שתף קטע נבחר

חגיגת מינויים וחריגות שכר בתעשייה הביטחונית ברפאל

מינויים בכירים ומענקים לעובדים בלי אישור דירקטוריון, סמנכ"ל ששכרו חרג ב-26% מהסכום שאושר וסמנכ"לים שקיבלו פיצויים מוגדלים של מאות אלפים ללא הצדקה - מבקר המדינה מציג את הכשלים בחברה הממשלתית רפאל

במהלך השנים 2015-2012 נרשמו ליקויים בהליך המינוי ובתנאי העסקתם של מספר סמנכ"לים ומנהלי אגפים בחברה הממשלתית רפאל, העוסקת בפיתוח ובייצור של אמצעי לחימה מתקדמים. כך קובע מבקר המדינה בפרק שעוסק במינוי הפקידים הבכירים ברפאל ובתנאי העסקתם. בנוסף לזה מצביע המבקר על חריגת שכר של 26% לאחד הסמנכ"לים, שאושרה בניגוד להחלטת רשות החברות.

 

עוד בערוץ הקריירה

 

לפי הדו"ח, במהלך 2015-2013 מינה מנכ"ל רפאל לשעבר, האלוף (מיל') ידידיה יערי, 12 מתוך 16 פקידים בכירים לתפקידי סמנכ"ל, מבלי שהנהלת רפאל הקימה ועדות איתור.

 

הפרק המלא בדו"ח המבקר

 

עוד כתבות בדו"ח מבקר המדינה:

המלחמה בזיהום האוויר: ההחלטות נשארו על הנייר, הנזק - 16 מיליארד שקלים בשנה

האוצר לא בלם את המשבר - מאות אלפים נותרו בלי ביטוח סיעודי

ענף הנדל"ן: הון שחור מציף את השוק ולא מטופל

שוק הגז הביתי: עדיין נשלט על ידי ספקים גדולים והמחירים גבוהים

עושים עלינו סיבוב: המיליארדים שהמדינה הפסידה על מכירת תנובה

בחירת הדמויות על השטרות החדשים הייתה פזיזה

מבקר המדינה: כשל בניהול נכסי הנדל"ן של דואר ישראל

דו"ח מבקר המדינה: כל תחלואי הרב-קו

 

מתוך 12 הפקידים רק תשעה אושרו על ידי הדירקטוריון. במסגרת הדיון לא עלו תקינותם של אותם הליכי מינוי או התאמתם לתקנים של החברה. שלושה מתוך ה-12 כלל לא עלו לאישור דירקטוריון.

  

המבקר מציין כי "בכך פגעו הנהלת רפאל והדירקטוריון בעקרונות שנועדו להבטיח כי הליכי האיתור ואישור מינוים של הפקידים הבכירים יבוצעו בתנאים של שוויון הזדמנויות ותחרות הוגנת, כדי להביא למינוי המועמדים המתאימים ביותר לתפקיד". 

 

מפעל רפאל (צילום: ג'ורג' גינסבורג) (צילום: ג'ורג' גינסבורג)
מפעל רפאל(צילום: ג'ורג' גינסבורג)

"אין מסמכים המעידים על קיום ראיונות עם ועדת האיתור"

המבקר קובע כי בשנים 2015-2012 לא דן דירקטוריון החברה במרבית הנימוקים לבחירתם הסופית של המועמדים לתפקידי סמנכ"לים, כפי שנדרש בקריטריונים שנקבעו בנוהל למינוי עובדים בכירים וכפי שקובעות תקנות החברות הממשלתיות.

 

לדוגמה, המבקר לא מצא במסמכי רפאל סימוכין לכך שוועדת האיתור אכן קיימה ראיונות עם ההנהלה ועם גורמים נוספים בחברה לגבי המועמדים לתפקיד סמנכ"ל א'. כמו כן, לא נמצאו סימוכין לנימוקים להחלטת חברי הוועדה בשלב המיון הראשוני שלפיהם חמישה מהמועמדים אינם מתאימים לתפקיד.

 

רפאל מסרה בתשובתה כי חובת הסודיות, הצורך בהגנה על אינטרסים אישיים "ומרקם העבודה העדין" עלולים להביא לכך שחלק מהשיחות והנימוקים לבחירת המועמד המתאים לא יועלו על הכתב. עם זאת הוסיפה רפאל הוסיפה כי היא תפיק לקחים ותקפיד על התיעוד הנדרש ועל מילוי טופסי ההערכה "בצורה מלאה עד כמה שניתן".

 

על כך העיר מבקר המדינה כי "היעדר התימוכין והנימוקים האמורים אינו עולה בקנה אחד עם כללי מינהל תקין, ועם החובה המוטלת על ועדת האיתור לרשום פרוטוקול שישקף את הדיון שהתקיים.

 

"זאת ועוד, אין לקבל את טענתה של רפאל שחובת הסודיות אינה מאפשרת לתעד את השיחות והנימוקים האמורים כנדרש, שכן יש לרפאל האמצעים לשמור על המידע שיתועד. הדבר אף פגע ביכולתו של הדירקטוריון לבדוק כנדרש את תקינות הליך המינוי, מתן שוויון ההזדמנויות למועמדים השונים וקיום התחרות ההוגנת והשקיפות".

