שתף קטע נבחר

צילום: עטא עוויסאת, דנה קופל, ירון ברנר

אנשי אשכנזי אספו מידע על ברק, לא היה פוטש

לא פוטש, גם לא תוכנית לעשות לרמטכ"ל "סאלח שבתי" - אבל 294 עמודי דו"ח המבקר מתארים תמונה קשה של התנהלות ראשי המערכת שאמונים על ביטחוננו: אשכנזי התיר לעוזרו וינר לאסוף חומר מכפיש על ברק, השר העמיק את הקרע בהחלטות תמוהות. המסמך המלא בעקבות "מסמך הרפז" יוצא לאור

הרפז: בגדול, הם מכינים איזשהו נייר, כנראה ביניהם, גם איך להרגיע... הם קוראים לו להרגיע את הבוס...

. . .

וינר: יש מצב שאתה שם יד על הדיון שיבוצים הזה שלהם?

הרפז: אני רוצה להוציא את דיון השיבוצים הזה, רק הדילמה האמיתית היא איך משתמשים בה. אסור שאצל הבוס יהיה נייר שלא הושג בדרכים לגיטימיות. אני רוצה להגיד לילד שלי לשלוף את זה, אבל אתה יודע, אם מחר יתברר שאצלו היה משהו לא בדרכים לגיטימיות...

. . .

וינר: לא, הוא לא צריך להיות בתמונה, אם אתה מצליח לשים על זה את היד, תעביר את זה אליו, ואני אומר לו: תשמע, אנונימי, שלחו לי את זה, אתה לא יודע ממי זה.

הרפז: אז, זה מה שאני מנסה לעשות זה... הוא, אסור לו רק לדעת שזה... הוא היה ב...

וינר: לא, הוא לא... הוא מקבל נייר. אני אומר לו: תשמע, אל תשאל מה שלחו לי בפקס, שמו לי על דלת הבית או לא משנה מה.

הרפז: טוב, נראה איך זה... אני לא רוצה שהוא ייגע בניירות שהן לא בערוץ הסופר סטנדרטי.

 

כך מתוארת בדו"ח מבקר המדינה אחת מהשיחות הרבות בין סא"ל בדימוס בועז הרפז, "איש הלשכות" שבחש בצמרת הביטחונית של מדינת ישראל, לבין אל"מ ארז וינר, עוזרו הצמוד של הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי. זו הפעם הראשונה שבה מוזכר אותו "נייר", שהפך ל"מסמך הרפז" והוציא לאור את המלחמה בין אשכנזי לשר הביטחון אהוד ברק. בדו"ח מטריד ביותר, שמתפרסם היום (א') ושמתפרש על 294 עמודים, שניהם סופגים ביקורת חריפה על התנהלות תככנית שפגעה ביחסים הרגישים לביטחון המדינה.

 

לקריאת הדו"ח המלא (בפורמט PDF)

 

 (צילום: ירון ברנר) (צילום: ירון ברנר)
(צילום: ירון ברנר)

 

 (צילום: גיל יוחנן) (צילום: גיל יוחנן)
(צילום: גיל יוחנן)

 (צילום: גיל יוחנן) (צילום: גיל יוחנן)
(צילום: גיל יוחנן)

 

בשורה התחתונה, קובע המבקר, השופט בדימוס יוסף שפירא - שחתם על דו"ח שהוכן בעיקרו בתקופת קודמו, מיכה לינדנשטראוס - לא היה פוטש, אך הייתה התנהלות שלא על-פי הנהלים. חלק מהחומרים הועברו ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה וינשטיין, כדי שיחליט אם לפתוח בחקירה פלילית.

 

וינר - "התנהגות פסולה". אשכנזי - "לא ראויה"

אשכנזי האמין שברק גיבש תוכנית פעולה לפגוע ברמטכ"ל, לגרום לו לסיים את תפקידו לפני תום התקופה או לסיימו "חבוט וחבול". ברק סבר שאשכנזי גיבש תוכנית פעולה שנועדה להביא לכך שימשיך לשנת כהונה חמישית ולמנוע בצורה בלתי חוקית או על-ידי "פוטש"

 את בחירת האלוף יואב גלנט לרמטכ"ל. שניהם טעו, קובע המבקר, כי לא היו תוכניות סדורות - אבל התנהגות פסולה הייתה גם הייתה.

 

המבקר קובע כי מערכת היחסים העכורה - עד כדי "אווירת מלחמה", כטענת וינר - לא יכלה לשמש צידוק להתנהלות הפסולה של איסוף המידע אודות השר ברק וסביבתו, בידיעה ולו חלקית של אשכנזי, ולהתנהלותם של הרמטכ"ל דאז ועוזרו ביחס למסמך. באותו נייר, שלפי חקירת המשטרה זויף על-ידי הרפז לבדו, הוצגה תוכנית לכאורה לפגוע באשכנזי ולקדם את מינוי גלנט. אחרי שנחשף לו, אשכנזי לא העבירו לפרקליט הצבאי הראשי או ליועץ המשפטי לממשלה.

 

הרמטכ"ל אשכנזי וברק. שניהם התנהלו בתככנות (צילום: דודי ועקנין) (צילום: דודי ועקנין)
הרמטכ"ל אשכנזי וברק. שניהם התנהלו בתככנות(צילום: דודי ועקנין)
 

 

גם העובדה שנמצאו פגמים בהתנהלות השר ברק כלפי אשכנזי, קבע המבקר, לא היה בה כדי להוות עילה כלשהי ולהצדיק "חריגה מעקרונות היסוד של כפיפות הדרג הצבאי לדרג המדיני שמעליו". התנהגותו של וינר "הייתה פסולה, לא עלתה בקנה אחד עם חוק יסוד: צה"ל, ועם רוח צה"ל". על אשכנזי, שידע לפחות חלקית על מעשי וינר, נכתב שנהג באופן "בלתי ראוי".

 

על התמונה ששווה אלף מילים מכוערות והשתלשלות היחסים העכורים - קראו בנפרד כאן

 

מכות הברק מהלשכה

שורת מעשים של ברק ואנשיו, בהם ראש המטה יוני קורן ויועץ התקשורת ברק סרי, מתוארת בדו"ח. בין היתר, השר עיכב עד לסיום כהונתו של אשכנזי, למשך שמונה חודשים, 157 מתוך 170 מינויים של קצינים בכירים בדרגות אלוף-משנה ותת-אלוף. "צעד חריג ולא שגרתי", מגדיר זאת הדו"ח, "שיוצר קושי ממשי וגורם לפגיעה משמעותית ושלא לצורך בתהליכי העבודה התקניים".

 

גם במינוי סגן הרמטכ"ל, האלוף יאיר נוה, מצא המבקר ליקויים של שר הביטחון. ברק לא הודיע על כך לאשכנזי, שהיה הרשות הממונה בתהליך המינוי לתפקידים בדרגת אלוף. המבקר קבע כי ברק והאלוף גלנט, כרמטכ"ל המיועד באותה העת (מינויו בוטל בשל פרשת הקרקעות בביתו במושב - י"ד), נהגו שלא על-פי המסד הנורמטיבי כאשר הודיעו פומבית על מינויו המתוכנן של אלוף-משנה (מיל) ליאור לוטן לתפקיד דובר צה"ל, תוך התעלמות מאשכנזי.

 

בנוסף, ברק נמנע מאישור חלק מהוראות הפיקוד העליון שהועברו לאישורו במשך כשנה, כאמצעי להפעלת לחץ על אשכנזי, כדי שיתקן את הפקודה הנוגעת למפקדה הכללית. המבקר העיר שדרך זאת איננה תקינה מבחינה ציבורית ומנהלית וכי דבר זה יכול לשבש את מהלך העבודה התקין בצה"ל.

