שתף קטע נבחר

המבקר: "המידע שבדו"חות הכספיים של הממשלה לקוי"

המבקר בדק את השקעות המדינה בתאגידים ציבוריים, חברות ממשלתיות וחברות מעורבות ע"פ הדו"חות הכספיים ב-2015. הבדיקה נעשתה בחשב הכללי, וכן בחשבויות של משרדי הממשלה וברשות החברות. בסך הכל כ-51% מהדו"חות הכספיים אינם מבוקרים. "שקיפות נאותה ובקרה יאפשרו לממשלה למלא את מחויבותה הציבורית", נכתב בדו"ח

שני שליש מהתאגידים הציבוריים נעדרו מהדו"חות הכספיים המאוחדים של הממשלה לשנת 2015, ולכ-51% מהישויות המוחזקות שדו"חותיהן הכספיים כן נכללו בדו"חות הכספיים של הממשלה, לא היו דו"חות כספיים מבוקרים לשנת 2015. אלה הם חלק מהממצאים שעולים בדו"ח מבקר המדינה בפרק שדן באגף החשב הכללי באוצר.

 

לצפייה בפרק המלא מדו"ח המבקר

כתבות נוספות בערוץ הכלכלה

 

המבקר בדק את רישום השקעות המדינה בישויות מוחזקות על פי הדו"חות הכספיים שהוגשו בסוף שנת 2015. הישויות המוחזקות כוללות תאגידים ציבוריים, קרנות דו-לאומיות (שממשלת ישראל הקימה בשיתוף ממשלות זרות לקידום אינטרסים משותפים), חברות ממשלתיות וחברות מעורבות (חברות שאינן ממשלתיות אבל מחצית או פחות מהדירקטורים שלה הם מטעם המדינה.

 

הבדיקה נעשתה באגף החשב הכללי שבמשרד האוצר, וכן בחשבויות של משרדי ממשלה שונים וברשות החברות הממשלתיות. המבקר מסביר את חשיבותה של שקיפות פעולותיהן של הרשויות הציבוריות או המינהליות, ככזו שמאפשרת ביקורת ציבורית על פעולות גורמי השלטון. "שקיפות נאותה ודו"חות כספיים מבוקרים יאפשרו לממשלה למלא את מחויבותה הציבורית לתת דין וחשבון לציבור", נכתב בדו"ח.

 

בדו"חות הכספיים המאוחדים של הממשלה לשנת 2015 מוצגת יתרת "השקעות בישויות מוחזקות" בהיקף של כ-3.2 מיליארד שקל. חלקה של המדינה בהפסדי ישויות מוחזקות לשנת 2015 הסתכם בכ-99 מיליון שקל.

 

המבקר מצא כי הדו"חות הכספיים המאוחדים של הממשלה לשנת 2015 כוללים את הדו"חות הכספיים של 22 תאגידים ציבוריים בלבד מתוך 65. נציין כי כבר לפני שש שנים העיר המבקר בעניין אי-איחודם של הדו"חות הכספיים של התאגידים הציבוריים וכי הנתונים שמוצגים בדו"חות הכספיים אינם מלאים. ולמרות הערותיו הקודמות של המבקר, טרם אוחדו דו"חותיהם של 43 תאגידים ציבוריים עם דו"חותיה הכספיים של הממשלה, ומשכך לא נכללים בדו"חות הכספיים של ממשלת ישראל. כמו כן, רק 14 מתוך 22 תאגידים ציבוריים שדו"חותיהם נכללו בדו"חות המדינה היו מבוקרים.

 

הדו"ח השנתי של מבקר המדינה - כתבות נוספות:

המבקר: אורי אריאל העביר עשרות מיליוני שקלים למקורבים

"מכת מדינה": החקלאים חסרי אונים מול הפשיעה

מערך הכשרות - "ממצאים חמורים, הטעיית הציבור, מצב בלתי נסבל"

מבקר המדינה: הסיבה האבסורדית לתור לניתוחים בישראל

77% מהחרדים שנבדקו קיבלו פטור נפשי, טיפול רפואי לחיילים מתעכב

המבקר מתריע: נזק למדינה עקב המשבר במשרד החוץ

קנו מאות ניידות - בלי לבדוק אם הן מתאימות

משרד הבריאות: "הפרדת יולדות? אין תופעה כזו"

עומס על מפקחי בתי הספר לא מאפשר להם למלא את תפקידם

ילדים יוצאים ממשפחה מסוכנת - וחוזרים בלי בדיקה

המבקר: ישראל בפיגור בהתמודדות עם פשיעת סייבר

זיהום חוצה גבולות: השפכים בשטחים משפיעים על ישראל‏

הסכם הגז עם חברת חשמל עלול להוביל לעליית תעריפים במשק‏

המדינה לא בדקה כראוי את השפעת העלאת גיל הפרישה‏

ביטוח לאומי מוותר על מאות מיליוני שקלים מכספי ציבור

המבקר: הסלט שלנו כולל גם חומרי הדברה‏

"מטופלים נדבקו בהפטיטיס C משימוש חוזר באביזרים חד פעמיים"

לחכות 13 חודשים בתור לקלינאי תקשורת בסורוקה

 

בסך הכל כ-51% מהדו"חות הכספיים של הישויות המוחזקות שכן נכללו במאזן המדינה לשנת 2015 אינם מבוקרים, "ומאחר שנתוניהן הכספיים של חלק מן הישויות לא נכללו כלל בדו"חות", כתב המבקר, "המידע שבדו"חות הכספיים של הממשלה לקוי ואינו משקף את השקעות המדינה בישויות מוחזקות".

