרלו בה פרסים חפציים או כספיים, כשההסתברות לזכייה בהגרלות אלה קטנה לאין שיעור מההסתברות לזכייה בהגרלות הרגילות.

 

המבקר העיר כי בפעולות אלה יש לכאורה הפרה של הוראות חוק העונשין. הוא גם העיר למשרד האוצר, שלא פיקח כראוי על השינויים ולא הפעיל את סמכותו במועד כדי לעצור את יישומם ללא אישור. "נראה כי היה בפיקוח הלקוי בתחום זה כדי לפגוע באינטרסים של ציבור המנויים", כתב השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס.

 

בהמשך הדו"ח התייחס המבקר להגרלת קזינו, הגרלה אלקטרונית המשודרת ומוצגת על גבי מסכים בנקודות המכירה. בכל יום מתקיימות 24 הגרלות כאלו. בשנת 2007 ערכה המשטרה בדיקה אצל מפעילי הקינו. אז התברר כי בחלק מנקודות המכירה יש "פעילות פלילית" ובחלקם היתה תנועת עבריינים המוכרים למשטרה. באחת הנקודות נמצאו שלוש מכונות מזל בלתי חוקיות. המשטרה המליצה אז למשרד המשפטים לשנות את תנאיי ההיתר, אך המבקר מצא כי המשרד לא עשה זאת. בבדיקה שערך המבקר בשנה שעברה נמצאו ממצאים דומים. המבקר הצביע על כשל ממשי של משרד האוצר בפעילות הפיקוח על מפעל הפיס בניהול הגרלות.

 

אזהרה בלתי נראית

בדו"ח יש התייחסות גם לאיסור למכירת טופסי הגרלה, למי שטרם מלאו לו 18 שנים. הוא מצא כי השורה המציינת ש"המכירה לבני 18 ומעלה" כתובה בתחתית המודעה, באותיות קטנות במיוחד, בחוסר פרופורציה מוחלט לפרסום שבמודעה. גם כאן העיר המבקר למשרד האוצר, שלא היה מודע למצב משום שלא קיים פיקוח ראוי על מפעל הפיס.

 

בסיכום הפרק כתב המבקר, כי מפעל הפיס לא פעל באופן נאות ליצירת האיזון כדי להבטיח את טובת הציבור. פעולותיו כוונו בעיקר להשגת הכנסה מרבית ולשם כך הוא שינה תוכניות הגרלות ללא אישור של משרד האוצר, תוך הפרה שיטתית של חלק מסעיפי ההיתר. המבקר כתב עוד, כי ראוי שמשרד האוצר ייערך לאלתר לחידוש ההיתר בסוף השנה ויעשה זאת לאחר בדיקת הסיבות לאי-מילוי תנאיו בשנים קודמות, תוך מציאת מענה שיעלה בקנה אחד עם מטרות החוק.

 

למפעל הפיס העיר המבקר, כי עליו לשים לב לכך שבתחום ההגרלות וההימורים הקו בין מותר לאסור הוא דק. "עליו להקפיד לפעול אך ורק בהתאם להנחיות ההיתר, כדי שקו זה לא ייחצה באופן שיהווה הפרה של הדין", כתב לינדנשטראוס בדו"ח.

 

המבקר גם בדק, בפרק נפרד בדו"ח, את נושא מועדוני מנויים להגרלות. הוא מצא כי עלות ההשתתפות בהגרלות, באמצעות המועדונים, גבוהה מזו שקבע מפעל הפיס וכספי הזכויות אינם משולמים במלואם לזוכים, שכן חלקם מועבר למועדון. למרות שבית המשפט העליון קבע כבר לפני שמונה שנים שפעילות המועדונים תיבדק על-יד הרשויות, לא נעשתה בדיקה כזו. "ההשתהות בבדיקה ובהכרעה לגבי פעילותם של המועדונים, יכול שגרמה להתרחבות הפעילות המתקיימת בתחום זה, בלא שניתנה הכרעה בשאלה חוקיותם", כתב המבקר. "מן הראוי שהרשויות המוסכמות יבחנו את ההיבטים המשפטים והצרכניים של פעילות המועדונים, ולפי תוצאות הבדיקה יפעלו המשטרה ומשרד המשפטים להסדרת הפעילות או להפסקתה".

 

גם ההימורים הלא חוקיים באינטרנט, שאינם קשורים כלל וכלל למפעל הפיס, לא נעלמו מעיני המבקר. הוא מצא כי לא נעשו פעולות ממשיות, לא בתחום ההסדרה המינהלית ולא בתחום האכיפה הפלילית. הוא כתב, כי "העידן הגלובלי והאינטרנט מציבים לרשויות החוק אתגרים חדשים בהתמודדות עם טכנולוגיות ונתיבי פשע, שלא היו פעילים בעבר. יש לפעול על-מנת שמרחב האינטרנט לא יהיה מקום מפלט לפעילות עבריינית".

 

מתשובת משרד האוצר למשרד מבקר המדינה עולה, כי יחד עם אישור ההגרלות הוא חזר וביקש ממפעל הפיס כי יפרט את הפעולות אשר נעשו "בעניין החזרת הגרלת הלוטו למתכונת הקודמת".

 

ממפעל הפיס נמסר כי הם נהגו על פי פרשנות יועציו המשפטיים להיתר ובהתאמה ביקש אישורים לכל המשחקים החדשים. "משרד האוצר חלק על פרשנות זו והצדדים נכנסו למו"מ להבהרת עמדותיהם ולבירור המחלוקת. בתום המו"מ שיסתיים בימים אלה כל הסוגיות נפתרו ומשרד האוצר העניק אישורים לשורה של פעילויות חדשות ובמסגרת זו אף הושק ואושר השבוע משחק לוטו חדש שעל מתכונתו סיכמו הצדדים בהבנה והסכמה".

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
הגרלת לוטו. שינוי בלי אישור
צילום: אורן אגמון
המבקר לינדנשטראוס
צילום: גיל יוחנן
מומלצים