שתף קטע נבחר

מחפשים דירה בעזרת מתווך - חייבים לשלם לו?

ישראלים רבים שרוצים לקנות או למכור דירה מעדיפים להיעזר במתווך נדל"ן, אולם לא אחת מסרבים לשלם את דמי התיווך. לרוב כי המתווך לא עשה את עבודתו כראוי ובמקרים אחרים פשוט כי הם רוצים להתחמק מהתשלום. בדקנו מה קובע החוק

ישראלים רבים שמעוניינים לקנות או למכור דירה פונים לעזרתו של מתווך נדל"ן. אולם במקרים רבים פורצות מחלוקות בנוגע לדמי התיווך - אם באשר לשיעורם ואם לעצם זכאותו של המתווך לשכר. הטענות שעולות במקרים כאלה מצביעות, לעתים, על מתווך שלא תרם בפועל למכירת הדירה אך מבקש שכר; ובפעמים אחרות מדובר ברוכשים שמנסים לנצל לרעה את דרישות החוק כדי להתחמק מתשלום.

 

כתבות נוספות על תיווך מקרקעין בערוץ הנדל"ן :

 

חוק המתווכים במקרקעין והתקנות שנקבעו מכוחו הם חקיקה צרכנית, הקובעת סטנדרטים של מקצועיות והגינות לעיסוק במקצוע התיווך - על מנת להגן על הרוכשים. חוק זה נועד לדאוג, בין היתר, לכך שרק מתווך אשר תרם בפועל למכירת הדירה יקבל את שכרו. נשאלת השאלה, אם כן, מהם התנאים לזכאות המתווך לדמי תיווך.

 

מתי המתווך זכאי לתשלום? (צילום: Index Open) (צילום: Index Open)
מתי המתווך זכאי לתשלום?(צילום: Index Open)

 

תנאי ראשון: מתווך מורשה

משטר הרישוי נועד לוודא ששירות התיווך יינתן על ידי גורם העונה לדרישות מינימליות של התאמה וכשירות, ובעל ידע ורמה מקצועית נאותה בתחום הנדל"ן. כמו כן, הוא נועד לאכוף סטנדרטים של מקצועיות והגינות על מנת להגן על רוכשי הדירות.

 

הסכם תיווך במקרקעין, שנערך על ידי אדם שאינו בעל רישיון תיווך כדין, מהווה "חוזה פסול". זאת משום שכריתתו, תוכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים ומבצע התיווך אינו זכאי לתשלום דמי תיווך - גם אם עמד בכל שאר דרישות חוק המתווכים במקרקעין, כולל היותו הגורם היעיל להתקשרות בעסקה.

 

החריג היחיד לכלל זה שהותר עד כה בפסיקה, מתייחס לתיווך בעסקת אקראי, כלומר עסקה שתווכה על ידי מי שאינו עוסק דרך כלל בענייני מקרקעין.

 

תנאי שני: הזמנה בכתב

בדומה לעסקאות מקרקעין, קבע המחוקק דרישה בכתב לחוזה תיווך תקף. סעיף 9(א) לחוק קובע כי "מתווך במקרקעין לא יהא זכאי לדמי תיווך, אלא אם כן חתם הלקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולות תיווך במקרקעין". באופן כללי, לא ניתן לסטות מדרישה בכתב ובבתי המשפט הוחלט כי ללא קיום דרישת הכתב במלואה - אין המתווך זכאי לדמי תיווך.

 

עם זאת, חשוב לציין שבשנים האחרונות נעש ריכוך מסוים בדרישת הכתב, כפי שנעשה במקרים מסוימים גם ביחס לדרישת הכתב שבחוק המקרקעין: כך, למשל, נפסק כי במקרים בהם דרישת הכתב מנוצלת לרעה - יש לסגת מדרישה זו.

 

על החוזה לכלול לפחות את הפרטים הבאים: שמות, כתובות ומספרי זיהוי של המתווך ושל הלקוח; סוג העסקה שפעולת המתווך מבוקשת לגביה, כגון: שכירות או מכירה; תיאור הנכס נושא פעולת התיווך; מחיר העסקה המבוקשת, בקירוב; וכן הסכום המוסכם של דמי התיווך או שיעור דמי התיווך המוסכם, מתוך המחיר שבו תתבצע העסקה, והאם המחיר - לפי אחד מאלה - כולל מע"מ.

