7 צפייה בגלריה
משלוחים חיים
משלוחים חיים
טלה במשלוחים חיים
(אנימלס אוסטרליה)
ארבע הצעות חוק להפסקת המשלוחים החיים הונחו על שולחן הכנסת הנוכחית, והנושא יעלה בקרוב לדיון בפעם הראשונה מאז 2018. בצל זאת, דו"ח שפרסם לאחרונה האיחוד האירופי מראה כי קיימים ליקויים חמורים בכל הנוגע לרווחת בעלי החיים המועברים במשלוחים חיים. הדו"ח מסתמך על מידע שנאסף בין השנים 2018-2017 מנמלים במדינות צרפת, אירלנד, פורטוגל, רומניה, סלובניה, ספרד וקרואטיה. הוא מציג כי בניגוד לטענת ישראל, הנמלים במדינות אלו מפרים את הנחיות האיחוד האירופי, ואינם עומדים בסטנדרטים של האיחוד.
מנתוני הדו"ח עולה:
  • אין לאיחוד האירופי או למדינות החברות בו נתונים על מצב בעלי החיים במהלך המסע הימי (לא על מצב בריאותם ולא נתוני תמותה).
  • קיים היעדר תיעוד של פרטי המסע וממצאי ביקורות.
  • אין בדיקה של תנאי מזג האוויר לפני תחילת המסע. בקיץ, ברכבים רבים שמגיעים לנמל הטמפרטורות מעל 35 מעלות.
  • אין דיווח מאף גורם במדינות היעד או מהמובילים על מצב בעלי החיים במהלך המסע הימי ובהגעה למדינות היעד.
  • ליקויים בבדיקת מצבם של בעלי החיים לפני המסע - וטרינרים אמורים לוודא שהם כשירים להמשך המסע, אך במבחן המציאות אין תנאים לביצוע הבדיקות הללו. כמו כן, ישנו תת-דיווח על בעלי חיים שאינם כשירים למסע.
  • יש ראיות לכך שלפחות בארבע מדינות התירו שימוש בספינות תת-תקניות שלא עומדות בחוקי האיחוד האירופי לרווחת בעלי חיים.
  • ברוב המדינות (בכל המדינות שנבדקו חוץ מאירלנד ופורטוגל) נמצאו ליקויים במערך האישור של ספינות למשלוחי בעלי חיים. הסיבה - היעדר אנשי מקצוע רלוונטיים והיעדר הקצאה של משאבים לביצוע הבדיקות.
  • מופעל לחץ רב על הווטרינרים בנמלים להתיר העמסה של בעלי חיים לאוניות. הם מודעים לבעיות לוגיסטיות ולפגיעה בבעלי החיים שעלולה להיגרם אם הם ידחו את ההעמסה. הם נתונים ללחץ מצד היצואנים (כולל איום משפטי אם המשלוח נעצר או נדחה) ויש להם מעט גיבוי מהממונים עליהם לעצור העמסה.
  • היעדר בדיקות של הציוד באוניות לפני כל מסע: ברוב המקרים הווטרינרים מבצעים את הבדיקות, ואין להם ידע טכני או זמן לבצע אותן. על הנייר, מדווח שהאוניות עומדות בדרישות ברוב המקרים, אך גם כשמצוינים פגמים מתירים לאונייה להוביל בעלי חיים, על אף שהבעיות לא בהכרח תוקנו לפני ההפלגה. דוגמה למקרה בו אירע אסון ליקויים טכניים היא מנובמבר 2019, אז ספינה התהפכה בנמל מידיה שברומניה, עם 14 אלף כבשים. רובן טבעו או הומתו המתת חסד, ורק 180 שרדו.
7 צפייה בגלריה
משלוחים חיים
משלוחים חיים
צילום מתוך אונייה המעבירה משלוחים חיים
(צילום: ישראל נגד משלוחים חיים)
7 צפייה בגלריה
משלוחים חיים
משלוחים חיים
טלאים באונייה המעבירה משלוחים חיים
(צילום: ישראל נגד משלוחים חיים)
המידע שעולה מתוך דו"ח זה סותר למעשה את טענות המדינה, כפי שעלו בתשובה לעתירה שהגישו לבג"ץ הארגונים "תנו לחיות לחיות" ו"אנימלס" נגד המשלוחים החיים. בין היתר, נכתב בטענות כי מדינות אירופה, מהן מגיעים המשלוחים החיים לארץ, "מקיימות רגולציה קפדנית בנושא שמירה על רווחת בעלי החיים המיוצאים מהן לישראל, כמו גם למדינות אחרות בעולם, לרבות לעניין תנאי הייצוא וההובלה". עוד נכתב בטענות כי "הייצוא לישראל ממדינות אירופה והאיחוד האירופי, עומד בסטנדרטים שנקבעו בכללי האיחוד האירופי. משלוחי בעלי חיים שהגיעו לישראל ממדינות אלו אושרו על-ידי הרשויות באיחוד האירופי בהתאם לסטנדרטים אלה".
כיום, ישראל מקבלת משלוחים חיים מפורטוגל, רומניה, הונגריה, ליטא, צרפת, סרביה ואוסטרליה. מנתונים שסופקו על ידי ארגון "ישראל נגד משלוחים חיים", עולה כי בשנת 2019 הגיעו לישראל 129 אוניות עם משלוחים חיים של בעלי חיים, מתוכן 117 מאירופה. מתחילת 2020 הגיעו לישראל 43 אוניות של משלוחים חיים, 40 מהן מאירופה. לפי דו"חות שפורסמו על ידי משרד החקלאות, בשנת 2019 הגיעו לישראל בסך הכל 581,757 בעלי חיים, ומתחילת 2020 הגיעו לישראל 258,885 בעלי החיים במשלוחים חיים. מדובר בירידה של 16% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
7 צפייה בגלריה
משלוחים חיים
משלוחים חיים
משלוחים חיים
(צילום: אנימלס)
בעלי החיים שמועברים לארץ במשלוחים החיים הם כבשים ופרות, כולם בני חודשים ספורים, וחלקם אף בני מספר שבועות בלבד. הם מועמסים על האוניות בצפיפות רבה ומוחזקים בתנאים קשים. בעת השהות באונייה הם סובלים מהתעללות, ומחסור במרחב מחיה, מזון ומים. חלקם לא מצליחים לשרוד את המסע ומתים. בהגיעם לארץ, הם מועברים לשחיטה מיידית או לפיטום, ואז שחיטתם מתבצעת כמה חודשים לאחר מכן.

טרם התברר אם הצעות החוק נגד המשלוחים החיים יידונו בוועדת הפנים והגנת הסביבה או בוועדת החינוך. זאת, משום שהעיסוק בפיקוח על חוק צער בעלי חיים נמצא כעת בוועדת החינוך. יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, ח"כ מיקי חיימוביץ', פועלת לשנות זאת ולהעביר את הטיפול לוועדה שלה.
בנובמבר 2018 חוק נגד המשלוחים החיים אושר בקריאה טרומית (שם ההצעה - הצעת חוק צער בעלי חיים: תיקון - איסור משלוחים חיים לשחיטה). הוא לא עלה לבסוף לקריאות נוספות בשל התפזרות הכנסת.
7 צפייה בגלריה
משלוחים חיים
משלוחים חיים
עגלים באוניית משלוחים חיים
(צילום: ישראל נגד משלוחים חיים)
7 צפייה בגלריה
משלוחים חיים
משלוחים חיים
משלוחים חיים
(צילום: אנימלס אוסטרליה)
תגובת משרד החקלאות: "הדו"ח של האיחוד האירופי אינו מאזכר את ישראל כלל, מה גם שמרבית הדו"ח עוסק במדינות שלא מייצאות לישראל בעלי חיים כלל. על אף אלו, ולנוכח החשיבות שהמשרד רואה בשמירה על רווחת בעלי החיים, בכל יבוא המגיע לישראל, השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות בודקים את מצב בעלי החיים. מקרים בהם מתגלים ליקויים, נעשה בירור מול הגורמים הרלוונטיים. בכל מקרה חמור בתשתיות או תמותה חריגה, משרד החקלאות מתריע בפני היבואן, הרשויות במדינת המוצא והגורמים המוסמכים באיחוד האירופי. אם הליקויים חוזרים על עצמם, ננקטים הליכים נוספים ואף נאסר היבוא לישראל באותו כלי שייט. כך למשל, רק לפני מספר חודשים, הודיע מנהל השירותים הווטרינריים על איסור יבוא מקנה לישראל באנייה שנמצאו בה ליקויי תשתיות חוזרים, אנייה זו נפסלה גם על ידי הרשויות המוסמכות במדינת המקור. במקביל, פועל המשרד במגוון צעדים נוספים שעל פי הערכות, יפחיתו בצורה ניכרת את הצורך בהובלת בעלי החיים לישראל".
עוד נמסר ממשרד החקלאות כי "המשרד קידם שלוש יוזמות שיגדילו את מצאי הבשר שמיובא לישראל על חשבון יבוא של בעלי חיים. האחת, פתיחה לייבוא של כמה שיותר מדינות באירופה לייבוא בשר טרי לישראל ואישורן בהיבט הווטרינרי של בריאות הציבור. השנייה, הארכת תוקף חיי המדף של הבשר הטרי, אשר במסגרתה הוארך תוקף חיי המדף המקסימליים של בשר טרי מצונן שנשמר בוואקום מ- 45 ימים ל- 85 יום, דבר שצפוי להפחית את היקפי המשלוח של בעלי-חיים מחוץ לארץ, כיוון שתגדל האספקה של ייבוא בשר טרי. השלישית, קידום יבוא הבשר המצונן לישראל, באמצעות רפורמה שכללה הפחתה של המכס ובמקביל הגדלת מכסות בפטור מלא. ולראיה, במהלך ארבע השנים האחרונות חלה עלייה בצריכת הבשר הטרי המצונן המיובא".
7 צפייה בגלריה
משלוחים חיים
משלוחים חיים
משלוחים חיים
(עמותת אנימלס)
מעמותת אנימלס, הפועלת למען עולם ללא התעללות בבעלי-חיים, נמסר כי "הדו"ח החריף, שחושף כשלים על גבי כשלים בפיקוח על המשלוחים החיים, מוכיח שטענות משרד החקלאות שאפשר להסתמך על הפיקוח של האיחוד האירופי חסרות אחיזה במציאות. עסקני תעשיית המשלוחים מפעילים לחצים כבדים על הווטרינרים בנמלים לאשר כל משלוח, לא משנה מה מצבם של בעלי החיים, ואף מאיימים בהליכים משפטיים. בכל פעם שאנחנו מצליחים לקבל מידע על הנעשה בתעשיית המפוקפקת הזו, מתגלים כשלים, הסתרות ועבירות. יש קונצנזוס בציבור הישראלי: המשלוחים החיים הם התעללות חמורה בבעלי חיים, ואנחנו מצפים מהממשלה להפסיק אותם אחת ולתמיד".
מארגון ישראל נגד משלוחים חיים נמסר: "אנו מתריעים כבר שנים על כך שלצד האכזריות הרבה לבעלי החיים שכרוכה במשלוחים החיים, קיים גם סיכון בריאותי אדיר בייבוא של בעלי חיים אלו לישראל. מדינות רבות החלו להפסיק את המשלוחים החיים ביניהן הולנד, שהפסיקו בשל רווחת בעלי החיים. אנחנו מקווים ששרי החקלאות והבריאות יורו על עצירה מיידית של המשלוחים החיים".
לדו"ח שפרסם האיחוד האירופי: לחצו כאן

פורסם לראשונה: 08:00, 04.06.20