 

 (צילום: גיל יוחנן, ירון ברנר, אוהד צויגנברג, יובל חן) (צילום: גיל יוחנן, ירון ברנר, אוהד צויגנברג, יובל חן)
(צילום: גיל יוחנן, ירון ברנר, אוהד צויגנברג, יובל חן)

  

עוד התייחס המבקר לפרסום הודעה לתקשורת ממשרד הביטחון בפברואר 2010, בעקבות ידיעה על כך שברק צפוי להאריך את כהונת אשכנזי לשנה חמישית. הידיעה "יוצרה בבית מדרשו" של דובר צה"ל, תת-אלוף (מיל') אבי בניהו, נטען שם - והמבקר אומר שהמתח ביחסים רק הוחרף. הסערה הייתה נמנעת לו ברק היה נמנע מלכלול בהכחשה גם האשמה שגויה נגד קצין בכיר בצה"ל. היה עליו גם לתקן בהמשך את המעוות. 

 

חודשיים לאחר מכן הודיע ברק על אי הארכת כהונת הרמטכ"ל. המבקר קבע כי ספק אם היה צורך בהודעה שכזאת כעשרה חודשים קודם לסיום תפקידו של אשכנזי. בנוגע לדברים שאמר ברק על אשכנזי בפברואר 2011, לפיהם הוא לא מאריך את כהונתו עד שימונה רמטכ"ל חדש, בשל "עניינים אתיים, נורמטיביים ומקצועיים", העיר המבקר כי לא היה מקום לאמירה הזו מפי השר, טרם שהייתה מבוררת ביסודיות ומעוגנת עובדתית.

 

נפלה לו הלסת

בין הרפז לרמטכ"ל לשעבר אשכנזי הייתה היכרות מוקדמת. אשכנזי אפילו העיד לטובת הרפז, ששירת באגף המודיעין, כדי שיוחזר לשירות פעיל, לאחר תקרית שבעקבותיה הורה ראש אמ"ן לשעבר, האלוף אהרון זאבי (פרקש) להפסיק את שירותו. הרפז סיפר כי היה בקשר עם אשכנזי ועם רעייתו רונית ולפעמים הגיע לביתם.

 

בפברואר 2010, בזמן המתיחות בין שתי הלשכות, פנה הרפז לאשכנזי וזה הפנה אותו לעוזרו וינר. מאז שוחחו השניים עשרות פעמים והחליפו ביניהם יותר ממאה מסרונים. באחת השיחות, שנערכה בחודש אפריל אותה שנה, סיפר וינר, הזהיר הרפז כי מכינים לרמטכ"ל הפתעה. לדבריו, יום לאחר מכן, כשברק הודיע לאשכנזי כי לא יאריך את כהונתו בשנה נוספת, אמר הרפז כי זו ההפתעה שעליה הצביע מבעוד מועד. "הבקיאות שלו בדברים שעוד לא קרו מדאיגה", טען וינר.

 

היחיסים אינם סימטריים, מזכיר המבקר (צילום: AP) (צילום: AP)
היחיסים אינם סימטריים, מזכיר המבקר(צילום: AP)

 

בשיחה נוספת באותו חודש, השניים דיברו ככל הנראה על מינוי מחליפו של אשכנזי, למרות שנותרו עשרה חודשים לסיום כהונתו. הרפז אמר לוינר: "תיעשה לו שיחת 'סלאח שבתי'... זה היעד המרכזי, זה מה שמטריד את התל-אביבי (ברק) בעניין הזה". בהמשך השיחה אמר הרפז: "הוא היה רוצה לפרסם ביוני, התל-אביבי, והוא לא היה מתנגד שהוא היה נעלב. עכשיו אני מעריך שהוא ינסה לשחק איתו בהתחלה את משחק 'סלאח שבתי'".

 

ואז הגיע המסמך שטלטל את מערכת הביטחון כשנחשף.

וינר: טוב, הקראתי לו כמה שורות נבחרות.

הרפז: (מהמהם)

וינר: לא נתתי לו לקחת את זה, אמרתי לו שלא כדאי שזה, נפלה לו הלסת.