 

"מנהלי אגפים אינם פקידים בכירים"

עוד עולה מהדו"ח כי נוכח עמדת הנהלת רפאל בעניין אי-הגדרת מנהלי אגפים כפקידים בכירים, היא לא הקימה ועדות איתור למינויים, והמנכ"ל לשעבר לא ביקש את אישור הדירקטוריון למינויים אלו. בעקבות זאת לא נתן הדירקטוריון את דעתו לתקינות הליך האיתור ולא אישר את המינויים.

 

בתשובה שמסרה רפאל בדצמבר 2016 היא ציינה כי לדעתה נוכח המספר הגדול של מנהלי האגפים בחברה (כ-300 עובדים), לא היה מקום לכלול אותם בנוהל תחת ההגדרה של "פקידים בכירים". על פי החברה, לא ריאלי שהדירקטוריון ידון במינויים של עובדים כה רבים ובתנאי העסקתם, ועליו לנצל את זמנו "המועט יחסית בדיונים אודות נושאים שברומה של החברה". עוד הודיעה רפאל בינואר 2017 כי בשנים 2016-2013 היא מינתה כ-160 מנהלי אגפים, ומהם 72 עובדים (45%) מועסקים בחוזים אישיים.

 

דו"ח המבקר קבע כי בניגוד לקבוע בחוק החברות הממשלתיות, בשנים 2015-2013 נתנה רפאל מענקי חתימה לעובדים חדשים עתידיים או מענקי שימור לעובדים קיימים - ובסך הכול לשמונה פקידים בכירים, שישה מהם מנהלי אגפים, בלי שהנהלת החברה הביאה את הנושא לדיון בדירקטוריון ולאישורו.

 

חריגת שכר של 26% לסמנכ"ל ופיצויי פרישה מוגדלים

בבדיקת המבקר את תנאי ההעסקה של העובדים הבכירים בחברה עלה כי הנהלת רפאל קבעה בהסכם עבודה שנחתם עם אחד הסמנכ"לים בינואר 2015 שכר שחרג בכ-26% מהשכר שאישר הדירקטוריון לאותו סמנכ"ל. בכך יצרה החברה התחייבות משפטית כלפי הסמנכ"ל. בחתימה זו היא אף פעלה בניגוד להחלטה שקיבלה ועדת הסיווג של רשות החברות.

 

רפאל מסרה בתשובתה כי היא קיבלה את אישור רשות החברות לתנאי ההעסקה של הסמנכ"ל האמור לפני שקבעה את הסכם העבודה איתו, וכי ככל הנראה בגלל טעות לא הועלה הנושא לאישור הדירקטוריון.

 

לגבי מענקים שניתנו לבכירים בחברה - מבקר המדינה מצא כי בפברואר 2015 מסר הסמנכ"ל למחלקת משאבי אנוש ולדירקטוריון כי פקידים בכירים בעלי חוזה אישי זכאים לפיצויים מוגדלים על פי החלטת הממשלה, וביקש מהדירקטוריון לאשר מתן פיצויים בסך כ-309 אלף שקל וכ-307 אלף שקל לשני סמנכ"לים נוספים שעמדו לפרוש מהחברה. הדירקטוריון אישר את הבקשה, ורפאל שילמה לשני הסמנכ"לים את הסכומים האמורים, וזאת בנוסף לתגמולים הרבעוניים שקיבלו במהלך השנים.

 

משרד מבקר המדינה העלה כי בשלושת המקרים שתוארו לעיל שילמה הנהלת רפאל פיצוים מוגדלים לסמנכ"לים שפרשו, וזאת מבלי שפנתה לרשות החברות בבקשה להעלות את הנושא לדיון בדירקטוריון.

 

נוסף על כך, מהאמור בפרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון לא עלה כי הפיצויים המוגדלים שניתנו בשלושת המקרים שלעיל נבעו מנסיבות חריגות שהצדיקו את התשלומים האמורים, כנדרש במכתבה מיולי 2002 של רשות החברות לסמנכ"ל למשאבי אנוש.

 

רפאל מסרה בתשובתה למבקר כי סמנכ"ל למשאבי אנוש ומנהל שכר והטבות לשעבר לא הכירו את הדרישה של רשות החברות לקבל את אישורה להעלות לדיון בדירקטוריון את נושא תשלום הפיצויים המוגדלים לפקידים בכירים שקיבלו תגמולים רבעוניים  - אישור שיינתן רק במקרים חריגים.

 

תגובת חברת רפאל: "חברת רפאל הינה חברה ממשלתית שפועלת בהתאם לכללי מינהל תקין. מינוי עובדי החברה ובכלל זה הבכירים שבה נעשה על סמך מקצועיותם וכישוריהם בלבד והוא זה המאפשר לה להיות חברה צומחת ורווחית ולהוות נדבך מרכזי בביטחון ובכלכלה הישראלית. יחד עם זאת דוח המבקר מציין מספר ליקויים טכניים אשר חלקם תוקנו והיתר נמצאים בבחינה מול רשות החברות".

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים