שתף קטע נבחר

ועדת אור: בן עמי, וילק ואליק רון פסולים לתפקיד ביטחוני

3 שנים לאחר מהומות אוקטובר שזיעזעו את מדינת ישראל, התפרסם היום דו"ח ועדת החקירה שהקימה ממשלת ברק. המסקנות: המשטרה והדרג המדיני כשלו בטיפול באירועי אוקטובר. מסקנות אישיות נגד בן עמי, וילק ואליק רון - לא נגד אהוד ברק. הומלץ להדיח שני קציני משטרה - ולדמן ורייף. ביקורת נגד נציגי המגזר הערבי

ועדת החקירה הממלכתית, בראשות השופט תיאודור אור, קובעת היום (ב') כי המשטרה והדרג המדיני כשלו בטיפול באירועי אוקטובר 2000 ובהיערכות אליהם.

 

  • הוועדה מותחת ביקורת על ראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק, אולם לא ממליצה לגביו כל המלצה אופרטיבית.

 

  • הוועדה פסלה את פרופ' שלמה בן-עמי מלכהן בתפקיד שר לביטחון פנים בעתיד; גם המפכ"ל לשעבר יהודה וילק וניצב אליק רון נפסלו מלמלא בעתיד תפקידים בכירים בתחום ביטחון הפנים.

 

  • הוועדה ממליצה להדיח מהמשטרה את תת-ניצב משה ולדמן ואת רב-פקד גיא רייף.

 

  • הוועדה קובעת עוד כי נציגי הציבור הערבי – ח"כ עזמי בשארה, ח"כ עבד אל-מאלכ דהאמשה והשייח ראאד סלאח – הסיתו ועודדו לאלימות, אולם משום שאינם נושאים בתפקידים ביצועיים, לא הומלצו לגביהם המלצות אופרטיביות.

 

 

זהו הפירוט המלא של המלצות הוועדה:

 

 

אהוד ברק: "לא היה ער וקשוב"

 

הוועדה מתחה ביקורת על ראש הממשלה דאז, אהוד ברק, אשר "לא היה ער וקשוב במידה הנדרשת" לתהליכים בחברה הערבית, לא שעה להמלצות לקיים דיון בנושא, ולא נתן דעתו באופן מספק לצורך בהיערכות המשטרה. ברק גם לא נקט פעולות מספיקות ביומיים הראשונים של האירועים למנוע שימוש של המשטרה באמצעים קטלניים לפיזור הפגנות או להגביל אותה. ברק גם לא קיים את חובתו כראש ממשלה לדרוש מהמשטרה ומהממונים על פעולתה דיווח מלא ומפורט על האירועים שבהם נהרגו אזרחים ישראלים.

 

הוועדה קבעה כי הנחייתו של ברק לפתוח את כביש ואדי ערה אינה מצדיקה ביקורת, וכי הוא אינו אחראי לירי הצלפים באום אל-פאחם. ברק "זוכה" גם מהאזהרות על כך שלא נתן דעתו על חומרת האירועים לאחר שפרצו, ולא עשה די להרגעת הרוחות.

 

בדו"ח הוועדה נכתב כי היא "נתנה את דעתה לכך שמר ברק אינו ממלא עוד את תפקיד ראש הממשלה, מאז הבחירות בפברואר 2001, ולכך שתפקיד ראש הממשלה הוא במהותו תפקיד נבחר. הוועדה הגיעה למסקנה, כי אין מקום שתעסוק או שתדון בהשלכות האפשריות של מסקנותיה על מועמדותו של מר ברק לשוב ולכהן בתפקיד זה. אשר לתפקידים אחרים, הרי שאף כי לא הקלה ראש בכשלים שנתגלו, סברה הוועדה, לאחר שהביאה בחשבון את מכלול העובדות שהוכחו, כי אין מקום להמלצה אופרטיבית כלשהי ביחס למילוי תפקידים אחרים על ידי מר ברק".

 

בן-עמי: "כשל מהותי במילוי תפקידו"

 

ועדת אור מתחה ביקורת נוקבת יותר על תפקודו של פרופ' שלמה בן-עמי כשר לביטחון פנים בזמן המהומות. היא קבעה כי בן-עמי לא פעל במידה מספקת להבטיח את היערכות המשטרה לפני המהומות; הוא לא גילה ערנות מספקת לסיכון הטמון בשימוש בכדורי גומי, ולא נקט פעולות למנוע את השימוש בהם, אף שידע או היה צריך לדעת את הסיכון הרב הטמון בשימוש בהם.

