בצילום: הווטרינר של מטה יהודה, גילי הכהן, עם הסוסים של אוהד: "קזנובה", סוס אנדלוס ו"סנופי" סוס הפוניבצילום: הווטרינר של מטה יהודה, גילי הכהן, עם הסוסים של אוהד: "קזנובה", סוס אנדלוס ו"סנופי" סוס הפוני
בצילום: הווטרינר של מטה יהודה, ד"ר גיל הכהן, עם הסוסים של אוהד: "קזנובה", סוס אנדלוס ו"סנופי" סוס הפוני
(צילום: דוברות מטה יהודה)
מליאת המועצה האזורית מטה יהודה אישרה לאחרונה חוק עזר, לראשונה בישראל, המחייב את בעלי הסוסים והחמורים במועצה, להגיע אל המחלקה הווטרינרית, לדאוג לרישום מסודר ולחסן, כולל הזרקת שבב, לבעל החיים שלו.
חוק העזר אושר בעקבות ריבוי מקרי שוטטות של סוסים וחמורים, גניבת סוסים וקושי באיתורם, כמו גם מפגעים שמקורם בבעלי חיים המסכנים את בטחון ובריאות הציבור.
לאחר שהתברר כי קיים קושי לאתר בעלי סוסים המטרה להחזירם לידם, נקבעו הוראות בדבר החזקת סוסים וחמורים בהתאם לסמכות המועצה על פי הוראות חוק העזר בדבר החזקת בעלי חיים, לרבות הוראות בדבר סימון, חיסון ורישום סוסים, בדומה להוראות החלות על כלבים.
בצילום: הווטרינר של מטה יהודה, גילי הכהן, עם הסוסים של אוהד: "קזנובה", סוס אנדלוס ו"סנופי" סוס הפוניבצילום: הווטרינר של מטה יהודה, גילי הכהן, עם הסוסים של אוהד: "קזנובה", סוס אנדלוס ו"סנופי" סוס הפוני
הווטרינר של מטה יהודה, ד"ר הכהן, עם הסוסים
(צילום: דוברות מטה יהודה)
לפני 11 שנים ניסו לקדם את המהלך, אך עד כה לא התבצעה חקיקה מתאימה בנדון. משום שלא קיימת חקיקה ראשית בנושא, קיבל וטרינר המועצה, ד"ר גיל הכהן, את בירכת הדרך ליישום ההנחיות הללו שעברו גם את אישורה המקצועי של ד"ר צביה מילדנברג, רופאת סוסים ראשית במשרד החקלאות ושל ד"ר צביקה בן אור, מנהל לשכת השפלה וההר במשרד החקלאות, שהמועצה נמצאת תחת אחריותו.

סעיפי חוק העזר:

  • סוס שגילו עולה על שישה חודשים, יהיה מסומן בשבב, יחוסן נגד מחלת הכלבת, ויירשם במרשם המועצה ויהיה בעל תעודת רישום.
  • הדיווח יעבור למאגר השבבים הארצי של משרד החקלאות.
  • הסוס יוחזק בחצר מגודרת.
  • יש לשמור על ניקיון מקום החזקת הסוס.
  • יש לדאוג לסוס לטיפול רפואי. כמו כן, חל איסור לאפשר לסוס לשוטט.
במועצה צופים מעט מאוד בעיות בנושא שיבוב, חיסון כלבת ודיווח. עם זאת, בידי המועצה כמה כלי אכיפה: קנס יינתן במקרה הצורך, וכן בסמכות ראש המועצה להורות על סילוק בעל חיים, שאינו עומד בהוראות החוק, משטח המועצה ולהשית את העלויות על המחזיק בבעל החיים.
בצילום: הווטרינר של מטה יהודה, גילי הכהן, עם הסוסים של אוהד: "קזנובה", סוס אנדלוס ו"סנופי" סוס הפוניבצילום: הווטרינר של מטה יהודה, גילי הכהן, עם הסוסים של אוהד: "קזנובה", סוס אנדלוס ו"סנופי" סוס הפוני
הווטרינר של מטה יהודה, גילי הכהן, עם הסוסים של אוהד
(צילום: דוברות מטה יהודה)
אוהד חדש, בעל חוות הרי יהודה בצור הדסה, השתיל שבב בכל אחד מ-24 הסוסים שלו. "אני מברך על ההחלטה לסמן את כל הסוסים בשבב זיהוי, כמו שיש לכלבים. מדובר במהלך חשוב שמסייע לבעלים של הסוס להוכיח כי הוא בעליו, בניגוד למה שהיה עד כה ואני בטוח שמהלך החשוב הזה יקרה בעוד מקומות בארץ".
הווטרינר הראשי במועצה האזורית מטה יהודה, ד"ר גיל הכהן, מסר כי הוא "שמח שמליאת המועצה קיבלה את המלצתי והמלצת הגורמים המקצועיים במשרד החקלאות לקבוע באופן תקדימי הוראות חוק לרווחת הסוסים, בטחון ובטיחות הציבור. בעלי סוסים איתם שוחחתי, ברכו על המהלך. נמשיך לפעול לרווחת התושבים, בעלי החיים ובריאות הציבור".
ראש המועצה האזורית מטה יהודה, ניב ויזל, בירך על המהלך וציין כי "באין חקיקה ראשית, מועצה אזורית מטה יהודה מסייעת לבעלי הסוסים ופועלת כחלוצה לרווחת בעלי חיים, בטחון ובריאות הציבור".