15 עמודי מתח גבוה הוצבו לאחרונה באזור מכתש רמון. תושבים האזור ותיירנים מוחים על הפגיעה בנוף הטבעי ואומרים כי העמודים הקודמים היו קטנים ולא בולטים. עמודי החשמל הוצבו במסגרת תוכנית של חברת חשמל, המאפשרת הקמת קו בתחום המכתש מצפון לכביש 40 , על מנת להחליף קו קיים בתוך המכתש מדרום לכביש 40 באזור רגיש.
מטרת הקו היא שיפור יכולת אספקת החשמל לדרום הארץ ומתן אפשרות לקליטת אנרגיה מתחדשת לאורך הערבה. מדובר בסך הכול ב- 7.5 ק"מ קו תת קרקעי ו- 3 ק"מ של קווי מתח עיליים.
2 צפייה בגלריה
"פגיעה בטבע". כמה מעמודי החשמל
"פגיעה בטבע". כמה מעמודי החשמל
"פגיעה בטבע". כמה מעמודי החשמל
(צילום: איתי ענר)
בשנת 2016 אישרה ועדת שרים את התוכנית להטמין את קו המתח העליון באזור מכתש רמון, המוביל חשמל לאילת וסביבתה, במטרה למזער את הפגיעה בערכי הטבע והנוף באזור, שנחשב לייחודי בעולם ומהווה עוגן משמעותי בתיירות המדברית בישראל. זאת, לאחר שחברת החשמל התנגדה, וטענה כי הטמנת הקו בקרקע כרוכה בעלויות של מאות מיליוני שקלים ומהווה תקדים מסוכן. לאור ההחלטה משנת 2016 קו המתח העליון החדש שנבנה ואמור להחליף את  קווי החשמל הישנים, הוטמן ברובו בתוך האדמה, למעט באזורים מסוימים שבהם הטמנתו עלולה לגרום נזק לסביבה.
מכתש רמון, שהינו המכתש האירוזי (שמקורו כתוצאה מפעולות סחיפה ולא ממטאוריטים) הגדול בעולם, הוא חלק משמורות הטבע מצוק הצינים והר הנגב ומעליו מתנשא מרכז המבקרים מכתש רמון. נופו של המכתש, שמתפרס על אורך של כ-40 ק"מ, רוחב מרבי של כ-9 ק"מ ועומק מרבי של כ-350 מטר, נחשב לייחודי בעולם וכאחד מאתרי הטיולים הפופולריים בישראל.
הצבת עמודי החשמל, שפוגעים בנוסף, מעוררת תרעומת בקרב תיירנים ותושבי האזור, שקיוו כי הקו החדש לא יפגע בנוף. אפי פרי, תושב מצפה רמון ומדריך טיולים, אמר: "בסופו של דבר הקטע הכי יפה נהרס. אתה אמור לראות את הנוף של המכתש ובדיוק שם יש עמודים. זה המחדל החמור. לקחו את הקטע הכי יפה והרסו אותו לדיראון עולם. מבחינתנו כתושבים זה מכעיס". פרי הוסיף כי הוא ותושבי האזור גילו בדיעבד את העובדה כי בתוכנית גם קווי מתח עיליים. "זה המקום הכי גרוע לשים בו עמודי חשמל", הוא אמר.
2 צפייה בגלריה
עמודי החשמל החדשים
עמודי החשמל החדשים
עמודי החשמל החדשים
(צילום: איתי ענר)
ברשות הטבע והגנים נמסר בתגובה: "הקמת קו המתח העליון לאילת במכתש רמון נידונה בכלל מוסדות התכנון תוך התייעצויות עם גורמי מקצוע, הן בתחום האקולוגי והן בתחום אדריכלות הנוף. חוות הדעת המקצועיות תמכו בחלופת הצבת עמודי החשמל בחלק קטן מהמכתש לצד הטמנה של מרבית הקו. מדובר בתקדים ברמה לאומית של הטמנת קו מתח עליון בשטח פתוח ערכי. הן להצבת עמודים והן להטמנת קווי חשמל יש השפעה סביבתית. התכנון התבסס על חלוקה בין שטחים טבעיים ולא מופרים לבין שטחים מופרים שעברו תהליכי כרייה וחציבה בעבר. על פי כלל חוות הדעת מעבר מצוק מכתש רמון בחפירה היה גורם לנזק סביבתי ונופי גדול יותר מאשר בחלופת הצבת העמודים. מאחר וההחלטה הייתה להעביר קווי חשמל באזור והחלופה הייתה חציית מכתש רמון בקו עמודים לכל אורכו, הרשות מאמינה כי החלופה שנבחרה היא הטובה מבין החלופות. לתהליך היו שותפים מומחים, המועצה המקומית מצפה רמון, גופי שמירת טבע וסביבה ותושבים".
מחברת חשמל נמסר בתגובה: "מטרת הקו הינה שיפור יכולת אספקת החשמל לדרום הארץ ומתן אפשרות לקליטת אנרגיה מתחדשת לאורך הערבה. בחינת החלופות נעשתה בהתייחס להיבטים ההנדסיים והסביבתיים של חציית מצוק המכתש וחציית לב המכתש וקבעה, כי בלב המכתש הקו יהיה מוטמן. התוכנית נעשתה בתאום עם רשות הטבע והגנים וקיבלה את כל האישורים הנדרשים ממוסדות ורשויות התכנון של המדינה. כאמור, חברת החשמל פועלת  בהתאם להחלטות כלל הרגולטורים, כולל הגופים הירוקים, אשר מלווים באופן צמוד את העבודות. הפרויקט נמצא כעת בשלבי סיום, חלקו הארי כבר שוקם עד כדי שקשה להבחין כי יש כבל מוטמן בקרקע. חברת החשמל עשתה, עושה ותעשה כל שניתן על מנת לספק חשמל אמין זמין ואיכותי, בד בבד עם שמירה על הטבע והסביבה בה היא עובדת".