 

עוד נקבע בדו"ח כי בן-עמי לא פעל בתקיפות ובנחרצות מספיקות בפיקוח על פעולת המשטרה ונמנע מלדרוש מהמשטרה ומהממונים עליה דיווח מלא ומפורט על אירועים שבהם נהרגו אזרחים.

 

הוועדה קבעה כי "המסקנות אליהן הגיעה מצביעות על כשל מהותי במילוי התפקיד על ידו. על רקע כישלונו כשר לביטחון פנים, המליצה הוועדה כי בן-עמי לא ימונה בעתיד לתפקיד שר במשרד זה".

 

וילק: אחראי למחדלים, הפר את האמון

 

הוועדה מצביעה על שורה ארוכה של מחדלים שמיוחסים למפכ"ל המשטרה לשעבר, רב-ניצב יהודה וילק. בין היתר לא הורה וילק על היערכות מתאימה עם פרוץ האירועים, ואפשר שימוש בכדורים מצופי גומי למרות שידע שהם עלולים לגרום לתוצאות קטלניות.

 

וילק לא הגיב על האירועים הראשונים שבהם נהרגו אזרחים בתקיפות, כדי למנוע פגיעות נוספות. הוא לא דאג לתחקירים מסודרים ולתיעוד מספק של פעולות המשטרה שבמהלכן נהרגו אזרחים.

 

הוועדה דחתה את גרסתו של וילק, כי לא היה מודע לאחר מעשה לכך שצלפים ירו אש חיה באירועי אוקטובר 2000. הוועדה קבעה כי וילק ידע על ירי הצלפים, אבל "לא מילא את חובתו בכך שלא גילה את העובדות הנוגעות לכך לדרג המדיני".

 

לדעת הוועדה, מצביעים ממצאיה על "כשל מקצועי מהותי של המפכ"ל וילק במילוי תפקידו, ואף על הפרת חובת אמון כלפי הדרג המדיני בכל הנוגע לנושא ירי הצלפים". לנוכח זאת, הוועדה ממליצה כי וילק לא ימלא בעתיד תפקידים בכירים בתחום ביטחון הפנים.

 

רון: אחראי ישירות לאש חיה ללא הצדקה

 

הוועדה מצאה שורה ארוכה של מחדלים חמורים גם לגבי ניצב אליק רון, שהיה מפקד המחוז הצפוני של המשטרה. בין היתר תרם רון ליחסים עכורים ואף לנתק בינו לבין מנהיגות הציבור הערבי בצפון. "דברים ומעשים אלה של ניצב רון חרגו מן המותר והראוי למפקד מחוז", קבעה הוועדה.

 

עוד נקבע בדו"ח כי רון לא הכין כראוי את משטרת המחוז למהומות, לא דאג להיערכות מספקת לאחר שהאירועים פרצו, ולא ניהל כראוי את פעילות המשטרה במחוז שלו.

 

הוועדה קובעת כי הוכח שרון היה אחראי לירי צלפים באש חיה לעבר מתפרעים באום אל-פאחם, ללא הצדקה. הוא הורה אישית על ירי צלפי לעבר מיידי אבנים, ללא הצדקה ובניגוד להוראת המשטרה. מהירי נפגעו שבעה אנשים לפחות, ואחד מהם מת. רון היה אחראי לירי צלפים גם בעיר נצרת.

 

עוד נקבע כי רון לא דאג לכך שייעשה שימוש באמצעים לא-קטלניים לפיזור הפגנות ואפשר שימוש בכדורי גומי למרות שידע על הסיכונים הטמונים בהם. רון לא דאג לתחקירים מסודרים ולתיעוד של אירועים שבה נהרגו מפגינים.

 

הוועדה "התרשמה מכושר מנהיגותו של רון ומדמותו כמפקד מוערך בעיני פיקודיו, מנכונותו לקבל אחריות על עצמו, ממסירותו לתפקידו ואף מפעילותו בעבר כדי לסייע למגזר הערבי". עם זאת, היא מצאה "כשל מהותי במילוי תפקידו" והמליצה שלא ימלא בעתיד תפקיד פיקודי או ניהולי בתחום ביטחון הפנים.

