שתף קטע נבחר

דו"ח המבקר: הממשלה לא עושה די לגייס חרדים

עלייה של 60% באברכים דחויי השירות ובפטורים: "שיעור מתגייסים נמוך, ומספר דחויי שירות ש'תורתם אמנותם' הולך וגדל", כותב מבקר המדינה, שאף מזהיר כי "ספק אם יוכלו גורמי השלטון לעמוד ביעדי הממשלה" בכל הנוגע לתעסוקת חרדים

שיעור המתגייסים החרדים לצה"ל במסגרת המסלולים הייעודיים נמוך, ומספרם של דחויי השירות ש"תורתם אומנותם" הולך וגדל – כך קובע מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, בדו"ח שפרסם היום (ג') על גיוס החרדים. המבקר קובע כי הצבא עמד ביעדים שהציבה לו הממשלה בנוגע להיקף הגיוס, ומדובר ב"מגמה חשובה שיש לעודד ולטפח", אך זה עדיין לא מספיק. 

 

 

עוד בערוץ היהדות  - קראו:

  

מנתונים המופיעים בדו"ח עולה, כי מאז שנת 2003 ועד שנת 2010 עלה מספר דחויי השירות במסגרת "תורתו אומנותו" בשיעור של כ-60% (מ-39 אלף ל-63 אלף). בשנה המאוחרת יותר, 52% מהלא-מתגייסים בכל מחזור גיוס היו במעמד של "תורתו אומנותו" - לעומת 36% ב-2005.

 

מסלולי השירות לחרדים - חשובים

על פי המבקר, זו הסיבה העיקרית לכך ששיעור אי-הגיוס הכללי זינק באותן 5 שנים מ-8.4% מהפוטנציאל ל-13%. עם זאת, בעקבות שינויים שאישרה הממשלה ב-2011 בנוהלי גיוסם של דחויי שירות, פחת מספרם של דחויי השירות ש"תורתם אומנותם" באופן חד-פעמי, בכעשרת-אלפים איש.

 

"להצלחת התוכנית יש גם חשיבות ברמה הלאומית". בתור לפטור (צילום: עופר עמרם ) (צילום: עופר עמרם )
"להצלחת התוכנית יש גם חשיבות ברמה הלאומית". בתור לפטור(צילום: עופר עמרם )

 

"מסלולי השירות החדשים שהוקמו בצה"ל עבור החרדים הובילו לעלייה - ואף לעלייה חשובה - בהיקף גיוסם של מלש"בים מהמגזר החרדי לצה"ל", מציין המבקר לשבח. "צה"ל עמד - ואף מעבר לכך - ביעד הביניים של 1,200 מתגייסים חרדים שקבעה הממשלה בהחלטתה מינואר 2011, ביחס למספר המתגייסים החרדים לצה"ל בשנת 2011".

 

בסך הכל עמד היקף גיוס החרדים בשנים 2010 ו-2011 על 13% ו-16% (בהתאמה), מהשנתון החרדי הנכנס למעמד "תורתו אומנותו" באותה תקופה. בשנה שעברה הצטרפו לפרוייקט שח"ר כ-610 חיילים, ומאז הפעלתו בשנת 2007 לקחו בו חלק כ-1,700 חיילים. בנח"ל החרדי שולבו ב-2011 כ-380 חיילים, ומאז 2007 שירתו בגדוד כ-1,600.

 

"תקלות באספקת מזון בכשרות המתאימה"

מבקר המדינה מצביע על כמה ליקויים בתכנון ובהקמת מסלולי שח"ר, וביישום ההחלטות שהתקבלו בהם:

"בגיבוש המדיניות לא שולבו הרב הצבאי הראשי, כגורם מרכזי בתהליך, ויועצת הרמטכ"ל לענייני נשים, אף על פי שבמדיניות עצמה ובעצם מימושה ישנם נושאים מרכזיים הנוגעים לשירותי דת ולימודי קודש של החיילים בתוכנית, ואף על פי שמימוש התוכנית חייב בפועל הדרה מסוימת של חיילות מסביבתן ומביצוע תפקידן".

 

על תנאי השירות שהובטחו לחיילים נכתב בדו"ח: "נמצאו תקלות באספקת מזון בכשרות המתאימה לחיילים בתוכנית שח"ר, והועלו טענות שונות של החיילים בתוכנית שח"ר בעניין זה... נמצאו גם עיכובים בהתאמת מדיניות הת"ש למאפיינים הייחודיים של האוכלוסייה החרדית".

 

בנוסף מציין המבקר כי אחת ממטרות המסלול הינה שילוב חרדים בשוק העבודה האזרחי במקצועות שרכשו בצבא, ומעיר כי למרות זאת - מרבית המקצועות לא הותאמו לטובת הכרה ממשלתית לעסוק בהם ("קרדיטציה").

 

"על ראש אכ"א לפעול כך שהמדיניות של תוכנית שח"ר תגובש ותמומש על בסיס ראייה כוללת של התוכנית עצמה ושל צורכי צה"ל והמדינה, ובכלל זה בתחומים ההלכתיים הנוגעים אליה", מסכם מבקר המדינה פרק זה בדו"ח, וקובע כי "להצלחת התוכנית יש גם חשיבות ברמה הלאומית".

 

הוא קרא למטכ"ל ולעומד בראשו לבחון את מדיניותה של התוכנית, כדי להבטיח שהיא משקפת ומביאה לידי ביטוי את האיזונים הנדרשים, ובכלל זה מול מגדרים ומגזרים אחרים, ובין מסלולי הגיוס הקיימים, וכי יש בה לתת מענה לצורכי צה"ל, החרדים והחברה בכלל.

 

"ראוי שנושא זה יידון גם אצל שר הביטחון והעקרונות יאושרו על ידיו. נוסף על כך ראוי, כי שהב"ט ישקול במידת הצורך, ובשל מורכבות העניין, להביא את הנושא בפני פורום ממשלתי מתאים".

 

צה"ל: 85% מהחיילים החרדים מועסקים לאחר שחרורם

מדובר צה"ל נמסר בתגובה כי "בצה"ל דוגלים בחלוקה שוויונית של הנטל, ובעקרון השירות לכלל האוכלוסיות

והמגזרים בחברה הישראלית. בשנים האחרונות עוקבים בצה"ל בדאגה אחר הירידה המתמשכת בשנתוני הגיוס... צה"ל מבצע מהלכים על מנת להגדיל את מקורות הגיוס. כחלק מזה החלה תוכנית שילוב החרדים לפעול בצה"ל משנת 2007. העקרונות המנחים של התוכנית נבחנים מעת לעת על-ידי ועדת היגוי, שבה שותפים כלל הגורמים הרלוונטיים, לרבות גורמי הרבנות הצבאית ומטה יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים.

 

"מדובר בפרויקט לאומי פורץ דרך, ומטבע הדברים, כמו כל פרויקט חדש, נדרש להתאמות במעלה הדרך. השירות בצה"ל מסייע לחרדים המתגייסים לצה"ל להשתלב בשוק העבודה, ולראייה כ-85% מהם אכן מועסקים לאחר שחרורם. לראיית צה"ל, חלק מהמקצועות בהם עוסקים חיילי תוכנית 'שילוב חרדים' צריכים לזכותם ב'קרדיטציה' המוכרת על ידי משרד התמ"ת. בעת הקרובה תגובש תוכנית בנושא, שתוצג ותאושר על ידי הגורמים הרלוונטיים.

 

"החרדים המשרתים בצה"ל זוכים לתנאי שירות מיוחדים, שנועדו לאפשר להם לשמור על אורח חייהם, במקביל לשירותם הצבאי. פקודות הצבא קובעות שכל מפקד יראיין את פקודיו החרדים אחת לשישה חודשים, וסוגיה זו נאכפת. לחרדים המשרתים בצה"ל מנופק באופן סדיר מזון בכשרות מהדרין. תקלות נקודתיות שנמצאות בנושא מטופלות בהתאם".

 

תעסוקה: עדיין מיעוט של גברים חרדים

פרק נוסף בדו"ח עוסק בשילובם של חרדים בשוק העבודה - "משימה לאומית חברתית-כלכלית בעלת חשיבות עליונה", כהגדרת המבקר. ביקורת שנערכה במשרד התמ"ת, האחראי על יישום מדיניות הממשלה בעניין, נמצא כי בפעילות נכללות יותר נשים מגברים, ובקרב האחרונים נרשמו 1,600 משתתפים בלבד בשנים 2005-2010.

 

"ספק אפוא אם יוכלו גורמי השלטון לעמוד ביעד של הממשלה לשנת 2020 - שיעור של 63% מועסקים בקרב גברים חרדים בטווח הגילים 25-64", מעיר מבקר המדינה. "ראוי כי הממשלה תקבע יעדי ביניים הנגזרים מהיעד האמור, והניתנים למדידה ולבקרה. אחרת, ייוותר יעד ארוך טווח זה בגדר שאיפה והצהרה גרידא".

 

המבקר קורא לממשלה לבחון לעומק את התוכניות, את דרכי הפעולה, את המשאבים ואת ניצולם האפקטיבי, ולמשרד התמ"ת לגלות בהם מעורבות גדולה יותר באמצעות ועדות היגוי ובקביעת יעדיהן. "על המשרד לעקוב אחר ביצוע התוכניות, להשלים בהקדם את הערכתן, לרבות בחינת עלות מול תועלת, לזרז הטמעתן של התוכניות שנמצאו ראויות ולהגדיל את היקפן, וכן להפסיק את פעילותן של יתר התכניות".

 

המבקר ממליץ עוד כי "ראוי שהמשרד יסדיר באופן קבוע מפגשים בין מעסיקים לבין דורשי עבודה חרדים, ויגדיל את מודעות המעסיקים לכלי העידוד הממשלתיים".

 

בתגובה, נמסר ממשרד התמ"ת כי "המשרד השקיע בשנת 2011 כ-100 מיליון שקלים בקידום וסיוע לאוכלוסיית

החרדים, שיאפשר למשתתפים בתוכניות השונות לרכוש הכשרה מקצועית ולהשתלב בשוק העבודה.

 

"הממשלה אישרה בפברואר 2012 את מינוייה של מיכל צוק לתפקיד הממונה על תחום התעסוקה במשרד התמ"ת, בדרגת משנה למנכ"ל. המינוי הבכיר, כמו גם השקעות התמ"ת הענפות לקידום הכשרתם המקצועית של החרדים ושילובם במעגל העבודה - נועדו להגדיל את שיעור ההשתתפות בשוק העבודה בקרב אוכלוסייה זו, להביא לצמצום פערי ההכנסה, להקטנת העוני ולהגברת הצמיחה במשק.

 

"משרד התמ"ת למד את דו"ח מבקר המדינה,ו וכבר החל ליישם את הלקחים ולתקן את הטעון שיפור, במסגרת תכנית העבודה הרב-שנתית".

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
עוד לא ממהרים להתגייס
צילום: רויטרס
מבקר המדינה מגיש את הדו"ח ליו"ר הכנסת
צילום: איציק הררי, דוברות הכנסת
מומלצים