 

בהמשך אותה שיחה, השניים שוחחו על הצעדים הבאים.

וינר: אמר לי (אשכנזי) - אני לא מאמין, אתה מאמין? אתה מאמין? שמע, אם היית שואל אותי לפני כמה חודשים לא הייתי מאמין לך בכלום. אבל לצערי מה צריך לעשות? אמרתי לו - אתה צריך לתת GO AHEAD. להגיד מה המטרה. בקיצור, אומר לי - חייבים לעשות משהו, אי אפשר...

הרפז: נו, וזה אני מדבר איתו עם כבר שלושה חודשים, ארבעה חודשים.

וינר: לדעתי הוא הפנים.

. . .

וינר: נמשיך לאסוף, נסגור את הקורים והוא מבחינתו ייתן לזה את האו.קיי.

 

ובהמשך השיחה:

הרפז: הוא צריך להשלים את המטרה. הוא צריך להגיד זה המטרה שלי חבר'ה זה מה שאני רוצה, אח"כ איך עושים את זה אני לא יודע.

וינר: המטרה שלו (של אשכנזי) לפחות לפי שהוא אמר אותה עכשיו לוודא, שמי שהם רוצים לא יהיה שם (גלנט). לא משנה מי מהאחרים כן, למרות שיש לו העדפה אישית, אבל הוא לא. למה, לא צריך להסביר. הוא (אשכנזי) אומר- זה גם ברמה שאם צריך להיכנס לישיבת ממשלה ולשים את זה על השולחן. אמרתי לו - אני לא חושב שזה צעד חכם.

 

מטען צד

לדברי אשכנזי, הוא אמר לעוזרו שהוא (אשכנזי) "לא מתעסק איתו, שישים אותו במגירה". מאוחר יותר הודה אשכנזי בשיחה עם המבקר הקודם כי טעה שלא גרס את המסמך מיד עם הגעתו ללשכת הרמטכ"ל. וינר סיפר כי שאל את אשכנזי אם להראות את המסמך וזה השיב לו "אל תתעסק עם זה".

 

הרמטכ"ל לשעבר סיפר למבקר על תחושותיו כשראה לראשונה את המסמך: "זה נראה לי כמו תוכנית למנות רמטכ"ל באופן לא ראוי... המסמך הזה הוא פגיעה בי, קודם כל, תוכנית בה הולכים לעשות לי כך וכך, לגרום לי לצאת לפני הזמן, ולהתערב במינוי הרמטכ"ל. אני די מזועזע מהדבר הזה, כי זה לא נראה לי איזה דבר מופרך. אני לא יודע אם הלסת נפלה לי, אבל באמת הופתעתי מהדבר הזה". 

 

אשכנזי בטקס, ביום אחרי שקיבל לידיו את טיוטת דו"ח המבקר (צילום: מוטי קמחי) (צילום: מוטי קמחי)
אשכנזי בטקס, ביום אחרי שקיבל לידיו את טיוטת דו"ח המבקר(צילום: מוטי קמחי)

 

הוא סיפר כי כשקרא את המסמך לראשונה הוא לא ידע שהוא מזויף וגם לא מהיכן הגיע, ובעיניו הוא תיאר מציאות, כיוון שהדברים שתוארו בו התממשו. "אי אפשר להסביר איך המסמך הזה מתבצע סעיף אחר סעיף", הוא אמר למבקר. "הייתה לו להרפז נבואה? איך הוא ידע את זה?".

 

ביום ראשון, יומיים אחרי חשיפת המסמך על-ידי העיתונאי אמנון אברמוביץ' ב"אולפן שישי" בערוץ 2, יזם אשכנזי שיחת טלפון עם הרפז. השיחה אינה מוקלטת מכיוון של נעשתה מהלשכה. לדברי הרמטכ"ל לשעבר, "בועז למיטב זכרוני, לא אוהב את העובדה שאני רוצה להגיד את כל האמת". בחקירתו במשטרה התייחס הרפז לשיחה: "גבי אשכנזי אמר: אני אצטרך להגיד שראיתי את המסמך אצל ארז (וינר) וארז ראה את המסמך אצלך. אמרתי לו (לאשכנזי) תגיד את כל מה שאתה צריך להגיד".