 

ולדמן ורייף: הודחו משירות במשטרה

 

גם בעניינו של תת-ניצב משה ולדמן, שהיה מפקד מרחב העמקים במשטרה, נקבעו ממצאים חמורים. ולדמן היה אחראי להפעלה של ירי צלפי באש חיה ללא הצדקה; הוא איפשר שימוש בכדורי גומי; הוא נתן פקודת אש בנצרת, ללא הצדקה, וכתוצאה ממנה נפצעו אזרחים, ואחד מהם מת. לא זו בלבד שולדמן לא דאג לתחקירים ולתיעוד מסודרים – הוא ליווה את חקירת האירוע "תוך ניגוד עניינים אישי".

 

אף שולדמן הרשים את הוועדה "כמפקד מנוסה ורציני", נמצאו "כשלים חמורים ומהותיים במילוי תפקידו", ואף "חריגה בעלת אופי אתי בדרך מילוי התפקיד בכל הנוגע לחקירת פרשה בה היה מעורב באופן אישי". אף שהוחלט להעלותו בדרגה במהלך עבודת הוועדה – היא המליצה להדיח אותו מהמשטרה.

 

גם את רב פקד גיא רייף ממליצה הוועדה להדיח משירותו במשטרה. הוועדה מצאה שהוא נהג להגיע לאירועי הפרת סדר לבדו או בלוויית שוטר בודד, בלי אמצעים לפיזור הפגנות, ובכך יצר סיכון בלתי-סביר להסלמה. באירוע שהיה באזור התעשייה תירודיון, הוא התעמת עם עשרות צעירים זורקי אבנים וירה לעברם אש חיה ללא הצדקה. כתוצאה מכך נגרם מותם של שני אזרחים, ונפצעו אחרים.

 

מוזהרים נוספים במשטרה: השעיית קידום וחקירות

 

הוועדה החמירה פחות עם שלושה קציני משטרה נוספים. היא מצאה שניצב משנה בנצי סאו, שהיה אז מפקד מג"ב בצפון, וכיום משמש כמפקד מג"ב, פיקד על אירוע בצומת אום אל-פאחם, שבו ניהלו כוחותיו עימות של שעות עם אזרחים, ללא הצדקה. במהלך האירוע נכנסו שוטרים לאום אל-פאחם וירו כדורי גומי ואש חיה, שמהם נהרגו שני אזרחים ונפצעו רבים – אולם הוועדה מצאה שסאו לא היה אחראי אישית לתוצאות הקשות. עוד נקבע שסאו היה שותף לאחריות לירי לא-מוצדק של צלפים לעבר מיידי אבנים בצומת אום אל-פאחם.

 

הוועדה התרשמה מסאו כמפקד "מנוסה ורציני", אולם מצאה בתפקודו "כשלים מהותיים" והמליצה שהוא לא יקדם בדרגה או בתפקיד במשך ארבע שנים.

 

סגן ניצב שמואל מרמלשטיין, שהיה מפקד תחנת נצרת במשטרה, אישר ירי צלפים ללא הצדקה. הוועדה מצאה כי תפקודו ברוב המקרים היה "ללא דופי ואף ראוי לשבח", אבל הכשל בהפעלת הצלפים היה מהותי, ולכן הומלץ על השהיית קידומו בדרגה או בתפקיד למשך שנה.

 

סגן ניצב ירון מאיר, שפיקד על גזרת משגב, לא דאג לכך שכוח משטרתי יוצב באזור התרודיון – אולם הוועדה מצאה שהוא אינו אחראי לתוצאות הקטלניות של העימות שפרץ במקום בין רפ"ק גיא רייף לבין מתפרעים ערבים, שכן רייף יכול היה פשוט לסגת ולמנוע את הסיכון לעצמו ואת הפגיעה באחרים. הועדה לא המליצה המלצה אופרטיבית בעניינו של מאיר.

 

הוועדה קבעה כי שוטר משמר הגבול מורשד ראשד ירה כדורי גומי באירוע שהיה בכר ג'ת, וכיוון לעבר פלג גופם העליון של מפגינים, בניגוד להוראות. בכך הוא גרם למותו של אזרח ערבי, והוועדה המליצה על חקירה פלילית של המחלקה לחקירת שוטרים.

 

שוטר אחר – נ' י' מהיחידה המיוחדת ללוחמה בטרור – נמצא אחראי לירי של אש חיה, ללא הצדקה, לעבר אדם שהשליך בקבוק תבערה, אולם הוחלט שלא להמליץ על העמדתו לדין. כיוון שאינו משרת עוד במשטרה, לא הוחלט גם על אמצעים אחרים.

