שתף קטע נבחר

הרבה לפני פרויד: ההורות הגרועה של אבות האומה

אברהם מעדיף את ישמעאל, ומפנק אותו עד קלקול. יצחק מעדיף את עשיו, ומפנק אותו עד קלקול. יעקב מעדיף את יוסף, והפינוק הזה עולה לעם ישראל בגלות מצרים. חז"ל לא עושים הנחות לאבות האומה, בדרך להשיב לעם היהודי את השליטה

בשביל זה לא צריך שיעורי תנ"ך

לא נדרש לימוד מעמיק בסיפורי בראשית על מנת לגלות שהתורה מעידה על גיבוריה - אימהות ואבות האומה - שבשר ודם הם, והורותם לא רק שאינה טובה משל ההורים הממוצעים, היא אף נופלת ממנה.

 

 

<< הכל על העולם היהודי - בפייסבוק של ערוץ היהדות. היכנסו >>

 

אברהם - מגרש את בנו הבכור, מנסה להקריב את בנו השני, ולבסוף מגרש מעל פניו את ילדי פילגשיו. שרה – מגרשת את בן בעלה ולא מצליחה להגן על בנה מהקנאות של בעלה.

 

בפרשת השבוע שלנו, רבקה ויצחק, שיש להם דווקא התחלה מוצלחת ומבטיחה, נקלעים למבוך של סכסוכים, אפליות ושימוש שקרי ומניפולטיבי בילדים. ויעקב? גם הוא לא גואל את עצמו מסכנת האפליה המובילה את ילדיו לסכסוך דמים.

 

וכל שנותר זה לדרוש דרשות על המשמעויות השונות של הבחירה המקראית להציע לנו הורים לאומיים "מקולקלים".

 

חז"ל רוקדים על הדם?

קל להתרגש מדרשות תלמודיות כאשר הן חותרות ורוקחות מהדמויות המקראיות מרקחת שלא שיערוה אבותינו. אלא שבכל הקשור להורות של אבותינו הם מלבים את האש תחת הביקורת שמותח כבר המקרא, ומפליאים את מכותיהם במודלים הוריים חבוטים. ואני שואלת – זו חוכמה? מה הם מרוויחים מדקירת דמות הורית שכבר יצא ממנה האוויר?

 

לפנק, לפנק, לפנק

המדרש הבא מפתיע לא בעצם הביקורת על אבהותם של האבות, אלא בתוכנו – בטענה שהאבות פינקו את ילדיהם יתר על המידה. לפחות בכל מה שקשור לדמותו של אברהם, פינוק היא טענה מפתיעה (שמות רבה, שנאן, א):

 

"מצינו בישמעאל שהיה לו געגועים על אברהם ולא רדהו ויצא לתרבות רעה ושנאהו אברהם והוציאו מביתו ריקם. מה עשה ישמעאל? כשהיה בן חמש עשרה שנה התחיל להביא צלם מבחוץ והיה משחק בו ועובדו, שנאמר: 'ותרא שרה את בן הגר המצרית ... מצחק', ואין מצחק אלא עבודה זרה... ואין מצחק אלא שפיכות דמים... ואין מצחק אלא גלוי עריות... באותה שעה אמרה שרה: "גרש את האמה הזאת ואת בנה'... מכאן אתה למד שהיה אברהם טפל לשרה בנביאוּת".

 

 

כן, ישמעאל כמהה אל אברהם אביו שנהג עמו ברכות יתירה. האב הוותרן הפך את ישמעאל לבן סורר, שכבר בגיל חמש-עשרה הצליח לעבור על שלוש העברות החמורות ביותר: עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. ישמעל המפונק מהמדרש, הפך לבן חסר גבולות ולשנוא ליבו של ההורה המפנק.

 

והפרחים לאמא

הדרשן שבחר לחבוט בהורות החבוטה ממילא של אברהם, בוחר להעלות על נס את שרה, וגירושו של ישמעאל מבית המשפחה הופך ממעשה אכזרי - לנבואה שמוכיחה את עצמה.

 

מילד עקוד, לאב מפנק

גם מיצחק העקוד לא נחסכות מכות האוהב החז"ליות, והדרשן מפליא ביקורתו באב שהמקרא ממילא לא מצא בהורותו נקודות זכות רבות:

 

"'ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו'. לפיכך יצא לתרבות רעה על שלא רידהו, כמו ששנינו: חמש עבירות עבר עשיו הרשע באותו היום - בא על נערה מאורסה, והרג את הנפש, וכפר בתחיית המתים, וכפר בעיקר, וביזה את הבכורה, ועוד שתאב למיתת אביו ובקש להרוג את אחיו, שנאמר: יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי (בראשית, כ"ז), וגרם ליעקב לברוח מאבותיו, והלך אף הוא אצל ישמעאל ללמוד ממנו תרבות רעה ולהוסיף על רשעו, שנאמר: 'וילך עשיו אל ישמעאל'".

 

על פי המדרש, חוזר יצחק על הטעות הכפולה של אביו: גם מפנק וגם את הבן הלא נכון. ועל כן גם הבן חוזר על אסונות הדור הקודם, ומצליח ביום אחד לכפור בעיקר, לשפוך דם ולעסוק בגילוי עריות. ושוב, כמו בדור הראשון – האב עיוור והאם אלופה בנביאוּת.

 

לוקחים אחריות?

למה בוחרים חכמי המדרש לפזר מלח על הפצעים המקראיים הפתוחים? עם השנים הפכו ישמעאל ועשיו למייצגים של האסלאם (ישמעאל) ושל רומי והנצרות (עשיו). האם ייתכן שהדרשן מבקש לקחת אחריות על הגורל היהודי, וכך להשיב לנו תחושה של שליטה, גם במחיר השחרת פני אבות האומה?