 

מיד לאחר מכן, יזם וינר שתי שיחות ברצף עם הרפז, אחרי שקיבל ממנו SMS. שתיהן ביחד נמשכו כ-25 דקות. בניגוד לשיחות אחרות, הן נעשו מקו של משרד הביטחון בלשכת עוזר הרמטכ"ל - קו שאיננו מחובר למערכת ההקלטה האוטומטית בלשכת הרמטכ"ל. לכן תמלילן לא נמצא.

 

אשכנזי סיפר על המסמך לאלופים גדי אייזנקוט ובני גנץ. אייזנקוט הציע להראות את המסמך לשר הביטחון או לראש הממשלה. השר ברק אמר למבקר ש"מסמך כזה היה צריך לזרוק מיד לפח או להראות לגלנט. במקום זאת שומרים את המסמך במשך חודשים כדי להפעילו כ'מטען צד' לטרפד מינוי הרמטכ"ל החדש".

 

לדעת המבקר, בכך שהרמטכ"ל לשעבר נמנע לעשות בירור בעניין המסמך, הוא תרם לכך שמהותו לא בוררה בהקדם האפשרי, ולכך שלקצינים בכירים ולאחרים הגיע מידע בלתי מבוסס. אשכנזי השיב באחת הפגישות במשרד המבקר כי "הייתה טעות בשיקול דעת". המבקר העיר כי וינר פעל בניגוד להנחיה של אשכנזי בכך שמסר העתקים ממסמך הרפז. בכך הוא פעל בלי שהביא בחשבון את התוצאות האפשריות של פעולותיו.

 

הבנה שגויה של גבולות המותר והאסור

המבקר גם העיר בחומרה לוינר כי שיתף פעולה עם הרפז באיסוף מידע בנוגע להתנהלות שר הביטחון ברק וראש המטה שלו יוני קורן, לקשר שלהם עם צה"ל ואשכנזי, וכן לנושאים הנוגעים למידע בעל אופי מכפיש שהרפז אסף על-פי טענתו נגד השר ברק. וינר סטה מהמתחייב ממנו כדרג הצבאי הכפוף לדרג המדיני, כך נקבע, והתנהגותו לא הלמה את היותו קצין בכיר בצה"ל ואת מעמדו כעוזר הרמטכ"ל.

 

המבקר כתב כי מדובר במעשים חמורים ביותר, שאינם עולים בקנה אחד עם חוק יסוד הצבא ועם רוח צה"ל, והוסיף שלא מדובר בכשל נקודתי או בטעות חד פעמית בשיקול הדעת. לדעת המבקר,

התנהלותו של וינר בפרשה זו משקפת הבנה שגויה מצדו את גבולות המותר והאסור, וראויה לבדיקה מקיפה וייסודית על-ידי המופקדים על כך בצה"ל.

 

על אשכנזי כתב המבקר כי הוא לא הפסיק את הקשר בין וינר להרפז, וגילה נכונות להמשיך ולקבל את המידע, ובכך נתן ידו להמשך הפעילות. הדבר חמור במיוחד, קבע המבקר, נוכח העובדה שהשר ברק הוא הדרג המדיני, שאליו כפוף הרמטכ"ל ישירות. המבקר העיר כי אי הפסקת איסוף המידע, הנכונות לקבלו וקבלתו בפועל מהווים התנהגות בלתי ראויה, וזאת גם אם הרמטכ"ל דאז וסביבתו חשו במצוקה נוכח מערכת היחסים עם השר ברק וסביבתו, ונוכח תפיסתם על קיומה של תוכנית לכאורה לפגוע באשכנזי.

  

לדעת המבקר, משהמשיך וינר למסור לאשכנזי מידע מהרפז על השר ברק וסביבתו, מן הראוי היה שהרמטכ"ל דאז היה מורה לו לחדור מפעילותו. בדיעבד, טענו וינר ואשכנזי בשיחות אצל המבקר, ייתכן שהרפז שיטה בהם, ולמעשה ניסה למשוך את וינר בלשונו.

 

בנוסף העיר המבקר לרמטכ"ל לשעבר כי נוכח פתיחת חקירת המשטרה ונוכח העובדה שהמשטרה פעלה לאתר את המסמך, היה ראוי שיפנה לפרקליט הצבאי או ליועץ המשפטי לממשלה ויודיע שהמסמך בידו וימסור אותו למשטרה. השתהותו של הרמטכ"ל דאז, כתב המבקר, הייתה שלא במקומה.

 

אייזנקוט לא שמע להוראת אשכנזי

לגבי רונית אשכנזי מצאה חקירת המשטרה כי התנהלו בין הטלפון הנייד שלה לבין הטלפון הנייד של הרפז 984 התקשרויות בין אפריל לאוגוסט 2010, רובן במסרונים. אשת הרמטכ"ל סיפרה כי הכירה את הרפז כמה שנים והוא הביא תורמים לפרויקט וקישר אותה לנכס בירושלים. גורמים בסביבת הרמטכ"ל לשעבר אמרו כי היא "נגררה" כתוצאה מהתחושות שמנסים לפגוע בבעלה, ובשל כעס ותסכול.

 

המבקר גם העיר לאלוף אייזנקוט - שמונה לאחרונה לסגן הרמטכ"ל - וקבע כי גם אם סבר שהמסמך הופץ בתפוצה רחבה, הרי שנוכח ההנחיה של אשכנזי, שלפיה הוא לעיניו בלבד "ושלא יעשה איתו כלום", היה עליו להימנע מלחשוף עותק לאנשים נוספים או לשוחח על תוכנו. בכך הוא הרחיב את מעגל השותפים למסמך. בהמשך גם הגיע המסמך לתקשורת.

 

הרמטכ"ל אשכנזי וברק בחברת האלוף אייזנקוט. גם לו העירו (צילום: דובר צה"ל) (צילום: דובר צה
הרמטכ"ל אשכנזי וברק בחברת האלוף אייזנקוט. גם לו העירו(צילום: דובר צה"ל)

 

הדו"ח מתבסס בין היתר על חומרים בהיקף עצום שהועבר מלשכת הרמטכ"ל, שם הוקלטו כל שיחות הטלפון, הרי שמלשכת שר הביטחון לא העבירו את החומרים - כיוון שדיסקים נמחקו. בדיקה של מערכת הביטחון העלתה כי הם לא נפגעו בזדון.

 

שהצנזורית לא תתפוס אותך

נחזור לאותן שיחות בין וינר להרפז. באחת מהן העביר הרפז באימייל לווינר מצגת המכילה מידע בעל אופי מכפיש על השר ברק (לצפייה במצגת ). וינר הבין כאילו הרפז היה מעורב ביצירת מצגת זאת ובהפצתה.

 

הרפז: כן, תן לי כתובת, וזה יגיע אליך מיד.

וינר: (מעביר את כתובת הדואר האלקטרוני שלו).

. . .

הרפז: טוב, זה יצא. "מר ביטחון ורב-אלוף נזק" (שם המצגת).

 

מתוך המצגת ()
מתוך המצגת

 

וינר: מה זה רץ ברשת?

הרפז: מה זה רץ? מריצים. מה זה רץ? מה זה רץ? מריצים את זה.

וינר: טוב, מי זה האנשים?

הרפז: אה?

אל"ם וינר: סתם אנשים טובים?

הרפז: לא, לא, תהיה רציני, נו. השקיעו הרבה עבודה, תפרגן קצת לעבודה.

וינר: מה זה, אני אומר את זה בחיוב, לא בשלילה.

הרפז: 4 מגה, תפרגן לעבודה. קיבלת את זה?

. . .

הרפז: ... איך לא קיבלת את זה? זה ממש מפתיע אותי, זה שיחת היום.

. . .

וינר: טוב, אני רואה שבאמת השקעת פה.

הרפז: מה?

וינר: אני אומר שבאמת השקעת.

הרפז: לא, אל ת...?

וינר: או הו, רק שהצנזורית לא תראה אותך.

הרפז: מה?

וינר: שהצנזורית לא תתפוס אותך... שנותנות את המכה.

הרפז: מה?

. . .

וינר: כן. מה פתאום אתם מוציאים את זה לתקשורת?

הרפז: כן, כן, זה בסדר. הבנו שאנחנו אם אנחנו לא מערבבים היום את כל העיסה... תשמע, אבל זה הצלחה עצומה אתה לא מאמין איזה פריסה יש לזה.

וינר: אבל יש לכם הגנה על ה..?

הרפז: כן. כן. כן. כן. זה יצא מבחוץ יפה. זה הגיע אפילו מבחוץ יפה. אבל תשמע, היום זה כבר בפריסה של ...של... מוצלחות מאוד, זה כבר עכשיו עבר את ה-300 אלף.

וינר: יפה.

הרפז: כן. אבל אם רוצים לערבב אז תערבבו.

וינר: רונית (אשכנזי) התקשרה לעשות לי וידוא מצווה (או ביצוע).

הרפז: אה, לא, כי אני אמרתי לה. אז היא אומרת לי - מה זה, זה, זה הוא לא יודע מכלום. אמרתי לה - תשמעי, תשמעי, אני לא עכשיו זה מתאם עם זה. אמרתי לה - תשמעי אני לא עובד ב... לא, המצגת. אמרתי - המצגת בסדר. המצגת, אנחנו עובדים יום ולילה את אומרת לי המצגת עכשיו.

 

נקודות הטיסה של נילי פריאל

בעוד שיחה עה נושא צבירה וניצול של נקודות טיסה של נילי פריאל, אשתו של ברק, כאשר היא מתלווה לשר בטיסות רשמיות לחו"ל.

 

הרפז: אנחנו מחכים לאיזו תשובה ממנו (בעל תפקיד במשרד הביטחון) לגבי הנסיעה שלו (של ברק) לחו"ל. הוא טוען שלאשתו (של ברק) מותר לצבור נקודות.

אל"ם וינר: אשתו של מי?

הרפז: של השר. לנלווה מותר כאילו, לנלווה שהוא אזרח.

. . .

הרפז: עכשיו, אם יש לו פלטינום, אז הוא אומר שהיא העבירה לו נקודות. נילי פריאל העבירה לו נקודות. עכשיו, הטיסות שלה, כמעט כל הטיסות שלה הן משרד הביטחון. הם טוענים שמותר לה לטוס ב... כנלווה, מותר לה לטוס בנקודות. השאלה אם בטופס החותמים בצבא באמת מופיע שגם הנלווה אסור לו.

 

פריאל וברק. "לא לא-חוקי, אבל מסריח" (צילום: שאול גולן) (צילום: שאול גולן)
פריאל וברק. "לא לא-חוקי, אבל מסריח"(צילום: שאול גולן)

 

וינר: מה, אני בודק לך את זה עכשיו (וינר התקשר למזכירת הרמטכ"ל דאז, רא"ל (מיל') אשכנזי, וערך בירור בעניין הנוהל לגבי שימוש בנקודות הנצברות בטיסות הרמטכ"ל דאז, רא"ל (מיל') אשכנזי, ואשתו).

הרפז: כן, אה, תענוג אה? חלום חייך אתה אומר.

וינר: כן, אין ספק שאני אהיה מאוד מחונך בסוף. אני לא יודע אם אני אהיה קצין חינוך אם זה תלוי בו.

הרפז: כן.

. . .

וינר (לאחר שקיבל תשובה ממזכירת הרמטכ"ל דאז): בקיצור - זה לא לא-חוקי אבל מסריח.

הרפז: חוקי אבל מסריח. הבנתי, טוב. פינקו אותו עם פלטינום - על...