 

הוועדה המליצה על חקירה פלילית בשורה של אירועים נוספים, אולם מבלי שהצביעה על אשמים ספציפיים.

  

נציגי הציבור הערבי: הסיתו לאלימות

 

הוועדה קבעה כי השייח ראאד סלאח, יו"ר הפלג הצפוני של התנועה האיסלאמית, היה אחראי לפני אוקטובר 2000 להעברת מסרים חוזרים ונשנים המעודדים אלימות כדרך להשגת מטרותיו של המגזר הערבי בישראל, וכן העביר מסרים השוללים את עצם הלגיטימיות של קיומה של מדינת ישראל ומציגים אותה כאויב. סלאח גם "תרם תרומה ממשית לשלהוב הרוחות ולהתפרצות האלימה" של אוקטובר 2000, בכך שידבר על "טבח" מתוכנן במסגד אל-אקצה. משום שאינו נושא בתפקיד רשמי, הוועדה לא המליצה המלצה אופרטיבית לגביו.

 

ח"כ עזמי בשארה, ראש מפלגת בל"ד, וח"כ עבד אל מאלכ דהאמשה, ראש מפלגת רע"מ, היו אחראים, על-פי הדו"ח, להעברת מסרים של תמיכה באלימות, ותרמו תרומה ממשית לשלהוב הרוחות ולהחרפת האלימות באוקטובר 2000.

 

 עוד כותבים חברי הוועדה כי המדינה חייבת לפעול להשגת שוויון מלא לאזרחים הערבים. ועדת אור קובעת כי המדינה וממשלת ישראל לדורותיהן כשלו בטיפול במגזר הערבי, הזניחו וקיפחו אותו, לא גילו רגישות מספקת לצרכיו, והפלו אותו בהקצאת משאבים. הוועדה קובעת כי המדינה חייבת לפעול לסגירת הפערים בהקדם באופן נחרץ וברור, תוך מעורבות אישית של ראש הממשלה. (עוד על אירועי אוקטובר והדיונים בוועדת אור - בפרויקט מיוחד של ynet).

 

ועדת אור קובעת כי על המשטרה להפסיק להשתמש בכדורים מצופי גומי, בשל הסיכונים הטמונים בשימוש בהם. הוועדה מצביעה על שורה של כשלים מבניים בעבודת המשטרה. בין היתר, נקבע כי "במשטרה לא השתרשה תרבות של דיווח, תחקיר מלא ואמיתי בזמן אמת, והליקויים בדיווח הם גם נחלת הדרג הבכיר במשטרה". עוד נקבע: "אין במשטרה תרבות מושרשת דיה של קיום נהלים ופקודות מחייבים... ואין גם תרבות מושרשת דיה של יישום לקחים".

 

המשטרה הכינה מראש תגובה

 

המשטרה נערכה מראש לפרסום הדו"ח: אחר הצהריים תינתן תגובתה במסיבת עיתונאים רשמית, בהשתתפות המפכ"ל. המשטרה מפעילה היום במקביל מערך של דוברות, שיישב במטה הארצי. דוברים מכל המחוזות יגיבו לדו"ח בשפות שונות, בהן עברית, אנגלית וערבית. המשטרה מיהרה למסור אתמול לעיתונאים דו"ח ובו שורת הצעדים שננקטו בעקבות מהומות אוקטובר. ביניהם - הקמת מפקדות ותחנות נוספות בצפון, הגדלת כוח אדם ושיפור הציוד להתמודדות עם מהומות.

    

הדו"ח, אגב, התפרסם בשפה העברית בלבד - הוא לא תורגם לערבית (לתמצית מתוך אתר בתי המשפט - לחצו כאן).


פורסם לראשונה

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: גבי מנשה
דו"ח ועדת אור
צילום: גבי מנשה
ברק. אין מסקנות אישיות
צילום: עטא עוויסאת
בן עמי. נפסל לתפקיד
צילום: עטא עוויסאת
צילום: עטא עוויסאת
וילק. מסקנות אישיות
צילום: עטא עוויסאת
צילום: עטא עוויסאת
אליק רון. נפסל לתפקיד
צילום: עטא עוויסאת
צילום: זום 77
סלאח. הסית לאלימות
צילום: זום 77
צילום: אופירה יוחנן וולק
רייף. הודח
צילום: אופירה יוחנן וולק
מומלצים