 

המבקר מוסיף וכותב כי "היקף הנכסים שאינם מבוקרים, שהם 24% מסך הנכסים המוצגים בדו"חות הכספיים המאוחדים של הממשלה, עומד על כ-128 מיליארד שקל, שהם סכום משמעותי ומהותי לקוראי הדו"חות הכספיים".

נמל חיפה בין הגופים הלא מבוקרים (צילום: ישראל ברדוגו ) (צילום: ישראל ברדוגו )
נמל חיפה בין הגופים הלא מבוקרים(צילום: ישראל ברדוגו )
 

בנוסף, בדיקת המבקר העלתה כי בניגוד לתקן, כל משרדי הממשלה, למעט משרד הבריאות, המחזיקים בישויות נשלטות, כולל משרד החינוך, משרד התשתיות, המשרד לביטחון פנים ומשרד התיירות, אינם מציגים דו"חות כספיים מאוחדים של משרדיהם ולא מציגים את כלל נתוני ההשקעות בישויות הנשלטות.

 

לפני נתוני רשות החברות הממשלתיות ב-2015, סך נכסיהן של החברות הממשלתיות הסתכם בכ-185.7 מיליארד שקל, ההתחייבויות הסתכמו בכ-141 מיליארד שקל, ההכנסות בכ-67 מיליארד שקל והרווח הנקי נאמד על כ-1.2 מיליארד שקל.

 

בדיקת המבקר העלתה כי לכ-45% מהחברות הממשלתיות שדו"חותיהן הכספיים שכן נכללו בדו"חות הכספיים של הממשלה לא היו דו"חות כספיים מבוקרים לשנת 2015. ברשימת חברות אלה נכללות ארבע חברות ממשלתיות מובילות כמו נת"ע (נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים), חברת נמלי ישראל, נמל חיפה והתעשייה הצבאית.

 

"אין להסכים עם אי-הגשת דו"חות מבוקרים במועד שנקבע", כתב המבקר, "ובוודאי בכל הנוגע לדו"חותיהן של חברות בעלות היקף פעילות משמעותי. על רשות החברות הממשלתיות להמשיך לנקוט את כל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כדי להביא לכך שהחברות הממשלתיות, ובפרט המשמעותיות שבהן, יגישו את הדו"חות הכספיים המבוקרים לפני מועד פרסומם של דו"חות הממשלה".

 

משרד האוצר מסר בתגובה: "ממשלת ישראל נמצאת בתהליך השלמת רפורמה מקיפה בחשבונאות הממשלתית, שעיקרה אימוץ הדרגתי של התקינה החשבונאית הממשלתית המתבססת על התקינה הבינלאומית למגזר הציבורי (IPSAS), ניהול חשבונאי של נכסי המדינה והתחייבויותיה תוך מעבר הדיווח החשבונאי מבסיס מזומן לבסיס מצטבר, וכן הגברת אמינותו של הדיווח הכספי באמצעות ביקורת חיצונית על הדוחות הכספיים.

 

"בשנת 2015 הורחבה תכולת הדו"חות הכספיים המאוחדים, כך שהדו"חות הכספיים המאוחדים לשנת 2015 כוללים כ- 176 ישויות שמרביתן מבוקרות על ידי רואי חשבון חיצוניים. עיקר הגידול נובע מאיחוד לראשונה של דו"חותיהם הכספיים של 20 תאגידים סטטוטוריים ובדו"ח לשנת 2016 יאוחדו תאגידים סטטוטוריים נוספים.

 

"בשל לוחות זמנים צפופים לאיחוד, חלק מהדו"חות הכספיים של הישויות אשר טרם נחתמו על-ידי הדירקטוריון (או גוף מקביל בישויות אחרות) הוגדרו כדו"חות שאינם מבוקרים. יודגש, כי היקף הנכסים של הישויות המוחזקות (חברות ממשלתיות ותאגידים סטטוטוריים) שאינם מבוקרים הוא כ-5.6% (2.7% מסך המאזן המאוחד).

 

"הדו"ח הכספי של ממשלת ישראל מציג תמונה רחבה - לפי תחומי פעילויות מרכזיים הבאים לשקף קבוצות איחוד - שכוללות חברות ממשלתיות ותאגידים סטטוטוריים יחד עם משרדי הממשלה הרלוונטיים לתחום הפעילות".

 

מרשות החברות נמסר בתגובה כי הם מסכימים עם הערת המבקר.


פורסם לראשונה 16/05/2017 15:51

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים