16.6.24
אלו ימים לא קלים עבורנו, אנחנו מסוגרים בביתנו, תוהים מתי הכל יסתיים וגם מה יהיה אחרי היום שבו נמצא דרך למגר את הקורונה. אבל יש גם את אלו שלמרות הקורונה ממשיכים במלוא המרץ בעשיית מעשים טובים, בגדר האפשר ונוכח ההגבלות, כדי שקשישים לא יצטרכו לצאת לרכוש מזון לפסח, אחרים דואגים לבעלי החיים העזובים ברחובות, יש כאלה שמעבירים שיעורי ספורט ופעילויות בעזרת אפליקציות שיתופיות כדי להנעים את זמנם של האנשים הבודדים שנמצאים בבידוד,וכמובן חברות גדולות שהתגייסו לסייע לכל מי שצריך. למעשה, על פי נתונים של עמותת טובה, בהשוואה לשנה שעברה בחג הפסח, קיימת עלייה של 30% בכמות המתנדבים החדשים. הנה כמה סיפורים מחממי לב
אלו ימים לא קלים עבורנו, אנחנו מסוגרים בביתנו, תוהים מתי הכל יסתיים וגם מה יהיה אחרי היום שבו נמצא דרך למגר את הקורונה. אבל יש גם את אלו שלמרות הקורונה ממשיכים במלוא המרץ בעשיית מעשים טובים, בגדר האפשר ונוכח ההגבלות, כדי שקשישים לא יצטרכו לצאת לרכוש מזון לפסח, אחרים דואגים לבעלי החיים העזובים ברחובות, יש כאלה שמעבירים שיעורי ספורט ופעילויות בעזרת אפליקציות שיתופיות כדי להנעים את זמנם של האנשים הבודדים שנמצאים בבידוד,וכמובן חברות גדולות שהתגייסו לסייע לכל מי שצריך. למעשה, על פי נתונים של עמותת טובה, בהשוואה לשנה שעברה בחג הפסח, קיימת עלייה של 30% בכמות המתנדבים החדשים. הנה כמה סיפורים מחממי לב
אלו ימים לא קלים עבורנו, אנחנו מסוגרים בביתנו, תוהים מתי הכל יסתיים וגם מה יהיה אחרי היום שבו נמצא דרך למגר את הקורונה. אבל יש גם את אלו שלמרות הקורונה ממשיכים במלוא המרץ בעשיית מעשים טובים, בגדר האפשר ונוכח ההגבלות, כדי שקשישים לא יצטרכו לצאת לרכוש מזון לפסח, אחרים דואגים לבעלי החיים העזובים ברחובות, יש כאלה שמעבירים שיעורי ספורט ופעילויות בעזרת אפליקציות שיתופיות כדי להנעים את זמנם של האנשים הבודדים שנמצאים בבידוד,וכמובן חברות גדולות שהתגייסו לסייע לכל מי שצריך. למעשה, על פי נתונים של עמותת טובה, בהשוואה לשנה שעברה בחג הפסח, קיימת עלייה של 30% בכמות המתנדבים החדשים. הנה כמה סיפורים מחממי לב
אלו ימים לא קלים עבורנו, אנחנו מסוגרים בביתנו, תוהים מתי הכל יסתיים וגם מה יהיה אחרי היום שבו נמצא דרך למגר את הקורונה. אבל יש גם את אלו שלמרות הקורונה ממשיכים במלוא המרץ בעשיית מעשים טובים, בגדר האפשר ונוכח ההגבלות, כדי שקשישים לא יצטרכו לצאת לרכוש מזון לפסח, אחרים דואגים לבעלי החיים העזובים ברחובות, יש כאלה שמעבירים שיעורי ספורט ופעילויות בעזרת אפליקציות שיתופיות כדי להנעים את זמנם של האנשים הבודדים שנמצאים בבידוד,וכמובן חברות גדולות שהתגייסו לסייע לכל מי שצריך. למעשה, על פי נתונים של עמותת טובה, בהשוואה לשנה שעברה בחג הפסח, קיימת עלייה של 30% בכמות המתנדבים החדשים. הנה כמה סיפורים מחממי לב
אלו ימים לא קלים עבורנו, אנחנו מסוגרים בביתנו, תוהים מתי הכל יסתיים וגם מה יהיה אחרי היום שבו נמצא דרך למגר את הקורונה. אבל יש גם את אלו שלמרות הקורונה ממשיכים במלוא המרץ בעשיית מעשים טובים, בגדר האפשר ונוכח ההגבלות, כדי שקשישים לא יצטרכו לצאת לרכוש מזון לפסח, אחרים דואגים לבעלי החיים העזובים ברחובות, יש כאלה שמעבירים שיעורי ספורט ופעילויות בעזרת אפליקציות שיתופיות כדי להנעים את זמנם של האנשים הבודדים שנמצאים בבידוד,וכמובן חברות גדולות שהתגייסו לסייע לכל מי שצריך. למעשה, על פי נתונים של עמותת טובה, בהשוואה לשנה שעברה בחג הפסח, קיימת עלייה של 30% בכמות המתנדבים החדשים. הנה כמה סיפורים מחממי לב
אלו ימים לא קלים עבורנו, אנחנו מסוגרים בביתנו, תוהים מתי הכל יסתיים וגם מה יהיה אחרי היום שבו נמצא דרך למגר את הקורונה. אבל יש גם את אלו שלמרות הקורונה ממשיכים במלוא המרץ בעשיית מעשים טובים, בגדר האפשר ונוכח ההגבלות, כדי שקשישים לא יצטרכו לצאת לרכוש מזון לפסח, אחרים דואגים לבעלי החיים העזובים ברחובות, יש כאלה שמעבירים שיעורי ספורט ופעילויות בעזרת אפליקציות שיתופיות כדי להנעים את זמנם של האנשים הבודדים שנמצאים בבידוד,וכמובן חברות גדולות שהתגייסו לסייע לכל מי שצריך. למעשה, על פי נתונים של עמותת טובה, בהשוואה לשנה שעברה בחג הפסח, קיימת עלייה של 30% בכמות המתנדבים החדשים. הנה כמה סיפורים מחממי לב
אלו ימים לא קלים עבורנו, אנחנו מסוגרים בביתנו, תוהים מתי הכל יסתיים וגם מה יהיה אחרי היום שבו נמצא דרך למגר את הקורונה. אבל יש גם את אלו שלמרות הקורונה ממשיכים במלוא המרץ בעשיית מעשים טובים, בגדר האפשר ונוכח ההגבלות, כדי שקשישים לא יצטרכו לצאת לרכוש מזון לפסח, אחרים דואגים לבעלי החיים העזובים ברחובות, יש כאלה שמעבירים שיעורי ספורט ופעילויות בעזרת אפליקציות שיתופיות כדי להנעים את זמנם של האנשים הבודדים שנמצאים בבידוד,וכמובן חברות גדולות שהתגייסו לסייע לכל מי שצריך. למעשה, על פי נתונים של עמותת טובה, בהשוואה לשנה שעברה בחג הפסח, קיימת עלייה של 30% בכמות המתנדבים החדשים. הנה כמה סיפורים מחממי לב