 

באופן פרדוכסלי, אם האבות אשמים ביצירת הגדולים שבאויבינו, הרי שהכוח חוזר לידיים שלנו.

 

אין גבול לאחריות

מדרש נוסף מציג עמדה זו בקיצוניות ביחס לאב השלישי, ליעקב. לפי מדרש זה הורותו הגרועה של יעקב, היא ולא אחרת, אחראית לכל הסבל של גלות מצרים (בבלי, שבת י, ע"ב):

 

"אמר רב: לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, שבשביל משקל שני סלעים מילת (צמר) שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, נתקנאו בו אחיו, ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים".

 

 

יחסו של יעקב ליוסף חמור והעיוורון ההורי שלקה בו מדהים. עם זאת, אשאל שוב – האם לא סנט המקרא די ביעקב שצריכים לבוא חכמי התלמוד ולהאשימו בארבע-מאות שנות גלות ועבדות?

 

הדיל האכזרי של השליטה

זו העסקה שאנו רוקחות לא פעם, וכדאי לזכור היטב אותה ואת מחירה – על מנת להציע לעצמנו חיים עם חוקים ברורים ותחושת שליטה, אנו מוכנות לעתים לכרות בריתות גם עם השטן.

 

הבחירה להסביר את סבל הגלות גורמת לדרשנים לייחס לאבות הורוּת איומה, וזה כמובן מחיר תרבותי לא פשוט.

 

האחריות על הסבל

מה גורם לסבל רב יותר: הכאב, או תחושת אובדן השליטה (שמקורה בחוסר היכולת למנוע את הכאב)? נדמה לי שתשובת הדרשן היא שכך או כך, במצב של העם היהודי בזמנו הדבר היחיד שניתן לתיקון הוא תחושת השליטה.

 

אין לנו מה לעשות נגד הסבל, אומר לעצמו הדרשן, אבל יש לנו אפשרות לספר את הסיפור באופן שיעניק לנו תחושה שההגה היה בידיים שלנו, שאנחנו אחראים לסבלנו - ומשום כך גם ביכולתנו לעצור את הסבל הבא.

 

שליטה בכל מחיר

הרצון להחזיר לעצמנו תחושת שליטה במצבי חיים קשים, גורם לנו להניח על כתפינו אחריות ואשמה שאינן פרופורציונאליות למשקלנו.

 

דברים רעים לפעמים פשוט קורים. אברהם היה אב טוב לישמעאל משהיה ליצחק. יצחק היה אב טוב לעשיו משהיה ליעקב, ובכל זאת ילדים אלה גרמו סבל לבנים ה"נבחרים". והאם יעקב, שהפלה את יוסף בצורה מחפירה, אמור לשאת על מצפונו את כל גלות מצרים?!

 

ובבית המדרש של הטוקבקים

בשבוע שעבר כתב לי א. נ. (בטוקבק 68): "אשמח מאוד שתתייחסי אלי במאמר הבא. השאלה שלך היא באמת שאלה טובה. שאלה מצוינת ומעניינת.

השאלה שלי היא האם חיפשת גם תשובות בתוך כל הספרות הענקית של חז"ל? האם הפנית את השאלה שלך אל רב כלשהו?... בדר"כ נראה שאת סה"כ אישה יהירה ופופוליסטית שמחפשת לקנטר, לבזות, ולרמוס בגסות, עיקרי חיים של אנשים אחרים. וכמובן, שכל זה בשם הנאורות וחכמת הביקורת.

 

"נראה שאת לא מתמודדת לעומק עם השאלות, מטילה ספק לשם הספק. יש פה שפלות מאוד גדולה כיוון שאת מכשילה ציבור... אם היית מחפשת תשובות באמת, ומנסה (אבל חלילה כי הם 'חשוכים') לפנות לרבנים שכל חייהם מוקדשים ללימוד התורה על כל צדדיה ועומקה, אז הייתי מאמין שאת אישה 'אמיתית'".

 

א. נ. יקר, הנה אני מתייחסת לדברך - ובשמחה. אבל אני סקרנית לדעת מדוע אתה מבקש שאתייחס לדבריך בעודך מייחס לי גסות, שפלות, קנטור ועוד. אם דעתי חשובה לך – אני כנראה לא איומה. ואם אני באמת איומה – מדוע אתה מבקש את התייחסותי? בקיצור, אני מציעה לך חברותא ומקווה שהצעתי תתקבל.

 

ובעניין הערותיך - ראשית, בדקתי במקורות חז"ל (זה הרי המקצוע שלי) ובספרות חז"ל יש עמדות שונות, ואני הצגתי אחת מהן. ובעניין המלצתך לפנות עם שאלותיי אל הרבנים – דווקא עשיתי זאת. שנים ארוכות ורבות נסיתי לחסות בצלם של רבנים, ונחלתי אכזבה וכאבי לב מסוגים שונים. לשאלותיי לא מצאתי מענה בעולם הרבני-אורתודוכסי, ומניסיוני למדתי שהאחריות על בחירת התשובות מוטלת על הכתפיים של כל אישה ואיש, ואין לאן לברוח מהאחריות האישית.

 

ואתה, איזו תשובה הייתה מניחה את דעתך?

 

שבת שלום!

 

לכל הטורים של רוחמה וייס

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: דבי קופר Debbi Cooper Photographer
רוחמה וייס
צילום: דבי קופר Debbi Cooper Photographer
מומלצים