שתף קטע נבחר
הכי מטוקבקות
  זירת הקניות

  הפרידה מלאומי קארד מורגשת בלאומי; דו"חות חזקים לדיסקונט

  מבול של דו"חות כספיים לסיכום הרבעון השני של השנה: בנק לאומי רושם רווח של 923 מיליון שקל ויחלק דיבידנד בשווי 369 מיליון שקל. בדיסקונט נרשם רווח שיא של 545 מיליון שקל - זינוק של 30% לעומת אשתקד. בחברת כרטיסי האשראי ישראכרט נרשמה ירידה ברווח ל-78 מיליון שקל

  מבול של דו"חות כספיים היום (ד') לסיכום הרבעון השני של 2019: בנק לאומי סוגר את הרבעון עם רווח נקי של 923 מיליון שקל - עלייה של 2.2% בלבד לעומת הרבעון המקביל אשתקד. עם זאת, בנטרול השפעת תוצאות חברת כרטיסי האשראי לאומי קארד, שהפכה לחברת מקס, ברבעון המקביל אשתקד - הרווח עלה ב-9.4%. התשואה להון עמדה על 10.6% בהשוואה ל-10.4% בשנה שעברה.

   

  רעידות המשנה בהפועלים ובדיסקונט עושות דרכן ללאומי

  5 תארים עד גיל 30: כך הפך סאמר חאג' יחיא ליו"ר לאומי

  מכירת לאומי קארד הקפיצה ב-50% את רווחי בנק לאומי

   

  הכנסות הריבית נטו הסתכמו ב-2.46 מיליארד שקל - עלייה צנועה של 2.2%. ההוצאות בגין הפסדי אשראי עמדו על 288 מיליון שקל לעומת הכנסות של 14 מיליון שקל ברבעון המקביל. הבנק יחלק דיבידנד בשיעור של 40% מהרווח הנקי של הרבעון השני של 2019, בסכום של כ-369 מיליון שקל. הדיבידנד המצטבר למחצית הראשונה של 2019, לרבות רכישה עצמית של מניות, הסתכם בכ-950 מיליון שקל.

    (צילום: מוטי קמחי ושאול גולן)
  רקפת רוסק עמינח, מנכ"לית בנק לאומי, ולילך אשר טופילסקי, מנכ"לית בנק דיסקונט(צילום: מוטי קמחי ושאול גולן)

  הכנסות הריבית בנטרול לאומי קארד עלו ב-127 מיליון שקל בהשוואה לתקופה המקבילה, כלומר עלייה של 4.5%. העלייה בהכנסות הריבית נובעת מעלייה בתשואה על נכסים נושאי ריבית ומעלייה ביתרת האשראי הממוצעת לציבור ופקדונות בבנקים. עלייה זו קוזזה חלקית בעקבות השפעת מדד גבוהה יותר אשתקד (259 מיליון שקל לעומת 282 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד).

   

  התוצאות של לאומי הושפעו ברבעון גם מרווחים חד פעמיים: מכירת אחזקות הבנק ברשת סופר-פארם (15%) שהניבו לבנק הכנסה של 75 מיליון שקל לפני מס ברבעון; וכן מכירת אחזקות הבנק בחברת שב"א שהונפקה על ידי הבנקים ברבעון השני - מהלך שהניב לבנק הכנסה לפני מס של 50 מיליון שקל.

   

  ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ברבעון ב-1.95 מיליארד שקל - ירידה של 8.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. יחס היעילות ברבעון עמד על 53.3% לעומת 59.9% אשתקד. במסגרת ההבנות הנוגעות להסכם הקיבוצי, אישר דירקטוריון הבנק יציאה בתוכנית פרישה מרצון של כ-250 עובדים, שתסתיים לכל המאוחר בסוף שנת 2019. עלות התוכנית מוערכת בכ-200 מיליון שקל לפני מס, והשפעתה על ההון הפיקוחי תיפרס על פני חמש שנים בקו ישר, מדי רבעון.

   

  סכום העמלות שגבה הבנק ברבעון השני עמד על 817 מיליון שקל - צניחה של 20% לעומת הרבעון המקביל, בעיקר בגלל אובדן לאומי קארד. בהתאם, ההכנסות מעמלות כרטיסי אשראי ירדו מ-276 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ל-85 מיליון שקל ברבעון הנוכחי. עם זאת, גם בעמלות ניהול החשבון נרשמה ירידה והם עמדו ברבעון על 172 מיליון שקל לעומת 175 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

   

  דו"חות חזקים לדיסקונט: רווח שיא של 545 מיליון שקל

  בתוך כך, פרסם היום בנק דיסקונט דו"חות חזקים עם רווח שיא של 545 מיליון שקל - עלייה של 28.8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח משקף תשואה להון של 12.8% לעומת 11% בתקופה המקבילה. לצמיחה ברווחים תרמה עלייה בשיעור של 12.3% בהכנסות הריבית נטו שהסתכמו ב-1.6 מיליארד שקל.

   

  תיק האשראי של הבנק עמד בסוף הרבעון השני על 172.2 מיליארד שקל - קפיצה של 10.1% בהשוואה לסוף הרבעון המקביל ועלייה של 4.5% מתחילת השנה. הצמיחה בתיק נובעת, בין היתר, ממגזרי המשכנתאות והעסקים הגדולים, אשר צמחו בשיעור של 14.2% ו-12.3% בהתאמה, לעומת אשתקד.

   

  בניגוד לבנק הבינלאומי שדיווח על ירידה בעמלות שלו, בדיסקונט דווקא מציגים עלייה של 4.6% בהכנסות מעמלות ל-729 מיליון שקל. ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו ב-136 מיליון שקל. שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי מהווה 0.32% מהאשראי לציבור (בחישוב שנתי). לאור תוצאות הרבעון, המשך המגמה החיובית ובהתאם למדיניות שנקבעה, החליט הדירקטוריון על חלוקת דיבידנד בשיעור של 15% מהרווח הנקי.

   

  ההנהלה הבנק שומרת על עלייה מתונה בהוצאות, לצד המשך מהלכי צמצום והתייעלות: היקף ההוצאות של הקבוצה ברבעון הסתכם ב-1.57 מיליארד שקל - עלייה של 5.3% (ברמה חצי שנתית ההוצאות עלו ב-5.2% ל-3.1 מיליארד שקל). הוצאות השכר ברבעון הסתכמו ב-857 מיליון שקל - עלייה מתונה של 2.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. יחס היעילות של הבנק ירד ברבעון עד ל-63.7% לעומת 68.2% בשנת 2018.

   

  זהו אחד הרבעונים האחרונים של דיסקונט תחת המנכ"לית לילך אשר טופליסקי, שהודיעה בחודש יוני על פרישתה מהתפקיד (לטובת שותפות בקרן פימי). היא תמשיך להוביל את הבנק גם במחצית השנייה של 2019 ותוחלף על ידי אורי לוין.

   

  ישראכרט: ירידה ברווח הרבעוני ל-78 מיליון שקל

  גם חברת כרטיסי האשראי ישראכרט, שהונפקה באפריל בבורסה בתל אביב, פרסמה היום את הדו"חות הכספיים שלה. החברה מסיימת רבעון ראשון עם רווח נקי של 78 מיליון שקל, בנטרול מענק לעובדים בגובה 52 מיליון שקל אחרי מס (68 מיליון שקל אחרי מס).

   

  המענק מומן ברובו על ידי בנק הפועלים, אך ברמה החשבונאית המימון הוצג דרך קרן ההון - ולכן הרווח הנקי נחתך ל-26 מיליון שקל. זאת לעומת רווח של 89 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. גם בנטרול השפעת המענק, מדובר בירידה של 12.3% ברווח הנקי, בעיקר כתוצאה מירידה בעמלה הצולבת ושינוי מבנה ההון של החברה על רקע הפרידה מבנק הפועלים.

   

  ישראכרט סיכמה את הרבעון השני עם מחזור עסקאות בכרטיסי אשראי של 41.3 מיליארד שקל - זינוק של 10%. ההכנסות הסתכמו ב-554 מיליון שקל בהשוואה ל-572 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד - ירידה המוסברת במעבר מהצגה ברוטו של חלק מההכנסות להצגה נטו. ללא השינוי בצורת ההצגה, ההכנסות צמחו ב-7% והסתכמו ב-611 מיליון שקל.

   

  הכנסות הריבית נטו הסתכמו ב-88 מיליון שקל, בהשוואה ל-76 מיליון שקל בתקופה המקבילה - עלייה של 15.8%. העלייה בהכנסות ריבית נובעת בעיקר מעלייה ביתרות האשראי נושאי ריבית לאנשים פרטיים. מנגד, היערכות החברה להיפרדות מבנק הפועלים, הקטנת בסיס ההון של החברה ורכישת פועלים אקספרס, הובילו אותה לביצוע מספר מהלכים לגיוון מקורותיה, ובין היתר כניסתה לשוק ההון במהלך תקופת הדו"ח - כל אלה הובילו לעלייה בהוצאות המימון.

   

  מספר הכרטיסים הבנקאיים הפעילים עמד נכון לסוף הרבעון על שלושה מיליון ועוד 985 אלף כרטיסים חוץ בנקאיים פעילים. זאת בהשוואה ל-2.97 מיליון כרטיסים בנקאיים ו-901 אלף כרטיסים חוץ בנקאיים ברבעון המקביל אשתקד. ניתן לראות כי מספר הכרטיסים החוץ בנקאיים גדל בקצב משמעותי יותר.

   

  תיק האשראי הצרכני הסתכם ב-3.28 מיליארד שקל - עלייה של 11% מתחילת השנה ו-29% לעומת הרבעון המקביל. ישראכרט צומחת בתחום זה בקצב מהיר, לאחר שתיק האשראי שלה קטן משמעותית לעומת המתחרות כאל ומקס. גם בישראכרט הריבית הממוצעת על האשראי הצרכני במגמת עלייה, ועומדת על 8.7% לעומת ריבית ממוצעת של 8.5% נכון לסוף 2018.

   

  לפנייה לכתב/ת
   תגובה חדשה
  הצג:
  אזהרה:
  פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
  צילום: מוטי קמחי ושאול גולן
  רקפת רוסק עמינח, מנכ"לית בנק לאומי, ולילך אשר טופילסקי, מנכ"לית בנק דיסקונט
  צילום: מוטי קמחי ושאול גולן
  מומלצים