 

נכון להיום, אין הלכה ברורה באשר למעמדו של הסכם שאינו מציין את כל הפרטים המהותיים כנדרש, והאם ניתן להשלים פרטים מהותיים החסרים בו. בתי המשפט בודקים כל מקרה לגופו, במטרה שלא לפגוע בתכליתו של חוק המתווכים מחד, אך גם כדי למנוע ניסיונות התחמקות מחבות באופן "מתוחכם" מאידך. לאור מגמת הפסיקה, נראה כי בנסיבות מסוימות גם ללא רישום מלוא הפרטים בהזמנת התיווך, יתכן שהלקוח יחויב בתשלום דמי תיווך.

 

תנאי שלישי: הגורם היעיל

סעיף 14 לחוק המתווכים מתנה את הזכאות לדמי תיווך בהיות המתווך "הגורם היעיל שהביא להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב". היות המתווך "הגורם היעיל" להתקשרות הצדדים נגזרת מבחינתה של מערכת העובדות, כאשר הדגש בפסיקה מושם על יעילות פעולת התיווך ולא על כמות הפעולות שבוצעו.

 

המשמעות היא שאם מגיע סכסוך כזה לפתחו של בית המשפט, על המתווך הנטל להוכיח כי אכן היה "הגורם היעיל" שהביא להתקשרות הצדדים, כאשר כל מקרה נבחן לגופו. לעתים די במסירת כתובת או בהפגשת הצדדים כדי שהמתווך ייחשב כגורם היעיל שהביא להתקשרות, ולעתים נדרשת מעורבות רבה יותר.

 

במקרה בו נכרת הסכם בלעדיות, ובוצעו הוראות החוק בנדון, מתקיימת "חזקה" כי המתווך הוא "הגורם היעיל" שהביא למימוש העסקה. במקרה של סכסוך משפטי כזה עובר נטל ההוכחה בדבר שלילת זכות המתווך לדמי תיווך אל הלקוח.

 

תנאי רביעי: הסכם מחייב

תפקידו של המתווך במקרקעין הוא לשמש כלי יעיל להפגשת מוכר וקונה, לסייע להם להגיע להסכמה ולמפגש רצונות, שיבוא לידי ביטוי בכריתת הסכם מחייב המקנה זכות במקרקעין. אם לא נכרת הסכם מחייב, המתווך אינו זכאי לשכר - גם אם הושקעה מצדו עבודה. הזכאות קמה לאחר שהתברר כי ההסכם המחייב תקף - גם אם בפועל לא בוצע, שכן המתווך השיג את מטרת ההתקשרות.

 

במקרים מסוימים בוחרים הצדדים להתנות את תוקפה של העסקה בהתקיימות תנאים, למשל בקבלת אישורי תב"ע לבנייה על הקרקע המיועדת למכירה. אי קיומו של תנאי כזה בחוזה מבטל את תוקף החוזה.

 

כמו כן, לעתים חותמים צדדים על זיכרון דברים, קודם לחתימת ההסכם. אם זיכרון הדברים מפורט, דיו כדי לסגור עסקה, כאשר החתימה הסופית היא רק שלב טכני. אולם אם זיכרון הדברים אינו מהווה סגירה של עסקה, אלא רק שלב לקראת החתימה הסופית, הרי שאין מדובר בהסכם מחייב - והמתווך אינו זכאי לדמי תיווך טרם החתימה על ההסכם הסופי.

 

תנאי חמישי: התמורה

חוק המתווכים במקרקעין אינו מגביל את גובה דמי התיווך, והדבר נתון למו"מ בין הצדדים. אך חלה החובה על הצדדים לציין את התמורה המוסכמת בפרטי ההזמנה בכתב.

 

חוק המתווכים אינו קובע את מועד התשלום (ואף אין חובה לכלול זאת במסגרת פרטי הזמנה בכתב) והדבר גם כן נתון להסכמה החוזית בין הצדדים. אם מועד התשלום לא מצוין במסגרת ההזמנה בכתב, הוא יינתן עם סיום פעולות התיווך, או תוך זמן סביר לאחר מכן.

 

הכותב הוא בעל משרד עורכי הדין המסחרי דוניץ ושות' ומומחה בתחומי המקרקעין

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: Index open
כדאי לקחת מתווך? קודם חתמו על הסכם
צילום: Index open
צילום: אסנת קרסננסקי
עו"ד דב דוניץ
צילום: אסנת קרסננסקי
מומלצים