החוק שנועד לאפשר לממשלה לעקוף את הכנסת, ולהכניס לתוקף באופן מיידי תקנות הנוגעות למאבק בנגיף הקורונה, עבר בקריאה שנייה ושלישית. החוק אושר סופית ברוב של 29 תומכים מול 24 מתנגדים, ללא נמנעים. לפי החוק, הממשלה תוכל לקבוע תקנות שייכנסו לתוקף מיידי ורק אז יועברו לאישור הכנסת.
(ynet)
פרסום ראשוני: 04:13 , 07.07.20