 

אתה מדבר מהפלאפון שלך?

בשיחה אחרת, בין אשכנזי לווינר דיברו השניים על עמותה שעוררה רעש תקשורתי - ושמה לא מצוין - והשניים ניסו לקשר בינה לבין ברק. בסוף השיחה הורה אשכנזי לוינר לא להתעסק יותר בעניין.

 

וינר: ... שמו לי פה היום בערב נייר, שקשור לכל הסיפור של (עמותה א')... החלק המטריד... שמהחקירות שהם עשו על - (עמותה א'), מחברות גם את אדון יוני, גם את הבוס שלו.

אשכנזי: טוב מאוד, שיתחילו לפרסם את זה.

וינר: שאלתי אותו "מה אתם עושים עם זה"? אז הוא אמר שנפגשו עם שר המשפטים. אני לא יודע מה יקרה עם זה הלאה, אבל הוא אמר שהם הציגו את כל החומר הזה לנאמן, ושהם יודעים שיש קשרים. אמנם לא הכיוון שלהם, כי הם יותר מחפשים לעצור את (עמותה א')... ואת הנספחים שלה. אבל, טוב.

אשכנזי: זה כתוב שמה? יש דברים שקושרים אותם?

וינר: לא, בדברים שהוא שם פה לא, כי הם עשו עבודה ממוקדת.

אשכנזי: נו?

וינר: חוברת מעניינת, הם עשו עבודה ממוקדת על הקביעות, כאילו על כל הארגונים, ארגוני-בת ונספחים, איך הם מגישים תביעות נגד זה, הם שמים שמות כמו השם שלך, מכניסים אתכם לאינטרנט מכניסים אתכם לכול ה...

. . .

אשכנזי: איך, אבל יוני קשור אליה?

וינר: יוני לפני שהוא בא לשר... החברה הזו שהייתה לו - עבדה איתם.

הרמטכ"ל אשכנזי: מאיפה אתה מדבר? מהפלאפון שלך?

וינר: לא מה פתאום, מהמשרד.

אשכנזי: כן, נו, החברה של מי, של יוני?

וינר: כן.

אשכנזי: איזה חברה?

וינר: לא יודע. הוא אמר לי אבל אני לא זוכר... הוא אמר שהוא עבד איתם, הוא נתן להם ייעוץ, נתן להם שירותים.

אשכנזי: עם מי זה איתם?

וינר: עם (עמותה א').

אשכנזי: כן? נו, ואיך קראו לחברה שלו הקודמת? אתה לא יודע?

וינר: אני לא יודע, אני יכול לחקור אותו, ולא, לא רציתי להרחיב בזה.

אשכנזי: הבנתי.

וינר: אז הוא אמר לי שהם ממשיכים לעסוק בבירורים ובדיקות, הם התעסקו כבר שנתיים בעסק הזה.

אשכנזי: כן.

וינר: וש... אמרתי: טוב, אם יש משהו מעניין, אם אתה שומע מנאמן, אתה שומע מזה, תספר ככה שנדע, שנהיה בתמונה, שלא נופתע.

אשכנזי: טוב.

וינר: אז הוא בטח יעדכן אותי אם יהיה משהו, אני יכול קצת לחשוב אם יש ניירות ש...

אשכנזי: או קיי.

וינר: אפשר לתרום גם כן למאמץ המלחמתי הזה.

אשכנזי: טוב.

וינר: או קיי.

אשכנזי: אתה לא עוסק בזה יותר.

וינר: אני יושב פה ועושה דואר.

אשכנזי: טוב.

 

לתגובות המבוקרים - בכתבה נפרדת

 

Read this article in English

 

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
אשכנזי. לא היה מעורב בסיכול מינוי גלנט
צילום: גיל יוחנן
ברק. עיכב מינויים
צילום: אמיל סלמן
וינר. היה בקשר עם הרפז
צילום: גיל יוחנן
הרפז. הביא את המסמך לווינר
צילום: גיל יוחנן
מומלצים