בעוד מדינות רבות ברחבי העולם עושות מאמצים כדי להפסיק לזהם כמה שיותר מהר, לישראל יש זמן, הרבה זמן, להפסיק לפלוט גזי חממה וכתוצאה מכך לגרום להתחממות כדור הארץ: משרד האנרגיה פרסם היום (א') תוכנית לעמידה ביעדים להפחתת פליטות במשק האנרגיה בשנת 2050. זאת, לדברי המשרד, כחלק ממאמצי ישראל להתמודד עם משבר האקלים. המשרד קבע יעד הפחתה של 80% בפליטות גזי החממה במשק עד שנת 2050, וכן כמה יעדי משנה: מחויבות לסגירת התחנות הפחמיות עד 2025, הפחתת פליטות גזי חממה בסקטור החשמל בשיעור של בין 75% ל-85% עד 2050 ושיפור שנתי של 1.3% במדד עצימות האנרגיה (צריכת האנרגיה ליחידת תוצר). כמו כן, התוכנית כוללת התייחסות למשק החשמל, התחבורה, התעשייה, הגז הטבעי וכן לתכנון תשתיות ושיתופי פעולה אזוריים. התוכנית גובשה באמצעות חמישה צוותים משרדיים במסגרת ועדת היגוי רב מגזרית. עם זאת, רק לפני ארבעה חודשים הכריז ראש הממשלה בנימין נתניהו כי ישראל מחויבת למעבר לאנרגיה מתחדשת עד ל-2050.
7 צפייה בגלריה
התקנת פאנלים סולארים על מבנה
התקנת פאנלים סולארים על מבנה
התקנת פאנלים סולארים על מבנה
(צילום: shutterstock)
מדינות כגון ניו זילנד, יפן, צרפת, דנמרק כבר הכריזו כי עד 2050 לא יפלטו כלל גזי חממה לאטמוספרה. אבל לישראל יש תוכניות אחרות, למרות שמחקרים בעבר הראו שגם ישראל יכולה לייצר 100% מהאנרגיה שלה באמצעות אנרגיות מתחדשות. במהלך שיחה לעיתונאים, שר האנרגיה יובל שטייניץ פנה גם למשרד להגנת הסביבה ולמשרד החקלאות ואמר כי "ראוי שתהיה הפחתה דומה גם בתחום הפסולת וגם בתחום החקלאות. אם זה לא יהיה בתחומים האחרים, ההפחתה הכללית לא תהיה 80% עד 2050".
בגרינפיס ישראל מתחו ביקורת חריפה על התוכנית של השר שטייניץ. בארגון הסביבה אמרו כי ההכרזה של משרד האנרגיה בראשות שטייניץ היא לא יותר מתרגיל חנופה של ישראל לממשל ביידן לקראת ועידת האקלים שתיפתח ביום חמישי הקרוב, היום שבו חל יום כדור הארץ. "מביך שאחרי חודשים ארוכים בהם משרד האנרגיה תוקע את תוכנית המעבר לכלכלה דלת פחמן של המשרד להגנת הסביבה, הוא נזכר להעביר יעדים משלו דווקא בשבוע בו מתקיימת ועידה בינלאומית. על ידי כך משרד האנרגיה חותר תחת סמכותו של המשרד להגנת הסביבה ובכך מפגין מצג נוסף של חוסר תיפקוד של ממשלת ישראל", נכתב בהודעת גרינפיס.
7 צפייה בגלריה
יעדי משרד האנרגיה לשנת 2050
יעדי משרד האנרגיה לשנת 2050
יעדי משרד האנרגיה לשנת 2050
(קרדיט: משרד האנרגיה)

7 צפייה בגלריה
יעדי משרד האנרגיה לשנת 2050
יעדי משרד האנרגיה לשנת 2050
(קרדיט: משרד האנרגיה)
לפי משרד האנרגיה, התוכנית האסטרטגית "לוקחת בחשבון את מאפייניה הייחודיים של ישראל כאי-אנרגטי וכמדינה צומחת שצפיפות האוכלוסייה בה היא מהגבוהות בעולם, עם קצב גידול בביקוש לחשמל של כ-2.8% בשנה. מאפיינים נוספים של ישראל שנלקחו בחשבון בעת בניית התוכנית: מאגרי הגז הטבעי הגדולים במים הכלכליים של המדינה, היותה של ישראל אי אנרגטי, כמות גדולה מאוד של שמש במהלך מרבית השנה, מחסור בשטחים להקמת המערכות הסולאריות, מיעוט של מקורות אנרגיה מתחדשת נוספים (כגון, רוח או הידרו-אלקטריקה) והעובדה שישראל נחשבת למובילה בעולם בתחומי טכנולוגיה וחדשנות".
התוכנית קובעת כמה עקרונות אסטרטגיים שנדרשים ליצירת התשתית לעמידה ביעדים:
• מעבר המשק לאנרגיית שמש, ואיתו הצורך באגירה מאסיבית.
• השקעה ובחינה של טכנולוגיות חדשניות, בין היתר מימן ותפיסת פחמן, כמו גם אנרגיות מתחדשות עתידיות, דוגמת אנרגיות שמקורן בים.
