שתף קטע נבחר

ועדות הכנסת: מצנע לחינוך, רגב אחראית על זרים

ח"כ הנגבי יוכל לדון בהסרת חסינותם של ח"כים סוררים, ח"כ רגב תחרוץ גורלות של עובדים זרים ושל פלסטינים. לוועדות הכנסת ניתנות סמכויות ביצוע לא מעטות. מי עומד בראשן?

עם כינונה של הממשלה ה-33 שובצו בראשן של ועדות הכנסת פנים חדשות. אף כי המינויים נדמו בחלקם ל"פירורים" שנותרו מחלוקת תיקי הממשלה, הוועדות יכולות להכריע בתחומים רבים הנוגעים לאזרח הקטן.

 

כנסת נכבדה - דיווחי חדשות נוספים ב-ynet:

ליצמן בכנסת: "נטל שמטל, אף אחד לא יתגייס"

נתניהו הציג את השרים, ח"כים חרדים יצאו

 

בראש ועדת החוץ והביטחון , שחשיבותה גדולה ביחס לוועדות האחרות, יעמוד יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן. היא אמונה על חקיקה בנושאי חוץ וביטחון, וכן על פיקוח ובקרה של משרדי הממשלה הנוגעים בדבר ואישור סעיפי תקציביהם.

 

בפני הוועדה משמיעים בכירי הממשל הישראלי סקירות בתחומי הביטחון, החוץ והמודיעין, ובהם ראש הממשלה, שר החוץ, שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש המוסד, ראש אגף המודיעין וראש המטה לביטחון לאומי. יו"ר הוועדה נחשב לאחד האישים הבכירים במערכת הביטחון הישראלית והוא מדווח על מרבית פעילותה של מערכת הביטחון, מצב שהפך את התפקיד לאחד הנחשבים ביותר בכנסת.

 

בכירי מערכת הביטחון מדווחים לחברי הוועדה. חוץ וביטחון  (צילום: גיל יוחנן) (צילום: גיל יוחנן)
בכירי מערכת הביטחון מדווחים לחברי הוועדה. חוץ וביטחון (צילום: גיל יוחנן)
 

דיוני מליאת הוועדה סודיים. לאחר הדלפות חוזרות ונשנות מדיוני הוועדה, מחויבים כיום חבריה בחתימה על הצהרה לשמירת סודיות. כמו כן חל איסור מוחלט על נציגי התקשורת להיכנס לדיונים. הממשלה מחויבת להביא לאישור הוועדה ביצוע פעולות הקשורות למצב חירום, כמו גיוס מילואים בצו 8. על הממשלה לדווח לוועדה גם על פתיחת מלחמה או פעולות העלולות להביא לפריצתה. כך גם לגבי ענייני מודיעין כמו פעולות מסוימות של השב"כ והאזנות סתר.

 

גם לוועדת הכספים נודעת חשיבות רבה, כיוון שלעומד בראשה יש לעתים כוח רב יותר מלשר מכהן. הוא יכול לעכב או לקדם החלטות תקציביות של מאות מיליוני שקלים בכפוף להחלטת חברי הוועדה. בראשה יעמוד ח"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי). 

 

הוועדה דנה בתקציב המדינה ובחוק ההסדרים ומכינה אותם לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. ביכולתה להשפיע אפוא השפעה מרחיקת לכת על הרכב התקציב, ובכלל זה על העברת תמיכות כספיות לסקטורים וגופים שונים. כמו כן דנה הוועדה בחוקים כלכליים ובפרט בחוקי המסים. 

 

ח"כ דוד רותם (הליכוד ביתנו) יעמוד בראש ועדת חוק חוקה ומשפט. זו עוסקת בחוקת המדינה, בחוקי היסוד, בחוקים הרגילים הנוגעים לסדרי המשפט ולשאלות מתחומי המשפט, ובחוקים כגון: פיזור הכנסת ובחירות. חבריה דנים בהצעות חקיקה ובהכנתן של הצעות החוק לשלבי קריאה ראשונה, שנייה ושלישית במליאת הכנסת.

 

בראש ועדת החינוך יעמוד ח"כ עמרם מצנע (התנועה), שיעסוק עם חבריו לוועדה בכל הנושאים הקשורים בתחום: בתי הספר וגני הילדים, החינוך המגזרי, החינוך הפרטי, חומרי לימוד, המורים, פיתוח והשקעה בתחומים שונים, תקציב החינוך, תמיכה כספית בתלמידים מעוטי אמצעים, חינוך והוראה לתלמידים מתקשים, השכלה גבוהה וחינוך במסגרות נוספות. הוועדה דנה גם בטיפול בהתנהגויות שליליות של בני הנוער ודרכי מניעתן.

 

ח"כ צחי הנגבי (הליכוד ביתנו) יכהן כיו"ר ועדת הכנסת למשך שנה וחצי, ולאחר מכן יחליף אותו בתפקיד ח"כ אופיר אקוניס, חברו לסיעה. הוועדה עוסקת בתקנון הכנסת ועניינים הנובעים ממנו; חסינות חברי הכנסת ובקשות לנטילתה; סדרי הבית; המלצות על הרכב הוועדות הקבועות והוועדות המיוחדות ויושבי-ראש שלהן; תיחום ותיאום הוועדות; העברת בקשות המוגשות לכנסת מהציבור ליושב ראש הכנסת או לוועדות המתאימות; דיון בתלונות על חברי הכנסת; תשלומים לחברי הכנסת; דיון בבקשות ובעניינים שאינם נוגעים לשום ועדה או שלא נכללו בתפקידי ועדה אחרת.

 

אורלי לוי בוועדה לזכויות הילד (ארכיון) (צילום: גיל יוחנן) (צילום: גיל יוחנן)
אורלי לוי בוועדה לזכויות הילד (ארכיון)(צילום: גיל יוחנן)
 

בראש ועדת העבודה והרווחה יעמוד ח"כ חיים כץ (הליכוד ביתנו), אשר זו לו הקדנציה השנייה בתפקיד. בכנסת הקודמת הייתה זו הוועדה עם נתוני החקיקה הגבוהים ביותר, אשר הייתה אחראית לשליש מחוקי הכנסת שהתקבלו בקריאה שנייה ושלישית. בכך הפכה לוועדה המשמעותית ביותר בתחום החברתי כלכלי. הועדה הפכה מבוקשת עד כדי כך, שלוועדה המסדרת הגיעו בקשות להגדיל את מספר חבריה ל-13 במקום 11.

 

ח"כ אורלי לוי (הליכוד ביתנו) תעמוד בראשות הוועדה לזכויות הילד. ועדה זו עוסקת בהגנה על ילדים וקידום מעמדם, במטרה לממש את זכויותיהם ברוח האמנה הבינלאומית לזכויות הילד, לרבות מימוש העקרונות של טובת הילד, אי אפליה, הזכות להתפתחות בתנאים נאותים וזכות של ילדים ובני נוער להשמיע את דעתם ולהשתתף בעניינים הנוגעים בהם.

 

בראש הוועדה למעמד האישה עומדת עליזה לביא (יש עתיד). ועדה זו עוסקת בשוויון בייצוג נשים וכן בתחום החינוך ובמעמד האישי שלהן. היא פועלת למניעת אפליה בשל מין או נטייה מינית בכל התחומים וכן להקטנת פערים בכלכלה ובשוק העבודה ולמאבק באלימות כלפי נשים. כפופות לה ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים, אשר עסקה בתופעת הסחר בנשים בישראל.

 

חוק האזרחות ואיחוד משפחות בשטחים

ח"כ מירי רגב (הליכוד ביתנו) מונתה לראשות ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. הוועדה אחראית על השלטון המקומי, בניין ערים, כניסה לישראל ומרשם האוכלוסין, אזרחות, עיתונות ומודיעין, עדות, ארגון הדתות של יהודים ושל לא-יהודים, משטרה ובתי-הסוהר ואיכות הסביבה. בין היתר אישרה הוועדה את החוק המאפשר מתן אזרחות למי ששירת בצה"ל, את החוק המתיר את הארכת שהייתם של עובדים זרים בתחום הסיעוד במקרים שבהם החולה זקוק לשירותי העובד ואת חוק האזרחות והכניסה לישראל, הוראת שעה האוסרת על איחוד משפחות של תושבי השטחים.

