קבינט הקורונה אישר הערב (יום א') תקנות המסדירות את ההגבלות על פעילות עסקים, מקומות עבודה, מקומות הפתוחים לציבור והתקהלויות, וכן את כללי ההתנהגות במרחב הציבורי בצל התפשטות נגיף הקורונה וכן עיגון הכללים הקיימים כיום עבור מקומות עבודה. השינויים היחידים ביחס לתקנות הקודמות: פתיחת בריכות לפעוטות וגני שעשועים, וביטול הסגירה הגורפת של ענף התרבות, כך שמופעים יתקיימו בכפוף לאישור מנכ"לי משרדי הבריאות והתרבות.
התקנות, עליהן הודיעו משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות ומשרד האוצר, תיכנס לתוקפה עם פקיעת תוקפן של תקנות שעת החירום ביום שלישי, 11 באוגוסט.
ארבעה נוסעים שנעצרו על ידי שוטרים בטיילת בתל אביבארבעה נוסעים שנעצרו על ידי שוטרים בטיילת בתל אביב
שוטרים עוצרים רכב עם מעל ממכסת הנוסעים המותרת באפריל
(צילום: מוטי קמחי)

ההסדרים שהוגדרו בתקנות

שמירת מרחק במרחב הציבורי: שני מטר בין אדם לאדם. ∙ איסור התקהלות במרחב הפרטי, הציבורי ובמקום ציבורי או עסקי: של יותר מ-20 אנשים בשטח פתוח, ועד 10 אנשים במבנה. ∙ הגבלה על נסיעה ברכב פרטי: לעניין מספר הנוסעים - שני נוסעים בנוסף לנהג, ואם יש ברכב יותר מספסל אחורי אחד - נוסע נוסף על כל ספסל נוסף, למעט אנשים הגרים יחד.
כללים החלים על מקום ציבורי או עסקי, בין היתר: הגשת הצהרה, הצבת מחיצה, שילוט, מינוי ממונה קורונה, תשאול ומדידת חום, סימון מקומות עמידה בתור, שמירת כללי היגיינה וחיטוי, אי-הכנסת אדם ללא מסכה וכו'.
בעלי מסעדות ואולמות מוחים על ההחחלטה לסגור אותם בחודש שעבר
(צילום: גיל יוחנן, נדב אבס, שמיר אלבז, דני שדה)

התפוסה המותרת במקום ציבורי ועסקי: אדם לכל 7 מ"ר או בהתאם להגבלת התקהלות (הגבוה מבין השניים). למעט: בית אוכל (20 בשטח סגור במבנה ועד 30 בחוץ), בית אוכל בבית מלון (עד 35% תפוסה לפי רישיון העסק), טיפול קבוצתי במסגרת רווחה – עד 15 איש, ובבריכה ובמקווה – בתוך מי הבריכה עד אדם לכל 6 מ"ר. כמו כן, מוטלת חובת הצבת שילוט לעניין מספר השוהים המותר במקום, וקביעה והפעלת מנגנון לוויסות השוהים.
תנאים נוספים לקניון ולשוק: מניעת אכילה במתחם מזון משותף.
שירות משלוחים: המשלוח יונח בסמוך לפתח בית מגורים, מחוץ לו.
סמכות לסגירת מקום שבו התגלה חולה קורונה: ראש השירות או רופא מחוזי במשרד הבריאות, יוכל להורות על סגירת מקום או חלקו לתקופה הדרושה לשם מניעת הדבקה בנגיף או עריכת חקירה אפידמיולוגית, לפרק הזמן הקבוע בתקנה זו (72 שעות). קיימת בתקנות אפשרות להשיג על קביעה זו.
איסור גורף על הפעלת דיסקוטק, בר ופאב, אולם או גן לשמחות ולאירועים, פארק מים, פארק שעשועים ולונה פארק - לרבות אלה המצויים במבנה, בריכת זרמים (ג'קוזי) שהיא עסק טעון רישוי ומקום לעריכת ירידים.
התקנות החדשות מאפשרות כאמור בין היתר קיום מופעי תרבות בהתאם להגבלות על מספר המשתתפים בהתקהלויות. מנכ"ל משרד הבריאות, בהתייעצות עם מנכ"ל משרד התרבות, רשאי לאשר למוסד תרבות לקיים מופעים בתנאים אחרים עליהם יחליט.
בהתאם לחוק, התקנות עליהן תחליט הממשלה יוגשו לוועדה של הכנסת והכנסת תהיה רשאית לאשר את התקנות כולן או חלקן, או לא לאשרן או לשנות את תקופת תוקפן בתוך 24 שעות. אם לא התקבלה החלטה בפרק הזמן הזה – יתפרסמו התקנות וייכנסו לתוקף עם פרסומן (בתום 24 שעות ממועד קבלת ההחלטה), והוועדה בכנסת תקיים דיון בתקנות ותחליט אם לאשרן בתוך 14 יום – בנוגע להגבלות החלות על המרחב הפרטי והציבורי, או בתוך 28 יום – בנוגע להגבלות על פעילותם של עסקים ומקומות הפתוחים לציבור.