• פיתוח רשת החשמל, תכנון תשתיות מקיים ומתוך כך הטמנת קוויי מתח במקום קווים עיליים, ביזור רשת החשמל, קירוב הייצור לצריכה.
• טרנספורמציה אנרגטית של מבני מגורים לרבות חשמול המגזר הביתי, תוך החלפת השימוש גז הבישול בשימוש בחשמל.
• מעבר לרכב חשמלי, תוך הפסקת השימוש במנועי בעירה המבוססים סולר ובנזין.
• התאמת מערכת הגז הטבעי להובלת מימן ומיצוי יכולת ייצוא הגז הטבעי בתקופת המעבר.
7 צפייה בגלריה
יעדי משרד האנרגיה לשנת 2050
יעדי משרד האנרגיה לשנת 2050
יעדי משרד האנרגיה לשנת 2050
(קרדיט: משרד האנרגיה)
7 צפייה בגלריה
יעדי משרד האנרגיה לשנת 2050
יעדי משרד האנרגיה לשנת 2050
(קרדיט: משרד האנרגיה)
לצורך בחינת היעדים והמשמעויות ליישומם, פיתח המשרד מודל טכנו-כלכלי שעתי. המודל מבצע סימולציה של תפעול רכיבי הייצור השונים במשק מול עקומת הביקוש לחשמל הצפויה בעתיד, ומבצע בחינת העלויות המשקיות השנתיות למגזר החשמל בהתאם למחירים הצפויים לרכיבים השונים בעתיד. לדברי משרד האנרגיה, מהמודל עולה כי ניתן לעמוד ביעד להפחתת של 80% בפליטות גזי החממה במשק עד שנת 2050 למרות מאפייניו הייחודים של המשק הישראלי, וזאת תוך התבססות על שיעורי אנרגיות מתחדשות גבוהים.
בנוסף לכך, במשרד האנרגיה ציינו כי קיים אתגר בעמידה ביעד, והוא מציאת שטח עליו יונחו הפאנלים הסולאריים המרובים. אחת מדרכי ההתמודדות היא קבלת חשמל מהמדינות השכנות, להן יש יותר שטח פנוי לייצור אנרגיות מתחדשות, כגון ירדן ומדינות אירופה. "נכון להיום פועל שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ, לחיבור רשת החשמל בישראל לרשת האירופאית דרך קפריסין ויוון, וכן מקדם יוזמות לייצור אנרגיה מתחדשת במדינות השכנות לנו", נמסר מטעם המשרד.
7 צפייה בגלריה
יעדי משרד האנרגיה לשנת 2050
יעדי משרד האנרגיה לשנת 2050
יעדי משרד האנרגיה לשנת 2050
(קרדיט: משרד האנרגיה)
לפי המשרד, בחינת העמידה ביעדים, אבני הדרך ובחינת המשק ואילוציו תתבצע באופן תדיר. "אחת לחמש שנים יבחן המשרד את יעדיו ואת ההנחות שבבסיס העבודה. במקביל ממשיך לפעול המשרד למימוש מדיניות השר שאושרה בממשלה לעמידה ביעד ייצור החשמל מאנרגיות המתחדשות לשנת 2030, בין היתר, על ידי הובלה של צוותי עבודה בין-משרדיים, וכן על ידי עבודת מטה משמעותית לגיבוש וביצוע המדיניות המשקית. התוכנית מתפרסמת להתייחסויות הציבור", נמסר.
7 צפייה בגלריה
יעדי משרד האנרגיה לשנת 2050
יעדי משרד האנרגיה לשנת 2050
יעדי משרד האנרגיה לשנת 2050
(קרדיט: משרד האנרגיה)
שר האנרגיה יובל שטייניץ: "לאחר שנה של דיונים ומחקרים אנחנו מציגים היום את יעדי הפחתת הפליטות בתחום האנרגיה לשנת 2050. התוכנית כוללת כמובן גם תכנית עבודה מפורטת לעשור הקרוב - עד לשנת 2030, ולא מתעלמת גם מהצורך להפחית גם את זיהום האוויר המקומי שרלוונטי לבריאותם של אזרחי ישראל. מאז הסכמי פריז ב-2015 משרד האנרגיה הוא היחידי בישראל שדאג לעמידה ביעדים שאליהם התחייבנו, וכתוצאה מהמהלכים שנקטנו, הפחתת הפליטות בתחום האנרגיה לשנת 2030 תהיה כפולה ממה שהתחייבנו. כולי תקווה שתחומים אחרים לפליטות גזי החממה כמו הטיפול בפסולת והתחום החקלאי ישיגו בעתיד הישגים דומים לאלה שכבר הושגו בתחום האנרגיה. בדרך זו נוכל להבטיח שיעד ההפחתה של 80% לשנת 2050 יאפיין לא רק את משק האנרגיה אלא את כל מדינת ישראל".

לתוכנית המלאה בנושא יעדי משק האנרגיה לשנת 2050 לחצו כאן