 

ח"כ רגב בהפגנה נגד מסתננים בדרום תל אביב (ארכיון) (צילום: ירון  ברנר) (צילום: ירון  ברנר)
ח"כ רגב בהפגנה נגד מסתננים בדרום תל אביב (ארכיון)(צילום: ירון ברנר)
 

בראשות ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות עומד ח"כ יואל רזבוזוב (יש עתיד). ועדה זו, כשמה כן היא, עוסקת בענייני העלייה והקליטה, וכן בטיפול ביורדים, בחינוך יהודי וציוני בגולה ובמכלול הנושאים הקשורים בעניינים אלה, הנמצאים בתחום טיפולו של המוסד לתיאום בין ממשלת ישראל לבין ההסתדרות הציונית העולמית ובין ממשלת ישראל לבין הסוכנות היהודית.

 

ח"כ עדי קול (יש עתיד) תעמוד בראש הוועדה לפניות הציבור שתחת סמכויותיה: טיפול ומתן מענה שוטף לפניות הציבור שמגיעות לוועדה מאזרחים וארגונים שונים, וקיום קשר שוטף עם משרדי הממשלה ועם נציגי פניות הציבור שלהם. כמו כן הוועדה מסדירה את הטיפול בפניות הציבור במוסדות ממשלתיים וציבוריים, במטרה להגן על מקבלי שירותים ציבוריים.

 

ראשותה של ועדת הכלכלה תיועד ככל הנראה לנציג האופוזיציה. חבריה עוסקים במסחר ותעשייה; אספקה וקיצוב; חקלאות ודיג; תחבורה - ספנות, תעופה, מערכת הכבישים, תחבורה ציבורית, הרכבת והבטיחות בדרכים; איגוד שיתופי; תכנון ותיאום כלכלי; פיתוח; זיכיונות המדינה ואפוטרופסות על הרכוש; רכוש הערבים הנעדרים; רכוש היהודים מארצות האויב; רכוש היהודים שאינם בחיים; עבודות ציבוריות ובינוי ושיכון.

 

הוועדה פועלת במגוון תחומים נוספים ובהם תקשורת - שידורי רדיו, טלוויזיה, טלפוניה, כבלים ולוויין, דואר; צרכנות והגנת הצרכן, הגבלים עסקיים, בנקאות ואשראי למשקי הבית ולעסקים הקטנים והבינוניים, זכויות יוצרים, פיתוח הנגב והגליל, אנרגיה - חשמל, דלק, גפ"מ, גז טבעי, משאבי טבע, התייעלות אנרגטית ואנרגיה מתחדשת; התיירות - ענף המלונאות, תיירות פנים, סוכני הנסיעות, מורי הדרך; מינהל מקרקעי ישראל, המאבק בתאונות הדרכים, עסקים קטנים ובינוניים, מחזור וטיפול סביבתי וכלכלי במוצרים שונים.

 

גם ראשותה של הוועדה לביקורת המדינה תאויש בח"כ מהאופוזיציה. היא דנה בדו"חות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, בסמכויות על-פי חוק מבקר המדינה וחוקים אחרים, ובמעמדם וסמכויותיהם של מבקרים פנימיים. הוועדה רשאית להורות על מינוי ועדת חקירה ממלכתית בעקבות דיון בדו"ח מבקר המדינה.  

 

ועדות נוספות שפועלות בכנסת: ועדת האתיקה, ועדה מיוחדת לבעיית העובדים הזרים, הוועדה למאבק בנגע הסמים וועדת המדע והטכנולוגיה.  

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
ועדת הפנים. רגב
צילום: גיל יוחנן
צילום: גיל יוחנן
ועדת החינוך. מצנע
צילום: גיל יוחנן
ועדת העליה והקליטה. רזבוזוב
צילום: גיל יוחנן
מומלצים